Düğünler ve evlilik

A. Evlilik ne zaman başlıyor?

B. ‘Allahın Önünde’ evlenmek nasıl oluyor?


СЕМЕЕН КОДЕКС

Чл.6

(1) Само гражданският брак, сключен във формата, предписана от този кодекс, поражда последиците, които законите свързват с брака.

(2) Религиозен обред може да се извърши само след сключването на граждански брак. Този обред няма правно действие.


C. Kutsal Kitap’ta kesin bir tseremonia anlatılmıyor.

Yahudilerin arasında iki gencin evlenmesinde en büyük iş, nişanlanmak idi.

- burada görüyoruz, evlenmenin en önemli parçası: ŞAHİTLERİN ÖNÜNDE SÖZ VERMEKtir. Aslında evliliği evlilik yapan da odur, değil beraber yaşamak

- Yuhanna 4:18 İsa diyor ki, “Beş tane kocaya gittin, ve şimdi kiminle yaşıyorsun, o gene senin kocan değil.” – bundan açık olarak anlaşılıyor ki, birlikte oturmak evlilik değildir.


- Önce anlaşma (dogovor) – ondan sonra o anlaşmadan doğan hakları kullanabilirsin. Mesela, kira anlaşmasını yapıyorsun, imzalıyorsun, ödüyorsun – ondan sonra yerleşiyorsun o eve.

- ama başka türlü, boş bir ev görüp, mobilyalarını yerleştirip orada oturursun. O zaman asıl ev sahibi geldiği zaman diyemezsin: “Te, burada oturuyorum ya. Demek kiracı benim.” – Ama ne yazık, evlilik konusunda çoğu kişi öyle davranıyorlar: çocuk bir kızı eve getirip yatılık yapıyor. Herkes “Eh, ne yapalım, artık evlendiler” diyor.


- Onun için, kiliselerdeki sıra şöyle olmalı: ÖNCE grajdanski brak – SONRA birlikte yaşamak – bunu her zaman gençlere öğretmeliyiz.


- Rom 13:1 “Herkes hangi devlet organlarının altında bulunursa, onlara boyun eğsin.” Biz Bulgaristan hükümetinin altında bulunuyoruz. O da evlilik konusunda iyi ve Allahın sırasına uygun bir zakon ortaya koydu. O zaman biz de mecburuz onu tutalım.

D. Kim sadece “mahallece” evlenirse, onun durumu neye benziyor?


НАКАЗЕТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 191

(1) Пълнолетно лице, което, без да е сключило брак, заживее съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до две години или с поправителен труд, както и с обществено порицание.

(2) Пълнолетно лице, което склони или улесни непълнолетно лице от мъжки пол и лице от женски пол, което не е навършило 16-годишна възраст, да заживеят съпружески, без да са сключили брак, се наказва слишаване от свобода до две години или с поправителен труд.

(3) Ако деянието по предходните алинеи е извършено с лице, ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода от две до пет години.


(1) kilisenin elinden ne gelirse, bir an önce o kişilerin nikah yapmalarına yardım etsin (gençlerin anası ve babası ile konuşmak, kağıtları düzmek, doktora gitmek, lazımsa para yardımı)

(2) gençlere akıl ve evlilik hakkında ders versinler

(3) öyle gençlere demeyelim “Siz zinada yaşıyorsunuz” – eger öyle olsaydı, onları toplantıdan kovmak lazım

E. İmanlı gençlerin arasında düğün nasıl olabilir?