Bugün: 24. 03. 2018
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Sül.Özdeyişleri 10:1-32

1 - Süleyman'ın özdeyişleri: Bilge çocuk babasını sevindirir, Akılsız çocuk annesini üzer.

2 - Haksızca kazanılan servetin yararı yoktur, Ama doğruluk ölümden kurtarır.

3 - RAB doğru kişiyi aç komaz, Ama kötülerin isteğini boşa çıkarır.

4 - Tembel eller insanı yoksullaştırır, Çalışkan el zengin eder.

5 - Aklı başında evlat ürünü yazın toplar, Hasatta uyuyansa ailesinin yüzkarasıdır.

6 - Bereket doğru kişinin başına yağar, Kötülerse zorbalıklarını sözle gizler.

7 - Doğrular övgüyle, Kötüler nefretle anılır.

8 - Bilge kişi buyrukları kabul eder, Çenesi düşük ahmaksa yıkıma uğrar.

9 - Dürüst kişi güvenlik içinde yaşar, Ama hileli yoldan giden açığa vurulacaktır.

10 - Sinsice göz kırpan, acılara neden olur. Çenesi düşük ahmak da yıkıma uğrar

11 - Doğru kişinin ağzı yaşam pınarıdır, Kötülerse zorbalıklarını sözle gizlerler.

12 - Nefret çekişmeyi azdırır, Sevgi her suçu bağışlar.

13 - Akıllı kişinin dudaklarından bilgelik akar, Ama sağduyudan yoksun olan sırtına kötek yer.

14 - Bilge kişi bilgi biriktirir, Ahmağın ağzıysa onu yıkıma yaklaştırır.

15 - Zenginin serveti onun kalesidir, Fakirin yoksulluğu ise onu yıkıma götürür.

16 - Doğru kişinin ücreti yaşamdır, Kötünün geliriyse kendisine cezadır.

17 - Terbiyeye kulak veren yaşam yolunu bulur. Uyarıları reddedense başkalarını yoldan saptırır.

18 - Nefretini gizleyen kişinin dudakları yalancıdır. İftira yayan akılsızdır.

19 - Çok konuşanın günahı eksik olmaz, Sağduyulu kişiyse dilini tutar.

20 - Doğru kişinin dili saf gümüş gibidir, Kötünün niyetleriyse değersizdir.

21 - Doğru kişinin sözleri birçoklarını besler, Ahmaklarsa sağduyu yoksunluğundan ölür.

22 - RAB'bin bereketidir kişiyi zengin eden, RAB buna dert katmaz.

23 - Kötülük akılsızlar için eğlence gibidir. Aklı başında olanlar içinse bilgelik aynı şeydir.

24 - Kötü kişinin korktuğu başına gelir, Doğru kişiyse dileğine erişir.

25 - Kasırga gelince kötü kişiyi silip götürür; Ama doğru kişi sonsuza dek ayakta kalır.

26 - Dişler için sirke, Gözler için duman neyse, Tembel ulak da kendisini gönderen için öyledir.

27 - RAB korkusu ömrü uzatır, Kötülerin yıllarıysa kısadır.

28 - Doğrunun umudu onu sevindirir, Kötünün beklentileriyse boşa çıkar.

29 - RAB'bin yolu dürüst için sığınak, Fesatçı içinse yıkımdır.

30 - Doğru kişi hiçbir zaman sarsılmaz, Ama kötüler ülkede kalamaz.

31 - Doğru kişinin ağzı bilgelik üretir, Sapık dilse kesilir.

32 - Doğru kişinin dudakları söylenecek sözü bilir, Kötünün ağzındansa sapık sözler çıkar.


Efesliler 3:1-21

1 - Bunun için ben Pavlus, sizin, hani milletlerin hatırına Mesihin mapusçusu oldum.

2 - Siz herhalde duydunuz, Allah bana nasıl bir vazife verdi: Onun merhametini size idare edeyim.

3 - Daha önce size kısaca yazdım, hani Allah bana doğrudan saklı şeyler açıkladı.

4 - Bu sözleri okudunuz mu, anlarsınız, ben Mesihin saklı bilgisini ne kadar anladım.

5 - Daha önceki kuşaklarda bu saklı şeyler insanlara henüz açılmamıştı. Ama şimdi Allah onları Onun kutsal apostollarına ve peygamberlerine Ruhla açtı.

6 - Bu saklı bilgi de şuydu: 'iyi haber' yolu ile... - milletler aynı mirası paylaşıyorlar, - aynı bedenin parçalarıdır, - Allah, Mesih İsa'da onlara da aynı sözünü verdi.

7 - Ben de bu 'iyi haber'in hizmetçisi oldum. Allahın merhameti bana bu vazifeyi bahşiş olarak verdi. Bu, Allah kuvvetinin kudretli işlemesi ile oldu.

8 - Ben bütün kutsalların en önemsizinden de aşağıyım. Gene de bana bu merhamet verildi, milletlere Mesihin zenginliklerini bildireyim - ki onlara aklımız ermiyor.

9 - Eski vakıtlardan beri, her şeyi yaratan Allahta saklı olan bir bilgi vardı. Ve şimdi bana verildi, açıklayayım, bu saklı bilgi nasıl işliyor.

10 - Öyle ki, Allahın çok türlü bilgiliği şimdiki zamanlarda belli olsun. Onu göklerdeki ruh hükümetlere ve kuvvetli ruhlara bildirmek için, Allah kiliseyi kullandı.

11 - Bu da Allahın sonsuz planına uygundu, ve Rabbimiz İsa Mesihte o planı yerine getirmiş oldu.

12 - Mesihte, hani Ona iman etmekle, var kurajımız ve güvenimiz Allaha yaklaşalım.

13 - Onun için sizden rica ediyorum: ben sizin hatırınıza çeki çekersem de, gene de vazgeçmeyin. Çünkü o çekiler sizin için bir şereftir.

14 - Evet, Baba'nın önünde diz çökerim,

15 - (Ne de olsa, göktekiler, hem yerdekiler, bütün hanesi Onun adını taşıyor):

16 - Onun şanı o kadar zengin ki... O size versin, Onun Ruhuyla içten kudretle kuvvetlenesiniz.

17 - O zaman iman yoluyla Mesih yüreklerinizde oturacak. Ve dua ediyorum ki, sevgide kök salasınız ve temel tutasınız.

18 - Dua ediyorum ki, bütün kutsallarla beraber iyi gibi anlayasınız, Mesihin sevgisi ne kadar geniş, ne kadar uzun, ne kadar yüksek ve ne kadar derindir.

19 - (Aslında Mesihin sevgisi anlayışımızı geçiyor). O vakıt Allahın bütün doluluğu ile dolacağınız.

20 - Evet, var Biri, ne dilersek, ya da ne düşünürsek, bunlardan daha fazlasını, hem de çok çok daha fazlasını yapabilir. Bunu içimizde işleyen kuvvetle yapabilir.

21 - İşte, Ona kilisede Mesih İsa'yla kuşaktan kuşağa, sonsuzlara kadar şanlar olsun. Amin.