Kadın derslerinin önemi


A. Kadınların durumuna bakarsan üç çeşit kilise var:

1. “İzebel” kiliseleri2. “Rebeka” kiliseleri

3. “Akvila ve Priskila” kiliseleri

B. Kadınları öğrenci olarak ciddi almalıyız


1. İsa’nın zamanında bir hocanın öğrencileri hep erkek idi

2. Müslümanlıkta ve İncile göre kadının rolu

3. Kadınlar aktif öğrenci durumuna gelmeliC. Kadın dersleri için temalar


D. Kadınların düşünme metodu başka, erkeklerin düşünce metodu başka

Luka 15:1-10

kaybolmuş koyun

kaybolmuş paraMatta 13:31-33

hardal tanesi

mayalamış hamurMatta 24:40-41

iki kişi tarlada

iki kişi değirmende
E. Kiliseler arası kadın toplantıları