BİRLİK

A. Birlik şarttır, Allahın buyruğudur

B. Birlik ne demektir?

(1) organizasyon birliği

(2) öğretiş birliği –

Bir şaka: “Adamın biri bir köprüden geçerken fark ediyor, nasıl başka birisi parmaklıkların üstünde durup atlamak ve kendini öldürmek istiyor. Hemen yetişip konuşmakla adamı vazgeçirtmeye çalışıyor.

- Mehaba, size bir şey sorabilir miyim? Siz hristiyan mısınız?

- Evet, öyleyim.

- Ay ne güzel, ben de hristiyanım. Ne çeşit hristiyansın. Ortodoks mu, Katolik mi, Protestant mı?

Protestantım.

-Super. Ben de protestantım! Ne çeşit protestantsın... Anglikan mı, Baptist mi, Kongreçyan mı, Metodist mi, Pentikostçu mu...?

- Ben bir Pentikost kilisesine katılıyorum.

- Sahi mi.... Ben de Pentikostçuyum. Hangi denominasyon? EPC mi, BBC mi yoksa OBC mi?

- EPC

- Demeeeee... ay çok güzel bir şey; ben de EPCciyim. Sence grabvane ne zaman olacak: golyam skrıptan önce mi, sonra mı?

- Bence ondan sonra olacak.

Bunun üzerine ikinci adam kızmaya başladı. “Sen imansız bir kafirsin” diye bağırıp adamı kaktı aşağı düşsün.

(3) iş birliği

(4) yürek birliği

Herşeyden önemli: kendimizi birbirimizin parçasını sayalım, kendimize öyle hissedelim.

Rom 14:19

1.Kor 1:10

1.Kor 12:12-13

C. Birliği bozan şeyler

(1) kişisel engeller

- gurur, bencillik, beden düşüncesi, faydalanmak düşüncesi, kokıl düşüncesi, kıskançlık

(2) organizasyon engelleri

- “kon s kapatsi” kafası, insanların fikirleri çok sınırlı, sadece kendi organizasyonunu tanıyor, sade kendi adamlarına bakıyor

(3) dışarıdan gelen engeller

- gelen kişiler, sade kendi ruhsal organizasyonunu kurmaya çalışırlar, bütün kilisenin ihtiyacına bakmıyorlar

- gelen kişiler, kısa zaman içinde ‘başarı’ göstermek istiyor

- gelen kişiler, yerli kardeşlerin durumlarını anlamıyorlar

(4) imansızlıktan gelen engeller

- “Bu kadar bana yeter” düşüncesi

- bir toplantı başlatırmışın, şimdi artık onu korumaya bakıyorsun, değil henüz iman etmeyenleri nasıl kurtulsun

- kardeşinin haline ilgi duymuyorsun

D. Birliğin yedi yüzü - Efesliler 4:1-6

1 İşte bunun için, Rabbin mapusçusu olan ben size yalvarırım: öyle yaşayın ki, aldığınız davete layık olasınız! 2 Tam bir alçakgönüllülükle, tatlılıkla ve sabırla yaşayın. Sevgide birbirinizi taşıyın. 3 Uğraşın, aranızda barışıklık ve bağlılık olsun ve öylelikle Ruhun birliğini koruyasınız:

Tek bir beden vardır ve

tek bir Ruh vardır,

nasıl da tek bir umuda çağrıldınız.

5 Tek bir Rab vardır,

tek bir iman vardır,

tek bir vaftiz vardır

6 Ve tek bir Baba Allah vardır. O da her şeyin üstündedir, her şey ile beraberdir ve her şeydedir.

Tek Beden:

- organizm mi, organizasyon mu

- hepimiz birlikte canlı bir bedeniz, ayrı ayrı olarak ölüyüz

Rom 12:4-5

1.Kor 10:7

1.Kor. 12:14-27

Tek Ruh:

- Kutsal Ruh

- aynı yerden kuvvet alıyoruz

Efes 2:22

1.Kor.12:11

Tek Umut:

- gideceğimiz yer

- yolculuğumuzun sonu aynıdır

2.Tim 4:8


Tek Rab:

- İsa Mesih, efendimiz, şefimiz

- aynı firmada işliyoruz

Rom 14:4

Tek İman:

- bizim temelimiz

- aynı konstitutsiya altındayız

Yahuda 1:3

Tek Vaftiz:

- İsrail halkı Mısırda: korku, kurtuluş ve sevinç tek bir halk meydana getirdi

1.Kor 12:13

Tek Baba Allah:

- aynı hanede yaşıyoruz, aynı babamız var

Efes 3:19

E. Birliğe giden yol - Efesliler 4:7-16

Mesihin bedeninde farklılık

7 Ama Mesih her birimize merhametinden verip derece derece vergiler dağıtırdı. 8 Onun için şöyle deniliyor : "Ne vakıt yukarıya çıktı, mapusluğu mapusa attı, ve insanlara bahşişler dağıtırdı......

11 Ve O,

kimi kişileri apostol olarak verdi,

kimi kişileri peygamber olarak verdi,

kimi kişileri müjdeci olarak verdi, ve

kimi kişileri de çoban ve muallim olarak verdi.

12 Bu kişiler kutsalları hazırlayacaklar, hizmet edip işlesinler ve böylelikle Mesihin bedenini ilerletirsinler.

13 En sonunda ...

- hepimiz imanın birliğine erişecez,

- Allahın Oğlu'nu iyi gibi tanıyacaz,

- yetişmiş insanlar olacaz ve

- Mesihin doluluğunun tam ölçüsüne varacaz.

14 O dereceye geldik mi, artık ufak kızanlar olmayacaz. Dalgalar bizi sağa sola dağıtırmayacak. Her öğretiş bizi rüzgâr gibi öteye beriye üflemeyecek (çünkü var insanlar aldatırmaya bakıyorlar, kurnazlıkla kapan kuruyorlar). 15 Ama biz lazım hakikatı sevgi ile konuşalım, ve böylelikle Mesihe taraf büyüyelim. Her meselede baş olan Odur. 16 Bütün beden Ondan fırsat alıyor. Hani şöyle: bağlı olan her parça bir şey katıp bedeni bir arada tutuyor ve birleştiriyor. Her bir parça tek tek tertipli işliyor. Böylelikle bütün beden kendi kendini sevgide büyütürüyor ve yetiştiriyor.