Bugün: 07. 04. 2020
Kutsal Kitap okuma planı: SABAH


Levililer 11:1 - 12:8

1 - RAB Musa'yla Harun'a şöyle dedi:

2 - İsrail halkına deyin ki, karada yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz:

3 - Çatal ve yarık tırnaklı, geviş getiren hayvanların tümü.

4 - Ancak geviş getiren ve çatal tırnaklı olan hayvanlardan etini yememeniz gerekenler şunlardır: Deve geviş getirir, ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır.

5 - Kaya tavşanı geviş getirir, ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır.

6 - Tavşan geviş getirir, ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır.

7 - Domuz çatal ve yarık tırnaklıdır, ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır.

8 - Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine dokunmayacaksınız, sizin için kirlidir.

9 - Suda yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz: Denizde, akarsularda yaşayan pullu ve yüzgeçli canlıların etini yiyebilirsiniz.

10 - Denizdeki ve akarsulardaki bütün pulsuz ve yüzgeçsiz canlılar -suda toplu halde yaşayanlar ve ötekiler- sizin için iğrenç sayılır.

11 - Bunlar sizin için iğrenç sayılacak. Etlerini yemeyecek, leşlerinden tiksineceksiniz.

12 - Suda yaşayan bütün pulsuz ve yüzgeçsiz canlılar sizin için iğrenç sayılacak.

13 - Tiksindirici kuşların etini yemeyecek, şunları iğrenç sayacaksınız: Kartal, kuzu kartalı, kara akbaba,

14 - Çaylak, doğan türleri,

15 - bütün karga türleri,

16 - baykuş, puhu, martı, atmaca türleri,

17 - kukumav, karabatak, büyük baykuş,

18 - peçeli baykuş, ishakkuşu, akbaba,

19 - leylek, balıkçıl türleri, ibibik, yarasa.

20 - Dört ayaklı ve kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrençtir.

21 - Ama dört ayaklı ve kanatlı olup ayaklarını sıçramak için kullanan bazılarının etini yiyebilirsiniz.

22 - Şunları yiyeceksiniz: Bütün çekirge türleri, küçük çekirge, cırcırböceği, ağustosböceği.

23 - Öbür dört ayaklı, kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrenç sayılır.

24 - Sizi kirletecek şeyler şunlardır: Aşağıdaki hayvanların leşine dokunan akşama kadar kirli sayılacaktır

25 - Kim aşağıdaki hayvanların leşini taşırsa giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır.

26 - Çatal tırnaklı ama tırnağı yarık olmayan ve geviş getirmeyen her hayvan sizin için kirlidir. Bunlara dokunan da kirlenmiş sayılır.

27 - Dört ayaklı hayvanlardan pençelerini yere basarak yürüyenler sizin için kirlidir. Bunların leşine dokunanlar akşama kadar kirli sayılacaktır.

28 - Bunların leşini taşıyanlar giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Çünkü bu hayvanlar sizin için kirlidir.

29 - Küçük kara hayvanları içinde sizin için kirli sayılanlar şunlardır:

30 - Gelincik, fare, bütün kertenkele türleri, bukalemun

31 - Sizin için kirli sayılan küçük kara hayvanları bunlardır. Bunların leşine dokunan akşama kadar kirli sayılacaktır.

32 - Bunlardan birinin leşi neyin üzerine düşerse onu da kirletir. İster tahta kap, ister giysi, ister deri, ister çul olsun suya konmalıdır. Akşama kadar kirli sayılacak ve akşam temizlenmiş olacaktır.

33 - Bunlardan biri bir toprak kabın içine düşerse, kabın içindekiler kirli sayılacaktır. Toprak kap kırılmalıdır.

34 - Toprak kaptaki sulu yiyecek ve her içecek kirli sayılacaktır.

35 - Bunlardan birinin leşi neyin üzerine düşerse onu da kirletir. Üzerine düştüğü ister fırın olsun, ister ocak, parçalanmalıdır. Çünkü onlar kirlidir ve sizin için kirli sayılacaktır.

36 - Ancak kaynak ya da su sarnıcı temiz sayılacaktır; ama bunların leşine dokunan kirli sayılacaktır.

37 - Eğer bu hayvanlardan birinin leşi ekin tohumunun üzerine düşerse, o tohum temiz sayılacaktır.

38 - Ama suya konmuş tohumun içine düşerse, tohum sizin için kirlidir.

39 - Eti yenen hayvanlardan biri ölürse, leşine dokunan akşama kadar kirli sayılacaktır.

40 - Hayvanın leşinden yiyen giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Leşi taşıyan da giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır.

41 - Bütün küçük kara hayvanları iğrençtir. Yenmeyecektir.

42 - İster karnı üzerinde sürünen, ister dört ayaklı ya da çok ayaklı canlılar olsun, bunların hiçbirini yemeyeceksiniz. Çünkü bunlar iğrençtir.

43 - Bunların hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin, iğrenç duruma sokmayın, kirli duruma düşmeyin.

44 - Tanrınız RAB benim. Kendinizi kutsayın ve kutsal olun. Çünkü ben kutsalım. Küçük kara hayvanlarının hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin.

45 - Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkaran RAB benim. Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.

46 - Kirli olanı temizden, eti yeneni eti yenmeyenden ayırt edebilmeniz için

47 - Hayvanlar, kuşlar, suda küme halinde yaşayan bütün canlılar ve küçük kara hayvanlarıyla ilgili yasa budur.

1 - RAB Musa'ya şöyle dedi:

2 - İsrail halkına de ki: Bir kadın hamile kalıp erkek çocuk doğurursa, yadet gördüğü günlerde olduğu gibi yedi gün kirli sayılacaktır.

3 - Çocuk sekizinci gün sünnet edilmeli.

4 - Kadın kanamasından paklanmak için otuz üç gün bekleyecek. Pak sayılması için geçmesi gereken bu günler doluncaya dek kutsal bir şeye dokunmayacak, tapınağa girmeyecek.

5 - Ancak, kız çocuk doğurursa, yadet gördüğü günler gibi iki hafta kirli sayılacaktır. Kanamasından paklanmak için altmış altı gün bekleyecektir.

6 - Erkek ya da kız çocuk doğuran kadının temiz sayılması için geçmesi gereken günler dolunca, yakmalık sunu olarak bir yaşında bir kuzu, günah sunusu olarak bir güvercin ya da bir kumru getirip Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde kâhine verecektir.

7 - Kâhin bunu RAB'bin huzurunda sunacak ve kadını arıtacak. Böylece kadın kanamasından temizlenmiş sayılacak. Erkek ya da kız doğuran kadınla ilgili yasa budur.

8 - Eğer kadının kuzu alacak gücü yoksa, biri yakmalık sunu, öbürü günah sunusu olmak üzere, iki kumru ya da iki güvercin getirecek. Kâhin kadını arıtacak ve kadın temiz sayılacaktır.


Mezmurlar 13:1 - 14:7

1 - Ne zamana dek, ya RAB, Sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin?

2 - Ne zamana dek içimde tasa, Yüreğimde hep keder olacak? Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak?

3 - Gör halimi, ya RAB, yanıtla, Tanrım, Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım.

4 - Düşmanlarım, "Onu yendik!" demesin, Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin.

5 - Ben senin sevgine güveniyorum, Yüreğim kurtarışınla coşsun.

6 - Ezgiler söyleyeceğim sana, ya RAB, Çünkü iyilik ettin bana.

1 - Akılsız içinden, "Tanrı yok!" der. İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü, İyilik eden yok.

2 - RAB göklerden bakar oldu insanlara, Akıllı, Tanrı'yı arayan biri var mı diye.

3 - Hepsi saptı, Tümü yozlaştı, İyilik eden yok, Bir kişi bile!

4 - Suç işleyenlerin hiçbiri görmüyor mu? Halkımı ekmek yer gibi yiyorlar, RAB'be yakarmıyorlar.

5 - Dehşete düşecekler yeryüzünde, Çünkü Tanrı doğruların yanındadır.

6 - Mazlumun tasarılarını boşa çıkarırdınız, Ama RAB onun sığınağıdır.

7 - Keşke İsrail'in kurtuluşu Siyon'dan gelse! RAB halkını eski gönencine kavuşturunca, Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı coşacak.