ON EMIR
Önce oku, ezberle ...
hazr olunca oyunu balat.
Gsterilen buyruun numarasn tkla !
BASLA !

1.

2.

3.

4.

5.

Allah
sev !

6.

7.

8.

9.

10.

Komunu
sev !