Powerpoint Dersleri

İmanda temel dersler

"İnsan ne için yaratıldı?" - Yaratılış bölüm 1-2 lat kir
"İsa'nın yaşamı" kir
"Isa kimdir - Allah midir?" - 7 cevap lat
"Isa kimdir - mucizeleri" lat kir
"İsa için şahitler" - Yuhanna 5:31-39 tur
"Mesih hakkında peygamberlikler - onun soyu" kir
"Mesih hakkında peygamberlikler - onun yaşamı" kir
"Kutsal Ruh - Eski Antlaşmada var mıydı?" kir
"Kutsal Ruh - imanlının hayatında nasıl işliyor?" kir
"Kutsallaşma" - İmanlı otomatik olarak kutsal mı sayılıyori> kir
"İnsan korkusu" - Grup çalışmalarına uygun kir
"Rabbin işçisi olmak"-Kutsal Ruhun vergileri kir

Eski Antlaşma serisi

1. "İlk Zaman" - 1.bölüm kir
"İlk Zaman" - 2.bölüm kir
2. "Dedeler Zamanı" - 1.bölüm kir
"Dedeler Zamanı" - 2.bölüm kir

MATTA incili

1 Neden dört incil? lat
2 Matta inciline giriş lat
3 bölüm 1 lat
4 bölüm 2 lat
5 bölüm 3 lat
6 bölüm 4 lat
7 5:1-12 lat
8 5:13-48 lat
9 bölüm 6 lat
10 bölüm 7 lat
11 bölüm 8-9 lat
12 bölüm 10 lat
13 bölüm 11-12 lat
14 bölüm 13 lat
15 bölüm 14-16 lat
16 bölüm 16-17 lat
17 bölüm 18 lat
18 bölüm 19-20 lat
19 bölüm 21-22 lat
20 bölüm 23 lat
21 bölüm 24-25 lat
22 bölüm 26 lat
23 bölüm 27 lat
24 bölüm 28 lat
Test 1 (bölüm 1-4) lat
Test 2 (bölüm 5-7) lat
Test 3 (bölüm 8-10) lat
Test 4 (bölüm 11-13) lat
Test 5 (bölüm 14-17) lat
Test 6 (bölüm 18-23) lat

ROMALILAR mektubu

1 Romalılara giriş lat
2 Rom 1:18-20 lat
3 Rom 1:21-32 lat
4 Rom 2:1-16 lat
5 Rom 2:17 - 3:20 lat
6 Rom 3:21-26 lat
6 Rom 4 lat
7 Rom 5 lat
8 Rom 6 lat

Kutsal Kitap'a giriş

1 Kutsal Kitap neden doğrudur? lat
2 Kutsal Kitap nasıl yazıldı? Eski Antlaşma lat
3 Kutsal Kitap nasıl yazıldı? Yeni Antlaşma lat
4 Yaratılış kitabı lat

BİOGRAFİLER

- Bu seride eski ve yeni zamanlarda yaşamış olan birkaç imanlının hayatlarını araştırıyoruz. Yaptıkları işleri ve yaşadıkları olaylar kendi imanlı yaşamımızda çok büyük örnek olablir, bize çok fazla kuraj verebilir.
1 - Asisili Françesko - Fakir olmanın sevinci tur
2 - Martin Luther - Korkusuz reformcu tur
3 - William Carey - Dünya tarihini değiştiren pabuççu tur
4 - Gladys Aylward - Küçük kadının büyük imanı tur
5 - Mehmet Şükrü - İlk türk misyoner tur

KADIN SEMİNARI

- Bu dersler elbette tek tek olarak kullanılabilir, ama en güzel şekilde 2 günlük seminar olarak çalışılabilir. Birkaç kadın bu seminarı hazırlıyor, bütün toplantıdan ya da birkaç toplantıdan kadınlar katılıyor; hatta müjdelemek için mahalledeki kadınlar bile davet edilebilir.
 1 - "Günah ve hastalık" - Beden ile ruh arasındaki bağlantı kir
 2 - "Sevinçle kadın olmak"

Kadınlar Allahın gözünde kıymetli mi?

kir
 3 - "Asıl güzellik" - İçten güzel olmak nasıl olur? kir
 4 - "Karı-koca ilişkileri: Efesliler 5"

Ayrılmak, bağlanmak, bir olmak

kir
 5 - "Karı-koca ilişkileri: 1.Korintliler 7

Allah seks hakkında ne düşünüyor?

kir
 6 - "Kızanlar" - Evlatlarımız Rabden bize emanet edilmiştir. kir
 7 - "Kaynana ile gelin"

İkisi nasıl anlaşabilirler? Erkeğin rolu nedir?

kir
 8 - "Kritiçeski yaşlar" - Kadın yaşlanınca bedeni nasıl değişiyor? kir
 9 - "Kadın ve gebelik"

Bebekler ana rahminde nasıl büyüyorlar?

kir
10 - "Abort" - Nasıl yapılıyor ve Allahın sözü bu konuda ne diyor?

Önemli: Bu ders için ayrıca bir video klip lazım. Onu buradan indir ve mutlaka aynı klaşörün (papkanın) içinde sakla:

kir


Video klip

11 - "Gebelik önleme metodları"

Kimse istemeyerek gebe kalmasın

kir

İLYAS'ın hayatı

1.ders - Giriş: Kral Ahav'ın zamanı - Baal ve Astarte - İlyas çağrılıyor kir
2.ders - Kuraklık - Rab İlyas'ı besliyor - Sarefat'taki dul kadın kir
3.ders - İlyas, Karmel Dağında Baal'ın peygamberleri ile karşılaşıyor kir
4.ders - İlyas kaçıyor - Rab ona yeni görevler veriyor kir
5.ders - Navot'un üzüm bağı - kral Ahav'ın ölümü kir
6.ders - İlyas'ın son günleri kir

DANİEL kitabı

Giriş - Babil emperatorluğu, Yeruşalim'in yıkılışı, sürgünlük zamanı kir
Bölüm 1 - Daniel ve üç arkadaşı; 10 gün deneme kir
Bölüm 2 - Nebukadnezzar'ın gördüğü heykel kir
Bölüm 3 - Şadrak, Mişak ve Abed-Nego ateşli fırında kir
Bölüm 4 - Nebukadnezar'ın alçaltılması kir
Bölüm 5 - Belşazar'ın büyük sofrası; duvardaki el yazısı kir
Bölüm 6 - Kral Daryus; Daniel aslan çukurunda kir

AÇIKLAMA (Esinleme, Vahiy) kitabı

Giriş - Yuhanna'nın zamanı; Romalı emperatorlar; kilisenin durumu v.s. tur kir
Bölüm 1 - İsa'nın görünmesi; yedi kilise tur kir
Bölüm 2-3 - yedi kiliseye mektup tur
Bölüm 4-5 - Allahın kral iskemlesi, kuzu ve tomar tur
Bölüm 6 - yedi mühür tur
Bölüm 7 - 144.000 kişi ve büyük kalabalık tur
Bölüm 8 - yedi borazan; 1.-4. borazan tur
Bölüm 9 - yedi borazan; 5.-7. borazan tur
Bölüm 10-11 - büyük melek ve tomar; iki şahit tur
Bölüm 12-13 - kadın, çocuk ve ejder; canavarlar ve sahte peygamber tur
Bölüm 14 - kuzu ile 144.000 kişi; üç melek, dünyanın harmanı tur
Bölüm 15-16 - yedi tas tur
Bölüm 17-18 - kadın ve canavar; Babilin yıkılması tur
Bölüm 19 - göklerin açılması ve beyaz beygirlinin görünmesi   
Bölüm 20 - Şeytanın bağlanması, 1000 sene ve sonsuz davalama   
Bölüm 21-22 - Yeni Yeruşalim, yaşam ırmağı ve son sözler   

GÜDÜCÜLÜK dersleri

1 - "BG'daki güdücülere uyarı" - lat kir
2 - "İsa ve kilise" - Başçoban İsa'nın örneği lat kir
3 - "Kilisenin işi nedir?" - Kilisenin en baştaki beş görevi lat kir
4 - "Kilisenin organizasyonu"

Kilisenin içinde vergiler ve görevler- 1

lat kir
5 - "Birlik ve ruhsal vergiler"

Kilisenin içinde vergiler ve görevler - 2

lat kir
6 - "Kilise nasıl güdülür" - Güdücülerin işi lat kir
7 - "Timoteyus'ta bir gezi"

Timoteyus ve Titus mektuplarından güdücülere akıl

lat kir
8 - "Çoban, ihtiyar, menecır" - Güdücülük görevine üç bakış lat kir
9 - "Ruhsal yetki nasıl kazanılır?"

Kutsal Kitap'ta 6 kişinin hayatından dersler

lat kir
10 - "Güdücüler için on emir"

Güdücüler aralarında nasıl anlaşma olabilir?

lat kir
bütün dersler (tek bir ZIP dosyası; 2,3 MB) kir

Kutsal Kitabı doğru okuyalım

- Burada sadece yeni imanlılar için değil, her bir imanlı için faydalı yardımcı materyaller var. Kutsal Kitabı okurken çoğu defa gerekli olduğu gibi dikkatle okumuyoruz. Bu kurs imanlıya gösteriyor nasıl okumaktan daha fazla faydalansın. (bütün dersler türkçe, kiril harflerle ve PowerPoint formatında).
1 - "Eskiden nasıl yazılırdı?" -

eski yazı metodları, teksti ayıran işaretler

tur kir
2 - "Kumran tekstleri" -

1948 senesinde İsraelde bulunan en eski tekstler

tur kir
3 - "Kutsal Kitabın parçaları" -

Bütün kitapçıkların adları ve sıralanması

kir
4 - "Okuma parçaları bölmek" -

Tekstin içinde yardımcı materyaller

kir
5 - "Sesli okuma metodları" - Kalabalıkta nasıl okunuyor kir
6 - "Kartalar / Geografiya" - Sağımızı solumuzu bilelim kir
bütün dersler (tek bir ZIP dosyası; 3,8 MB)    kir

Samiriyeliler kimdir?

İncil'de adı geçen Samiriye halkı hakkında bir ders. Samiriyeliler nereden geldiler? Yahudilerle neden araları o kadar kötü idi? İsa onlara nasıl baktı ve davrandı? Bugün Samiriyeliler var mı?

lat

Dünyanın büyükleri bugün nerede?

İsa'nın dirilişi hakkında bir prezentasyon. Krallar, şarkıcılar ve din adamları - dünyanın en büyük kişilerin nasıl öldüğünü, son olarak ne dediklerini ve nerede gömüldüğünü gösteriyor. İsa'nın dirilişi tarihsel bir hakikat olarak gösteriliyor hem de onun önemi anlatılıyor. Çok etkileyici!

lat kir

Gençlerimizin geleceği

Bulgaristan çok hızlı değişmektedir. Bugünkü gençler bambaşka bir ortamda büyüyorlar. Bu ders büyükleri uyarmak istiyor ki, gençlerimize anlayış göstersinler.

kir

Osnovite na müslümanstvoto

- Bu kurs bulgar kardeşlerimizi müslümanlık konusunda aydınlatmak için hazırlandı (bütün dersler bulgarca ve PowerPoint formatında).
1 - "Arabia predi Mohamed"

Arabistan'ın Muhammed'den önceki durumu

bul
2 - "Jivotyt na Mohamed" - Muhammed'ın hayatı bul
3 - "İstoriyata na islyama"

Muhammed'in ölümünden sonra islamiyetin tarihi

bul
4 - "İslyamski ucheniya" islamiyetin temel öğretişleri bul
5 - "Pyt, istina, jivot" Kuran ve Kutsal Kitap ayetleri yanyana bul
bütün dersler (tek bir ZIP dosyası; 3,5 MB) bul

Sayfanın başına dön -->