SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ'nden
Gençlere Dersler

3. konu: Haneler - anne baba, evlatlar ilişkileri

Giriş: Delikanlılık yaşında evlatlar serbest olup kendi yolunu bulurlar. Ama analarınız, babalarınız hayatlarında tecrübe (opit) kazandılar. Siz ondan faydalanın, aynı hatalara düşmeyin.

Baş fikir: (okuyun!)

Efesliler 6:1-3
Ey kızanlar! Ananızı ve babanızı Rab'de sesleyin; çünkü bu doğru bir şeydir. 'Ananı ve babanı sayacaksın' (burada Allah sefte bir şey buyurup aynı zamanda şöyle bir söz veriyor): Öyle ki, iyi yaşayasın ve yeryüzünde ömrün uzun olsun.'

1. Evlatların durumu anne babalar için önemlidir

10:1
Anlayışlı çocuk babasını sevindirir, ama akılsız çocuk annesini üzer.

17:21
Akılsız kendisini doğurana derttir, akılsız evladın babası sevinç nedir bilmez.
23:24-25

Doğru kişinin babası coştukça coşar, Akıllıca davranan oğulun babası sevinir. Annenle baban seninle coşsun, seni doğuran sevinsin.

23:15-16
Evladım, yüreğinde anlayış varsa, benim yüreğim de sevinir.
Dudakların doğru konuştuğunda benim gönlüm de coşar.

2. Terbiye önemlidir

22:6
Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.

13:1-16
Anlayışlı kişi terbiye edilmeyi sever, alaycı kişi azarlansa da aldırmaz.

13:24
Kim evladından değneği saklarsa, onu sevmiyor demektir. Seven baba özenle terbiye eder.

19:18
Henüz umut varken çocuğunu eğit, sebep olma mav olsun.

23:13-16
Çocuğunu terbiye etmekten geri kalma, Onu değnekle dövsen de ölmez.
Onu değnekle döversen, canını ölüler diyarından kurtarırsın.

29:15
Değnekle terbiye bilgelik kazandırır, ama kendi haline bırakılan çocuk annesini utandırır.

3. Anne babalarımızın sözlerine kulak vermeyi öğrenelim

19:27
Oğlum, uyarılara kulağını tıkarsan, bilgi kaynağı sözlerden saparsın.

23:22-23
Sana yaşam veren babanın sözlerine kulak ver, yaşlandığı zaman anneni hor görme. Gerçeği satın al ve satma; Bilgeliği, terbiyeyi, aklı da.

İbraniler 12:9-11
Üstelik, beden babalarımız vardı, bizi terbiyeye çektiler, biz onları gene sayardık. O vakıt, ruhların babasına çok daha fazla boyun eğip yaşama kavuşmayalım mı? Öbürleri sade kısa bir zaman için ve kafaları nasıl buyurduysa sizi terbiyeye çektiler. Allah gene, bunu yapıyor bizim faydamız için, öyle ki, Onun kutsallığını paylaşalım. Terbiyeye çekilmek elbette o anda kişinin hoşuna gitmez, ona ağır geliyor. Ama sonra, kim öyle alıştırılırsa, o kişilerde yemiş olarak barışı getiren bir doğruluk meydana getiriliyor. 23:2; 6-28
Oğlum, beni yürekten dinle, gözünü gittiğim yoldan ayırma. Çünkü fahişe derin bir çukur, ahlaksız kadın dar bir kuyudur. Evet, soyguncu gibi pusuda bekler Ve birçok erkeği yoldan çıkarır.

4. Ana babalarımıza fena davranmayalım

30:11
Öyleleri var ki, babalarına lanet eder, annelerine değer vermezler.

28:24
Annesini ya da babasını soymayı günah saymayan, Haydutla birdir.

5. Bize aslında terbiye verebilen, Kutsal Kitaptır

28:7
Kutsal Yasa'yı yerine getiren çocuk akıllıdır.

“Çünkü biliyorsunuz, dedelerinizden kalma boş hayatınızdan kurtuldunuz, ama değil gümüş ve altın gibi çürüyen şeylerle. 19 Hayır, Mesihin kıymetli kanıyla kurtuldunuz. Onun kanı, kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanı gibidir.”

6. Zamanlar değişiyor: bugünkü Bulgaristan sizin ana babalarınızın bildiği Bulgaristan değildir