Bugün: 24. 06. 2017
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Yeşaya 55:1-13

1 - “Ey susamış olanlar, sulara gelin, Parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin. Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın.

2 - Paranızı neden ekmek olmayana, Emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz? Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yiyesiniz, Bolluğun tadını çıkarasınız!

3 - “Kulak verin, bana gelin. Dinleyin ki yaşayasınız. Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma, Davut’a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım.

4 - Bakın, onu halklara tanık, Önder ve komutan yaptım.

5 - Tanımadığınız ulusları çağıracaksınız, Sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek. Tanrınız RAB’den, İsrail’in Kutsalı’ndan ötürü gelecekler. Çünkü RAB sizleri yüceltecek.”

6 - Bulma fırsatı varken RAB’bi arayın, Yakındayken O’na yakarın.

7 - Kötü kişi yolunu, Fesatçı düşüncelerini bıraksın; RAB’be dönsün, merhamet bulur, Tanrımız’a dönsün, bol bol bağışlanır.

8 - “Çünkü benim düşüncelerim Sizin düşünceleriniz değil, Sizin yollarınız benim yollarım değil” diyor RAB.

9 - “Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, Yollarım da sizin yollarınızdan, Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.

10 - Gökten inen yağmur ve kar, Toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden Nasıl göğe dönmezse,

11 - Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, İstemimi yerine getirecek, Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.

12 - Sevinçle çıkacak, Esenlikle geri götürüleceksiniz. Dağlar, tepeler önünüzde sevinçle çığıracak, Kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak.

13 - Dikenli çalı yerine çam, Isırgan yerine mersin ağacı bitecek. Bunlar bana ün getirecek, Yok olmayan sonsuz bir belirti olacak.”


Matta 3:1-17

1 - O günlerde vaftizci Yahya gelip Yahudiye'nin ıssız yerlerinde vaftiz ederdi.

2 - Ve dedi: "Tövbe edin, çünkü Gökün krallığı yakınladı."

3 - Peygamber İşaya'nın konuştuğu adam o idi. Demişti ki, 'Issız yerlerde birisi şöyle bağırıyor: Rabbin yolunu hazırlayın, Onun patikalarını dümdüz yapın.'

4 - Yahya'nın rubası deve tüyünden idi ve belinde deriden bir kayış vardı. Yemek olarak çekirgeler ve yaban balı yerdi.

5 - O vakıt bütün halk ona gelirdi: hem Yeruşalim kasabasından, hem bütün Yahudiye sancağından, hem de Yordan ırmağının bütün etraflarından.

6 - Ve günahlarını açık açık söyleyip Yahya'nın elinden vaftiz oldular.

7 - Ferisilerden ve Sadukilerden de bir sürü kişi vaftiz olmak için ona geldi. Bunu görünce onlara dedi: "Vay size yılan soyu! Size kim akıl verdi, gelecek öfkeden kaçasanız?

8 - Onun için yaşamanızda tövbeye uygun değişiklikler yapın.

9 - Hiç de düşünmeyin, içinizden şöyle konuşasanız: 'Bizim dedemiz İbrahim'. Ben size diyorum, Allah o kadar kuvvetli ki, bu taşlardan bile İbrahim'e evlatlar çıkarabilir.

10 - Balta zaten ağaçların köküne dayandı. Onun için, hangi ağaç iyi yemiş vermezse, o ağaç kesilip ateşe atılacak.

11 - Bana gelince, ben sizi suyla vaftiz ediyorum, tövbe edesiniz diye. Ama benden sonra biri gelecek, O benden daha kuvvetlidir. Ve ben layık değilim, Onun pabuçlarının bağlarını çözeyim. İşte, O sizi Kutsal Ruhla ve ateşle vaftiz edecek.

12 - Onun küreği elindedir. Harman yerini iyice temizleyecek. Buğdayı ambarlarına toplayacak. Ama samanı hiç sönmeyen ateşle yakıp bitirecek."

13 - O sıralarda İsa Celile sancağından Yordan ırmağına, Yahya'nın yanına geldi, onun elinden vaftiz olsun.

14 - Ama Yahya Ona engel olmak istedi ve dedi: "Benim ihtiyacım var, senin elinden vaftiz olayım; ve sen bana mı geliyorsun?"

15 - Ama İsa ona cevap verip dedi: "Brak, şimdilik öyle olsun. Çünkü bize yakışıyor, doğruluğun bütün işlerini böyle yerine getirelim." Bunun üzerine Yahya razı geldi.

16 - Vaftiz olur olmaz İsa sudan çıktı. Ve işte, gökler açıldı ve gördü, nasıl Allahın Ruhu bir güvercin gibi inip Onun üzerinde durdu.

17 - Ve işte, gökten bir ses dedi ki, "Bu benim sevgili Oğlumdur. Onunla ferahlanıyorum."