Bugün: 30. 04. 2017
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Ezgiler Ezgisi 4:1-16

1 - Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel! Peçenin ardındaki gözlerin güvercinler gibi. Siyah saçların Gilat Dağı'nın yamaçlarından inen Keçi sürüsü sanki.

2 - Yeni kırkılıp yıkanmış, Sudan çıkmış koyun sürüsü gibi dişlerin, Hepsinin ikizi var. Yavrusunu yitiren yok aralarında.

3 - Al kurdele gibi dudakların, Ağzın ne güzel! Peçenin ardındaki yanakların Nar parçası sanki.

4 - Boynun Davut'un kulesi gibi, Kakma taşlarla yapılmış, Üzerine bin kalkan asılmış, Hepsi de birer yiğit kalkanı

5 - Sanki bir çift geyik yavrusu memelerin, Zambaklar arasında otlayan İkiz ceylan yavrusu.

6 - Gün serinleyip gölgeler uzayınca, Mür dağına, Günnük tepesine gideceğim.

7 - Tepeden tırnağa güzelsin, aşkım, Hiç kusurun yok.

8 - Benimle gel Lübnan'dan, yavuklum, Benimle gel Lübnan'dan! Amana doruğundan, Senir ve Hermon doruklarından, Aslanların inlerinden, Parsların dağlarından geç.

9 - Çaldın gönlümü kızkardeşim, yavuklum, Bir bakışınla, Gerdanlığının tek zinciriyle çaldın gönlümü!

10 - Aşkın ne güzel, kızkardeşim, yavuklum, Şaraptan çok daha tatlı; Esansının kokusu her türlü baharattan güzel!

11 - Ey yavuklum, bal damlar dudaklarından, Bal ve süt var dilinin altında, Lübnan'ın kokusu geliyor giysilerinden!

12 - Kapalı bir bahçesin sen, kızkardeşim, yavuklum, Kapalı bir kaynak, mühürlü bir pınar.

13 - Fidanların nar bahçesidir; Seçme meyvelerle, Kına ve hintsümbülüyle,

14 - Hintsümbülü ve safranla, Güzel kokulu kamışı ve tarçınla, her türlü günnük ağacıyla, Mür ve ödle, her türlü seçme baharatla.

15 - Sen bir bahçe pınarısın, Bir taze su kuyusu, Lübnan'dan akan bir dere

16 - Uyan, ey kuzey rüzgarı, Sen de gel, ey güney rüzgarı! Bahçemde es de güzel kokusu saçılsın. Sevgilim bahçesine gelsin, seçme meyvelerini yesin


İbraniler 4:1-16

1 - Evet, şöyle bir korkumuz olsun: Onun rahatlık yerine ayak basmak için, Allahın sözü duruyor. Madem öyle, sizden bir kişi ondan geri kalmasın.

2 - Çünkü nasıl onlara bir 'iyi haber' bildirildi, aynı onun gibi bize de bildirildi. Ama onlara bildirilen haber onlara yaramadı. Çünkü o haberi işitenler, onu imanla bir araya getirmediler.

3 - Ama biz iman edenler o rahatlık yerine giriyoruz. Aynı Onun dediği gibi: " Böylelikle öfkelenip yemin ettim, 'Onlar benim rahatlık yerime ayak basmayacaklar!'" Ama Onun işleri zaten dünyanın kurulmasından beri tamamlanmıştır.

4 - Ve yedinci günden için bir yerde şöyle konuştu: "Ve Allah yedinci günde bütün işlerinden dinlendi."

5 - Ama gene de şöyle diyor: "Onlar benim rahatlık yerime girmeyecekler."

6 - Demek şunu görüyoruz: en birinci kime bu iyi haber geldi, onlar imansızlıktan için o yere giremediler. Ama bazıları kesin olarak oraya girecek.

7 - Onun için, Allah ikinci defa bir güne karar veriyor. Çünkü uzun senelerden sonra Davud'un ağzından gene konuşup, "Bugün" diyor: 'Bugün Onun sesini işittiniz mi, sakın yüreklerinizi sertleştirmeyin."

8 - Ve Yeşu onları o rahatlık yerine getirmiş olsaydı, o vakıt daha sonra bir başka günden için konuşmayacaydı.

9 - Demek, Allah halkı için asıl bir dinlenmek saklanıyor.

10 - Çünkü kim o rahatlık yerine giriyor, kendi işlerini tamamlayıp dinleniyor, aynı Allahın yaptığı gibi.

11 - Onun için uğraşalım, o rahatlık yerine girmeye. Öyle olmasın da, birisi o imansızlığı örnek alıp düşsün.

12 - Allahın sözü canlı ve kuvvetlidir, her iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Ruhu ve canı, oynak yerleri ve iliği yarıp ayırıyor. Yüreğin düşüncelerini ve maksatlarını anlayabilir.

13 - Ve Allahın önünde yok öyle bir varlık, Ondan saklı olsun. Onun gözleri için her şey çıplak ve açıktır. İşte, bizim işimiz Onunladır.

14 - İsa Mesih gökleri geçmiştir. Madem görüyoruz, o kadar büyük bir başgörevlimiz var, o vakıt açıkça söylediğimiz sözleri sıkı tutalım.

15 - Bizim başgörevlimiz değil öyle birisi, hani bizim zayıflıklarımızı anlamasın, ya da aynısını hisetmesin. Hayır, O her meselede aynı bizim gibi denendi - yalnız, hiç günah işlemedi.

16 - Madem öyle, Allahın merhamet dolu kral iskemlesinin önüne kurajla çıkalım. Öyle ki, bağışlanalım ve merhamete kavuşalım. Evet, muhtaçlığımızda bize yardım eden budur.