Bugün: 28. 05. 2018
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Yeşaya 28:1-29

1 - Vay haline verimli vadinin başındaki kentin, Efrayimli sarhoşların gurur tacının! Şaraba yenilmişlerin yüce ve görkemli tacı, solmakta olan çiçeği andırıyor.

2 - Rab'bin güçlü kudretli bir adamı var. Dolu fırtınası gibi, harap eden kasırga gibi, silip süpüren güçlü sel gibi o kenti şiddetle yere çalacak.

3 - Efrayimli sarhoşların gurur tacı ayaklar altında çiğnenecek.

4 - Verimli vadinin başındaki kent, yüce ve görkemli taç, artık solmakta olan çiçeği andıran kent, mevsiminden önce olgunlaşmış incir gibi görülür görülmez koparılıp yutulacak.

5 - O gün Her Şeye Egemen RAB, halkından sağ kalanlar için yücelik tacı, güzellik çelengi olacak.

6 - Yargı kürsüsünde oturanlar için adalet ruhu, kent kapılarında saldırıları geri püskürtenler için cesaret kaynağı olacak.

7 - Kâhinlerle peygamberler bile şarabın ve içkinin etkisiyle yalpalayıp sendeliyor; içkinin etkisiyle yalpalayıp sendeliyorlar, şaraba yenik düşmüşler. Yanlış görümler görüyorlar, kararlarında tutarsızlar.

8 - Sofralar kusmuk dolu, pisliğe bulaşmamış yer yok!

9 - Kimi eğitmeye çalışıyor? diyorlar, "Kime iletiyor bildirisini? Sütten yeni kesilmiş, memeden yeni ayrılmış çocuklara mı?

10 - Çünkü bütün söylediği buyruk üstüne buyruk, buyruk üstüne buyruk, kural üstüne kural, kural üstüne kural, biraz şurdan, biraz burdan..."

11 - Öyle olsun, o zaman RAB bu halka yabancı dudaklarla, anlaşılmaz bir dille seslenecek.

12 - Onlara, "Rahatlık budur, yorgunların rahat etmelerini sağlayın, huzur budur" dedi ama işitmek istemediler.

13 - Bu yüzden RAB'bin sözü onlar için 'buyruk üstüne buyruk, buyruk üstüne buyruk, kural üstüne kural, kural üstüne kural, biraz şurdan, biraz burdan'dır. Madem öyle, varsın sırtüstü düşüp yaralansınlar, kapana kısılıp tutsak olsunlar.

14 - Bundan ötürü, ey alaycılar, Yeruşalim'deki bu halkı yöneten sizler, RAB'bin sözüne kulak verin.

15 - Şöyle diyorsunuz: Ölümle antlaşma yaptık, ölüler diyarıyla uyuştuk; öyle ki, büyük bela ülkeden geçince bize zarar vermeyecek. Çünkü yalanları kendimize sığınak yaptık, hilenin ardına gizlendik."

16 - Bu yüzden Egemen RAB diyor ki: "İşte Siyon'a sağlam temel olarak bir taş, denenmiş bir taş, değerli bir köşe taşı yerleştiriyorum. Ona güvenen yenilmeyecek.

17 - Adaleti ölçü ipi, doğruluğu çekül yapacağım. Yalanlara dayanan sığınağı dolu süpürüp götürecek, gizlendiğiniz yerleri sel basacak.

18 - Ölümle yaptığınız antlaşma yürürlükten kaldırılacak, ölüler diyarıyla uyuşmanız geçerli sayılmayacak. Büyük bela ülkeden geçerken sizi çiğneyecek.

19 - Bu bela her geldiğinde sizi süpürüp götürecek. Her gün, gece gündüz gelecek. Bu bildiriyi anlayan dehşete kapılacak.

20 - Yatak uzanamayacağınız kadar kısa, örtü sarınamayacağınız kadar dar olacak.

21 - Çünkü RAB, Perasim Dağı'nda olduğu gibi kalkacak, Givon Deresi'nde olduğu gibi öfkelenecek. Ne kadar garip olsa da işini tamamlayacak, ne kadar tuhaf olsa da yapacağını yapacak.

22 - Alay etmeyin artık, yoksa zincirleriniz daha da kalınlaşır. Çünkü bütün ülkenin kesin bir yıkıma uğrayacağını Rab'den, Her Şeye Egemen RAB'den duydum.

23 - Kulak verin, sesimi işitin, dikkat edin, ne söylediğimi dinleyin.

24 - Çiftçi ekin ekmek için durmadan toprağı sürer mi, boyuna eşeleyip tırmıklar mı?

25 - Toprağı düzledikten sonra çörekotunu, kimyonu serpmez mi? Buğdayı sıra sıra, arpayı ayırdığı yere, kızıl buğdayı da onun yanına ekmez mi?

26 - Tanrısı ona uygun olanı gösterir, onu eğitir.

27 - Çünkü çörekotu harmanda keskin aletle dövülmez, kimyonun üzerinden tekerlekle geçilmez. Çörekotu değnekle, kimyon çubukla dövülür.

28 - Buğday ekmek yapmak için öğütülür, ama boyuna dövülmez. Harmanın üzerinden tekerlek ve atlar geçse de buğdayı ezmez.

29 - Bu işteki bilgelik de Her Şeye Egemen RAB'den gelir. O'nun öğütleri harikadır, bilgelikte üstündür.


2.Yuhanna 1:1-13

1 - İhtiyar olan, seçili hanımefendiye ve onun evlatlarına. (Onları hakikatta seviyorum. Ve değil sade ben, ama hakikatı bilen herkes de onları seviyor.

2 - Sizi seviyoruz, çünkü hakikat bizde devamlı kalıyor ve her daim bizimle kalacak.)

3 - Hakikat ve sevgi içinde, Allah Baba'dan ve Baba'nın oğlu olan Rab İsa Mesihten gelen merhamet, acıma ve barış bizimle olacak.

4 - Öğrendim ki, senin evlatların hakikatta yürüyorlar ve buna gayet fazla sevindim. Ve Baba'dan zaten öyle bir buyruk aldık.

5 - Ve şimdi, hanımefendim, sana yalvarıyorum: birbirimizi sevelim. Değil ben sana yeni bir buyruk yazayım, ama en baştan hangi buyruğu aldık, onu yazıyorum.

6 - Ve sevgi şudur ki, Onun buyruklarına göre yaşayalım. Duyduğunuz gibi, en baştan beri var olan buyruk budur ve onda lazım yürüyelim.

7 - Çünkü dünyaya bir sürü aldatırıcılar yayıldı. Onlar razı gelmiyorlar ki, İsa Mesih bir beden içinde gelmiştir. İşte, aldatırıcı ve Mesih düşmanı budur.

8 - Kendinize dikkat edin. Öyle olmasın da, biz ne için uğraştık, onu kaybedesiniz. Hayır, tam dolu bir karşılık alasınız.

9 - Her kim çok öteye gidip Mesihin öğretişinde kalmazsa, onda Allah yok. Ama kim bu öğretişte kalırsa, onda hem Baba hem Oğul var.

10 - Bir kimse size gelip de bu öğretişi getirmedi mi, onu eve almayın, ona selam bile vermeyin.

11 - Çünkü kim öyle birisine selam verirse, onun kötü işlerine ortak oluyor.

12 - Daha çok şey var, sana ne yazayım. Onu kâğıt ve kalemle sana anlatırmak istemiyorum. Ama umut ediyorum sana kavuşayım ve yüz yüze sana bunları anlatırayım. Öyle ki, sevincimiz tamam olsun.

13 - Senin seçili kızkardeşinin evlatları sana selam gönderiyorlar.