SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ'nden
Gençlere Dersler

2. konu: Toplumsal baskılar (grup baskıları)

Giriş: İncilin öğretişine göre biz lazım bu dünyada kalalım – tuz ve ışık olmak için – manastıra çekilmek Rabbin yolu değildir.

1.Kor. 5:9-10
"Mektubumda size yazmıştım ki, zinacılarla işiniz olmasın. Ama demek istemedim, dünyadan olan zinacılarla, ya da açgözlülerle, dolandırıcılarla, puta tapanlarla. Öyle olaydı, lazımdı bu dünyadan dışarı çıkaydınız.”

Baş fikir:

27:17
“Demir demiri biler, insan da insanı”

Soru: Demir nasıl başka demiri bileyebilir? İkisi aynı materyal değil mi? - Hayır, bazı demirler başka demirlerden daha sert.


1. Bizi kötü yola sokmak isteyenlerden uzak duralım

1:10-19
Oğlum, seni ayartmaya çalışan günahkyarlara teslim olma.
11 Şöyle diyebilirler: "Bizimle gel, Adam öldürmek için pusuya yatalım, Zevk uğruna masum kişileri tuzağa düşürelim. 13 Bir sürü değerli mal ele geçiriririz. 14 Gel, sen de bize katıl, tek bir kesemiz olacak."
15 Oğlum, böyleleriyle gitme, onların tuttuğu yoldan uzak dur. 16 Çünkü ayakları kötülüğe koşar, çekinmeden kan dökerler. 18 Kim başkasına pusu kurarsa, kendisi kurduğu pusuya düşer. 19 Haksız kazanca düşkün olanların sonu böyledir.

24:21
Oğlum, RAB'be ve krala saygı göster, onlara başkaldıranlarla arkadaşlık etme.

2. Sen kendini kiminle koyarsan, onun gibi olursun

13:20
Bilgelerle oturup kalkan bilge olur, ama akılsızlarla dost olan zarar görür.

22:24-29
Huysuz kişiyle arkadaşlık etme; Tez öfkelenenle yola çıkma. Yoksa onun yollarına alışırsın, Kendini tuzağa düşmüş bulursun.

3. Arkadaşlarımızı iyi seçelim

18:24
Yıkıma götüren dostlar vardır, ama öyle dost var ki, kardeşten yakındır insana.

4. İmansızları örnek almayalım

24:1
Kötülere imrenme, onlarla birlikte olmayı isteme.

Mezmur 37:7
RAB’bin yanında sakin ol, umudunu ona bağla, ve gördün mü o insanı, hani işlerinde başarılı oluyor, ve kötü planları yerine getiriyor - sen kızma!.

5. Allahın sözünü bir arkadaş gibi kabul edelim, ona uyalım

2:12-15
(Allahın sözleri) seni kötü yoldan, ahlaksızın sözlerinden kurtaracak.

28:7
Kutsal Yasa'yı yerine getiren çocuk akıllıdır, fakat oburlarla arkadaşlık eden babasını utandırır.

6. Pozitiv düşünelim, arkadaşlarımıza öyle davranalım

İbr. 10:24-25
Biz gene bakalım, birbirimize sevgi ve iyi işler için iştah verelim. Toplantılardan da vazgeçmeyelim. Bazıları buna alıştılar. Hayır, birbirimize kuraj verelim. Hele hele o günden için, hani görüyorsunuz nasıl yakınlıyor.

7. İmanlıların ve imansızların hayata bakışı

1. Kor. 15 32-33
Efes kasabasında yırtıcı hayvanlarla dövüştüm. Eger bunu sade insana göre yaptıysam, o vakıt bana ne fayda getirdi, açan ölüler dirilmiyor? Eger öyle olursa, o zaman "yiyelim, içelim. Nasıl olsa yarın ölecez." Hiç aldanmayın: "Kötü arkadaşlar, güzel terbiyeyi bozuyorlar."