Bugün: 02. 06. 2020
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Yeşaya 35:1-10

1 - Çöl ve kurak toprak sevinecek, Bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek.

2 - Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, Sevincini haykıracak. Lübnan'ın yüceliği, Karmel ve Şaron'un görkemi ona verilecek. İnsanlar RAB'bin yüceliğini, Tanrımız'ın görkemini görecek.

3 - Gevşek elleri güçlendirin, Pekiştirin çözülen dizleri.

4 - Yüreği kaygılı olanlara, "Güçlü olun, korkmayın" deyin, "İşte Tanrınız geliyor! Öç almaya, karşılık vermeye geliyor. Sizi O kurtaracak."

5 - O zaman körlerin gözleri, Sağırların kulakları açılacak;

6 - Topallar geyik gibi sıçrayacak, Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, Irmaklar akacak bozkırda.

7 - Kızgın kum havuza, Susuz toprak pınara dönüşecek. Çakalların yattığı yerlerde Kamış, saz ve ot bitecek.

8 - Orada bir yol, bir anayol olacak, 'Kutsal yol' diye anılacak, Murdar kişiler geçemeyecek oradan. O yol kurtulmuş olanların yoludur. O yolda yürüyenler, bön kişiler de olsa yoldan sapmayacak.

9 - Aslan olmayacak orada, Yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak; Orada bulunmayacaklar. Ancak kurtulmuş olanlar yürüyecek o yolda.

10 - RAB'bin kurtardıkları dönecek, Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar. Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç. Üzüntü ve inilti kaçacak


Açıklama 5:1-14

1 - Ve kral iskemlesinin üstünde Oturan'ın sağ elinde bir ferman kâğıdı gördüm. O içerden ve arkadan yazılı idi ve yedi mühürle mühürlenmiş idi.

2 - Ve kuvvetli bir melek gördüm. O yüksek sesle şunu ilan etti: "Kim layıktır ferman kâğıdını açsın ve onun mühürlerini çözsün?"

3 - Ve ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yerin altında, hiç kimse ferman kâğıdını açıp içine bakamadı.

4 - Ben de çok ağlamaya başladım, madem kimse layık bulunmadı, ferman kâğıdını açıp okusun ya da içine baksın.

5 - Ama ihtiyarlardan biri bana dedi: "Ağlama artık! Bak, Yahuda cinsinden gelen Aslan, Davud'un kökü Olan, o yendi. Öyle ki, ferman kâğıdını açsın ve onun yedi mühürünü çözsün."

6 - Ben de baktım ve, işte, kral iskemlesinin ve dört malüğün ortasında bir Kuzu dururdu. Sanki kesilmiş gibi idi. Onun yedi boynuzu, hem de yedi gözü vardı (bunlar bütün dünyaya gönderilmiş olan Allahın yedi ruhudur).

7 - Kuzu gelip, kral iskemlesinin üstünde Oturanın sağ elinden o ferman kâğıdını aldı.

8 - Ve ne vakıt ferman kâğıdını aldı, dört malük ve yirmi dört ihtiyar Kuzu'nun önünde yere kapandılar. Her birinde gitaralar ve tütüzle dolu altın taslar vardı (onlar kutsalların dualarıdır).

9 - Ve şu yeni ilahiyi söylediler: "Sen layıksın ferman kâğıdını almaya ve onun mühürlerini açmaya. Çünkü sen kesilmiştin, ve kendi kanınla her bir cinsten, her dilden, her halktan ve her milletten kişiler Allah için satın aldın.

10 - Onları bizim Allahımız için krallar ve kutsal hizmetçiler yaptın. Ve dünya üzerine krallık sürecekler."

11 - Bir baktım, ve çok meleklerin seslerini işittim. Kral iskemlesinin, malüklerin ve ihtiyarların etrafını sarmışlardı. Onların sayısı binlerce binler ve milyonlarca milyonlar idi.

12 - Yüksek sesle şöyle dediler: "Kuvvet, zenginlik, bilgilik, kudret, saygınlık, şanlılık ve övgü - evet, kesilmiş Kuzu bunları almaya layıktır."

13 - Ve işittim nasıl gökte, yeryüzünde, yerin altında ve denizde, bütün bunların içinde bulunan her varlık şöyle dedi: "Kral iskemlesinin üstünde Oturana ve Kuzu'ya sonsuzlara kadar övgü ve saygı ve şanlılık ve kudret olsun."

14 - O dört malük, "Amin!" dediler. Yirmi dört ihtiyar da yere kapanıp sonsuzlara kadar Yaşayana taptılar.