SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ'nden
Gençlere Dersler

5. konu: Tembellik ve çalışkanlık

Giriş: Bir obektten geçtim – gördüm nasıl 3 işçi aynı işi yapardılar – üçüsüne sordum: „Neden burada işliyorsununz?” – Birincisi sinirli sinirli cevap verdi: „Görmüyon mu? Bu naçalnik bizi hayvan gibi işletiriyor.” – ikincisine gittim, o da bana çok heyecanlı cevap verdi: „A be ne yapayım, evde beş tane boğaz var. Hepsi de ekmek isterler.” – ama üçüncüsünü sorduğum zaman bana gülümseyerek cevap verdi: „Bak biz burada bir hastane yapıyoruz. Bitti mi, burada çok kişinin canları kurtarılacak. Ben de onun bir duvarını kaldırıyorum.”

Baş fikir:

6:11
“Ne zamana kadar yatacan, ey tembel kişi? Ne zaman kalkacan uykundan?”

1. Tembel kişi nasıldır?

19:24
Tembel adam elini sahana daldırıyor, ama onu aağzına geri götürmek bile istemez.

26:14
Menteşeleri üzerinde dönen kapı gibi, tembel de yatağında döner durur.

21:26
(Tembel adam) bütün gün isteklerini sıralar durur, fakat doğru kişi esirgemeden verir.

2. Tembellik açlık ve fukaralık getiriyor

10:4
Tembel eller insanı yoksullaştırır, çalışkan el zengin eder.

14:23
Her emek kazanç getirir, ama boş lakırdı yoksulluğa götürür.

19:15
Tembellik insanı uyuşukluğa iter, haylaz kişi de aç kalır.

12:27
Tembel kişi işini bitirmez, Oysa çalışkan değerli bir servet kazanır.

24:30-32
Tembelin tarlasından, aklı kıt olan kişinin üzüm bağından geçtim.... Her yanı dikenlerin, otların kapladığını gördüm. Taş duvar da yıkılmıştı. Gördüklerimi derin derin düşündüm, seyrettiklerimden ibret aldım.

3. Tembellik korkunçluk getirir

18:9
İşini savsaklayan kişi yıkıcıya kardeştir.

10:26
Dişler için sirke, gözler için duman neyse, tembel haberci de kendisini gönderen için öyledir.

21:25
Tembelin isteği onu ölüme götürür, çünkü elleri çalışmaktan kaçınır.

4. Geç kalkmak zarar getiriyor

20:33-34
"Biraz kestireyim, biraz uyuklayayım, ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım" demeye kalmadan, yokluk bir haydut gibi, fukaralık bir akıncı gibi gelir üzerine.

5. Tembel kişi kendine hep bahane uyduruyor

22:13
Tembel der ki, "Dışarda aslan var, sokağa çıksam beni parçalar."

6. Tembel kişi gerçekçi değildir, hayal dünyasında yaşıyor

12:11
Toprağını işleyenin ekmeği bol olur, ama kim hayallerin peşinde koşarsa onun aklı kıttır.

7. Tembel kişi serbest değildir

12:24
Çalışkanların eli egemenlik sürer, fakat tembellik köleliğe götürür.

15:19
Tembelin yolu dikenli çit (ograda) gibidir, ama doğrunun yolu ana caddeye benzer.

13:4
Tembel canının çektiğini elde edemez, ama çalışkanın istekleri hepsi yerine gelir.

8. Her şeyi vakıtla yapalım, son sekundaya brakmayalım

20:4
Sonbaharda çift sürmeyen tembel, rekolte vaktında aradığını bulamaz.

27:18
İncir ağacını budayan meyvesini yer, efendisine hizmet eden saygınlık görecek.

6:6-11
Ey tembel kişi, git, karıncalara bak, Onların yaşamından bilgelik öğren. Başkanları, önderleri ya da yöneticileri olmadığı halde, yazın yiyentilerini biriktirirler, yiyeceklerini toplarlar biçim mevsiminde. Ne zamana dek yatacan, ey tembel kişi? Ne zaman kalkacan uykundan?


26 16 Tembel kendini, Akıllıca yanıt veren yedi kişiden daha bilge sanır.

9. Ruhsal tembellik: Ruh vergilerimizi kullanmamak

Matta 25:14-30
14 Bu iş benziyor yolculuğa çıkan bir adama: kendi hizmetçilerini çağırmış ve kendi mallarını onlara emanet etmiş. 15 Herkese kendi fırsatına göre vermiş: birisine beş talant, öbürüne iki talant, başkasına gene bir talant vermiş. Sonra yolculuğa çıkmış.
16 Beş talantı alan hemen başlamış, onlarla ticaret yapsın. Böylelikle beş talant daha kazanmış. 17 Aynı onun gibi, iki talantı alan da, iki talant daha kazanmış. 18 Ama bir talantı alan, gidip toprağı kazıp, efendisinin parasını orada gömmüş.

19 Uzun zamandan sonra, o hizmetçilerin efendisi gelmiş ve onların hesabını görmeye başlamış. 20 Beş talantı almış olan gelip beş talant daha getirmiş ve demiş:
'Efendimiz! Sen bana beş talant emanet ettin, işte, ben de beş talant daha kazandım.'
21 Efendisi ona demiş:
'İyi yaptın, sen iyi ve sadikan bir hizmetçisin. Sen az bir şeyle dürüst davrandın, ben de seni çok şeylerin üstüne koyacam. Efendinin sevincine katıl.'

22 İki talantı almış olan gelip iki talant daha getirmiş ve demiş:
'Efendimiz! Sen bana iki talant emanet ettin, işte, ben de iki talant daha kazandım.'
23 Efendisi ona demiş:
'İyi yaptın, sen iyi ve sadikan bir hizmetçisin. Sen az bir şeyle dürüst davrandın, ben de seni çok şeylerin üstüne koyacam. Efendinin sevincine katıl.'

24 Ve bir talantı alan da gelip demiş:
'Efendimiz, bilirdim ki, sen sert bir adamsın: ekmediğin yerde biçiyorsun ve dağıtırmadığın yerde topluyorsun. 25 Korktum ve gidip senin talantını topraa sakladım. Te buyur, senin malın!'
26 Efendisi ona cevap verip demiş:

ve tembel hizmetçi seni! Demek bilirdin, ben ekmediğim yerde biçiyorum ve dağıtırmadığım yerde topluyorum. 27 Madem öyle, sen lazımdı parayı bankaya koyasın. O vakıt döndüğümde paramı büyümüş olarak geri alacaydım. 28 Onun için, ondaki talantı alın ve kimin on talantı var, ona verin. 29 Her kimde varsa, ona daha da verilecek, öyle ki, bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa, onda var olan bile alınacak. 30 Ve yaramaz hizmetçiyi dışarı atın, karanlığın en kenarına atın. Orada ağlamak ve dişleri gıcırdatırmak olacak.'