3. konu: Kızan toplantısının planını yapmak


1. Neden lazım bir plan yapalım?


a. "Toplantıda Kutsal Ruh beni yürütecek"-


b. "Birkaç plan hazır evde, onları gene kullanayım."


2. Toplantıyı hazırlarken lazım dikkat edelim:

*Geçen hafta ne yaptık?

*Kızanlarımız ne seviyorlar, ne sevmiyorlar?

*Toplantımız nasıl değişikli olacak?

*Bugün kızanların merağı nasıl çekebilirim?

*Dersin konusu nedir?

*Kızanlar planın sırası alıştılar mı, rahatsız olacaklar.


Toplantıyı nasıl hazırlayabiliriz? Bakın "Toplantıyı hazırlanmak sırası"

Kızan toplantısında neler yapabiliriz? Evdekileri hemen hemen her toplantıda olsun.

Balonda olanları değiştirebiliriz.3. Örnek: Bir kızan toplantısının planı

------------------------------------


Tema: Bizi kurtaran ve koruyan iyi çoban


1) Giriş: Hoş geldiniz.........

“Bir çobanın işi nedir, biliyor musunuz?”

(Sırayla çobanın işlerinden biri söylesinler.)


2) İlahiler: “Biliyor musun, çok değerlisin” (Hareketlerle)

“Niçin seyiyorsun sen İsa'yı?” (İki grup olarak: birinci grup soru çalıyor, ikincisi cevap veriyor.)


3) Dua: “Şükredelim Allah'a, biz değerli olduğumuz için ve o bizi kurtardığı ve koruduğu için.”


4) Oyun: Koyunları aramak (Kızan toplantısının yerindeki saklanmış koyunları arasın)


5) Ayet ezberletmek için: Yuhanna 10:11 “İyi çoban koyunlar için canını verdi”. (Hareket ile, Ayeti kızaca açıklarken giriş ile bağlantı yapın.)


6) İlahi: “Baba senin sevgin” (Hareketlerle)


7) Ders: İyi çoban, Luka 15:1-7+10; Yuhanna 10:1-21 (Giriş ile bağlantı yapın)


8) İlahi: ”İsa dedi, ben çobanım”


9) Ders tekrarlamak: İki grup olarak bir yarışma olsun (Çobanın hangi tarafta daha çok koyunları olacak)


10) İlahi: “İsa durur kapıda” (Hareketle, açıklamayı unutmayın)


11) Dua: İhtiyaçlarımız için


12) Kapatmak: Kızanlara kuraj verelim İsa'yı kabul etmeyi ve her durumda güvenmeyi çünkü tek kurtarabilen ve koruyabilen O'dur.


Bu toplantımız en az bir saat sürecek.- Daha kısa mı olsun? Şöyle de olabilir:


1) Hoş geldiniz.....

Giriş: Oyun "Koyunları aramak"


2) İlahi: İsa dedi, ben çobanım


3) Dua: Allah'a teşekkür edelim bizi baktığı ve koruduğu için


4) İlahi: Biliyor musun, çok değerlisin (Hareketle)


5) Ayet ezberletmek için: Yuhanna 10:11


6) İlahi: Baba senin sevgin (Hareketle)


7) Ders: İyi çoban Luka 15:1-7+10; Yuhanna 10:1-21


8) İlahi: Niçin seviyorsun sen İsa'yı?


9) Ders tekrarlamak: Yarışma çoban ve koyunlar ile


10) Dua: İhtiyaçlarımız için


11) Kapatmak: Kızanlara kuraş verelim İsa'yı kabul etmeyi ve her durumda güvenmeyi çünkü tek kurtarabilen ve koruyabilen O'dur.


Toplantı zamanı: 45 dakika


Dersi tekrarlamak için sorular:


1. Bir çobanın işi nedir?

2. Bu çobanın kaç koyun vardı?

3. Çoban neden 99 koyunları bıraktı?

4. Kaybolmuş olanı bulduğunda onunla ne yaptı?

5. Eve geldiğinde neden komşular ve arkaşlar çağırdı?

6. İyi çobanımız kim?

7. Biz neden kaybolduk?

8. İsa bizi kurtarmak için ne yaptı? Yuhanna 10:11

9. Her bir kurtulduğu kişi için kim sevinecek? Luka 15:10

10.............


-------------------------------------

4. Praktika

*Her bir primeri oku ve aşağıdaki sorulara cevap ver:


(1) Bu planın sırası uygun mu? Uygun değilse, sırayı değiştir ve lazımsa daha fazla ilahiler seç ve plana yaz.


(2) Her şey bir temaya göre mi? Uygun olmayan şeylerin yerine uygun olan bir şey koy.


(3) İlahiler kızanlara uygun mu? Sözler anlaşılır mı? Fazla uzun mu? Lazımsa başka ilahiler seç.

-----------------------------------

Birinci örnek:

Tema: İsa şeytanı yendi


1. İlahiler: “Allah konuşur kendi halkına”

Hiç bir şeyde kaygı çekmeyin”

Allah'ın sözü çok büyüktür” (sevgisi, kudreti, merhameti....(Hareketle.

2. Dua: Birer birer teşekkür edelim bize konuştuğu ve sözünü tuttuğu için

3. Ders: İsrail halkı Kenan'a gitmeyi reddediyor (Sayılar 13 ve 14; 20:1-29 ; Yasanın Tekrarı 1:29-40)

4. Ders tekrarlamak: Yarışma: Kimin üzümü daha büyük olacak?

5. İlahiler: Tanrı'yla zafer kazanarız

İsa'nın isminde

6. Ayet ezberletmek: İbraniler 13:5-6

“Allah diyor:’Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam. İnsan bana ne yapabilir?’”

7. Dua: İhtiyaçlarımız için

8. Kapatmak: Kuraj verelim ki, her bir durumda Allah güvensinler

(Primer: Şahitlik verdiği zaman arkadaşlar gülüyorlarsa da devam etsinler.


-----------------------------------

İkinci örnek:

Tema: Allah sözünü tutuyor


1. Giriş: “Çok değerli bir şeyimi arkadaşıma verdim ona iyi baksın diye.

Ama onu geri istediğimde bozuktu.

Arkadaşım iyi bakacağına söz vermişti, ama şözünü tutmadı.

Allah böyle değil. O bize bir söz verdi mi, bunu mutlaka tutacak.”

2. Dua: Sözünü tuttuğu için Allah'a teşekkür edelim

3. İlahi: “Yunus, Yunus Ninive'ye git” (293)

4. Ders: Musa, Sayılar 21:1-9

5. Ders tekrarlamak: Birkaç kızan dersten anladıklarını anlatın

6. İlahiler: “Şükür edelim”

Kaldırırım ellerim sana”

7. Ayet ezberletmek: Sül. Mes. 3:5

“Rab'be bütün yüreğinle güven ve kendi aklına dayanma.”

8. İlahi: “Allah'ın sevgisi cok büyüktür” (sözü...)

9. Son Dua

-----------------------------------

Üçüncü örnek:

Tema: Allah bekliyor onun yanına gelelim


1. Hoş geldiniz

2. Dua: Allah bu toplantıyı mubareklesin diye

3. İlahiler: “Kim yaptı yanan yıldızları”

Her şey çok güzel Babamın evinde”

Kızanların istediği bir ilahi

4. Ayet ezberletmek: 1.Yuh.1:9

“Günahlarımızı Allah'a açıklarsak, sözünde duran Allah bizi affedecek.”

5. Ders: Zakkay Luka 19:1-10

6. İlahi: “Gümrükçü Zakkay”

7. Ders tekrarlamak: “Hangi Zakkay ağaca daha çabuk binebilir?”

8. Resim boyamak

9. Son dua

-----------------------------------

Dördüncü örnek:

Tema: Allah - Dünyayı yaratan


1. Giriş: Oyun: Hatırlatmak oyunu hayvan ile

Bütün hayvanları kim yarrattı?

2. İlahi: “Kim yaptı yanan yıldızları?”

3. Dua: Allah'a teşekkür edelim her şeyi yarattığı için

4. İlahi: Korkma, seninleyim korkma

5. Ayet ezberletmek: Efesliler 2:8 “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz.”

6. İlahi: “İsa durur kapıda””

7. Ders: Yaratılış (Tekvin) 1:1-2:3

8. İlahi: “Yol Rab İsa'dır hayat ve hakikattır”

9. Ders tekrarlamak:

10. Şahitlik: Kurtuluş şahitliği

11. Son dua

-----------------------------------

Beşinci örnek:

Tema: İsa Kurtarıcı


1. Dua

2. İlahiler: “Tanrı Kuzusu” , bütün kupletler

Yıllarca günahımla durdum”

3. Ders: Yahya'nın doğumu, Luka 1:5-25 + 39-44 + 57-66

4. Ders tekrarlamak:

5. Ayet ezberletmek: Matta 1:21 İsa halkını günahlarından kurtaracak.

6. İlahiler: Gökteki tahtını bırakıp da

O yaşıyor, O yaşıyor

Kurtarıcım Mesih'tir, bütün kupletler

7. Oyun: Zavallı kedicik

8. Son dua


-----------------------------------------