Bugün: 21. 03. 2019
Kutsal Kitap okuma planı: SABAH


Çıkış 31:1-18

1 - RAB Musa'ya şöyle dedi:

2 - Bak, Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu Uri oğlu Besalel'i seçtim.

3 - Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum.

4 - Öyle ki, altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin;

5 - taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın.

6 - Ayrıca Dan oymağından Ahisamak oğlu Oholiav'ı onunla çalışması için görevlendirdim. Sana buyurduğum işlerin hepsini yapabilsinler diye öteki becerikli adamlara üstün yetenek verdim.

7 - Buluşma Çadırı'nı, Levha Sandığı'nı, sandığın üzerindeki Bağışlanma Kapağı'nı, çadırın bütün takımlarını,

8 - masayla takımlarını, saf altın kandillik takımlarını, buhur sunağını,

9 - yakmalık sunu sunağıyla takımlarını, kazanla kazan ayaklığını,

10 - dokunmuş giysileri ‑Kâhin Harun'un kutsal giysileriyle oğullarının kâhin giysilerini‑

11 - mesh yağını, kutsal yer için güzel kokulu buhuru tam sana buyurduğum gibi yapsınlar

12 - RAB Musa'ya şöyle buyurdu:

13 - İsrailliler'e de ki: 'Şabat günlerimi kesinlikle kutlamalısınız. Çünkü o sizinle benim aramda kuşaklar boyu sürecek bir belirtidir. Böylece anlayacaksınız ki, sizi kutsal kılan RAB benim.

14 - Şabat Günü'nü tutmalısınız, çünkü sizin için kutsaldır. Kim onun kutsallığını bozarsa, kesinlikle öldürülmeli. O gün çalışan herkes halkının arasından atılmalı.

15 - Altı gün çalışılacak; ama yedinci gün RAB'be adanmış Şabat'tır, dinlenme günüdür. Şabat Günü çalışan herkes kesinlikle öldürülmelidir.

16 - İsrailliler, sonsuza dek sürecek bir antlaşma gereği olarak, Şabat Günü'nü kuşaklar boyu kutlamaya özen gösterecekler.

17 - Bu, İsrailliler'le benim aramda sürekli bir belirti olacaktır. Çünkü ben, RAB yeri göğü altı günde yarattım, yedinci gün işe son verip dinlendim.'"

18 - Tanrı Sina Dağı'nda Musa'yla konuşmasını bitirince, üzerine eliyle antlaşma koşullarını yazdığı iki taş levhayı ona verdi


Yuhanna 10:1-42

1 - "Size çok doğru bir şey söyleyeyim: var kişi koyunların sayasına kapıdan girmiyor, ama başka bir yerden atlıyor. İşte, o bir hırsız ve hayduttur.

2 - Ama kim kapıdan girerse, koyunların çobanı odur.

3 - Kapıcı ona kapıyı açacak. Koyunlar onun sesine kulak verecek. O da kendi koyunlarını adla çağıracak ve dışarı çıkaracak.

4 - Ve bütün koyunlarını dışarı çıkardı mı, onların önünden gidecek. Koyunlar da onun arkasından gelecek, çünkü onun sesini tanıyorlar.

5 - Ama yabancı bir kişinin arkasından asla gitmeyecekler. Ondan kaçacaklar, çünkü yabancının sesini tanımıyorlar."

6 - İsa onlara bu benzetmeyi anlatırdı, ama onlara ne demek istedi anlamadılar.

7 - Onun için İsa onlara tekrar konuştu: "Size çok doğru bir şey söyleyeyim: o koyunların kapısı benim.

8 - Benden önce gelenler hepsi hırsız ve haydut idiler. Ama koyunlar onların sesine kulak asmadılar.

9 - Kapı ben'im: bir kişi benden geçip içeri girdi mi, kurtulacak. Girip çıkacak ve otlak bulacak.

10 - Hırsız gene sade geliyor çalsın, öldürsün ve yok etsin. Ama ben geldim onlara yaşam olsun, hem de bola gani yaşam olsun diye.

11 - İyi çoban ben'im. İyi çoban koyunlar için canını veriyor.

12 - Ama diyelim var kiralanmış bir işçi: o asıl çoban değil, koyunlar da onun değil. O gördü mü, kurt yakınlıyor, koyunları brakıp kaçacak. Kurt da onları kapacak ve koyunları dağıtıracak.

13 - Şimdi, kiralanmış işçi neden kaçıyor - çünkü ancak kiralanmıştır ve kendi koyunları için düşünmez.

14 - İyi çoban ben'im. Benimkilerimi tanıyorum, benimkiler de beni tanıyorlar.

15 - Nasıl Baba beni tanıyor, ben de Baba'yı öyle tanıyorum. Ve koyunlar için canımı veririm.

16 - Başka koyunlarım da var, bu sürüden değildirler. Onları da lazım getireyim. Sesimi işitecekler, ve tek bir sürü, tek bir çoban olacak.

17 - Ben canımı veririm, ta ki, onu tekrar alayım. Zaten Baba beni onun için seviyor.

18 - Kimse canımı benden alamaz. Ben onu kendimden veririm. Benim var hakkım onu vereyim ve var hakkım onu geri alayım. Babamın kendisi bana buyurdu, bunu yapayım."

19 - Bu sözler üzerine Yahudilerin arasında gene bir ayrılık oldu.

20 - Onların birçoğu dediler: "Onda kötü ruh var, hem de delirdi. Niye onu sesliyorsunuz?"

21 - Başkaları dedi: "Bu sözler, kötü ruhun çarptığı bir adamın sözlerine benzemiyor. Bir kötü ruh kör adamın gözlerini açabilir mi hiç?"

22 - Ve Yeruşalim kasabasında bir bayram oldu (O bayram, Allahevinin açılmasını anmak için her sene kutlanırdı). Kış aylarında oldu.

23 - İsa da Allahevinin içinde, 'Süleymanın avlusu' denilen bir yerde gezerdi.

24 - O zaman Yahudiler Onun etrafını sarıp şöyle sordular: "Ne zamana kadar bizi tetikte tutacan. Eger sen Mesih isen, bize açık açık söyle."

25 - İsa onlara cevap verdi: "Ben size bunu zaten söyledim. Ama siz inanmadınız. Babamın adında yaptığım işler, onlar benden için şahitlik yapıyorlar.

26 - Ama siz iman etmiyorsunuz, çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz.

27 - Benim koyunlarım benim sesimi işitiyorlar. Ben onları tanıyorum, onlar da benim arkamdan geliyorlar.

28 - Ben de onlara sonsuz yaşam veririm. Onlar sonsuza kadar kesinlikle yok olmayacaklar. Kimse de onları benim elimden kapamayacak.

29 - Onları benim Babam bana verdi. O da herşeyden daha büyüktür. Ve kimse onları Babamın elinden kapamayacak.

30 - Ben ve Baba biriz."

31 - Onun için Yahudiler gene İsa'yı taşlamak için kayalar kaldırdılar.

32 - İsa onlara şöyle cevap verdi: "Ben size bunca iyi işler gösterdim. Ve onlar benim Babamdan geldi. Bu işlerden hangisinden için beni taşlayacanız?"

33 - Yahudiler Ona cevap verip dediler: "Biz seni taşlıyoruz, değil birhangi iyi işten için, ama Allaha küfür ettiğin için. Nasıl oluyor da, sen bir insan iken, kendini Allah yapıyorsun?"

34 - İsa onlara şöyle cevap verdi: "Sizin Allah kanununda yazmıyor mu, 'Ben dedim: siz tanrılarsınız'?

35 - Allahın sözü kime geldiydi, onlara 'tanrılar' diyor (ki, olamaz Kutsal Kitap bozulsun!).

36 - Madem öyle, nasıl Baba'nın kutsal kılıp dünyaya gönderdiği Kişi'ye diyorsunuz: 'Sen Allaha küfür ediyorsun', çünkü size 'Allahın Oğlu benim' dedim.

37 - Eger ben Babamın işlerini yapmasam, bana inanmayın.

38 - Ama diyelim, o işleri yapıyorum. O vakıt bana da inanmasanız, o işlere inanın. Öyle ki, şunu bilesiniz ve anlayasınız: Baba nasıl bende ise, ben de öylece Babadayım."

39 - Onun için İsa'yı tekrar yakalamaya çalıştılar. Ama o onların elinden kurtulup gitti.

40 - Ve oradan ayrılıp gene Yordan ırmağına geldi. Aynı o yere, nerede Yahya en başta vaftiz etmişti. Orada da kaldı.

41 - Ve Ona çok kişi gelip dediler: "Sahi, Yahya hiç mucize yapmadı. Ama Yahya bu adamdan için ne söylediydi, hepsi doğru çıktı."

42 - Ve orada çok kişi Ona iman etti.