Bugün: 23. 03. 2017
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Sül.Özdeyişleri 9:1-18

1 - Bilgelik kendi evini yaptı, Yedi direğini yonttu.

2 - Hayvanlarını kesti, Şarabını hazırlayıp sofrasını kurdu.

3 - Kentin en yüksek noktalarına gönderdiği Hizmetçileri aracılığıyla herkesi çağırıyor:

4 - Kim safsa buraya gelsin diyor.

5 - Sağduyudan yoksun olanlara da, "Gelin, yiyeceklerimi yiyin, Hazırladığım şaraptan için" diyor

6 - Saflığı bırakın da yaşayın, Aklın yolunu izleyin.

7 - Alaycıyı paylayan aşağılanmayı hak eder, Kötü kişiyi azarlayan hakarete uğrar.

8 - Alaycıyı azarlama, yoksa senden nefret eder. Bilge kişiyi azarlarsan, seni sever.

9 - Bilge kişiyi eğitirsen Daha bilge olur, Doğru kişiye öğretirsen bilgisini artırır.

10 - RAB korkusudur bilgeliğin temeli. Akıl Kutsal Olan'ı tanımaktır.

11 - Benim sayemde günlerin çoğalacak, Ömrüne yıllar katılacak.

12 - Bilgeysen, bilgeliğinin yararı sanadır, Alaycı olursan acısını yalnız sen çekersin."

13 - Akılsız kadın yaygaracı Ve saftır, hiçbir şey bilmez.

14 - Evinin kapısında, Kentin en yüksek yerinde bir iskemleye oturur;

15 - Yoldan geçenleri, Kendi yollarından gidenleri çağırmak için

16 - Kim safsa buraya gelsin der. Sağduyudan yoksun olanlara da,

17 - Çalıntı su tatlı, Gizlice yenen yemek lezzetlidir der.

18 - Ne var ki, evine girenler ölüme gittiklerini, Ona konuk olanlar Ölüler diyarının dibine indiklerini bilmezler


Efesliler 2:1-22

1 - Siz suçlar ve günahlarınız içinde ölü idiniz.

2 - Bir zamanlar bunların yolunda yürürdünüz. Bu dünyanın gidişine uyardınız. Havadaki kuvvetlerin kralına uyardınız. Aynı o ruha, hani şimdi seslemeyenlerin içinde işliyor.

3 - Hepimiz de onların arasında beden tabiyetinin istekleri içinde yaşardık. Bedenin istediklerini ve fikrin istediklerini yerine getirirdik. Tabiyetimiz öyle idi ki, aynı öbür insanlar gibi. Allah bize durmadakka kızardı.

4 - Ama Allah merhametten yana çok zengindir. Çünkü bize çok büyük sevgisini gösterdi.

5 - Ne vakıt suçlarımız içinde ölü idik, Allah bizi Mesihle beraber diriltirdi (Evet, merhamet ile kurtuldunuz).

6 - Bizi Onunla beraber diriltirdi, ve Onunla beraber Mesih İsa'da göklerde oturturdu.

7 - İstedi, Mesih İsa'da bize tatlılığını göstersin, ve onunla gelecek zamanlarda belli etsin, merhametten yana ne kadar da zengindir.

8 - Çünkü merhametten ve iman ile kurtuldunuz. O da sizin yaptığınız bir şey değil, Allahın bir bahşişidir.

9 - İyi işlerden için de kurtulmadınız; öyle ki hiç kimse övünmesin.

10 - Çünkü biz kendimiz Allahın işiyiz. İyi işler için Mesih İsa'da yaratıldık. Allah o iyi işleri önceden hazırladı, hep onlarla uğraşalım diye.

11 - Sözde 'sünnetli' olanlar - hani, o sünnet ki, ellerle yapılıyor - milletlerden olan sizlere 'sünnetsiz' diyorlar. Bedence milletlerden sayılan sizler de hatırlayın ki, bir zamanlar ne idiniz:

12 - - O vakıt Mesihten ayrı idiniz. - İsrail halkından dışarı idiniz. - Allah anlaşma yapıp kendi sözünü vermişti; ama siz o söze yabancı idiniz. - Hiç bir umudunuz yoktu. - Bu dünyada Allahsız idiniz.

13 - Ama şimdi Mesih İsa'da siz bir vakıt uzak olanlar Mesihin kanı ile yakın oldunuz.

14 - Çünkü O kendisi bizim barışımızdır. Engeli kaldırdı, ayrılık duvarını yıktı. Böylelikle iki halkı bir yaptı.

15 - Çünkü kendi bedeni ile düşmanlığı ortadan kaldırdı. O düşmanlık da kanunun buyrukları ve sıralarından gelirdi. İstedi ki, kendisinde iki halktan tek bir yeni insan yaratsın ve öylelikle barış getirsin.

16 - Kendi haçı ile düşmanlığı paramparça etti. Kendi haçı ile iki halkı bir beden içinde Allahla barıştırdı.

17 - Ve gelip hem uzakta olan sizlere barış bildirdi, hem yakın olanlara da barış bildirdi.

18 - Çünkü onun yoluyla ikimiz bir Ruhta fırsat bulduk, Baba'ya yaklaşalım.

19 - İşte, böylelikle artık yabancılar ve misafirler değilsiniz. Ama kutsallarla birlikte vatandaşsınız, Allahın hanesindensiniz.

20 - Evin köşe taşı İsa Mesihin kendisidir. Temeli de apostollar ve peygamberlerdir. Siz gene, onların üzerinde kuruluyorsunuz.

21 - Bütün ev Mesihte bir arada tutuluyor, Rabde kutsal bir Allahevi olana kadar büyüyor.

22 - Ve siz Mesihte hep birlikte öyle bir ev yapılıyorsunuz ki, Allah orada Ruhuyla oturuyor.