Bugün: 24. 04. 2019
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Derlemeci 10:1-20

1 - Ölü sinekler attarın ıtırını kokutur. Biraz aptallık da bilgeliği ve saygınlığı bastırır.

2 - Bilgenin yüreği hep doğruya eğilimlidir, Akılsızın ise, hep yanlışa.

3 - Yolda yürürken bile akılsızın aklı kıttır, Akılsız olduğunu herkese gösterir.

4 - Yöneticinin öfkesi sana karşı alevlenirse, Yerinden ayrılma; Çünkü serinkanlılık büyük yanlışları bastırır.

5 - Güneşin altında gördüğüm bir haksızlık var, Yöneticiden kaynaklanan bir yanlışı andırıyor:

6 - Zenginler düşük makamlarda otururken, Aptallar yüksek makamlara atanıyor.

7 - Köleleri at sırtında, Önderleri yerde köleler gibi yürürken gördüm.

8 - Çukur kazan içine kendi düşer, Duvarda gedik açanı yılan sokar.

9 - Taş çıkaran taştan incinir, Odun yaran tehlikeye girer.

10 - Balta körse, ağzı bilenmemişse, Daha çok güç gerektirir; Ama bilgelik başarı doğurur.

11 - Yılan büyü yapılmadan önce sokarsa, Büyücünün yararı olmaz.

12 - Bilgenin ağzından çıkan sözler benimsenir, Oysa akılsız kendi ağzıyla yıkımına yol açar.

13 - Sözünün başı aptallık, Sonu zırdeliliktir.

14 - Akılsız konuştukça konuşur. Kimse ne olacağını bilmez. Kim ona kendisinden sonra ne olacağını bildirebilir?

15 - Akılsızın emeği kendini öylesine yıpratır ki, Kente bile nasıl gideceğini bilemez.

16 - Kralın bir çocuksa, Önderlerin sabah şölen veriyorsa, vay sana, ey ülke

17 - Kralın soyluysa, Önderlerin sarhoşluk için değil Güçlenmek için vaktinde yemek yiyorsa, ne mutlu sana, ey ülke!

18 - Tembellikten dam çöker, Miskinlikten çatı akar.

19 - Şölen eğlenmek için yapılır, Şarap yaşama sevinç katar, Paraysa her ihtiyacı karşılar.

20 - İçinden bile krala sövme, Yatak odanda zengine lanet etme, Çünkü gökteki kuşlar haber taşır, Kanatlı varlıklar söylediğini aktarır


Titus 2:1-15

1 - Sen gene, sağlam öğretişe yakışan şeyleri söyle:

2 - Yaşlı erkekler ağırbaşlı olsunlar. Kendini kontrol eden ve aklı başında olan kişiler olsunlar. İmanda, sevgide ve dayanmakta sağlam olsunlar.

3 - Yaşlı kadınlar da aynı onun gibi öyle davransınlar, nasıl kutsal kişilere yakışırsa: zem etmesinler, fazla şaraba esir olmasınlar ve iyiliği öğretiren muallimler olsunlar.

4 - Öyle ki, genç kadınlara şunları öğretirsinler: kocalarını sevmeyi, kızanlarını sevmeyi,

5 - akıllı olmayı, namuslu olmayı, evciman olmayı, iyi yürekli olmayı, kocalarını seslemeyi. Öyle ki, Allahın sözüne karşı konuşulmasın.

6 - Aynı onun gibi, genç erkeklere de buyur, akıllı olsunlar.

7 - Her meselede kendini örnek olarak göster: iyi işlerde, dürüstlük içinde öğretirmekle, ağırbaşlı olmakla,

8 - uygun sözlerle, hani öyle sözlerle, hiç kimse onlara maana bulamasın. Öyle ki karşı gelen kişi senden için kötü konuşacak bir şey bulmasın ve utansın.

9 - Hizmetçilere şunları buyur: kendi efendilerini seslesinler, her meselede onları memnun etmeye çalışsınlar ve onlara karşı konuşmasınlar,

10 - çalmasınlar, tersine, onlara tam güvenilir diye göstersinler. Böylelikle her meselede kurtarıcımız Allahın öğretişini süslesinler.

11 - Çünkü Allahın merhameti ortaya çıktı ve bütün insanlara kurtuluş getiriyor.

12 - Bize öğretiriyor, Allahsızlığı ve bu dünyanın meraklarını brakıp şimdiki zamanda doğruluk ve Allah korkusu içinde yaşayalım.

13 - Ve artık büyük Allah ve kurtarıcımız olan İsa Mesihin mubarek umudunu, hani Onun şanlı gelişini bekliyoruz.

14 - O, bizi her türlü haksızlıktan kurtarsın diye, kendini bizim için teslim etti. Kendine öz malı olarak bir halk temizledi. Onlar da iyi işler yapmaya hevesli olan kişilerdir.

15 - Sen bu şeyler için konuş, bunlar için kuraj ver, kişileri anlayışa getir. Senin sözün geçerli olsun, hiç kimse seni hor görmesin.