Bugün: 11. 04. 2021
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Sül.Özdeyişleri 28:1-28

1 - Kötü kişi kendisini kovalayan olmasa bile kaçar, Doğrularsa genç aslan gibi yüreklidir.

2 - Ayaklanan ülke çok başlı olur, Ama akıllı, bilgili kişi düzeni sağlar.

3 - Yoksulu ezen yoksul, Ürünü harap eden sağanak yağmur gibidir.

4 - Yasayı terk eden kötüyü över, Yerine getirense kötüye karşı çıkar.

5 - Kötüler adaletten anlamaz, RAB'be yönelenlerse her yönüyle anlar.

6 - Dürüst bir yoksul olmak, Yolsuzlukla zengin olmaktan yeğdir.

7 - Kutsal Yasa'yı yerine getiren çocuk akıllıdır, Oburlarla arkadaşlık edense babasını utandırır.

8 - Faiz ve tefecilikle malına mal katan kişi, Bunu yoksullara acıyan için biriktirir.

9 - Yasaya kulağını tıkayanın Duası da iğrençtir.

10 - Dürüst kişileri kötü yola saptıran Kendi kazdığı çukura düşer. İyiliği özü sözü bir olanlar miras alacak.

11 - Zengin kendini bilge sanır, Ama akıllı yoksul onun içini okur.

12 - Doğruların zaferi coşkuyla kutlanır, Ama kötüler egemen olunca insan kaçacak yer arar.

13 - Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, İtiraf edip bırakansa merhamet bulur.

14 - Günahtan çekinen ne mutludur! İnatçılık edense belaya düşer.

15 - Yoksul halkı yöneten kötü kişi Kükreyen aslan, saldırgan ayı gibidir.

16 - Gaddar önderin aklı kıttır; Haksız kazançtan nefret edense uzun ömürlü olur.

17 - Adam öldürmekten vicdan azabı çeken, mezara dek kaçacaktır; Kimse ona yardım etmesin.

18 - Alnı ak yaşayan kurtulur, Yolsuzluk yapan ansızın yıkıma uğrar.

19 - Toprağını işleyenin ekmeği bol olur, Hayal peşinde koşansa yoksulluğa doyar.

20 - Güvenilir kişi bolluğa erer, Zengin olmaya can atansa beladan kurtulamaz.

21 - Hatır gözetmek iyi değildir, Çünkü insan bir lokma ekmek için bile suç işler.

22 - Cimri servet peşinde koşar, Yoksulluğa uğrayacağını düşünmez.

23 - Başkasını azarlayan sonunda Pohpohlayandan daha çok beğeni kazanır.

24 - Annesini ya da babasını soymayı günah saymayan, Haydutla birdir.

25 - Açgözlü kavga çıkarır, RAB'be güvenense bolluk içinde yaşar.

26 - Kendine güvenen akılsızdır, Bilgece davranan güvenlikte olur.

27 - Yoksula verenin eksiği olmaz, Yoksulu görmezden gelense bir sürü lanete uğrar.

28 - Kötüler egemen olunca insan kaçacak yer arar, Ama kötüler yok olunca doğrular çoğalır.


2.Selanikliler 2:1-17

1 - Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesihin gelişi ve bizim Onunla toplaşmamız meselesinde sizden şunu rica ediyoruz:

2 - Belki birhangi ruhtan, bir haberden ya da mahsustan bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektuptan - var öyle laflar, hani Rabbin günü zaten geldi diye. Bunlar hemen aklınızı almasınlar, sizi telaşa sokmasınlar.

3 - Sakın kimse sizi aldatırmasın. Çünkü o olmadan önce, lazım 'imandan dönmek' olsun, ve 'günah adamı', hani 'yıkılışın evladı' ortaya çıksın.

4 - Tanrı diye çağrılan ya da tapılan ne varsa, o adam ona karşı çıkacak, hem de kendini ondan daha yüksek yere koyacak. Öyle ki, Allah gibi Allahevinde oturacak ve 'Allah benim' diye ilan edecek.

5 - Hatırlamıyor musunuz? Ben henüz aranızda iken, size bu meseleleri anlatırırdım.

6 - Vaktı geldi mi, o adam ortaya çıkacak. Ama şimdi ona engel olan bir şey var; ve o nedir biliyorsunuz.

7 - Çünkü kanunsuzluğun kuvveti saklı olarak şimdiden bile işlemektedir. Yalnız, şu anda onu engelleyen var. O ortadan kaldırılana kadar, bu kuvvet meydana çıkmayacak.

8 - İşte, 'kanun tanımayan adam' o vakıt ortaya çıkacak. Rab onu kendi ağzının soluğu ile bitirecek. Geldiği zaman onu kendi görünmesi ile yok edecek.

9 - O adamın ortaya çıkması Şeytanın işlemesine uygun olacak: türlü türlü kuvvetli işlerle ve nişanlarla ve sahte mucizelerle.

10 - Ve her türlü kötülükle olacak. Öylelikle perişan olacak olan kişileri aldatıracak. Çünkü kurtulsunlar diye hakikata karşı bir sevgi almadılar.

11 - Ve bu sebep için Allah onlara saptırıcı bir kuvvet gönderecek, bir yalana inansınlar diye.

12 - Öyle ki, kim hakikata iman etmedi ama haksızlığa sevindi, onlar hepsi davalansınlar.

13 - Ama biz her an sizden için Allaha şükür etmeliyiz, ey Allahtan sevgili kardeşler! Çünkü Allah sizi en baştan bile seçti, kurtulasınız diye. O da, Ruhun kutsal kılmasıyla ve hakikata inanmakla olur.

14 - O sizi bu maksat için bizim yaydığımız 'iyi haber'le çağırdı. Öyle ki, Rabbimiz İsa Mesihin şanlılığını kazanasınız.

15 - Madem öyle, kardeşler, sağlam durun. İster sözle, ister bizim mektuplarımızla - aldığınız öğretişlere sıkı tutunun.

16 - Rabbimiz İsa Mesihin kendisi ve Babamız Allah merhametiyle bizleri sevdi ve bize sonsuz bir kuraj ve güzel bir umut verdi.

17 - O sizin yüreklerinize kuraj versin ve her bir iyi sözünüzde ve işinizde kuvvet versin.