Bugün: 28. 05. 2018
Kutsal Kitap okuma planı: SABAH


Çölde.Sayım 36:1-13

1 - Yusufoğulları boylarından Manaşşe oğlu Makir oğlu Gilat’ın boyunun aile başları gelip Musa’ya ve İsrail’in aile başı olan önderlerine şöyle dediler:

2 - “RAB ülkeyi miras olarak kurayla İsrailliler arasında paylaştırması için efendimiz Musa’ya buyruk verdi. Kardeşimiz Selofhat’ın mirasının kızlarına verilmesi için de buyruk verildi.

3 - Eğer Selofhat’ın kızları başka bir İsrail oymağına bağlı erkeklerle evlenirlerse, mirasları bizim ailelerimizden alınıp kocalarının bağlı oldukları oymağın mirasına eklenecek. Böylece kurayla bize düşen pay eksilecek.

4 - İsrailliler’in özgürlük yılı kutlandığında, kızların mirası kocalarının bağlı olduğu oymağa eklenecek. Böylece onların mirası atalarımızın oymağına düşen mirastan alınacak.”

5 - Musa, RAB’bin buyruğu uyarınca, İsrailliler’e şöyle buyurdu: “Yusuf soyundan gelenlerin söyledikleri doğrudur.

6 - RAB Selofhat’ın kızları için şöyle diyor: Selofhat’ın kızları babalarının bağlı olduğu oymak ve boydan herhangi bir erkekle evlenmekte özgürdürler.

7 - İsrail’de miras bir oymaktan öbür oymağa geçmeyecek. Her İsrailli atalarının bağlı olduğu oymağın mirasına bağlı kalacak.

8 - Herhangi bir İsrail oymağında miras alan kız, babasının bağlı olduğu oymak ve boydan biriyle evlenmelidir. Öyle ki, her İsrailli atalarının mirasını sahiplenebilsin.

9 - Miras bir oymaktan öbür oymağa geçmeyecek. Her İsrail oymağı aldığı mirasa bağlı kalacak.”

10 - Selofhat’ın kızları Mahla, Tirsa, Hogla, Milka, Noa, RAB’bin Musa’ya verdiği buyruk uyarınca davranarak

11 - amcalarının oğullarıyla evlendiler

12 - Böylece Yusuf oğlu Manaşşe boylarından erkeklerle evlendiler, dolayısıyla mirasları da babalarının bağlı olduğu boy ve oymakta kaldı.

13 - RAB'bin Musa aracılığıyla Şeria Irmağı yanında Eriha karşısındaki Moav ovalarında İsrailliler'e verdiği buyruklar ve ilkeler bunlardı


Mezmurlar 80:1-19

1 - Kulak ver, ey İsrail'in çobanı, Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden, Keruvlar arasında taht kuran, Saç ışığını,

2 - Efrayim, Benyamin, Manaşşe önünde Uyandır gücünü, Gel, kurtar bizi!

3 - Bizi eski halimize kavuştur, ey Tanrı, Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!

4 - Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Ne zamana dek halkının dualarına ateş püsküreceksin?

5 - Onlara ekmek yerine gözyaşı verdin, Ölçekler dolusu gözyaşı içirdin.

6 - Kavga nedeni ettin bizi komşularımıza, Düşmanlarımız alay ediyor bizimle.

7 - Bizi eski halimize kavuştur, Ey Her Şeye Egemen Tanrı, Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!

8 - Mısır'dan bir asma çubuğu getirdin, Ulusları kovup onu diktin.

9 - Onun için toprağı hazırladın, Kök saldı, bütün ülkeye yayıldı.

10 - Gölgesi dağları, Dalları koca sedir ağaçlarını kapladı.

11 - Sürgünleri Akdeniz'e, Filizleri Fırat Irmağı'na dek uzandı.

12 - Niçin yıktın bağın duvarlarını? Yoldan geçen herkes üzümünü koparıyor,

13 - Orman domuzları onu yoluyor, Yabanıl hayvanlar onunla besleniyor.

14 - Ey Her Şeye Egemen Tanrı, ne olur, dön bize! Göklerden bak ve gör, İlgilen bu asmayla.

15 - İlgilen sağ elinin diktiği filizle, Kendine seçtiğin oğulla!

16 - Asman kesilmiş, yakılmış, Öfkeli bakışların yok etsin düşmanlarını!

17 - Elin, sağ kolun olan adamın üzerinde, Kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun!

18 - O zaman senden asla ayrılmayacağız; Yaşam ver bize, adını analım!

19 - Ya RAB, ey Her Şeye Egemen Tanrı, Bizi eski halimize kavuştur, Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım