Bugün: 17. 06. 2019
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Yeşaya 48:1-22

1 - Dinle, ey Yakup soyu! İsrail adıyla anılan, Yahuda soyundan gelen, RAB’bin adıyla ant içen sizler, İsrail’in Tanrısı’na yakarır, Ama bunu doğrulukla, içtenlikle yapmazsınız.

2 - Kutsal kentli olduğunuzu, İsrail’in Tanrısı’na dayandığınızı ileri sürersiniz. O’nun adı Her Şeye Egemen RAB’dir.

3 - Olup bitenleri çok önceden bildirdim, Ağzımı açıp duyurdum. Ansızın yaptım ve gerçekleştiler.

4 - İnatçı olduğunuzu, Tunç alınlı, demir boyunlu olduğunuzu bildiğim için

5 - Bunları size çok önceden bildirdim, Olmadan önce duyurdum. Yoksa, ‘Bunları yapan putlarımızdır, Olmalarını buyuran Oyma ve dökme putlarımızdır’ derdiniz.

6 - Bunları duydunuz, hepsini inceleyin. Peki, kabul etmeyecek misiniz? Şimdiden size yeni şeyler, Bilmediğiniz gizli şeyler açıklayacağım.

7 - Bunlar şimdi yaratılıyor, Geçmişte değil; Bugüne kadar duymadınız, Yoksa, ‘Bunları biliyorduk’ derdiniz.

8 - Ne duydunuz, ne de anladınız, Öteden beri kulaklarınız tıkalı. Ne denli hain olduğunuzu biliyorum, Doğuştan isyankyar olduğunuz biliniyor.

9 - Adım uğruna öfkemi geciktiriyorum. Ünümden ötürü kendimi tutuyorum, Yoksa sizi yok ederdim.

10 - Bakın, gümüşü arıtır gibi olmasa da sizleri arıttım, Sıkıntı ocağında denedim.

11 - Bunu kendim için, evet, kendim için yapıyorum. Adımı bayağılaştırmanızı nasıl hoşgörebilirim? Bana ait olan onuru başkasına vermem.

12 - Ey Yakup soyu, çağırdığım İsrail, beni dinle: Ben O’yum; ilk Ben’im, son da Ben’im.

13 - Yeryüzünün temelini elimle attım, Gökleri sağ elim gerdi. Onları çağırdığımda Birlikte önümde dikilirler.

14 - Toplanıp dinleyin hepiniz: Putlardan hangisi bunları önceden bildirebildi? RAB’bin sevdiği kişi O’nun Babil’e karşı tasarladığını yerine getirecek. Gücünü Kildaniler’e karşı kullanacak.

15 - Ben, evet, ben söyledim, onu ben çağırdım, Onu getirdim, görevini başaracak.

16 - “Yaklaşın bana, dinleyin söyleyeceklerimi: Başlangıçtan beri açıkça konuştum, O zamandan bu yana oradayım.” Egemen RAB şimdi beni ve Ruhu’nu gönderiyor.

17 - Sizleri kurtaran İsrail’in Kutsalı RAB diyor ki: “Yararlı olanı size öğreten, Gitmeniz gereken yolda sizi yürüten Tanrınız RAB benim.

18 - “Keşke buyruklarıma dikkat etseydiniz! O zaman esenliğiniz ırmak gibi, Doğruluğunuz denizin dalgaları gibi olurdu.

19 - Soyunuz kum gibi, Torunlarınız kum taneleri gibi olurdu. Adları ne unutulur, Ne de huzurumdan yok olurdu.”

20 - Babil’den çıkın, Kildaniler’den kaçın, Sevinç çığlıklarıyla ilan edin bunu, Haberini duyurun, dünyanın dört bucağına yayın. “RAB, kulu Yakup’un soyunu kurtardı” deyin.

21 - Onları çöllerden geçirirken susuzluk çekmediler, Onlar için sular akıttı kayadan, Kayayı yardı, sular fışkırdı.

22 - “Kötülere esenlik yoktur” diyor RAB.


Açıklama 18:1-21

1 - Bu meselelerden sonra gökte öyle bir ses işittim, sanki çok büyük bir kalabalığın sesi. Dediler: "Haleluya! Kurtuluş ve şanlılık ve kuvvet Allahımızındır.

2 - Çünkü Onun davalaması hakikat ve doğrudur. O büyük orospuyu davaladı. O da, zinasıyla bütün dünyayı bozardı. Allah da kendi hizmetçilerinin kanı için ondan intikam aldı."

3 - Ve ikinci defa dediler: "Haleluya! Onun dumanı sonsuzlara kadar yükseliyor."

4 - Ve yirmi dört ihtiyar, hem de dört malük yere kapanıp kral iskemlesinde oturan Allaha taptılar. "Amin! Haleluya!" dediler.

5 - Kral iskemlesinden bir ses çıktı. Dedi ki, "Küçük olsun, büyük olsun, ey Allahımızın bütün hizmetçileri, Her kim Ondan korkarsa, Onu övün!"

6 - Ve öyle bir ses işittim, sanki büyük bir kalabalığın sesi, ya da harıl harıl akan suların sesi, ya da kuvvetli gök gürüldemelerinin sesi. Dedi ki, "Haleluya! krallık sürüyor!

7 - Sevinelim, coşalım, Ona şan getirelim. Çünkü Kuzu'nun düğünü geldi artık, Onun gelini kendini hazırladı.

8 - Ve ona verildi, temiz ve parlak ince keten rubaları giyisin." (Keten rubaları da kutsalların doğru işleridir.)

9 - Ve bana dedi: "Yaz! Ne mutlu o kişiler, Kuzu'nun düğün sofrasına davetlidirler!" Hem de bana dedi: "Bunlar Allahın hakikat sözleridir!"

10 - Ben de onun ayaklarının önüne düştüm, ona tapayım diye. Ama bana dedi: "Sakın yapma! Ben senin ve senin kardeşlerinin hizmetçi arkadaşıyım. Onlar ki, İsa'nın şahitliğini tutuyorlar. Sen Allaha tap!" Çünkü İsa'dan için şahitlik yapmak, asıl peygamberlik budur.

11 - Ve baktım, gök açık dururdu. Ve işte, beyaz bir beygir. Ona binmiş Olanın adı 'Sadikan ve Hakikatçı'dır. Doğrulukla davalıyor ve muharebe ediyor.

12 - Onun gözleri ateşli bir yalın idi. Onun kafasında çok taçlar vardı. Onda öyle bir ad yazılıydı, Kendisinden başka hiç kimse o adı bilmiyor.

13 - Ve kana bandırılmış bir ruba giyiyor. Onun adı, 'Allahın sözü'dür.

14 - Gökteki ordular beyaz beygirlere binmiş, beyaz ve temiz ince keten rubalar giyimiş Onun arkasından geldi.

15 - Onun ağzından keskin bir kılıç uzanıyor, öyle ki, onunla milletleri vursun. Onları demir çomakla güdecek. Ve Allahın üzüm çiğnemek yerinde üzümleri eziyor. Her şeyi güden Allah, kızgın öfkesini oraya dökmüştür.

16 - Rubasında ve kalçasında şöyle bir ad yazılıdır: 'Kralların kralı ve Rablerin Rabbi'.

17 - Ve güneşte duran bir melek gördüm. Yüksek sesle gökün ortasında uçan bütün kuşlara şöyle bağırdı: "Gelin, Allahın büyük sofrasına toplanın!

18 - Kralların etini yiyesiniz, binbaşlarının etini ve kuvvetli adamların etini yiyesiniz, beygirlerin ve onların üstünde oturanların etini yiyesiniz. Ve ister serbest kişi, ister köle olsun, ister küçük, ister büyük olsun - hepsinin etlerini yiyin!"

19 - Ve canavarı gördüm. Dünyanın kralları ve onların ordularını da gördüm. Beygire binmiş Olana ve Onun ordularına karşı muharebe etmek için toplanmışlardı.

20 - Ve o canavar yakalandı. Onunla birlikte o sahte peygamber de yakalandı. O peygamber, canavarın önünde mucizeler yapardı ve onlarla canavarın nişanını alıp onun putuna tapanları saptırırdı. O ikisi diri diri olarak kükürtle yanan ateş gölüne atıldı.

21 - Geri kalanlar da beygire binmiş Olanın ağzından çıkan kılıçla öldürüldüler. Ve bütün kuşlar onların etleriyle doydular.