1.Korintliler

Bölüm Konular

1-4 Bölünmeler

5-6 Disiplinsizlik

7 Evlilik

8-10 Kurban eti

11 Başörtü

11 Rabbin sofrası

12-14 Ruh vergileri

15 Diriliş

16 Para toplaması + yolculuk


Korint kilisesinin tarihi:

1. Pavlus, kiliseyi kuruyor, 18 ay orada kalıyor (Elçi 18:1-11; 50-52 senesi)

2. Pavlus, elimize geçmemiş bir mektup yazıyor (1.Kor. 5:9)

3. Korint kilisesi Pavlus'a cevap yazıp sorular soruyor (1.Kor. 7:1)

4. Pavlus, Efes'ten 1.Kor. yazıyor (1.Kor. 16:8; 54 senesi)

5. Pavlus, kısaca Korint'i ziyaret ediyor (2.Kor. 2:1)

6. Pavlus, Efes'ten çok acı bir mektup yazıyor (2.Kor. 2:3-9; 7:8)

7. Pavlus, bunun cevabını beklemeyip Makedonya'ya kadar gidiyor. Orada Titus'tan iyi haber alıyor; 2.Kor. yazıyor (2.Kor. 2:13; 7:6-16)

8. Pavlus son defa Korint'e ziyaret ediyor (Elçi 20:1-4; 57-58 senesi)


1. Problem: BÖLÜNMELER (Bölüm 1-4)

Problem: Birçok imanlılar bir vaize bağlandılar (1:10-12)

Cevap:

1) Ben bile insanları kendime toplamadım (1:13-17)

2) Allahın kurtuluş planı, insan fikirlerine ters düşüyor (1:18-31)

3) Ben de zayıflıkta size vaaz ettim (2:1-5)

4) Aslında Ruh kendisi sizi öğretiriyor (2:6-16)

5) Madem insanları tutuyorsunuz, henüz ruhlanmadınız (3:1-4)

6) Pavlus ve Apollos aynı yerde işlediler (3:5-15)

7) Rabbin halkı sade Rabbe bağlanmalı (3:16-23)

8) Siz değil, ama Rab vaizleri yargılayacak (4:1-5)

9) Gerçek apostollar zorluk içinde yaşıyorlar (4:6-13)

10) İmandaki babanız benim; sizi terbiye edeceğim (4:14-20)


2.Problem: DİSİPLİNSİZLİK (Bölüm 5-6)

Problem:

(1) Bir imanlı babasının karısı ile evlendi (5:1-2)

(2) Bir kardeş başka kardeşe mahkeme açıyor (6:1)


Cevap:1) Onu kabul etmeyin; tövbe edene kadar kıra attın (5:3-5)

2) Günah maya gibidir (5:6-8)

3) Günah işleyen imansızlardan değil, ama imansızlardan çekilin (5:9-13)

4) Aranızda dava görebilen kimse yok mu? (6:2-6)

5) Aslında lazımdı herkes hakkından vazgeçsin (6:7-8)

6) Disiplin olmazsa Rabbin krallığına giremeyeceksiniz (6:9-11)

7) Serbestlik hizmet etmek içindir; değil ten arzuları için (6:12-20)


3. Problem: EVLİLİK (Bölüm 7)

1.Soru: İmana geldikten sonra, karı ve koca normal ilişkilerini devam ettirsinler mi, etmesinler mi? (7:1-7)

Cevap: Evet, öyle yapmaya mecburdurlar.


2.Soru: Evli olmayanlar evlensinler mi, evlenmesinler mi? (7:8-9)

Cevap: Rab bu armağanı vermişse, evlenmesinler. Ama evlenenler de günah işlemez.


3.Soru: İmanlı karı koca nikahlarını bozabilirler mi? (7:10-11)

Cevap: Hayır! Ya barışsınlar, ya da bir daha evlenmesinler.


4.Soru: Sade bir kişi imanlı oldu mu, evlilik devam etsin mi? (7:12-16)

Cevap: Mutlaka devam etsin.


Asıl Prensip: Yeryüzündeki ilişkilerde kimse acele bir değişiklik aramasın (7:17-24)


5.Soru:İmanlı ana babalar, kızanlarını evlentirsinler mi, evlentirmesinler mi? (7:25-38)

Cevap: Herkes kendi kararını versin; en önemli: Rabbe en çok hizmet edebilmek


6.Soru: İmanlı bir dul kadın tekrar evlenebilir mi? (7:39-40)

Cevap: Evet, ama sade bir başka imanlı ile.


4. Problem: KURBAN ETİ (Bölüm 8-10)

Problemler:

(1) Put tapınaklarında et yemek (8:10)

(2) İmansızların evinde et yemek (10:27)

(3) Çarşıdan et almak (10:25)


Cevap:

1) Bilgi değil, ama sevgi lazım (8:1-3)

2) Aslında putlar yok (8:4-6)

3) Anlayanlar, anlamayanların hatırına et yemekten vazgeçsinler (8:7-13)

4) Ben de apostolluk haklarımdan vazgeçiyorum (9:1-26)

5) İmanlı hayat kendini sıkmak demektir - İsrail örneği (10:1-13)

6) Hem putlara, hem Rabbe hizmet edemezsiniz (10:14-22)

7) Serbestlik başkalarına hizmet etmek içindir (10:23-33)5. Problem: BAŞÖRTÜ (Bölüm 11)

Problem: Kadınlar toplantıda başörtülerini çıkarsınlar mı?


Cevap:

1) Erkekler örtüsüz olarak dua etsinler (11:2-4)

2) Kadınlar örtülü olarak dua etsinler (11:5-10)

3) Tabiat aynı şey gösteriyor (11:11-15)

4) Dünyada her toplantıda öyle yapıyorlar (11:16)


6. Problem: RABBİN SOFRASI (Bölüm 11)

Problemler:

(1) Hem ayrılık var, hem Rabbin sofrasını yapıyorsunuz (11:18)

(2) Birbirinizi beklemiyorsunuz (11:21)

(3) Bahane olarak "Toplantıda acıkıyoruz!" söylüyorsunuz (11:34)


Cevap:

1) Siz aslında Rabbin sofrasını değil, kendi sofranızı yiyorsunuz (11:17-22)

2) Hatırlayın ki, Rabbin sofrası nasıl başladı (11:23-26)

3) Kendinizi deneyin de, öyle yiyin (11:27-32)

4) Birbirinizi bekleyin (11:33-34)


7. Problem: RUH VERGİLERİ (Bölüm 12-14)

Problem: Ruh vergileri nasıl kullanılmalı?


Cevap:

1) Ruhsal armağanlar birlik getiriyor (12:1-11)

2) Tenin içinde farklılık ve birlik var (12:12-16)

3) Ruhsal armağanların kimisi daha büyük (12:27-31)

4) Sevgiyi aramak, ruhsal armağanları aramaktan daha önemli (13:1-13)

5) Peygamberlik, dillerden daha önemlidir (14:1-25)

6) Toplantıda karışıklık olmasın (14:26-40)


8. Problem: DİRİLİŞ (Bölüm 15)

Problemler:

(1) İnsanın teni mi diriliecek? (15:12)

(2) Diriliş teni nasıl olacak ? (15:35)

(3) Herkes mi lazım ölsün ? (15:51)


Cevap:

1) Apostolların müjdesini hatırlayın (15:1-11)

2) Eğer diriliş yoksa, iman da boş (15:12-19)

3) Herkes tence öldüğü gibi, tence de dirilecek (15:20-28)

4) Diriliş yoksa, boşuna uğraşıyoruz (15:29-34)

5) Diriliş teni nasıl olacak, şimdiden anlayamayız (15:35-50)

6) Kimi imanlıların teni hiç ölmeden değişecektir (15:51-58)


9. Problem : Para Toplaması + Yolculuk planları (Bölüm 16)

1) Her hafta azar azar bir kenara koyun (16:1-4)

2) Şimdi Efes'te, sonra Makedonya'ya geçip uzun zaman sizinle kalmak istiyorum (16:5-9)

3) Selamlar (16:10-24)