Bulgaristan’daki Türk topluluklar için her gün dua edelim!

1 - Gotse Delçev
2 - Peştera
3 - Pazarcık
4 - Kriçim
5 - Plovdiv
6 - Asenovgrad
7 - Karlovo
8 - Kazanlık
9 - Haskovo
10 - Kırcali
11 - Çirpan
12 - Stara Zagora
13 - Nova Zagora
14 - Sliven
15 - Yambol
16 - Karnobat
17 - Aytos
18 - Burgas
19 - Pomorie
20 - Varna
21 - Dobriç
22 - Silistra
23 - Ruse
24 - Razgrad
25 - Şumen
26 - Tırgovişte
27 - Omurtag
28 - Polski Trımbeş
29 - Veliko Tırnovo
30 - Sevlievo

1. gün:   GOTSE DELÇEV

 

Yunanistan sınırına çok yakın olan bu kasabada bugün 20.000 kişi yaşıyor; bunların büyük bir kısmı Pomak'tır. Yaklaşık 3.000 kişilik türk mahallesi de vardır.

Türkçe konuşan iki topluluk vardır. Birisi daha eskidir ve çoğunlukla kadınlardan oluşuyor. Öbür topluluk daha yenidir ve daha fazla gençleri çekiyor. Yeni bitirdikleri bina mahallede kişilerin rahatça gelip Rab hakkınd abilgi edinmelerini sağlıyor.

Dua edelim:

2. gün:   PEŞTERA

 

19.000 kişilik Peştera, halkın etnik yapısı bakımından belki de Bulgaristan'ın en karışık yeridir. Bulgarların yanında Türkler, Çingeneler, Pomaklar, Vlahlar (Eflaklar) ve daha başka halklar bulunuyor. Ediveren ve Lukovitsa adında iki mahallede belki de 4.000 türkçe konuşan kişi yaşıyor. Peştera'nın ekonomik durumu azınlıklar için büyük zorluklar getiriyor. Birçokları bütün yaz ayları balkanlıkta geçirip, mantar ya da odun topluyor. Son yıllarda çok kişi Fransa'ya iş aramaya gittiller. Lukovitsa'daki bir, Ediveren'de iki küçük topluluk var.

Dua edelim:

3. gün:   PAZARCIK

 

Pazarcığın nüfusu gittikçe düşüyor: şu anda 76.000'dir. O da Pazarcığın etnik yapısı gelecek için problemler yaratıyor. Bulgarların arasında nüfus düşüyor, aynı zamanda azınlıklar çoğalıyor. Yakın zamanda azınlıklar çoğunluğa geçecek. Fanatik müslümanlar bunu bilmiş olmalı, çünkü başka devletlerden (Almanya'daki türk camilerden ve Suudi Arabistan'ın Vahabi hareketinden) destek görüp en birinci bu kasabada halkı fanatikleştirmeye başladılar. Bugünlerde Pazarcık'ta uzun sakallı, şalvarlı, sarıklı erkekleri görmek normaldır. Düğünlerde kılıç sallayıp 'Allahu ekber' diye bağıranlar da oldu.

Müslümanlar için Pazarcık nasıl en önemli kasaba ise, Mesih imanlıları için de öyledir. Eskiden burada en azında 1200 türkçe konuşan imanlılar vardı. Ama ne yazık ki, sağlam temelin üzerinde kurulmadıkları için kiliseler gittikçe zayıflanıyor. Bunun suçu da önderlerde aramalıyız. Bu durumda zamanla gerçekten ruhsal değerleri arayan kişiler topluluklarından dışlanıp bir araya geldiler, yeni ve farklı bir topluluk kurdular.

Dua edelim:

4. gün:   KRİÇİM

Kriçim, Plovdıv'den 30 km uzak, Rodop Dağları'nın eteğinde bulunan 10.000 kişilik bir kasabadır. Bulgarlar, Türkler, Pomaklar, Çingeneler hepsi barış içinde bir arada yaşıyorlar.

Türklerin arasında iki ayrı mahallede üç toplantı var. 'Yukarıki mahalle' denilen yerde hizmet eden kardeş özellikle müslümanlara müjdeyi ulaştırmaya çalışıyor ve o konuda dua desteğimize muhtaçtır, çünkü kişiler İsa'nın haberine karşı sertleşmiştir.

'Aşağıki mahalle' denilen yerde iki topluluk bulunuyor. İmanlıların çoğu gençtirler. Bu aslında ruhsal konularda büyümek için büyük fırsattır.

Dua edelim:

5. gün:   PLOVDİV

 

Bugün 340.000 kişi ile Bulgaristan'ın ikinci büyük kasabası ve önemli bir ticaret, sanayı, eğitim ve idare merkezidır. Çok eski bir kasaba olan Plovdiv, tarih boyunca değişik adlar taşımıştır. Bugüne kadar türkçe Filibe olarak geçiyor.

Dört ayrı mahallede yaklaşık 65.000 türkçe konuşan kişi yaşıyor. Bunların arasında 'Stolipinivo' denilen yerde 50.000 kişi yaşıyor, o da bütün Bulgaristan'da en büyük mahalledir.

Ne yazık ki, bu en büyük mahallede imanlıların sayısı, Bulgaristan standartlarına göre, çok fazla düşüktür: üç topluluk içinde 200 türk imanlı ya var, ya yok. Son senelerde müslümanlar, mahalle halkının arasında çalışıp, herkesi imanlılara karşı döndürdüler, artık müjdelemek çok zor oldu.

Dua edelim:

6. gün:   ASENOVGRAD

Bulgaristan'da büyüyen kasabalar seyrek bulunuyor, ama Plovdiv’den 15 km uzakta olan Asenovgrad onlardan biridir. Halk ağzında sık sık eski Yunanca adı olan 'Stanimaka' da kullanılıyor. Bulgarların ve Türklerin sayısı hemen hemen aynıdır. Toplulukların bulunduğu mahallede 4.000 kişi yaşıyor. Kardeşler, 'aşağıki toplantı' ve 'yukarıki toplantı' adlandırılan iki yerde toplanıyorlar. İki topluluğun önderleri de gençtirler ve o bakımdan gelecek zaman için büyümeye potansyal vardır. Artık sağlam öğretişe ve gerçek tövbeye önem veriliyor.

Dua edelim:

7. gün:   KARLOVO

 

24.000 kişilik bu kasaba Balkan Dağları’nın (Stara Planina) eteğinde bulunuyor. Karlovo'da çok sayıda Türk yaşıyor. Ama ne yazık ki, aralarında ne topluluk, ne de tek bir imanlı bile vardır. Bunun sebebi bir tarafta buradaki müslümanların çok kapalı ve tutucu olmalarıdır. Öbür tarafta bugüne kadar kimse ciddi olarak bir Türk kiliseyi kurmaya çalışmamıştır. Ama Karlovo önemli bir yerdir; buradan etraftaki köylere de müjde yayılabilir.

Dua edelim:

8. gün:   KAZANLIK

 

47.000 kişilik bu kasaba, Balkan Dağları (Stara Planina) ve onların önünde duran Sredna Gora Dağları’nın arasında bulunuyor. O vadi bir kazana benziyor; kasaba da adını oradan almıştır. Karlovo'ya kadar uzanan o vadi, Bulgaristan'da 'Güller Ovası' olarak ün kazanmıştır. Eskiden bütün Osman Emperatorluğu'nda gül yağının üretiminin merkeziydi.

Kasabada çok Türk yaşıyor, ama kendi mahalleleri yoktur, dağınık yaşıyorlar. O da müjdelemeyi ve sağlam bir toplantı kurmayı zorlaştırıyor. Bugüne kadar ancak Çingenelerin arasında iki toplantı kurulmuştur. Birisine kimi türk imanlı katılıyor.

Dua edelim:

9. gün:   HASKOVO

 

Bugünlerde Haskovo'da 76.000 kişi yaşıyor, bunların en azında 30% Türktür, birçoğu da Alevidir. Millet mahallesi epey büyüktür, yaklaşık 10.000 kişi orada yaşıyor.

Hasköy'de yaşayan imanlıların işi hiç de kolay değildir. Daha 20 sene önce ilk topluluk kuruldu. Ama sağlam temeli olmadığı için önderinin günaha düşmesiyle dağıldı. Şu anda iki topluluk var, ikisi de aynı konularla uğraşıyorlar.

Hasköy'ün Akbunar mahallesinde Alevilikten gelme imanlılar var. Son zamanlarda aralarında topluluk kurmaya başladılar.

Dua edelim:

10. gün:   KIRCALİ

Kırcali’de bu günlerde yaklaşık 44.000 kişi yaşıyor, nüfusu da gittikçe düşüyor. Halkın 70% Türktür ve Türklerin DPS partisi politik durumu kontrol ediyor. Ne yazık ki bütün bunların arasında sadece bir mahallede bir topluluk var. Onun kurulması da 1992 senesinde bir Bulgar pastorunun dua ve uğraşlarına dayanıyor. Yakınlarda yeni bir toplantı binasını inşaat ettiler; o büyük bina ile mahallede müjdeyi daha iyi bir şekilde duyuracaklarına inanıyorlar.

Dua edelim:

11. gün:   ÇİRPAN

13.000 kişilik bu kasaba Stara Zagora’ya bağlıdır. Millet ve Çingene mahalleleri içiçedir ve yaklaşık 3.000 kişi orada yaşıyor. Toplam sekiz topluluk bulunuyor, oysa hepsinde imanlıların sayısı düşüktür. Son yıllarda korkunç bir düşüş ve azalma oldu. Başka devletlere göç edenlerden başka, birçok kişi de imandan düştü: kimileri hocaların sözlerine kandılar, kimileri yanlış öğretişlere kapıldılar. Eskiden kalabalık olan toplulukların ruhsal temelleri zayıf olduğundan bu duruma geldiler. Artık o mahalledeki kardeşler yepyeni yaklaşımlar, yepyeni metodlarla İsa'nın iyi haberini bildirmeye öğrenmelidirler.

Dua edelim:

12. gün:   STARA ZAGORA

Nüfusu 138.000 kişi olan bu kasaba, Bulgaristan’ın altıncı yerindedir. Türk adı, Eski Zahra'dır. Stara Zagora'nın kenar mahallelerinde çok sayıda Çingeneler ve Türkler yaşıyor. Toplantının birisinde hem çingeneler, hem de Türk imanlıları katılıyor, ama ortak dili Bulgarcadır. Birçok yerde olduğu gibi, ayrı bir türkçe toplantı kurmanın önemi anlaşılmıyor. Öyle bir şey denenirse, daha fazla bölücülük olarak kabul edilecek. Ama giderek daha fazla 'müslümanlaşan' bir ortamda İsa'nın müjdesini halkın anadilinde yaymak çok önemlidir.

Dua edelim:

13. gün:   NOVA ZAGORA

Bu 23.000 kişilik küçük kasabanın eski türk adı, Yeni Zahra'dır. Mahallede yaklaşık 10.000 kişi yaşıyor, büyük çoğunluğu da türkçe konuşuyor. Maalesef imanlıların sayısı gittikçe düşüyor. Fanatik müslümanlar da çoğunlukla bilgisiz olan imanlılara birkaç soru sorup onları Rabden vazgeçirmeye beceriyorlar. İmanlılar eski adetlere çok bağlıdırlar ve onlardan kesin bir dönüş yapmaya gerek görmüyorlar. Başka büyük problem erken evliliklerdir. Kız 12-14 yaşlarında onu beğenen bir erkek tarafından hiç sorulmadan, çoğu zaman kabakuvvetle kaçırılıyor, nikahsız bir evliliğe zorlanıyor. İmanlılar da bu adeti normal olarak kabul ettiler, kendi evlatlarını başka bir sisteme alıştırmaya ihtiyaç duymuyorlar.

Dua edelim:

14. gün:   SLİVEN

 

Balkan dağlarının eteğinde, Bulgaristan'ın ortasında bulunan bu kasabada 92.000 kişi yaşıyor. Sliven, Bulgaristan'ın 'çingene başkenti' olarak ün kazandı. Ama Sliven'de çok sayıda Türkler de yaşıyor. Aralarında 5 topluluk var, hepsi de tek önderlidir. Eskiden kalabalık olan topluluklar son zamanlarda çok büyük bir azalma görüyorlar. Bunun bir sebebi şu ki, gençlerin çoğu işsizlik yüzünden yurt dışına göç ediyorlar. Çoğunlukla birkaç ay Avrupa'nın başka bir devletinde kaçak işleyip, belli bir zaman sonra gene Bulgaristan'a dönüp yeniden Avrupa'ya giderler. Bu, tabii ki, kiliselerin işlerini zorlaştırıyor.

Dua edelim:

15. gün:   YAMBOL

 

72.000 kişilik bu kasaba Trakya Ovası’nda bulunuyor. Tunca nehrinin boyundaki bu kasabanın eski türk adı, Yanbolu'dur. Edirne kardeş kasabasıdır ve Türkiye'den sık sık heyetler geliyor.

Mahallede birçok çingene toplantının yanında iki tane türk toplantı da bulunuyor. Son aylarda işsizlik yüzünden birçok imanlı başka Avrupa devletlerine göç etmeye başladılar. O da büyük bir ruhsal düşüşe sebep oldu.

Dua edelim:

16. gün:   KARNOBAT

Karnobat, Burgas sancağında bulunan 22.000 kişilik bir kasabadır. Azınlıklardan 50 kişilik bir toplantı var; içinde hem Türk, hem de Çingeneler bulunuyor. Toplantılar bulgarca oluyor. Oysa bu yolda kimi Türklerinin ruhsal ihtiyaçları yeterince karşılanmıyor, türkçe toplantılarına özlem duyarlar. Ama bu, öbür halklardan olan imanlılar tarafından yanlış anlaşılıyor.

Dua edelim:

17. gün:   AYTOS

25.000 kişilik bu kasabanın en azında bir çeyreği Türktür; mahallede aşağı yukarı 4.000 kişi yaşıyor.

Türklerinin arasında eskiden iki toplantı vardı. Ne yazık ki, birisinin önderi imandan düştüğü için o topluluk dağıldı, üyeler doğal olarak öbürüne katılmaya başladılar. Artık tek bir topluluk var Aytos'ta. Şu anda belki 40 kişi onda devam ediyor.

Dua edelim:

18. gün:   BURGAS

Burgas, 260.000 kişi ile Bulgaristan'ın dördüncü büyük kasabasıdır. Burgas'ın Kumluk Mahallesinde (bulg.: Kvartal Pobeda) 10.000 kişi yaşıyorlar. Orada üç topluluk vardı, şimdi sadece bir tanesi ayakta kaldı.

Ayrıca kasabanın kenarında Kv. Meden Rudnik (türkçesi: Karabayır) adında bir mahalle var. Oradaki türk topluluğu çok eski ve köklüdür, ve çok aktiftir.

Dua edelim:

19. gün:   POMORİE

13.000 kişilik bu kasaba, Karadeniz kıyısında bulunuyor; tuzculuk, balıkçılık, şarapçılık ve en çok turizmle ün kazandı. Pomorie'nin mahallesinde belki 1.500 kişi yaşıyor. Aralarındaki 70 kişilik tek bir toplantı var ve yaşlı bir kardeş tarafından kontrol ediliyor.

Dua edelim:

20. gün:   VARNA

Varna, 330.000 kişi ile Bulgaristan’ın üçünü kasabası ve Karadenizin en önemli merkezidir. Bulgaristan'ın her yerinde nüfus düşerken, son yıllarda Varnanınkisi büyümeye başladı. Her yerde kocaman alışveriş merkezleri, hoteller ve yeni dükkanlar mantar gibi türemeye başladı.

Varna'nın, Maksuda, Vladislavovo, Asparuhovo adındaki üç mahallesinde toplam 30.000 türk yaşıyor ve her birinde imanlılar bulunuyor. Eski toplulukların çoğu tutucu ve kanuncudurlar. Daha yeni olanlar ise Allahın sözüne ve vaaz etmeye önem veriyorlar.

Dua edelim:

21. gün:   DOBRİÇ

Dobriç, Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda bulunuyor ve devletin 'ekmek sepeti' durumunda olan Dobruca ovasının merkezidir. Toplam nüfusu 91.000 kişinin arasında en az 9.000 türkçe konuşanlar var. Uzun yıllardan beri imanlı Türkler var, ama bir araya gelmezlerdi, ayrı ayrı bulgar toplantılarına katılırdılar. Birkaç defa onları toplamaya çalışanlar oldu, ama bu girişimler hep başarız kaldı. Ama çok şükür, artık sağlam bir topluluk oluşmaktadır. Zamanla etraftaki köylere ve kasabaları da müjdeleme potansyalı da var.

Dua edelim:

22. gün:   SİLİSTRA

35.000 kişilik bu kasaba tam Tuna (Dunav) kenarında bulunuyor. Bugünlerde nüfusun yaklaşık 15%'i Türktür. Onların arasında 20-30 kişilik küçük bir toplantı vardır. Önderi, Silistre'den 45 km uzaklıkta bulunan Bogdantsi köyünde yaşıyor ve toplantıları yürütmek için her hafta gidip gelmek zorundadır. Başka köyleri ziyaret ettiği için zamanı kıttır. Son zamanlarda, birçok toplantıda olduğu gibi, burada da korkunç bir gerileme görülüyor. İşsizlik ve çaresizlik yüzünden halkın büyük bir kısmı yurt dışına göç etmiştir.

Dua edelim:

23. gün:   RUSE

 

Ruse (türkçesi: Rusçuk) bugünkü 150.000 kişilik nüfusu ile Bulgaristan'ın beşinci büyük kasabasıdır. 19. yüzyılında kasabanın önemli daha büyüktü: Orta Avrupa'dan gelen yolcular burada Tuna'yı gezen gemilerden inip yolunu İstanbul'a devam ederdiler. O yüzden Ruse, çok yabancıların yaşadığı, kozmopolit ve özgürlüğü seven bir yer idi.

Ruse'nin nüfusunun en azında 20% Türktür. Şu anda iki küçük topluluk var, ama imanlılar maalesef birlik içinde değiller.

Dua edelim:

24. gün:   RAZGRAD

 

Bugünlerde 34.000 kişilik Razgrad kasabasında işsizlik ve umutsuzluk hakimdir. Yurt dışına göç büyük bir problemdir ve hem sokakları, hem de kiliseleri boşaltırıyor.

Bütün bölgede çok Türk varken, ne yazık ki, sadece az sayıda imanlılar var. Razgrad'ın içinde tek bir toplantı kaldı. Strajets adında, Razgrad'ın merkezinden 4 km uzaklıkta bulunan bir mahallede eskiden beri türk toplantılar var. Şimdi genç bir kardeş bir avuç insan topluyor.

Dua edelim:

25. gün:   ŞUMEN

 

Bugün nüfusu 81.000 olan bu kasaba, Bulgaristan’daki Türklerin önemli bir merkezidir. En büyük tarihi cami ve devletin tek islamiyet fakültesi burada bulunuyor.

Şumen’in mahallesinden uzun zamandır Avrupa'nın başka devletlerine göç devam ediyor. Almanya'nın bir kasabasında 2000 kişi topluca yaşıyor. Son senelerde yabancı bir kardeşin hizmetiyle yeni bir topluluk oluştu. Başka bir türk karı koca etraftaki köylere ve kasabalara ulaşmaya çalışıyorlar.

Dua edelim:

26. gün:   TIRGOVİŞTE

Bugün 38.000 kişinin yaşadığı bu kasabada mahalle orta büyüklüktedir. Oradaki önder sadece 45 kişilik topluluğu yönetmiyor, aynı zamanda 4 kardeş önderlik görevine hazırlıyor. Bu düşünce Bulgaristan'daki topluluklarda çok seyrek bulunuyor. Eskiden etraftaki köylerde altı tane topluluk vardı, ama son zamanlarda hepsi yok oldu. Bu üzücü gelişme bütün Bulgaristtan'da görülüyor.

Dua edelim:

27. gün:   OMURTAG

Bugün nüfusu sadece 8.600 kişi olan bu kasaba Balkan Dağları’nın kuzey eteğinde bulunuyor. Kasabanın içinde bir mahalle, etrafında da onlarca Türk köy bulunuyor.

Topluluk şu anda yaklaşık otuz kişiliktir ve kızan derslerine önem veriyor.

Ayrıca yakın bir köyden olan Dahil adında bir kardeş, müjdeci olarak Bulgaristan'ın her yerinde, ama özellikle de Omutag'ın etrafında Rab İsa için şahitlik yapmaktadır. 'İpek Yolu Vakfı' adlı misyonun desteğiyle Bulgaristan'ın içinde ve yurt dışında bu görevi uzun zamandan beri yapıyor.

Dua edelim:

28. gün:   POLSKİ TRIMBEŞ

Bu 4.500 kişilik küçük kasaba, Veliko Tırnovo ile Ruse arasında bulunuyor. Burada tek bir türk topluluk vardır. Haftada bir defa mahallede türkçe, öbür günler bulgar kilisesi ile birlikte toplantı yapılıyor. Son nelerde imanlıların sayısı epey düşmüştür.

Dua edelim:

29. gün:   VELİKO TIRNOVO

 

Bulgaristan'ın tam ortasında bulunan bu kasabanın tarihi öenmi büyüktür: Orta Çağda Bulgarların başkenti idi ve 19. yüzyılın sonunda kurtuluş savaşından sonra birinci parlamentonun toplandığı yer idi. Kasabada kimi Türk kalmışsa da, aralarında imanlı yok. Küçük bir mahalle var (yaklaşık 1.500 kişi); onların arasında ancak bir avuç yaşlı imanlı bulunuyor. Onlar da kendi aralarında toplanacak kadar kalabalık olmadıkları için, bir kütüphanede toplanan bulgar topluluğuna katılırlar. Bu önemli kasabada bir türk toplantısının olması önemlidir.

Dua edelim:

30. gün:   SEVLİEVO

 

25.000 kişilik bu kasabada yaklaşık 5.000 Türk yaşıyor, ve 20-30 kişilik türkçe konuşan tek bir topluluk vardır. Bütün ükede olduğu gibi, buradakilere de yeni kan ve taze iman lazım.

Dua edelim: