Bugün: 28. 10. 2020
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Hoşea 2:1-23

1 - Kardeşlerinizi 'Halkım', kızkardeşlerinizi 'Merhamete ermişler' diye çağırın."

2 - "Azarlayın ananızı, azarlayın, Çünkü o benim karım değil artık, Ben de onun kocası değilim. Yüzünden akan fahişeliği, Koynundan zinaları atsın.

3 - Yoksa onu çırılçıplak soyacak, Anneden doğma edeceğim, Çöle, çorak toprağa çevirecek, Susuzluktan öldüreceğim.

4 - Acımayacağım çocuklarına, Çünkü onlar zina çocuklarıdır.

5 - Anneleri zina etti, Onlara gebe kaldı, rezillik etti. 'Oynaşlarımın ardından gideceğim' dedi, 'Ekmeğimi, suyumu, yapağımı, ketenimi, zeytinyağımı, içkimi onlar veriyor.'

6 - İşte bu yüzden onun yoluna dikenli çit çekeceğim, Yolunu bulamasın diye Önüne duvar öreceğim.

7 - Oynaşlarının ardına düşecek, Ama onlara erişemeyecek, Onları arayacak, Ama bulamayacak. O zaman, 'İlk kocama döneyim' diyecek, 'Çünkü o zamanki halim şimdikinden iyiydi!'

8 - Ama kendisine tahıl, yeni şarap, zeytinyağı verenin, Baal için harcadığı altınla gümüşü bol bol sağlayanın Ben olduğumu bilmedi.

9 - Bu yüzden zamanında tahılımı, Mevsiminde yeni şarabımı geri alacağım; Çıplak bedenini örten yapağımı, ketenimi çekip alacağım.

10 - Evet, oynaşlarının önünde ayıbını ortaya çıkaracağım, Kimse elimden kurtaramayacak onu.

11 - Bütün sevincine, bayramlarına, Yeni Ay törenlerine, Şabat günlerine, Dinsel bayramlarının tümüne son vereceğim.

12 - Viran edeceğim asmalarını, incir ağaçlarını, Hani, 'Bunlar oynaşlarımın bana verdiği ücrettir' dediği; Çalılığa çevireceğim onları, Yem olacaklar yabanıl hayvanlara.

13 - Cezalandıracağım onu, Baallar'a buhur yaktığı günler için; Halkalarla, takılarla süslenmiş, Oynaşlarının ardınca gitmiş, Beni unutmuştu" Diyor RAB.

14 - İşte bu yüzden onu ikna edip çöle götürecek, Onunla dostça konuşacağım.

15 - Kendisine orada bağlar vereceğim, Akor Vadisi'ni ona umut kapısı yapacağım. Gençlik günlerinde olduğu gibi, Mısır'dan çıktığı günlerde olduğu gibi, Ezgiler söyleyecek.

16 - Ve o gün gelecek diyor RAB, "Bana, 'kocam' diyeceksin; Artık, 'efendim' demeyeceksin.

17 - Ağzından Baallar'ın adını sileceğim, Adları bir daha anılmayacak.

18 - Kırdaki hayvanlarla, gökteki kuşlarla, Toprakta yaşayan canlılarla, Halkım için o gün antlaşma yapacağım; Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım, Güvenlik içinde yatıracağım onları.

19 - Seni sonsuza dek kendime eş alacağım, Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet temelinde Seninle evleneceğim.

20 - Sadakatle seninle evleneceğim, RAB'bi tanıyacaksın.

21 - "Ve o gün yanıt vereceğim" diyor RAB, "Göklere yanıt vereceğim; Onlar da yere yanıt verecek;

22 - Yerse, tahıla, yeni şaraba, Zeytinyağına yanıt verecek, Onlar da Yizreel'e yanıt verecekler.

23 - Onu ülkede kendim için ekeceğim, Merhamete ermemiş olana acıyacağım, Halkım olmayana, 'Halkımsın' diyeceğim; Onlar da bana, 'Tanrım' diyecekler."