1. konu: Kutsal Kitap’ın Terbiye PrensipleriYasa’nın Tekrarı 11:18 21

"Bu sözlerimi aklınızda ve yüreğinizde tutun. Bir belirti olarak ellerinize bağlayın, alnınıza takın. Onları çocuklarınıza öğretin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın. Öyle ki, RAB'bin atalarınıza vermeye söz verdiği topraklar üzerinde sizin de, çocuklarınızın da ömrü uzun olsun ve yeryüzünün üstünde gökler olduğu sürece orada yaşayasınız. “


Süleyman’ın Özdeyişleri 3:12

Çünkü RAB, oğlundan hoşnut bir baba gibi, sevdiklerini azarlar.”


Süleyman’ın Özdeyişleri 13:24

Oğlundan değneği esirgeyen, onu sevmiyor demektir. seven baba özenle (zamanında / erkenden) terbiye eder.”


Matta 18:5 6

Ve her kim bunun gibi bir kızan benim adıma kabul ederse, o beni kabul etmiş oluyor. Ama her kim bana iman eden bu küçüklerden birini düşürürse, o adam için daha iyi olacak, ağır bir değirmentaşı onun boynuna asılsın, o da denizin en derin dibine atılsın. Vay dünyanın haline onun verdiği kösteklerden için! Olamaz bu köstekler gelmesin. Gene de, vay o adamın haline, hani bu kösteklere sebep oluyor.”


Markos 8:38

Bu şimdiki kuşak hayırsız ve günahlıdır. Ve her kim onların önünde benden ve sözlerimden utanırsa, işte, ben de ondan utanacam, ne vakıt İnsanoğlu Babasının şanıyla, ve kutsal meleklerle gelecek."


Luka 18:15 17

İsa'ya ufak kızanları da getirdiler, onlara dokunsun diye. Öğrencileri bunu görünce onlara engel oldular. Ama İsa kızanları yanına çağırıp dedi: "Brakın, kızanlar bana gelsin. Onlara engel olmayın. Çünkü Allahın krallığı böylelerindir. Size çok doğru bir şey söyleyeyim: Kim Allahın krallığını bir kızan gibi kabul etmezse, oraya asla girmeyecek."


1.Korintliler 4:14 15

Bunları sizi utandırmak için değil, sevgili çocuklarım olarak sizi uyarmak için yazıyorum. Çünkü Mesih’teki yaşamınızda sayısız eğiticiniz olsa bile çok sayıda babanız yoktur. Ben size Müjde’yi ulaştırmakla Mesih İsa’da manevi babanız oldum.”


1.Korintliler 6:9 11

Yoksa bilmez misiniz, haksızlık yapanlar Allahın krallığını miras almayacak. Hiç aldanmayın! Ne zinacılar, ne puta tapanlar, ne gezginciler, ne homoseksüellik yapanlar, ne de onu yaptıranlar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne içkiciler, ne küfürcüler, ne de dolandırıcılar Allahın krallığını miras almayacaklar. Ve bazılarınız böyle idiniz. Ama Rab İsa'nın adıyla ve Allahımızın Ruhu ile yıkandınız, kutsal kılındınız ve suçsuz kılındınız.”


Efesliler 4:22 31

Eski hayatınızdan için - hani eski insanı soyasınız (eski insan da aldatırıcı isteklerle çürüyüp gidiyor). Akıl ve düşüncede yeni olasınız. Ve yeni insanı giyiyesiniz (yeni insan da öyle yaratıldı ki, asıl doğruluk ve kutsallıkla Allaha benziyor). Onun için bütün yalancılığı bir tarafa atın. 'Herkes komşusuna hakikatı konuşsun', çünkü biz birbirimizin parçalarıyız. Kızdığın vakıt günah işleme. Güneş senin kızgınlığının üzerine batmasın. Şeytana fırsat vermeyin. Kim eskiden çalmışsa artık çalmasın. Onu yapacağına işlesin, kendi elleri ile iyi olanı yapsın. Öyle ki, elinde avucunda olsun, neyi muhtaç olanlarla paylaşsın.

Ağzınızdan hiç edepsiz bir laf çıkmasın. Sesleyenlere ne lazımsa, onlara kuvvet veren ne ise, onlara fayda getiren ne ise, sade öyle şeyleri konuşun. Allahın Kutsal Ruh'unu da üzmeyin. O Ruh ile kurtuluş gününe kadar mühürlendiniz. Her türlü acılık, her türlü öfke ve kızgınlık, her türlü bağırmak çığırmak ve sövmekten, ve her türlü kötülükten kendinizi temizleyin.”


Efesliler 6:1 4

Ey kızanlar! Ananızı ve babanızı Rab'de sesleyin; çünkü bu doğru bir şeydir. 'Ananı ve babanı sayacaksın' (burada Allah sefte bir şey buyurup aynı zamanda şöyle bir söz veriyor): 'Öyle ki, iyi yaşayasın ve yeryüzünde ömrün uzun olsun.' Ey babalar! Kızanlarınızı kızdırmayın. Onları Rabbin terbiyesi ve nasıhatları ile büyütürün.”


Koloseliler 3:9

Birbirinize yalan da söylemeyin, çünkü eski tabiyeti ve onun alışkanlıklarını soyundunuz.


Koloseliler 3:20 21

Ey kızanlar! Her meselede ananızı ve babanızı sesleyin. Çünkü o Rabbi memnun ediyor. Ey babalar! Kızanlarınızı kızdırmayın; yürekleri kırılmasın.”


1.Timoteyus 3:1 5

Şu söz çok doğrudur: "Bir kişinin merağı var mı, topluluğun güdücüsü olsun, demek iyi bir iş istiyor."

Ve topluluğun güdücüsü lazım şöyle olsun:

- olmasın neyle onu suçlasınlar

- bir karının kocası

- ağırbaşlı

- kendini kontrol eden

- saygın

- misafirleri kabul etmeyi seven

- iyi ders veren

- içikici değil

- kavgacı değil, ama yumuşak huylu

- zorbacı değil

- para sevgisinden uzak

- kendi evini de iyi gütmeyi bilen

kızanlarına tam bir saygınlıkla söz geçiren (Çünkü bir kişi kendi hanesini gütmeyi bilmedi mi, Allahın topluluğuna nasıl bakacak?)”


2.Timoteyus 3:16 17

Kitabı-Mukaddes'in hepsi Allahın soluğundan geliyor ve öğretirmek, günahları göstermek, hayatımızı düzeltirmek ve doğruluk yolunda terbiye etmek için faydalıdır. Öyle ki, Allah adamı tamam olsun, her iyi iş için hazır olsun.”


İbraniler 12:5 6

Yoksa unuttunuz mu, Allah size nasıl kendi evlatlarına konuşurmuş gibi konuşuyor:

"Oğlum, Rabbin terbiyesini hor görme,

O seni azarladı mı, sakın umudunu kesme.

Çünkü Rab kimi severse, onu terbiyeye çekiyor,

Ve kimi evlat yerine kabul ederse, onu şamarlıyor."


Yakup 3:9 10

Onunla Baba Allahı övüyoruz, ve gene onunla insanlara sövüyoruz, ki onlar Allahın benzeyişinde yaratıldı. Demek aynı ağızdan hem övmek, hem sövmek çıkıyor. Kardeşler, bu işler lazım öyle olmasın.


1.Yuhanna 4:18

Sevgide korku yok. Tamamlanmış bir sevgi korkuyu yok ediyor. Çünkü korku demek, ceza demektir. Ve kim korkarsa sevgide tamamlanmış değildir.”


Mahallede kızanlara nasıl terbiye veriliyor

O zaman kızanlar kendilerini nasıl hissediyorlar?

Kutsal Kitap’a göre uygun mu, uygun değil mi?

Kutsal Kitap’ın hangi terbiye prensipine göre?

 • bağırmak
 • sövmek, sövdürmek
 • ilenmek
 • kötü ad koymak
 • tükürmek
 • korkutmak
 • utandırmak
 • dövmek
 • şamarlamak
 • saçları çekmek
 • saçları kesmek
 • ısırmak
 • çimdiklemek, kıstırmak
 • yemek vermemek
 • kıra atmak
 • kıra salmamak, odaya kapatmak
 • ceza vermek
 • hediye vermek, rüşvet vermek
 • bir şey vereceğine söz vermek
 • kucaklamak
 • muska, büyü yaptırmak