SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ'nden
Gençlere Dersler

1. konu: Bilgelik ve akılsızlık


Giriş: ‘Bilgelik’ sözü Sül. Özdeyişleri kitabının içinde en sık geçen sözdür. Yeryüzünde başarılı yaşamak için en önemli şey budur diye gösteriliyor. Ama bu sözü nasıl anlayacaz?

Baş fikir: İnsana daha fazla akıl lazım”19:3
İnsanın ahmaklığı yaşamını yıkar, yine de içinden RAB'be öfkelenir.


1. ‘Bilgelik’ aslında ne demektir?

- onun eski türkçesi: hikmet

- onun anlamı:


BİLGİ

(derin düşünen adam)

Bu adamda BİLGİ var (biliyor nasıl bıçkıyı kullansın), ama onda ‘HİKMET, BİLGELİK’ yoktur.


- Bilgelik (hikmet) kazanmak için elbette bilgi lazımdır. Ama bilgi tek başına yeterli değildir.

- Sül.Özd. kitabında hem bilgi için konuşuluyor, hem de bilgelik (hikmet) için.

- İkisi bizim gençler için çok önemli: ne yazık ki, mahallede bilgiye hiç önem verilmiyor; çok az kişi evladının okumasına dikkat çeviriyor.

- aynı zamanda iman konusunda bilgi lazım: Allahın sözünü iyice biliyor musun?

2. ‘Bilgelik’ kendisi için reklam yapıyor


8:1-36 oku

Hikmet kendisi için reklam yapıyor, üç önemli yerde:

1) yol kenarındaki tepelerin başında


Tepeler her yerden kolay görünüyor yerde. Daha uzaktan gözüküyor. Eski zamanlarda köyden köye haber vermek için tepelerde büyük ateşler yakılırdı. Demek, daha o duruma gelmeden kişiler karar versin.


2) yolların birleştiği yerlerde


Bir tabela gibi, yolunu şaşırmış kişilere doğru yolu gösteriyor. Eski zamanlarda yolsuz kadınlar dörtyollarda dururdular, çünkü en işlek, en kalabalık yerler idi.
3) Kentin girişinde, kapıların yanında


Kasabaya gelenlere gösteriyor nerede kalsınlar. Aynı nasıl kurortlarda garalarda kişiler gelenleri karşılayıp pensionlar için reklam yapıyorlar.


3. ‘Bilgeliğin’ ve ‘Akılsızlığın’ sofrası


9:1-18 oku

Anlayış ve akılsızlık insanları sofraya çağırıyorlar

1 Bilgelik kendi evini yaptı, yedi direğini yonttu. 2 Hayvanlarını kesti, Şarabını hazırlayıp sofrasını kurdu. 3 Kentin en yüksek noktalarına gönderdiği hizmetçileri aracılığıyla herkesi çağırıyor:

4 "Kim safsa buraya gelsin" diyor. 5 Sağduyudan yoksun olanlara da, "Gelin, yiyeceklerimi yiyin, Hazırladığım şaraptan için" diyor. 6 "Saflığı bırakın da yaşayın, Aklın yolunu izleyin.

13 Akılsız kadın yaygaracı ve saftır, hiçbir şey bilmez. 14 Evinin kapısında, kentin en yüksek yerinde bir iskemleye oturur; 15 yoldan geçenleri, kendi yollarından gidenleri çağırmak için,

16 "Kim safsa buraya gelsin" der. Sağduyudan yoksun olanlara da,

17 "Çalıntı su tatlı, gizlice yenen yemek lezzetlidir" der. 18 Ne var ki, evine girenler ölüme gittiklerini, ona konuk olanlar Ölüler diyarının dibine indiklerini bilmezler.

4. Anlayış nereden gelecek?

(1) İnsandan değil, ama Allahın kendisinden geliyor

2:6
Çünkü bilgeliğin kaynağı RAB'dir. O'nun ağzından bilgi ve anlayış çıkar.

(2) Rabden korkmak ve ona güvenmekle

1:7
RAB korkusudur bilginin temeli. Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser.

9:10
RAB korkusudur bilgeliğin temeli. Akıl Kutsal Olan'ı tanımaktır.

3:5-6
RAB'be güven bütün yüreğinle, Kendi aklına bel bağlama. 6 Yaptığın her işte RAB'bi an, O senin yolunu düze çıkarır.

(3) Ona değer vermek, onu önemli saymakla

4:6-8
Bilgelikten ayrılma, o seni korur. Sev onu, seni gözetir. Bilgeliğe ilk adım onu sahiplenmektir. Bütün servetine mal olsa da akla sahip çık. Onu el üstünde tut, o da seni yüceltecek, Ona sarılırsan seni onurlandıracak.

(4) Alçak gönüllü olmakla

11:2
Küstahlığın ardından utanç gelir, ama bilgelik alçakgönüllülerdedir.

(5) Anlayışlı kişilerle vakıt geçirmekle

13:20
Bilgelerle oturup kalkan bilge olur, akılsızlarla dost olan ise zarar görür.

5. Anlayışın meyvası
3:13-26
Bilgeliğe erişene, aklı bulana ne mutlu!
14 Gümüş kazanmaktansa onu kazanmak daha iyidir.
     Onun yararı altından daha çoktur.
15 Daha değerlidir mücevherden,
     dileyeceğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz.
16 Sağ elinde uzun ömür, Sol elinde servet ve onur vardır.
17 Yolları sevinç yollarıdır,
     Evet, bütün yolları esenliğe çıkarır.
18 Bilgelik yaşam ağcıdır ona sarılanlara,
     Ne mutlu ona sımsıkı tutunanlara!

6. Bilgelik ve Mesih


BİLGELİK için konuşuyor

Sül. Özd. 8:22-31

22 RAB yaratma işine başladığında İlk beni yarattı,

23 Dünya var olmadan önce, ta başlangıçta, öncesizlikten önce yerimi aldım. 24 Enginler yokken, suları bol pınarlar yokken dodum ben. 25 Dağlar daha oluşmadan, Tepeler belirmeden, RAB dünyayı, kırları 26 Ve dünyadaki toprağın zerresini yaratmadan dodum.

27 RAB gökleri yerine koyduğunda oradaydım, engin denizleri ufukla çevirdiğinde, 28 bulutları oluşturduğunda, denizin kaynaklarını güçlendirdiğinde, 29 sular buyruğundan öte geçmesinler diye Denize sınır çizdiğinde, Dünyanın temellerini pekiştirdiğinde, 30 baş mimar olarak O'nun yanındaydım. Gün be gün sevinçle dolup taştım, Huzurunda hep coştum.

31 O'nun dünyası mutluluğum, insanları sevincimdi.

MESİH için konuşuyor

Koloseliler 1:15-17

Ve O, görünmez Allahın görüntüsüdür. bütün yaradılışın ilk doanıdır. 16 Çünkü Onun eliyle her şey meydana getirildi: hem göklerdeki, hem de yeryüzündeki şeyler; hem görünen, hem de görünmeyen şeyler; ruh krallıkları ve güdücülükleri, ruh hükümetleri ve güçleri. Evet, her şey Onun eliyle yapıldı ve her şey Onun için yapıldı.17 O, her şeyden öncedir. Ve Onda herşey bir arada tutuluyor.

“Mesih bizim için Allahtan gelen bilgilik oldu” (1.Kor. 1:30)

“Anlayışın ve bilginin bütün zenginlikleri Mesihin içinde saklıdır.” (Kol. 2:3)