Rüyalar - Rabden mi, değil mi?

1. Rüyaların sebebi çoğu zaman nedir: insan düşünceleri

Vaiz 5:3

Çok kahırlanmak kötü rüya doğurur, çok söz de akılsızlık doğurur.”

2. Rab kendi halkına rüyalarla konuştu - ama hangi meseleler için

Yoel 2:28

"Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruhum'u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, Gençleriniz görümler görecek.

3. Rab Allahsız halklara bile rüyalarla konuştu

4. Rab insana rüya ile konuşursa, bu son çaredir

Yeremya 23:28-30

Düşü olan peygamber düşünü anlatsın; ama sözümü alan onu sadakatle bildirsin. Buğdayın yanında saman nedir ki?" diyor RAB.

"Benim sözüm ateş gibi değil mi? Kayaları paramparça eden balyoz gibi değil mi?" RAB böyle diyor.

"İşte bunun için sözlerimi birbirlerinden çalan peygamberlere karşıyım" diyor RAB.

5. Rüyalar bizi aldatabilir

2.Kor. 11:14

“O gene şaşılacak bir şey değil ki. Ne de olsa Şeytanın kendisi bile kendini aydınlık meleği yapıyor.”

6. Rüyalara dayanan kişiler çoğu zaman kulağa hoş gelen şeyler konuşuyorlar

Yer 27:9-10

“Size gelince, peygamberlerinizi, falcılarınızı, düş görenlerinizi, medyumlarınızı, büyücülerinizi dinlemeyin! Onlar size, Babil Kralı'na kulluk etmeyeceksiniz diyorlar. Size yalan peygamberlik ediyorlar. Bunun sonucu sizi ülkenizden uzaklaştırmak oluyor. Sizi süreceğim, yok olacaksınız.”

2.Tim 4:3-4

“Çünkü zaman gelecek ki, sağlam öğretişe dayanamayacaklar. Ama kulakları kaşınacak ve onun için istedikleri gibi kendilerine muallim toplayacaklar. 4 Kulaklarını hakikattan döndürüp masallara sapacaklar.”

7. Kim rüya görüp onu toplantıda paylaşırsa, bir çeşit peygamberlik yapmış oluyor

(1) o lazım daha önce konuşmuş peygamberlere ters düşmesin ve başka tanrıların adında konuşmasın

Yasa 13:1-5

"Aranızdan bir peygamber ya da düş gören biri çıkarsa, bir belirtiyi ya da mucize önceden bildirirse, 2 ve aynı zamanda 'Bilmediğiniz başka tanrılara tapınalım derse, hatta onun bildirdiği mucize gerçekleşse bile, 3 o peygamberi ya da düş göreni dinlememelisiniz. 5 O peygamber ya da düş gören öldürülecek. O, sizi Mısır'dan çıkaran, köle olduğunuz ülkeden kurtaran Tanrınız RAB'be karşı gelmeye kışkırttı. Tanrınız RAB'bin yürümenizi buyurduğu yoldan sizi saptırmaya çalıştı. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldırmalısınız.”

(2) onun sözlerinde lazım hiç bir yanlışlık söz olmasın

Yasa 18:22

“Eğer bir peygamber RAB'bin adına konuşursa, ama konuştuğu söz yerine gelmezse, o söz RAB'den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın.”

Koloseliler 2:18

“Hiç kimse kazandığınızı elinizden almasın. Onlara çok iyi geliyor, kendi kendini alçaltırsınlar ve meleklere tapsınlar. Gördüğü görüntülere dayanıyorlar. Hiç sebepsiz yerde, boş boş bedence düşünceleri ile kabarıyorlar.”

1.Kor 14:29

“İki ya da üç peygamber konuşsun. Sesleyenler de konuşulan sözleri araştırıp karar versinler.”

(3) onun hayatı da lazım aydınlıkta ve temiz olsun

Açıklama 2:20

“Gene de sana karşı birkaç şeyim var: İzebel adındaki kadın kendini peygamber getiriyor. Sen de ona veriyorsun, öğretiş versin ve benim hizmetçilerimi saptırsın; zina etsinlermiş ve putlara adanmış yiyentilerden yesinlermiş. 21 Ben ona zaten zaman tanımıştım. Ama o istemiyor, zinasından tövbe etsin. 22 Bakın, ben onu hasta yatağına atacam. Ve kim onunla zina ettiyse, eger işlerinden tövbe etmezlerse, onları büyük çekiye brakacam. 23 Onun evlatlarını gene ölümlü hastalıkla vuracam. Ve bütün topluluklar bilecek, yürekleri ve düşünceleri araştıran ben'im. Bilecekler ki, her birinize yaptığınız işlere göre karşılık verecem.”