Bugün: 23. 02. 2019
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Eyub 23:1-17

1 - Eyüp şöyle yanıtladı:

2 - Bugün de acı acı yakınacağım, İniltime karşın Tanrı'nın üzerimdeki eli ağırdır.

3 - Keşke O'nu nerede bulacağımı bilseydim, Tahtına varabilseydim!

4 - Davamı önünde dile getirir, Kanıtlarımı art arda sıralardım.

5 - Bana vereceği yanıtı öğrenir, Ne diyeceğini anlardım.

6 - Eşsiz gücüyle bana karşı mı çıkardı? Hayır, yalnızca dinlerdi beni.

7 - Haklı kişi davasını oraya, O'nun önüne getirebilirdi, Ben de yargılanmaktan sonsuza dek kurtulurdum.

8 - Doğuya gitsem orada değil, Batıya gitsem O'nu bulamıyorum.

9 - Kuzeyde iş görse O'nu seçemiyorum, Güneye dönse O'nu göremiyorum.

10 - Ama O tuttuğum yolu biliyor, Beni sınadığında altın gibi çıkacağım.

11 - Adımlarını yakından izledim, Sapmadan yolunu tuttum.

12 - Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım, Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim.

13 - O tek başınadır, kim O'nu caydırabilir? Canı ne isterse onu yapar.

14 - Benimle ilgili kararını yerine getirir, Daha nice tasarısı vardır.

15 - Bu yüzden dehşete düşerim huzurunda, Düşündükçe korkarım O'ndan.

16 - Tanrı cesaretimi kırdı, Her Şeye Gücü Yeten beni yıldırdı.

17 - Karanlık beni susturamadı, Yüzümü örten koyu karanlık.


1.Korintliler 10:1-33

1 - Kardeşler, istemiyorum şu meselede cahil kalasınız: dedelerimiz hepsi o bulut altında idiler. Hepsi de denizden geçtiler.

2 - Bulut ve denizin içinde iken, hepsi Musa'ya vaftiz oldular.

3 - Hepsi aynı ruh yemeği yediler.

4 - Hepsi de aynı ruh içeceği içtiler. Çünkü onların peşinden gelen, ruhça olan bir kayadan içtiler. O da Mesih idi.

5 - Allah gene de onların çoğundan memnun kalmadı. Çünkü onların ölüleri ıssız yerlerde serildi.

6 - Bu şeyler bizim için birer örnek oldu, onların yaptıkları gibi, kötü şeylere sevdalanmayalım diye.

7 - Ne de putlara tapan kişiler olmayalım, nasıl onlardan kimileri oldu. Aynı yazıldığı gibi: "Halk, yemeğe ve içmeğe oturdu ve oynamak için ayağa kalktı."

8 - Ne de zina etmeyelim, nasıl onlardan kimileri yaptı. O vakıt bir günde yirmi üç bin kişi maf oldu.

9 - Ne de Rabbi denemeyelim, nasıl onların bazıları denemeye kalktılar ve yılanlara kurban gittiler.

10 - Ne de onların bazıları yaptıkları gibi, mırmırdanmayın. Onları ölüm meleği yok etti.

11 - Şimdi, bütün bu şeyler bize örnek olsun diye onların başlarına geldi; hem de bize akıl vermek için yazıldılar. Ki, biz artık bütün zamanların sonuna vardık.

12 - Onun için, kim sanıyor kendini ayaktadır, dikkat etsin düşmesin.

13 - Sizin başınıza henüz öyle bir hal gelmedi ki, öbür insanlara da aynısı gelmesin. Allah da sadikandır. O izin vermeyecek, siz öyle bir denemeye düşesiniz, hani taşıyabileceğinizden daha büyük olsun. Ama deneme ile birlikte aynı zamanda bir çıkış yolu da hazırlayacak. Öyle ki, onu taşıyabilesiniz.

14 - Onun için, sevgililer, putlara tapmaktan kaçın.

15 - Aklı başında olan kişilere konuşurmuş gibi konuşuyorum: benim sözlerime siz karar verin.

16 - Mubareklediğimiz bereket kadehi, Mesihin kanını paylaşmak demek değil mi? Kırdığımız ekmek, Mesihin bedenini paylaşmak demek değil mi?

17 - Nasıl ekmek birdir, biz kalabalıkız ama gene de biriz. Çünkü hepimiz aynı ekmeği paylaşıyoruz.

18 - Bedence İsrail olanlara bir bakın: kurban etleri yiyenler, kurban yerlere ortak olmuyorlar mı?

19 - Peki, ne demek istiyorum? Acaba, put bir şey midir? Ya da putlara adanmış yiyentiler mi bir şeydir?

20 - Ama Allahsız kişiler, adaklarını değil Allaha ama kötü ruhlara yapıyorlar. Ve ben istemiyorum, kötü ruhlara ortak olasınız.

21 - Siz hem Rabbin kadehini, hem de kötü ruhların kadehini içemezsiniz. Hem Rabbin sofrasına, hem de kötü ruhların sofrasına katılamazsınız.

22 - Yoksa Rabbi kıskandırmaya mı kalkalım? Biz Ondan daha mı kuvvetliyiz?

23 - "Bana her şey serbest" - güzel, ama her şey faydalı değildir. "Bana her şey serbest" - güzel, ama her şey imanda ilerletirmez.

24 - Hiç kimse kendi faydasına bakmasın, herkes başkasının faydasına baksın.

25 - Pazarda ne satılırsa yiyin ve hiç duygunuza bakarak araştırmayın.

26 - Çünkü zaten dünya ve onun içinde olan herşey Allahındır.

27 - Ama diyelim, imansızlardan biri sizi davet etti, sizin de gitmeye niyetiniz var. O vakıt önünüze ne koyarlarsa yiyin, hiç duygunuza bakıp soru sormadan.

28 - Ama birisi derse, "Bu yiyentiler bir puta adanmıştır", o vakıt yemeyin: hem onu söyleyen kişinin hatırı için, hem de duygudan için.

29 - Duygu derken, senin duygun değil, onun duygusu demek istiyorum. Çünkü nasıl oluyor da, başkasının duygusu kalkacak, benim serbestliğimi davalasın?

30 - Ama ben şükür edip yemek yersem, niçin başkaları kalkıp şükür ettiğim o şeylerden için beni kötülesinler?

31 - Onun için, bir yemek yerseniz, bir şey içerseniz, her ne yaparsanız, herşeyi Allahın şanlılığı için yapın.

32 - Ne Yahudilere, ne Greklere, ne de Allahın topluluğuna sebep vermeyin düşsünler.

33 - Aynı nasıl ben de her meselede başkalarını memnun etmeye bakıyorum. Ben değil kendi faydamı arayım, kurtulsunlar diye çoğunun faydasını arıyorum.