Yeni Antlaşma'nın Tarihi


Eskiden seneler numara ile sayılmazdı; “falanca kralın falanca senesinde...” diye sayılırlardı (mesela: Luka 3:1 - “Tiberius Sezar onbeş senelik emparator iken,.... Allahın sözü ıssız yerlerde yaşayan Zekeriyağolu Yahya’ya geldi.”). Altıncı yüzyılda Dionisius Eksiguğus adlı emperator seneleri İsa’nın domasından sayılsın diye buyruk verdi. Yalnız, bunu hesaplayan adam orada yanlışlık yaptı. İsa aslında bizim takvimimizden altı ya da beş sene önce dodu.

Sene:Ne oldu / Hangi kitap yazıldı
-6/5İsa Mesih doğuyor
5 İsa oniki yaşında iken Allahevinde

26 Yahya görevine başlıyor
İsa vaftiz ediliyor
İsa görevine başlıyor
27/28Yahya mapusa atılıyor
28/29Yahya öldürülüyor
30 İsa Mesih ölüyor ve diriliyor
Pentikost günü
35 Pavlus İsa’yı görüyor
44 Yakup öldürülüyor
Petrus mapusa atılıyor
45-50 Yakup
46-48 Pavlus’un birinci yolculuğu
49 Galatyalılar
49/50 Yeruşalim’deki apostollar toplantısı
50-52 Pavlus’un ikinci yolculuğu
511.,2. Selanikliler
53-57Pavlus’un üçüncü yolculuğu
50-60 Markos
561.Korintliler
572.Korintliler
58 Romalılar
59-61/62 Pavlus’un Roma’daki
60 Luka
61 mapusluk zamanı - Kol, Efe, Fil,Filimun
61 Apostolların İşleri
60-70 Matta
63 1.Timoteyus
63 1.Petrus
65 Titus
66 2.Petrus
64-68 İbraniler
67/68 Pavlus’un ölümü
70-80 Yahuda
85-90 Yuhanna
90 1.,2.,3. Yuhanna
90-95 Yuhanna Patmos adasında
90-100 Esinleme