Bugün: 30. 04. 2017
Kutsal Kitap okuma planı: SABAH


Çölde.Sayım 6:1-27

1 - RAB Musa’ya şöyle dedi:

2 - “İsrail halkına de ki: ‘Eğer bir erkek ya da kadın RAB’be adanmış kişi olarak RAB’be özel bir adak adamak, kendini RAB’be adamak isterse,

3 - şaraptan ya da herhangi bir içkiden kaçınacak, şaraptan ya da başka içkilerden yapılmış sirke içmeyecek. Üzüm suyu da içmeyecek. Yaş ya da kuru üzüm yemeyecek.

4 - RAB’be adanmışlığı süresince çekirdekten kabuğuna dek asmanın ürününden hiçbir şey yemeyecek.

5 - “’RAB’be adanmışlığı süresince başına ustura değmeyecek. Kendini RAB’be adadığı günler tamamlanıncaya dek kutsal olacak, saçını uzatacak.

6 - Kendini RAB’be adadığı günler boyunca ölüye yaklaşmayacak.

7 - Annesi, babası, erkek ya da kız kardeşi ölse bile onlar için kendini kirletmeyecek. Çünkü kendini Tanrısı’na adama simgesi başı üzerindedir.

8 - Adanmışlığı süresince RAB için kutsal olacaktır.

9 - “’Eğer ansızın yanında biri ölür, adamış olduğu başını kirletirse, temizlendiği gün, yedinci gün saçını tıraş edecek.

10 - Sekizinci gün Buluşma Çadırı’nın giriş bölümünde kâhine iki kumru ya da iki güvercin sunacak.

11 - Kâhin birini günah sunusu, öbürünü yakmalık sunu olarak sunacak. Böylece ölünün yanında bulunmakla kirlenen adam arınacak. O gün başını yeniden adayacak.

12 - Adanmışlığı süresince kendini RAB’be yeniden adayacak. Suç sunusu olarak bir yaşında bir erkek kuzu getirecek. Önceki günler sayılmayacak, çünkü adanmışlığı kirlenmiş sayıldı.

13 - “’Adanmış kişi için yasa şudur: Kendini adamış olduğu günler tamamlanınca, Buluşma Çadırı’nın giriş bölümüne getirilecek.

14 - Orada RAB’be sunularını sunacak: Yakmalık sunu için bir yaşında kusursuz bir erkek kuzu, günah sunusu olarak bir yaşında kusursuz bir dişi kuzu, esenlik sunusu için kusursuz bir koç,

15 - tahıl sunusuyla ve dökmelik sunularla birlikte bir sepet mayasız ekmek, ince undan zeytinyağıyla yoğrulmuş pideler, üzerine yağ sürülmüş mayasız yufkalar.

16 - “’Kâhin bunları günah sunusu ve yakmalık sunu olarak RAB’bin önünde sunacak.

17 - Esenlik kurbanı olarak da koçu mayasız ekmek sepetiyle birlikte RAB’be sunacak. İlgili tahıl ve dökmelik sunuları da sunacak.

18 - “’Sonra adanmış kişi Buluşma Çadırı’nın giriş bölümünde adadığı saçını tıraş edecek, saçını alıp esenlik sunusunun altındaki ateşe koyacak.

19 - “’Adanmış kişi adadığı saçını tıraş ettikten sonra, kâhin koçun haşlanmış budunu, sepetten alacağı mayasız pide ve mayasız yufkayla birlikte adanmış kişinin eline koyacak.

20 - Sonra sallamalık sunu olarak RAB’bin huzurunda bunları sallayacak. Bunlar sallanan döş ve bağış olarak sunulan butla birlikte kutsaldır, kâhin için ayrılacaktır. Bundan sonra adanmış kişi şarap içebilir.

21 - “’Adanmış kişinin kendini adadığı günler için RAB’be sunacağı armağanlarla ve verebileceği başka şeylerle ilgili yasa budur. Adanmışlıkla ilgili yasa uyarınca adadığı adağı yerine getirmelidir.’

22 - RAB Musa’ya şöyle dedi:

23 - “Harun’la oğullarına de ki: ‘İsrail halkını şöyle kutsayacaksınız. Onlara diyeceksiniz ki:

24 - RAB sizi kutsasın Ve korusun;

25 - RAB aydın yüzünü size göstersin Ve size lütfetsin;

26 - RAB yüzünü size çevirsin Ve size esenlik versin.’

27 - “Böylece kâhinler İsrail halkını adımı anarak kutsayacaklar. Ben de onları kutsayacağım.


Mezmurlar 40:1 - 41:13

1 - RAB'bi sabırla bekledim; Bana yönelip yakarışımı duydu.

2 - Ölüm çukurundan, Balçıktan çıkardı beni, Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu, Kaymayayım diye.

3 - Ağzıma yeni bir ezgi, Tanrımız'a bir övgü ilahisi koydu. Çokları görüp korkacak Ve RAB'be güvenecekler.

4 - Ne mutlu RAB'be güvenen insana, Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana.

5 - Ya RAB, Tanrım, Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için; Sana eş koşulmaz! Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını, Saymakla bitmez.

6 - Kurbandan, sunudan hoşnut olmadın, Ama kulaklarımı açtın. Yakmalık sunu, günah sunusu da istemedin

7 - O zaman şöyle dedim: İşte geldim; Kutsal Yazı tomarında benim için yazılmıştır.

8 - Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben, Yasan yüreğimin derinliğindedir."

9 - Büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini, Sözümü esirgemem, Ya RAB, bildiğin gibi!

10 - Zaferini içimde gizlemem, Bağlılığını ve kurtarışını duyururum, Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan.

11 - Ya RAB, esirgeme sevecenliğini benden! Sevgin, sadakatin hep korusun beni!

12 - Sayısız belalar çevremi sardı, Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum; Başımdaki saçlardan daha çoklar, Çaresiz kaldım.

13 - Ne olur, ya RAB, kurtar beni! Yardımıma koş, ya RAB!

14 - Utansın canımı almaya çalışanlar, Yüzleri kızarsın! Geri dönsün zararımı isteyenler, Rezil olsunlar!

15 - Bana, "Oh! Oh!" çekenler Dehşete düşsün utançlarından!

16 - Sende neşe ve sevinç bulsun Bütün sana yönelenler! "RAB yücedir!" desin hep Senin kurtarışını özleyenler!

17 - Bense mazlum ve yoksulum, Düşün beni, ya Rab. Yardımcım ve kurtarıcım sensin, Geç kalma, ey Tanrım

1 - Ne mutlu güçsüzü düşünene! RAB kurtarır onu kötü günde.

2 - Korur RAB, yaşatır onu, Ülkede mutlu kılar, Terk etmez düşmanlarının eline.

3 - Destek olur RAB ona Yatağa düşünce; Hastalandığında sağlığa kavuşturur onu.

4 - Acı bana, ya RAB! dedim, "Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim!"

5 - Kötü konuşuyor düşmanlarım ardımdan: "Ne zaman ölecek adı batası?" diyorlar.

6 - Biri beni görmeye geldi mi, boş laf ediyor, Fesat topluyor içinde, Sonra dışarı çıkıp fesadı yayıyor.

7 - Benden nefret edenlerin hepsi Fısıldaşıyor aralarında bana karşı, Zararımı düşünüyorlar,

8 - Başına öyle kötü bir şey geldi ki diyorlar, "Yatağından kalkamaz artık."

9 - Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile İhanet etti bana.

10 - Bari sen acı bana, ya RAB, kaldır beni. Bunların hakkından geleyim.

11 - Düşmanım zafer çığlığı atmazsa, O zaman anlarım benden hoşnut kaldığını.

12 - Dürüstlüğümden ötürü bana destek olur, Sonsuza dek beni huzurunda tutarsın.

13 - Öncesizlikten sonsuza dek, Övgüler olsun İsrail'in Tanrısı RAB'be! Amin! Amin