ATANAS'ın İman Bildirgesi

(Atanas, Mısır'daki İskenderiye (Aleksandria) kasabasının pastoru idi ve 295-373 yılları arasında yaşadı. 'ARYANİZM' ya da 'TEKÇİ öğretişi' ne karşı doğru öğretişi savundu.)


Kurtulmak isteyen herkes, en başta, biricik Mesih inancına sarılmalı. Bu imana bütün ve lekelenmemiş biçiminde, sarılmazsa, hiç şüphesiz sonsuzluğa kadar mahv olacaktır.

Biricik Mesih inancı da şudur: tek bir Tanrı'ya Üçlük içinde ve Üçlüğü Birlik içinde tapıyoruz. Ne onların kişiliklerini birbirlerine karıştıryoruz, ne de Tanrının özünü bölüyoruz.

Çünkü Baba denilen bir kişilik var, Oğul denilen başka bir kişilik var ve Kutsal Ruh denilen de başka bir kişilik var. Fakat hem Baba'nın, hem Oğul'un, hem de Kutsal Ruh'un Tanrılığı tek bir tanrılıktır: şereften yana eşittirler, şanlılıkları hep birlikte ezelden ebede kadar sürüyor.

Baba nasıl ise, Oğul da öyledir, Kutsal Ruh da öyledir:

Demek, Baba Tanrı'dır, Oğul Tanrı'dır ve Kutsal Ruh Tanrı'dır. Ama üç tanrı değil, tek bir Tanrı vardır.

Mesih inancının hakikatına dayanarak, o kişiliklerin her birini kendi başına hem Tanrı, hem Rab olarak kabul etmek zorundayız. Ama aynı zamanda Mesih inancı bize "Üç tanrı ve üç Rab vardır" demeye yasak ediyor.

Demek, üç değil, tek bir Baba vardır; üç değil, tek bir Oğul vardır; üç değil, tek bir Kutsal Ruh vardır.

Bu Üçlübirlik içinde kimse kimsenin önüne geçmiyor, ne de kimse kimseden geri kalmıyor. Kimse başkasından büyüktür, ne de küçüktür. O üç kişilik sonsuzluk içinde birlikte ve eşittirler. Ve öylelikle herşeyde, yukarıda söylendiği gibi, Üçlük içinde var olan Birlik ve Birlik içinde var olan Üçlük tapılmalıdır.

Evet, kurtulmak isteyen herkes, Üçlübirlik hakkında bu şekilde düşünmelidir.

Ayrıca, sonsuz kurtuluşu almak için, aynı zamanda Rabbimiz İsa Mesih'in 'tenleşmesine'3 sıkı inanmalıdır. Çünkü doğru iman şudur: Tanrı'nın Oğlu olan Rabbimiz İsa Mesih, hem Tanrıdır, hem insandır diye inanıyoruz ve ona şahitlik ediyoruz.

Mükemmel Tanrı ve mükemmel insan, düşünen bir ruha ve insanın bedenine sahip. Tanrılığına bakarsan, Baba ile eşittir, ama insanlığına bakarsan, Baba'dan aşağıdır.

Hem Tanrı, hem de insan olduğu halde, gene iki değil, tek bir Mesihtir: birdir, değil Tanrı değişerek insana dönüşsün, ama Tanrı insan tabiyetini kendi içine aldı. Büsbütün birdir, değil tabiyetleri birbirleri ile karışsın, fakat bir kişinin içinde bir araya geldiler. Düşünen ruh ve beden bir tek insan oldukları gibi, aynı onun gibi Tanrı ve insan Mesih'te birdirler.

O, bizim kurtulmamız için acı çekti, ölüler devletine indi, üçüncü gün yeniden ölülerden dirildi. Göke yükseldi. Baba'nın, Kadir Tanrı'nın sağ elinde oturuyor. Oradan dirileri ve ölüleri davalamak için dönecek. Onun dönüşünde bütün insanlar kendi bedenleri ile dirilecek ve yaptıklarından hesap verecekler. İyilik yapmış olanlar sonsuz yaşama, kötülük yapmış olanlar ise, sonsuz ateşe gidecekler.

İşte, biricik Mesih inancı budur; kişi ona sadikan ve sımsıkı olarak inanmazsa, kurtulamayacak.


ÜÇLÜBİRLİK

Kutsal Kitap’a göre Tanrı’nın sıfatlarından biri “teslis” ya da “üçlübirlik”tir. Bu terim tek Tanrı’da Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç benliğin mevcut olduğunu ifade etmektedir. Üçlübirlik terimi Kutsal Kitap’ta geçmiyor ama bu terimle belirtilen gerçeğe bütün Kutsal Kitap tanıktır.

Tanrı’nın üçlübirlik sıfatı, mantıkla değil, vahiy yoluyla bilinmektedir. Görünmez gerçekler araştırma sonucu keşfedilmez, Tanrı tarafından açıklanır. Bazı insanlar üçlü birliğin mantıksız olduğunu söylerler. Ama insanı mantığı aşan her şey “mantıksız” değildir. İnsanların sınırlı mantığı tarafından henüz anlaşılmayan her şeye mantıksız demek bilim adamlarınca halen açıklanamayan bütün olaylara “bilime aykırı” demektir. Oysa Üçlübirlik Tanrı'nın büyük yüceliğini bize hatırlatır.

Üçlübirlik konusunda yanlış düşüncelere düşmemek için dikkatli olmalıyız. Üçlübirlik üç Tanrı’ya inandığımız anlamına gelmez. Tanrı'nın tekliği konusunda Kutsal Kitap açıktır. (Bkz. Çıkış 20:3 ve 1. Timeteos 2:5-6) Aynı zamanda üçlübirlik tek Tanrı'nın sanki üç ayrı maske takıp Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak üç ayrı şekilde Kendisini bize gösterdiği anlamına gelmez. Ayrıca Mesih’in veya Ruh’un Tanrı olmadığını açıklama yoluna gidilirse Kutsal Yazılar çiğnenmiş olur.

Üçlübirliğin doğru anlaşılması nedir o zaman? Bu konudaki bütün açıklamalarımız yetersiz kalacak ama kesinlikle şunu söyleyebiliriz; tek gerçek Tanrı'nın çözülmez birliği içinde üç farklı benlik veya şahsiyet vardır. Baba Oğul ve Kutsal Ruh. Kutsal Kitap’a göre Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, Tanrı olarak ezelden beri beraber var olmuş, tamimiyle aynı öze sahip ve aynı sıfatları eksiksizce paylaşmaktadır. Aynı cevherden olan Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un birisi diğerlerinden üstün değildir. Ancak Tanrısal hikmet uyarıca Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üç ayrı göreve sahip olurlar. Tanrı'nın bütün yaptıklarında Üçlübirliğin müthiş bir işbirliğiyle bu ayrı görevleri sürdürürler. Kurtuluş örneğini ele alırsak Baba, kurtuluş yolunu planladı, Oğul çarmıhta kurtuluşu sağladı, Kutsal Ruh ise her iman edenin hayatında bulunarak bu kurtuluşu yaşatmaktadır.

Üçlübirlik bu dünyada kaldığımız sürece bizim için esrarengiz bir konu olarak kalacaktır. Ama bu derin gerçek inancımızın temelidir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’a tek Tanrı olarak tapınırız. İlk Mesih İmanlılarından bu yana Kutsal Yazılara bağlı kalan herkes bu gerçeği savunmuştur. Ayrıca bizi seven Rabbimiz hakkında İncil “Tanrı Sevgidir” (1.Yuhanna 4:8) diyor. Bu büyük sevgi insanların yaradılışıyla başlamadı. Üçlübirlik gerçeği adeta ezelin perdesini açıp sonsuzluklar boyunca birbirlerini seven sevgi içinde yaşayan Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’u gözlerimiz önüne serer. Nitekim İsa Mesih Baba’ya dua edip “dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin” (Yuhanna 17:24) diyebildi.


http://www.turkhiristiyanlar.com/uclubirlik.htm


-----------------------------------------------------------------

1 kadir = sonsuz bir güce sahip, herşeyi yapabilen

2 üretmek = var olan meteryalleri alıp bir şey meydana getirmek
yaratmak = yoktan var etmek

türetmek = var eden kişinin içinden meydana getirmek

3 tenleşme = Tanrı'nın bir beden alıp yeryüzüne inmesi