Bugün: 06. 04. 2020
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Sül.Özdeyişleri 25:1-28

1 - Bundan sonrakiler de Süleyman'ın özdeyişleridir. Bunları Yahuda Kralı Hizkiya'nın adamları derledi.

2 - Tanrı'yı gizli tuttuğu şeyler için, Krallarıysa açığa çıkardıkları için yüceltiriz.

3 - Göğün yüksekliği, yerin derinliği gibi, Kralların aklından geçen de kestirilemez.

4 - Cürufu gümüşten ayırınca, Kuyumcunun işleyeceği madde kalır.

5 - Kötüleri kralın huzurundan uzaklaştırırsan Kralın tahtı adaletle pekişir.

6 - Kralın önünde kendini yüceltme, Önemli kişiler arasında yer edinmeye çalışma.

7 - Çünkü kralın seni bir soylunun önünde alaşağı etmesindense, Sana, "Yukarıya gel" demesi yeğdir.

8 - Gördüklerinle hemencecik mahkemeye başvurma; Çünkü başkası seni utandırabilir, Sonra ne yapacağını bilemezsin.

9 - Davanı doğrudan komşunla gör; Başkasının sırrını açıklama.

10 - Yoksa işiten seni utandırabilir Ve bu kötü ün yakanı bırakmaz.

11 - Yerinde söylenen söz, Gümüş oymalardaki altın elma gibidir.

12 - Altın küpe ya da altın bir süs neyse, Bilgenin azarlaması da, dinleyen kulak için öyledir.

13 - Hasatta kar serinliği nasılsa, Güvenilir ulak da kendisini gönderenler için öyledir. Böyle biri efendilerinin canına can katar.

14 - Yağmursuz bulut ve yel nasılsa, Vermediği armağanla övünen kişi de öyledir.

15 - Sabırla bir hükümdar bile ikna edilir, Tatlı dil en güçlü direnci kırar

16 - Bal buldun mu yeteri kadar ye, Fazla doyarsan kusarsın.

17 - Başkalarının evine seyrek git, Yoksa onları bezdirir, nefretini kazanırsın.

18 - Başkasına karşı yalancı tanıklık eden Topuz, kılıç ya da sivri ok gibidir.

19 - Sıkıntılı günde haine güvenmek, Çürük dişe ya da sakat ayağa güvenmek gibidir.

20 - Dertli kişiye ezgi söylemek, Soğuk günde giysilerini üzerinden almaya, Ya da sodaya sirke katmaya benzer.

21 - Düşmanın acıkmışsa onu doyur, Susamışsa su içir.

22 - Çünkü bunu yapmakla onu utanca boğarsın Ve RAB seni ödüllendirir

23 - Kuzeyden esen rüzgar nasıl yağmur getirirse, İftiracı dil de öfkeli bakışlara yol açar.

24 - Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa, Dam köşesinde oturmak yeğdir.

25 - Susamış kişi için soğuk su neyse, Uzak ülkeden gelen iyi haber de öyledir.

26 - Kötünün önünde pes eden doğru kişi, Suyu bulanmış pınar, kirlenmiş kuyu gibidir.

27 - Fazla bal yemek iyi değildir; Hep yüceltilmeyi beklemek de...

28 - Kendini denetleyemeyen kişi Yıkılmış sursuz kent gibidir.


1.Selanikliler 4:1-18

1 - Son olarak, kardeşler, şu mesele için size yalvarmak, size kuraj vermek istiyoruz: nasıl lazım yaşayasınız ve nasıl lazım Allahı memnun edesiniz - bunu bizden öğrenmiştiniz. Ve sahiden de öyle yaşıyorsunuz. Şimdi de bunu gittikçe daha da fazla yapın.

2 - Çünkü biliyorsunuz, size Rab İsa'nın kuvveti ile ne gibi buyruklar vermiştik.

3 - Kutsal olmak ve zinadan uzak durmak - işte, Allahın sizden istediği budur.

4 - Her biriniz öğrensin, nasıl kendi bedenine kutsallık ve saygınlıkla sahip olsun.

5 - Değil Allahı tanımayan milletler gibi rezillik isteklerle.

6 - Bu meselede hiç kimse kardeşine haksızlık edip aldatırmasın. Size daha evel anlatırdık ve sıkı ısmarladık ki, bu meseleler için Rab kendisi intikam alacak.

7 - Çünkü Allah bizi pisliğe değil, ama kutsal olmaya çağırdı.

8 - Onun için, kim bu sözleri bir kenara atarsa, o insanı atmıyor, bize Kutsal Ruhunu vermiş olan Allahı atıyor.

9 - Ama ihtiyacınız yok, bir kişi size kardeşlik sevgisinden için yazsın. Çünkü Allahın kendisi sizi öğretiriyor, birbirinizi sevesiniz.

10 - Çünkü zaten bütün Makedoniya'daki kardeşlere öyle davranıyorsunuz. Gene de, kardeşler, size kuraj verelim, bunu daha da fazla yapasınız.

11 - Ve size buyurduğumuz gibi bakın, sakin yaşayasınız, kendi işinize bakasınız ve kendi ellerinizle işleyesiniz.

12 - Öyle ki, dışarıdakilerin önünde uygun bir yaşam süresiniz ve kimseye muhtaç kalmayasınız.

13 - Kardeşler, istemiyorum, uykuya dalmış olanlardan için bilgisiz kalasınız. İstemiyorum, öbürler gibi, hani umudu olmayanlar gibi üzülesiniz.

14 - Çünkü inanıyoruz ki, İsa öldü ve dirildi. Madem öyle, Allah da İsa'da iken uykuya dalmış olanları Onunla birlikte geri getirecek.

15 - Şunu size Rabbin bir sözü olarak bildiriyoruz: Rabbin gelişinde biz hayatta kalanlar kesinlikle uykuya dalmış olanların önüne geçmeyecez.

16 - Çünkü Rabbin kendisi gökten şöyle inecek: buyruğunu bağırmakla, başmeleğin sesi ile ve Allahın borazanı ile. Ve en önce Mesihte ölmüş olanlar dirilecek.

17 - Ondan sonra biz yaşayanlar, hani hayatta kalmış olanlar, bulutlar içinde alınıp götürülecez, Rabbi havada karşılamak için. Böylelikle her daim Rabbin yanında olacaz.

18 - Onun için birbirinize bu sözlerle kuraj verin.