Bugün: 24. 03. 2018
Kutsal Kitap okuma planı: SABAH


Çıkış 34:1-35

1 - RAB Musa'ya, Öncekiler gibi iki taş levha kes" dedi, "Kırdığın levhaların üzerindeki sözleri onlara yazacağım.

2 - Sabaha kadar hazırlan, sabah olunca Sina Dağı'na çık; dağın tepesinde, huzurumda dur.

3 - Senden başka kimse dağa çıkmasın, dağın hiçbir yerinde kimse görülmesin. Dağın eteğinde davar ya da sığır da otlamasın."

4 - Musa öncekiler gibi iki taş levha kesti. RAB'bin buyurduğu gibi sabah erkenden kalktı, taş levhaları yanına alarak Sina Dağı'na çıktı.

5 - RAB bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu ve adını RAB olarak açıkladı.

6 - Musa'nın önünden geçerek, "Ben RAB'bim" dedi, "RAB, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı.

7 - Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, başkaldırılarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği günahın hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım."

8 - Musa hemen yere kapanıp tapındı.

9 - Ya Rab, eğer benden hoşnutsan, lütfen bizimle gel dedi, "Bunlar inatçı insanlardır. Sen suçlarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizi kendi mirasın olarak benimse."

10 - RAB, "Senin halkınla bir antlaşma yapıyorum" dedi, "Onların önünde dünyada ve öteki uluslar arasında görülmemiş harikalar yapacağım. Arasında yaşadığın halk neler yapabileceğimi görecek. Senin için korkunç şeyler yapacağım.

11 - Bugün sana verdiğim buyruğu tut. Amor, Kenan, Hitit, Periz, Hiv, Yevus halklarını senin önünden kovacağım.

12 - Gideceğin ülkedeki insanlarla antlaşma yapmaktan kaçın. Çünkü bu senin için bir tuzak olur.

13 - Onların sunaklarını yıkacak, dikili taşlarını parçalayacak, Aşera putlarını keseceksiniz.

14 - Başka ilahlara tapmayacaksınız. Çünkü ben kıskanç bir RAB, kıskanç bir Tanrı'yım.

15 - Ülke halkıyla herhangi bir antlaşma yapmayın. Yoksa onlar başka ilahlara gönül verir, kurban keserken sizi de çağırırlar; siz de gider yersiniz.

16 - Kızlarını oğullarınıza alırsınız. Kızlar başka ilahlara gönül verirken oğullarınızı da artlarından sürükler.

17 - Dökme putlar yapmayacaksınız

18 - Size buyurduğum gibi, Aviv ayının belirli günlerinde yedi gün mayasız ekmek yiyerek Mayasız Ekmek Bayramı'nı kutlayacaksınız. Çünkü Mısır'dan Aviv ayında çıktınız.

19 - Bütün ilk doğanlar benimdir; ister sığır, ister davar olsun, ilk doğan erkek hayvanlarınızın tümü bana aittir. kıracaksınız. Bütün ilk doğan oğullarınızın bedelini ödemelisiniz. Kimse huzuruma eli boş çıkmasın.

20 - İlk doğan sıpanın bedelini bir kuzuyla ödeyin. Bedelini ödemeyecekseniz, sıpanın boynun

21 - Altı gün çalışacak, yedinci gün dinleneceksiniz. Ekim, biçim vakti bile olsa dinleneceksiniz.

22 - İlk buğday biçiminde Haftalar Bayramı, yıl sonunda da Ürün Devşirme Bayramı yapacaksınız.

23 - Bütün erkekleriniz yılda üç kez İsrail'in Tanrısı ben Egemen RAB’bin huzuruna çıkacaklar.

24 - Öteki ulusları önünüzden kovacak, sınırlarınızı genişleteceğim. Yılda üç kez Tanrınız RAB'bin önüne çıktığınız zaman, kimse ülkenize göz dikemeyecek.

25 - Evinizde maya bulunduğu sürece bana kurban kesmeyeceksiniz. Fısıh kurbanı sabaha bırakılmayacak

26 - Toprağınızın seçme ilk ürünlerini Tanrınız RAB'bin Tapınağı'na getireceksiniz. "Oğlağı anasının sütünde haşlamayacaksınız."

27 - RAB Musa'ya, "Bunları yaz" dedi, "Çünkü seninle ve İsrailliler'le bu sözlere dayanarak antlaşma yaptım."

28 - Musa orada kırk gün kırk gece RAB'le birlikte kaldı. Ağzına ne ekmek koydu, ne de su. Antlaşma sözlerini, on buyruğu taş levhaların üzerine yazdı

29 - Musa elinde iki antlaşma levhasıyla Sina Dağı'ndan indi. RAB'le konuştuğu için yüzü ışıldıyordu, ama kendisi bunun farkında değildi.

30 - Harun'la İsrailliler Musa'nın ışıldayan yüzünü görünce, ona yaklaşmaya korktular.

31 - Musa onları yanına çağırdı. Harun'la İsrail topluluğunun bütün önderleri çevresine toplandılar. Musa onlarla konuştu.

32 - Sonra herkes ona yaklaştı. Musa RAB'bin Sina Dağı'nda kendisine bildirdiği bütün buyrukları onlara verdi.

33 - Konuşmasını bitirdikten sonra, yüzüne bir peçe taktı.

34 - Ama ne zaman konuşmak için RAB'bin huzuruna çıksa, ayrılıncaya kadar peçeyi kaldırırdı. Dönünce de kendisine verilen buyrukları İsrailliler'e bildirir,

35 - İsrailliler de onun ışıldayan yüzünü görürlerdi. Sonra Musa içeri girip RAB'le görüşünceye kadar yine peçeyi takardı


Yuhanna 13:1-38

1 - Fısıh Bayramından önce idi. İsa bilirdi ki, artık vaktı geldi, bu dünyadan ayrılıp Baba'ya dönsün. Bu dünyada kendi kişilerini zaten severdi. Şimdi de onları sonuna kadar sevdi.

2 - Fısıh yemeğinin sırasında şöyle bir şey oldu: Şeytan zaten İskariotlu Simunoğlu Yahuda'nın yüreğine öyle bir fikir koymuştu ki, İsa'yı ele versin.

3 - İsa zaten bilirdi, hani Baba herşeyi Onun eline verdi. Ve Allahtan geldiğini ve gene Allaha döneceğini de bilirdi.

4 - Böylelikle akşam yemeğinden kalktı, soyundu ve bir mağarama alıp onunla sarındı.

5 - Sonra bir leğene su döküp başladı, öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve sarmış olduğu mağarama ile kuruturmaya.

6 - Böylelikle Simun Petrus'a geldi. O da Ona dedi: "Rab, sen mi benim ayaklarımı yıkayacan?"

7 - İsa cevap verip ona dedi: "Sana ne yaptığımı dakkada anlayamazsın. Ama daha ötelerde anlayacan."

8 - Petrus Ona dedi: "Sen benim ayaklarımı asla yıkamayacan!" İsa ona şöyle cevap verdi: "Ben seni yıkamadım mı, bende hiç bir hakkın olmayacak."

9 - Simun Petrus Ona dedi: "Rab, değil sade ayaklarımı, ama benim ellerimi ve kafamı da yıka!"

10 - İsa ona dedi: "Kim yıkanmışsa, o lazım sade ayaklarını yıkasın ve gene bütün temiz olacak. Siz temizsiniz, ama hepiniz değil."

11 - Çünkü O bilirdi, kim Onu ele verecekti. İşte onun için 'Hepiniz temiz değilsiniz' dedi.

12 - Öylelikle onların ayaklarını yıkayıp giyindikten sonra gene oturdu ve onlara dedi: "Anladınız mı, size ne yaptım?

13 - Siz bana muallim ve Rab diyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, çünkü sahiden de oyum.

14 - Ve madem ben, Rab ve muallim olarak, sizin ayaklarınızı yıkadım, siz de lazım birbirinizin ayaklarını yıkayasınız.

15 - Çünkü size bir örnek verdim: ben size nasıl yaptım, siz de öyle yapasınız.

16 - Size çok doğru bir şey söyleyeyim: hizmetçi efendisinden büyük değildir, ne de haberci onu yollayandan büyük değildir.

17 - Madem bu şeyleri biliyorsunuz, bunları yerine getirdiniz mi, ne mutlu size.

18 - Hepinizden için konuşmuyorum. Ben biliyorum, kimleri seçtim. Ama bu oldu ki, Kutsal Kitabın şu sözü yerine gelsin: 'Benimle beraber ekmek yiyen bana karşı döndü.'

19 - Ben bunu size daha şimdiden söyledim, öyle ki, bu mesele yerine geldi mi, bilesiniz ben Var Olan'ım.

20 - Size çok doğru bir şey söyleyeyim: kim benim gönderdiğim kişiyi kabul ederse, beni kabul etmiş oluyor. Ve kim beni kabul ederse, beni Göndereni kabul etmiş oluyor."

21 - İsa bu sözleri söylerken ruhunda sıkıldı ve şahitlik yapıp dedi: "Size çok doğru bir şey söyleyeyim: sizden biri beni ele verecek."

22 - Bunun üzerine öğrenciler birbirlerine bakıp, acaba kimden için konuşuyor diye alıp vermeye başladılar.

23 - Ama İsa'nın öğrencilerinden biri, hani Onun sevdiği öğrencisi, İsa'ya yaslanıp yatmıştı.

24 - Simun Petrus da ona şmar yaptı, sorsunmuş, acaba kimden için konuşuyor diye.

25 - O da İsa'nın göğsüne yaslanmış iken Ona sordu: "Rab, kimdir o?"

26 - İsa cevap verdi: "Bir lokma ekmeği bandırıp kime verirsem odur". Ve lokmayı bandırıp İskariyotlu Simunoğlu Yahuda'ya verdi.

27 - Ve o lokmadan sonra ona Şeytan girdi. Bunun üzerine İsa ona dedi: "Yapacağın işi şevik yap!"

28 - Ama yemekte oturanların hiç birisi bilmezdi, İsa ona bunu ne için söyledi.

29 - Kimileri şöyle düşündü: madem kasa Yahuda'da idi, İsa ona demiş: 'Bayram için bize lazım olan şeyleri satın al' ya da fukaralara bir şey versinmiş.

30 - Böylelikle lokmayı alır almaz dışarı çıktı. Artık karanlık çökmüştü.

31 - O çıktıktan sonra İsa dedi: "İşte, 'İnsanoğlu' şimdi şanlandı. Allah da Onunla şanlandı.

32 - Ve madem Allah Onunla şanlandı, Allah da Onu Kendisinde şanlayacak. Hem de tezlerde Onu şanlayacak.

33 - Ey evlatlar, artık az vakıt kaldı, sizinle olayım. Siz beni arayacanız ve nasıl Yahudilere söylemiştim, aynısını şimdi size söylüyorum: ben nereye gidersem, siz oraya gelemezsiniz.

34 - Size yeni bir buyruk veriyorum: birbirinizi sevin. Ben sizi nasıl sevdiysem, siz de birbirinizi aynı öyle sevin.

35 - Birbiriniz için sevginiz oldu mu, işte, bununla herkes bilecek, siz benim öğrencilerimsiniz."

36 - Simun Petrus Ona, "Rab, nereye gidiyorsun?" diye sordu. İsa ona şöyle cevap verdi: "Nereye gidersem, şimdi beni oraya izleyemezsin, ama sonra beni izleyecen."

37 - Petrus Ona dedi: "Rab, neden seni oraya şimdi izleyemezmişim? Ben senin için canımı veririm!"

38 - İsa ona cevap verdi: "Sen canını mı verecen benim için? Sana çok doğru bir şey söyleyeyim: sen beni üç defa inkâr etmedin mi, horoz ötmeyecek."