Bugün: 17. 11. 2019
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Amos 5:1-27

1 - Ey İsrail halkı, kulak ver, Üzerine yakacağım ağıtın sözlerine:

2 - Düştü erden kız İsrail, Bir daha kalkamaz, Serilmiş kendi toprağına, Kaldıran yok.

3 - Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: "Bin kişiyle savaşa çıkan kentin Yüz adamı sağ kalacak, Yüz kişiyle çıkanın On adamı kalacak İsrail halkına."

4 - Bu yüzden RAB İsrail halkına şöyle diyor: "Bana yönelin, yaşarsınız;

5 - Beytel'e gitmeyin, Gilgal'a girmeyin, Beer-Şeva'ya geçmeyin, Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek, Beytel bir hiç olacak."

6 - RAB'be yönelin, yaşarsınız, Yoksa Yusuf soyunda bir ateş gibi parlar, Beytel'i yakıp yok eder. Yangını söndürecek kimse çıkmaz.

7 - Ey adaleti acı pelinotuna çevirenler, Doğruluğu yere çalanlar!

8 - Ülker ve Oryon takımyıldızlarını yaratan, Zifiri karanlığı sabaha çeviren, Gündüzü geceyle karartan, Deniz sularını çağırıp Yeryüzüne dökenin adı RAB'dir.

9 - Kaleyi ansızın yıkar, Surlu kenti yerle bir eder.

10 - Mahkemede kendilerini azarlayandan nefret ediyor, Doğru konuşandan iğreniyorlar.

11 - Yoksulu ezdiğiniz, Ondan zorla buğday kopardığınız için Yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak, Diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz.

12 - Çünkü isyanlarınızın çok, Günahlarınızın sayısız olduğunu biliyorum, Ey doğru kişiye baskı yapan, Rüşvet alan, Mahkemede mazlumun hakkını yiyenler!

13 - Bu yüzden susmak düşer akıllı insana Böyle bir zamanda, Çünkü zaman kötüdür.

14 - Kötülüğe değil, İyiliğe yönelin ki yaşayasınız; Böylece dediğiniz gibi, RAB, Her Şeye Egemen Tanrı sizinle olur.

15 - Kötülükten nefret edin, İyiliği sevin, Mahkemede adaleti koruyun. Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder.

16 - Bu yüzden RAB, Her Şeye Egemen Rab Tanrı şöyle diyor: "Bütün meydanlarda çığlık kopacak, Sokaklarda inim inim inleyecekler; Irgatları yas tutmaya, Ağıtçıları feryat etmeye çağıracaklar.

17 - Bütün bağlarda çığlık kopacak, Çünkü ben aranızdan geçeceğim." RAB böyle diyor.

18 - Vay başına, RAB'bin gününü özlemle bekleyenlerin! Niçin özlüyorsunuz RAB'bin gününü? O gün aydınlık değil, karanlık olacak.

19 - Nasıl ki, biri aslanın önünden kaçar da karşısına ayı çıkar, Evine döner, elini duvara dayar da elini yılan sokar.

20 - RAB'bin günü aydınlık değil, karanlık olmayacak mı? Hem de zifiri karanlık, Bir parıltı bile yok.

21 - RAB şöyle diyor: İğreniyor, tiksiniyorum bayramlarınızdan, Hoşlanmıyorum dinsel toplantılarınızdan,

22 - Yakmalık ve tahıl sunularınızı Bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim, Besili hayvanlarınızdan sunacağınız Esenlik sunularına dönüp bakmayacağım.

23 - Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü, Çenklerinizin sesini dinlemeyeceğim.

24 - Bunun yerine adalet su gibi, Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın.

25 - Ey İsrail halkı, çölde kırk yıl boyunca Bana mı kurbanlar, sunular sundunuz?

26 - Gerçekte kralınızın Sakkut'u, putunuz Kayvan'ı, Kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız.

27 - Bu yüzden sizi Şam'ın ötesine Sürgüne göndereceğim." RAB böyle diyor, O'nun adı Her Şeye Egemen Tanrı'dır.


Luka 1:1-38

1 - Kıymetli Teofilos! Çok kişi başladı, aramızda kabul edilen şeyleri toplayıp yazmaya.

2 - Tıpkı baştan beri gören şahitler ve Allah sözünün hizmetçileri bize nasıl anlattılarsa.

3 - Madem öyle, ben de her şeyi baştan dikkatla araştırdım; ve karar verdim, sana her şeyi sırayla yazayım.

4 - Öyle ki, sana öğrettikleri şeylerden için tam doğruluğu bilesin.

5 - Yahudiye sancağının kralı Hirodes idi. Onun günlerinde Allahevinde Zekeriya adında bir görevli vardı. 'Abiya' denilen grubundan idi. Onun karısı Harun kızlarından idi ve adı Elizabet idi.

6 - Onlar ikisi de Rabbin bütün buyruklarını ve istediklerini yerine getirirdiler. Allahın gözünde doğru ve kusursuz kişiler idi.

7 - Ama Elizabet kısırdı, kızanları olmazdı. İkisi de çok yaşlı idiler.

8 - Bir gün, Allahın önünde hizmet ederken, sıra Zekeriya'nın grubuna geldi.

9 - Allahevinin görevlilerinin adetine göre çöp atıldı. Zekeriya da Rabbin evine girip orada duman yaksın diye seçildi.

10 - Ne zaman duman kurbanı yakıldı, o saatte halktan büyük bir kalabalık dışarıda durup dua ederdi.

11 - Ve Rabbin bir meleği ona göründü; tam duman kurban yerinin sağında dururdu.

12 - Onu görünce Zekeriya'nın üzerine büyük bir sıkıntı, fena bir korku geldi.

13 - Ama melek ona dedi ki, "Ey Zekeriya, korkma artık! Çünkü yalvarışın işitildi: karın Elizabet sana bir çocuk doğuracak. Onun adını Yahya koyacaksın.

14 - Sen de sevinecen, coşacan. Onun doğmasına çok kişi sevinecek.

15 - Çünkü o, Rabbin önünde büyük olacak. Hiç şarap ya da içki içmeyecek. Daha anasının karnında iken Kutsal Ruh ile dolu olacak.

16 - İsrail oğullarından birçoğunu onların Allahı olan Rab'be geri döndürecek.

17 - Rabbin önünden gidecek. İlyas'ın ruhu ve kuvveti onda olacak. Öyle ki, babalarının yüreklerini yeniden kızanlarına döndürecek. Seslemeyenleri de doğru kişilerin aklına döndürecek. Böylelikle Rabbe hazırlanmış bir halk yetiştirecek."

18 - Zekeriya da meleğe şöyle dedi: "Peki, nasıl anlayacam, bu doğrudur? Çünkü ben yaşlı bir adamım, karımın yaşı da çok ilerlemiş."

19 - Melek ona cevap verip dedi ki, "Ben Allahın önünde duran Cebrail'im. Sana konuşayım, bu iyi haberi vereyim diye gönderildim.

20 - Ve işte, senin dilin tutulacak. Bu şeyler ne zaman olacaksa, o güne kadar konuşamayacan. Çünkü inanmadın benim sözlerime, ki onların olacağı vakıt bellidir."

21 - İnsanlar da Zekeriya'yı bekleyip, niçin Allahevinde geçe kalıyor diye merak ettiler.

22 - Ama ne zaman dışarı çıktı, onlarla konuşamadı. Anladılar ki, Allahevinde bir görüntü gördü. O da dilsiz kalıp, onlara elleriyle anlatırmaya başladı.

23 - Böylelikle Allahevindeki hizmet günleri bitince, kendi evine döndü.

24 - O günlerden sonra, onun karısı Elizabet gebe kaldı. Ama beş ay evden dışarı çıkmadı. Dedi ki,

25 - "Bunu Rab benim için yaptı! Bu günlerde bana dikkat çevirdi; ehalenin önünde rezilliğimi kaldırdı."

26 - Altıncı ayda Allah, melek Cebrail'i, Celile'deki Nasıra kasabasına yolladı.

27 - Orada delikanlı bir kız vardı. O da Davud'un cinsinden olan Yusuf adında bir adama nişanlı idi. Kızın adı Meryem idi.

28 - Melek girip şöyle dedi: "Selam sana, ey şanslı kız! Rab seninledir."

29 - Ama Meryem bu söze çok fazlasına şaştı. 'Bu ne biçim selam?' diye hep düşünürdü.

30 - Melek de ona dedi ki, "Meryem, korkma. Çünkü Allahın gözünde iyi göründün.

31 - Ve işte, gebe kalacan. Senin bir çocuğun olacak. Onun adını da İsa koyacaksın.

32 - O büyük olacak, 'En yüksek Olan'ın Oğlu' diye çağrılacak. Rab Allah da Ona dedesi kral Davud'un iskemlesini verecek.

33 - Yakup soyu üzerine sonsuza kadar krallık sürecek, krallığının sonu hiç gelmeyecek."

34 - Meryem meleğe şöyle dedi: "Ama bu nasıl olacak ki? Ben el değmemiş bir kızım."

35 - Melek de ona cevap verip dedi ki, "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek. 'En yüksek Olan'ın kuvveti, senin üzerine gölge salacak. İşte, tam onun için doğacak evladına 'Kutsal' diyecekler, 'Allahın Oğlu' diyecekler.

36 - Bak, senin hısımlarından Elizabet var ya. O da yaşlılığında gebe kaldı, onun bir oğlu olacak. Kısır dedikleri kadın şimdi altıncı ayında.

37 - Çünkü Allah için olmayacak şey yoktur."

38 - Meryem de dedi ki, "İşte, ben Rabbin emirindeyim. Sen bana nasıl dedin, öyle olsun." Melek de onun yanından ayrıldı.