Bugün: 28. 10. 2020
Kutsal Kitap okuma planı: SABAH


2.Krallar 10:1 - 11:21

1 - Kral Ahav'ın Samiriye'de yetmiş oğlu vardı. Yehu mektuplar yazıp Samiriye'ye gönderdi. Yizreel'in yöneticilerine, ileri gelenlere ve Ahav'ın çocuklarını koruyanlara yazdığı mektuplarda Yehu şöyle diyordu:

2 - Efendinizin oğulları sizinle birliktedir. Savaş arabalarınız, atlarınız, silahlarınız var. Surlu bir kentte yaşıyorsunuz. Bu mektup size ulaşır ulaşmaz,

3 - efendinizin oğullarından en iyi ve en değerli olanı seçip babasının tahtına oturtun. Ve efendinizin ailesini korumak için savaşın.

4 - Ama onlar dehşete düştüler. "İki kral Yehu'yla başa çıkamadı, biz nasıl çıkarız?" dediler.

5 - Saray sorumlusu, kent valisi, ileri gelenler ve Ahav'ın çocuklarını koruyanlar Yehu'ya şu haberi gönderdi: "Biz senin kullarınız, söyleyeceğin her şeyi yapmaya hazırız. Kimseyi kral yapmaya niyetimiz yok. Kendin için en iyi olan neyse onu yap."

6 - Yehu onlara ikinci bir mektup yazdı: "Eğer siz benden yana ve bana bağlıysanız, efendinizin oğullarının başını kesip yarın bu saatlerde Yizreel'e, bana getirin." Kral Ahav'ın yetmiş oğlu, onları yetiştirmekle görevli kent ileri gelenlerinin koruması altındaydı.

7 - Yehu'nun mektubu kent ileri gelenlerine ulaşınca, Ahav'ın yetmiş oğlunu öldürüp başlarını küfelere koydular ve Yizreel'e, Yehu'ya gönderdiler.

8 - Ulak gelip Yehu'ya, "Kral oğullarının başlarını getirdiler" diye haber verdi. Yehu, "Onları iki yığın halinde kent kapısının girişine bırakın, sabaha kadar orada kalsınlar" dedi.

9 - Ertesi sabah Yehu halkın önüne çıkıp şöyle dedi: "Efendime düzen kurup onu öldüren benim, sizin suçunuz yok. Ama bunları kim öldürdü?

10 - Bu olay gösteriyor ki, RAB'bin Ahav'ın ailesine ilişkin söylediği hiçbir söz boşa çıkmayacaktır. RAB, kulu İlyas aracılığıyla verdiği sözü yerine getirdi."

11 - Sonra Yizreel'de Ahav'ın öteki akrabalarının hepsini, bütün yüksek görevlilerini, yakın arkadaşlarını ve kâhinlerini öldürdü. Sağ kalan olmadı.

12 - Yehu Yizreel'den ayrılıp Samiriye'ye doğru yola çıktı. Yolda çobanların Beyteket adını verdiği yerde,

13 - Yahuda Kralı Ahazya'nın akrabalarıyla karşılaştı. Onlara, "Siz kimsiniz?" diye sordu. "Biz Ahazya'nın akrabalarıyız" diye karşılık verdiler, "Kralın ve ana kraliçe İzebel'in çocuklarına saygılarımızı sunmaya gidiyoruz."

14 - Yehu adamlarına, "Bunları diri yakalayın!" diye buyruk verdi. Onları diri yakalayıp Beyteket Kuyusu yakınında kılıçtan geçirdiler. Öldürülenler kırk iki kişiydi. Sağ kalan olmadı.

15 - Yehu oradan ayrıldı. Yolda kendisine doğru gelen Rekav oğlu Yehonadav'la karşılaştı. Ona selam vererek, "Ben sana karşı iyi duygular besliyorum, sen de aynı duygulara sahip misin?" diye sordu. Yehonadav, "Evet" diye yanıtladı. Yehu, Öyleyse elini ver" dedi. Yehonadav elini uzattı. Yehu onu arabasına alarak,

16 - Benimle gel ve RAB için nasıl çaba harcadığımı gör dedi. Sonra onu arabasıyla Samiriye'ye götürdü.

17 - Samiriye'ye varınca Yehu RAB'bin İlyas aracılığıyla söylediği gibi, Ahav'ın orada kalan akrabalarının hepsini öldürdü.

18 - Yehu, bütün halkı toplayarak, "Ahav Baal'a az kulluk etti, ben daha çok edeceğim" dedi,

19 - Baal'ın bütün peygamberlerini, kâhinlerini, ona tapan herkesi çağırın. Hiçbiri gelmemezlik etmesin. Çünkü Baal'a büyük bir kurban sunacağım. Kim gelmezse öldürülecek. Gerçekte Yehu Baal'a tapanları yok etmek için bir düzen kurmaktaydı.

20 - Yehu, "Baal'ın onuruna bir toplantı yapılacağını duyurun" dedi. Duyuru yapıldı.

21 - Yehu bütün İsrail'e haber saldı. Baal'a tapanların hepsi geldi, gelmeyen kalmadı. Baal'ın tapınağı hıncahınç doldu.

22 - Yehu, kutsal giysiler görevlisine, "Baal'a tapanların hepsine giysi çıkar" diye buyruk verdi. Görevli herkese giysi getirdi.

23 - O zaman Yehu Rekav oğlu Yehonadav'la birlikte Baal'ın tapınağına girdi. İçerdekilere, "Çevrenize iyi bakın" dedi, "Aranızda RAB'be tapanlardan kimse olmasın, sadece Baal'a tapanlar olsun."

24 - Ardından Yehu'yla Yehonadav kurban ve yakmalık sunu sunmak üzere içeri girdiler. Yehu tapınağın çevresine seksen kişi yerleştirmiş ve onlara şu buyruğu vermişti: "Elinize teslim ettiğim bu adamlardan biri kaçarsa, bunu canınızla ödersiniz!"

25 - Yakmalık sununun sunulması biter bitmez, Yehu muhafızlarla komutanlara, "İçeriye girin, hepsini öldürün, hiçbiri kaçmasın!" diye buyruk verdi. Muhafızlarla komutanlar hepsini kılıçtan geçirip ölülerini dışarı attılar. Sonra Baal'ın tapınağının iç bölümüne girdiler.

26 - Baal'ın tapınağındaki dikili taşları çıkarıp yaktılar.

27 - Baal'ın dikili taşını ve tapınağını ortadan kaldırdılar. Halk orayı helaya çevirdi. Orası bugüne kadar da öyle kaldı.

28 - Böylece Yehu İsrail'de Baal'a tapmaya son verdi.

29 - Ne var ki, Nevat oğlu Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan -Beytel ve Dan'daki altın buzağılara tapmaktan- vazgeçmedi.

30 - RAB Yehu'ya, "Gözümde doğru olanı yaparak başarılı oldun" dedi, "Ahav'ın ailesine istediğim her şeyi yaptın. Bunun için senin soyun dört kuşak İsrail tahtında oturacak."

31 - Gelgelelim Yehu İsrail'in Tanrısı RAB'bin yasasını yürekten izlemedi, önemsemedi. Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı.

32 - RAB o günlerde İsrail topraklarını küçültmeye başladı.

33 - Aram Kralı Hazael Şeria Irmağı'nın doğusunda Gadlılar, Rubenliler ve Manaşşeliler'in yaşadığı bütün Gilat bölgesini, Arnon Vadisi'ndeki Aroer'den Gilat ve Başan'a kadar bütün İsrail topraklarını ele geçirdi

34 - Yehu'nun krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları ve başarıları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

35 - Yehu ölüp atalarına kavuşunca, Samiriye'de gömüldü. Yerine oğlu Yehoahaz kral oldu.

36 - Yehu Samiriye'de yirmi sekiz yıl İsrail krallığı yaptı

1 - Ahazya'nın annesi Atalya, oğlunun öldürüldüğünü duyunca, Yahuda'da kral soyunun bütün bireylerini yok etmeye çalıştı.

2 - Ne var ki, Kral Yehoram'ın kızı, Ahazya'nın üvey kızkardeşi Yehoşeva, Ahazya oğlu Yoaş'ı kralın öldürülmek istenen öteki oğullarının arasından alıp kaçırdı ve dadısıyla birlikte yatak odasına gizledi. Çocuğu Atalya'dan gizleyerek kurtarmış oldu.

3 - Atalya ülkeyi yönetirken, çocuk altı yıl boyunca RAB'bin Tapınağı'nda dadısıyla birlikte gizlendi

4 - Yedinci yıl Yehoyada haber gönderip Karyalılar'ın ve muhafızların yüzbaşılarını çağırttı. Onları RAB'bin Tapınağı'nda toplayarak onlarla bir antlaşma yaptı. Hepsine RAB'bin Tapınağı'nda ant içirdikten sonra kralın oğlu Yoaş'ı kendilerine gösterdi.

5 - Onlara şu buyrukları verdi: "Şabat Günü göreve gidenlerin üçte biri kral sarayını koruyacak,

6 - üçte biri Sur Kapısı'nda, üçte biri de muhafızların arkasındaki kapıda bulunacak. Sırayla tapınak nöbeti tutacaksınız.

7 - Şabat Günü görevleri biten öbür iki bölükteki askerlerin tümü RAB'bin Tapınağı'nın çevresinde durup kralı koruyacak.

8 - Herkes yalın kılıç kralın çevresini sarsın, yaklaşan olursa öldürün. Kral nereye giderse, ona eşlik edin."

9 - Yüzbaşılar Kâhin Yehoyada'nın buyruklarını tam tamına uyguladılar. Şabat Günü göreve gidenlerle görevi biten adamlarını alıp Yehoyada'nın yanına gittiler.

10 - Kâhin RAB'bin Tapınağı'ndaki Kral Davut'tan kalan mızraklarla kalkanları yüzbaşılara dağıttı.

11 - Kralı korumak için sunağın ve tapınağın çevresine tapınağın güneyinden kuzeyine kadar silahlı muhafızlar yerleştirildi.

12 - Yehoyada kralın oğlu Yoaş'ı dışarı çıkarıp başına taç koydu. Tanrı'nın Yasası'nı da ona verip krallığını ilan ettiler. Onu meshedip alkışlayarak, "Yaşasın kral!" diye bağırdılar.

13 - Atalya muhafızlarla halkın çıkardığı gürültüyü duyunca, RAB'bin Tapınağı'nda toplananların yanına gitti.

14 - Baktı, kral geleneğe uygun olarak sütunun yanında duruyor; yüzbaşılar, borazan çalanlar çevresine toplanmış. Ülke halkı sevinç içindeydi, borazanlar çalınıyordu. Atalya üstünü başını yırtarak, "Hainlik! Hainlik!" diye bağırdı.

15 - Kâhin Yehoyada yüzbaşılara, "O kadını aradan çıkarın. Ardından kim giderse kılıçtan geçirin" diye buyruk verdi. Çünkü kadının RAB'bin Tapınağı'nda öldürülmesini istemiyordu.

16 - Atalya yakalandı ve sarayın At Kapısı'na götürülüp öldürüldü

17 - Yehoyada RAB'bin halkı olmaları için RAB ile kral ve halk arasında bir antlaşma yaptı. Ayrıca halkla kral arasında da bir antlaşma yaptı.

18 - Ülke halkı gidip Baal'ın tapınağını yıktı. Sunaklarını, putlarını parçaladılar; Baal'ın Kâhini Mattan'ı da sunakların önünde öldürdüler. Kâhin Yehoyada RAB'bin Tapınağı'na nöbetçiler yerleştirdi.

19 - Sonra yüzbaşıları, Karyalılar'ı, muhafızları ve halkı yanına aldı. Kralı RAB'bin Tapınağı'ndan getirdiler. Muhafızlar Kapısı'ndan geçerek sarayına götürdüler, kral tahtına oturttular.

20 - Ülke halkı sevinç içindeydi, ancak kent suskundu. Çünkü Atalya sarayda kılıçla öldürülmüştü

21 - İsrail Kralı Yehu'nun krallığının yedinci yılında Yoaş Yahuda Kralı oldu. Yedi yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de kırk yıl krallık yaptı. Annesi Beer-Şevalı Sivya'ydı. 11:21


2.Timoteyus 1:1-18

1 - Ben Pavlus, İsa Mesihin bir apostolu -(Allahın isteğine göre apostol oldum. Apostolluğum da Allahın verdiği sözüne uygundur, hani Mesih İsa'da yaşam verecek diye).

2 - Sevgili evladım Timoteyus'a: Baba Allah ve Rabbimiz Mesih İsa'dan merhamet, acıma ve barış diliyorum.

3 - Ben temiz bir vicdanla Allaha hizmet ediyorum, aynı dedelerim de nasıl ettilerse. Gece gündüz durmadakka yalvarırken, seni anıp Allaha şükürler ediyorum.

4 - Senin gözyaşlarını aklıma getirip seni görmeye hasret kaldım; öyle ki, sevinçle dolayım.

5 - Sendeki ikiyüzlü olmayan imanı hatırlıyorum. Bu iman en başta senin ninen Lois ve anan Evniki'de bulunurdu. Ve eminim, sende de bulunuyor.

6 - Bu sebep için sana şunu hatırlatırayım: ben sana el koymuştum, sen de o yoldan bir Allah vergisi aldın. Şimdi de, sendeki o Allah vergisini yeniden tuttuştur.

7 - Çünkü Allah bize korkaklık ruhunu vermedi, bize kuvvet ruhu, sevgi ruhu, disiplin ruhunu verdi.

8 - Onun için, lazım utanmayasın Rabbimize şahitlik yapmaya. Ne de Rabbin mapusçusu olan benden de utanma. Ama benimle birlikte 'iyi haber'den için çeki çek; Allah bunun için zaten kuvvet veriyor.

9 - O bizi kurtardı ve kutsal bir davet ile çağırdı. Değil bizi yaptığımız işlerin karşılığı olarak çağırsın. Hayır, O bizi kendi planına ve merhametine göre çağırdı. Bu merhamet, dünya kurulmadan önce bile bize İsa Mesihte verildi.

10 - Ama şimdi kurtarıcımız İsa Mesih ortaya çıktı ve o merhamet besbelli edildi. Mesih, ölümün kuvvetini kırdı ve 'iyi haber'le yaşamı ve çürümezliği aydınlığa çıkardı.

11 - Bana o 'iyi haber' için vazife verildi, haberci ve apostol ve muallim olayım.

12 - İşte, bu sebep için ben bu çekileri çekiyorum. Gene de utanmıyorum. Çünkü biliyorum, kime iman ettim. Eminim ki, Onda var fırsat, emanetimi o son güne kadar kollasın.

13 - Benden sağlam sözler işittin. Onların örneğine Mesih İsa'da olan iman ve sevgi ile bağlı kal.

14 - Bizde Kutsal Ruh oturuyor; onunla sana verilen güzel emaneti kolla.

15 - Biliyorsun, Asya sancağındakilerin hepsi beni terk etti, Figelus ve Ermogenis bile.

16 - Rab Onesiforus'un hanesine merhamet etsin. Çünkü çok defa içimi rahatlatırdı ve zincirlerimden utanmadı.

17 - Ama Roma'ya gelmişken beni aramak için uğraştıktan sonra buldu.

18 - (Rab ona versin ki, o son günde Rabbin önünde merhamet bulsun). Ve Efes kasabasında ne kadar hizmet etti, sen onu benden daha iyi biliyorsun.