Bugün: 24. 05. 2019
Kutsal Kitap okuma planı: SABAH


Çölde.Sayım 32:1-42

1 - Çok sayıda hayvanı olan Rubenliler'le Gadlılar Yazer ve Gilat topraklarının hayvanlar için uygun bir yer olduğunu gördüler.

2 - Musa'yla Kâhin Elazar'a ve topluluğun önderlerine giderek,

3 - RAB'bin yardımıyla İsrail halkının ele geçirdiği Atarot, Divon, Yazer, Nimra, Heşbon, Elale, Sevam, Nevo, Beon kentlerini içeren bölge hayvanlar için uygun bir yer dediler,

4 - Kullarınızın da hayvanları var

5 - Bizden hoşnut kaldıysanız, bu ülkeyi mülk olarak bize verin ki, Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmek zorunda kalmayalım.

6 - Musa, "İsrailli kardeşleriniz savaşa giderken siz burada mı kalacaksınız?" diye karşılık verdi,

7 - RAB'bin kendilerine vereceği ülkeye giden İsrailliler'in neden cesaretini kırıyorsunuz?

8 - Ülkeyi araştırsınlar diye Kadeş-Barnea'dan gönderdiğim babalarınız da aynı şeyi yaptılar.

9 - Eşkol Vadisi'ne kadar gidip ülkeyi gördükten sonra, RAB'bin kendilerine vereceği ülkeye gitmemeleri için İsrailliler'in gözünü korkuttular.

10 - O gün RAB öfkelenerek şöyle ant içti:

11 - Madem bütün yürekleriyle ardımca yürümediler, Mısır'dan çıkanlardan yirmi ve daha yukarı yaştakilerin hiçbiri İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a ant içerek söz verdiğim ülkeyi görmeyecek.

12 - Kenaz soyundan Yefunne oğlu Kalev'le Nun oğlu Yeşu'dan başkası orayı görmeyecek. Çünkü onlar bütün yürekleriyle ardımca yürüdüler.'

13 - İsrailliler'e öfkelenen RAB, gözünde kötülük yapan o kuşak büsbütün yok oluncaya dek kırk yıl onları çölde dolaştırdı.

14 - İşte, ey günahkyarlar soyu, babalarınızın yerine siz geçtiniz ve RAB'bin İsrail'e daha çok öfkelenmesine neden oluyorsunuz.

15 - Eğer O'nun ardınca yürümekten vazgeçerseniz, bütün bu halkı yine çölde bırakacak; siz de bu halkın yok olmasına neden olacaksınız."

16 - Gadlılar'la Rubenliler Musa'ya yaklaşıp, "Burada hayvanlarımız için ağıllar yapmamıza, çocuklarımız için yeniden kentler kurmamıza izin ver" dediler,

17 - Kendimiz de hemen silahlanıp İsrailliler'i kendilerinin olacak ülkeye götürünceye dek onlara öncülük edeceğiz. Ülke halkı yüzünden çocuklarımız surlu kentlerde yaşayacak.

18 - Her İsrailli mirasına kavuşmadan evlerimize dönmeyeceğiz.

19 - Şeria Irmağı'nın karşı yakasında onlarla birlikte miras almayacağız, çünkü bizim mirasımız Şeria Irmağı'nın doğu yakasına düştü.

20 - Musa şöyle yanıtladı: "Bu söylediklerinizi yapar, RAB'bin önünde savaşa gitmek üzere silahlanıp

21 - RAB düşmanlarını kovuncaya dek hepiniz O'nun önünde Şeria Irmağı'nın karşı yakasına silahlı olarak geçerseniz,

22 - ülke ele geçirildiğinde dönebilir, RAB'be ve İsrail'e karşı yükümlülüğünüzden özgür olursunuz. RAB'bin önünde bu topraklar sizin olacaktır.

23 - Ama söylediklerinizi yapmazsanız, RAB'be karşı günah işlemiş olursunuz; günahınızın cezasını çekeceğinizi bilmelisiniz.

24 - Çocuklarınız için yeniden kentler kurun, davarlarınız için ağıllar yapın. Yeter ki, verdiğiniz sözü yerine getirin.

25 - Gadlılar'la Rubenliler, "Efendimiz, bize buyurduğun gibi yapacağız" diye yanıtladılar,

26 - Çoluk çocuğumuz, sığırlarımızla öbür hayvanlarımız burada, Gilat kentlerinde kalacak.

27 - Ama buyurduğun gibi, silahlanmış olan herkes RAB'bin önünde savaşmak üzere karşı yakaya geçecek.

28 - Musa Gadlılar'la Rubenliler hakkında Kâhin Elazar'a, Nun oğlu Yeşu'ya ve İsrail oymaklarının aile başlarına buyruk verdi.

29 - Şöyle dedi: "Gadlılar'la Rubenliler'den silahlanmış olan herkes RAB'bin önünde sizinle birlikte Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçerse, ülkeyi de ele geçirirseniz, Gilat bölgesini miras olarak onlara vereceksiniz.

30 - Ama silahlanmış olarak sizinle ırmağın karşı yakasına geçmezlerse, Kenan ülkesinde sizinle miras alacaklar."

31 - Gadlılar'la Rubenliler, "RAB'bin bize buyurduğunu yapacağız" dediler,

32 - Silahlanmış olarak RAB'bin önünde Kenan ülkesine gideceğiz. Ama alacağımız miras Şeria Irmağı'nın doğu yakasında olacak.

33 - Böylece Musa Gadlılar'la Rubenliler'e ve Yusuf oğlu Manaşşe oymağının yarısına Amorlular'ın Kralı Sihon'un ülkesiyle Başan Kralı Og'un ülkesini ve çevrelerindeki topraklarla kentleri verdi.

34 - Gadlılar surlu Divon, Atarot, Aroer

35 - Atrot-Şofan, Yazer, Yogbeha,

36 - Beyt-Nimra ve Beytharan kentlerini yeniden kurdular, davarları için ağıllar yaptılar

37 - Rubenliler Heşbon, Elale, Kiryatayim,

38 - Nevo, Baal Meon -bu son iki ad değiştirildi- ve Sivma kentlerini yeniden kurdular. Kurdukları kentlere yeni adlar verdiler

39 - Manaşşe oğlu Makir'in soyundan gelenler gidip Gilat'ı ele geçirerek, orada yaşayan Amorlular'ı kovdular.

40 - Böylece Musa Gilat'ı Manaşşe oğlu Makir'in soyundan gelenlere verdi; onlar da oraya yerleştiler.

41 - Manaşşe soyundan Yair gidip Amorlular'ın yerleşim birimlerini ele geçirdi ve bunlara Havvot-Yair adını verdi.

42 - Novah da Kenat'la çevresindeki köyleri ele geçirerek oraya kendi adını verdi


Mezmurlar 77:1-20

1 - Yüksek sesle Tanrı'ya yakarıyorum, Haykırıyorum beni duysun diye.

2 - Sıkıntılı günümde Rab'be yönelir, Gece hiç durmadan ellerimi açarım, Gönlüm avunmaz bir türlü.

3 - Tanrı'yı anımsayınca inlerim, Düşündükçe içim daralır. Sela

4 - Açık tutuyorsun göz kapaklarımı, Sıkıntıdan konuşamıyorum.

5 - Geçmiş günleri, Yıllar öncesini düşünüyorum.

6 - Gece ilahilerimi anacağım, Kendi kendimle konuşacağım, İnceden inceye soracağım:

7 - Rab sonsuza dek mi bizi reddedecek? Lütfunu bir daha göstermeyecek mi?

8 - Sevgisi sonsuza dek mi yok oldu? Sözü geçerli değil mi artık?

9 - Tanrı unuttu mu acımayı? Sevecenliğinin yerini öfke mi aldı? Sela

10 - Sonra kendi kendime, "İşte benim derdim bu!" dedim, "Yüceler Yücesi gücünü göstermiyor artık."

11 - RAB'bin işlerini anacağım, Evet, geçmişteki harikalarını anacağım.

12 - Yaptıkları üzerinde derin derin düşüneceğim, Bütün işlerinin üzerinde dikkatle duracağım.

13 - Ey Tanrı, yolun kutsaldır! Hangi ilah Tanrı kadar uludur?

14 - Harikalar yaratan Tanrı sensin, Halklar arasında gücünü gösterdin.

15 - Güçlü bileğinle kendi halkını, Fidyeyle Yakup ve Yusuf oğullarını kurtardın. Sela

16 - Sular seni görünce, ey Tanrı, Sular seni görünce çalkalandı, Enginler titredi.

17 - Bulutlar suyunu boşalttı, Gökler gürledi, Her yanda okların uçuştu.

18 - Kasırgada gürleyişin duyuldu, Şimşekler dünyayı aydınlattı, Yer titreyip sarsıldı.

19 - Kendine denizde, Derin sularda yollar açtın, Ama ayak izlerin belli değildi.

20 - Musa ve Harun eliyle Halkını bir sürü gibi güttün