Bugün: 19. 01. 2019
Kutsal Kitap okuma planı: SABAH


Yaratılış 20:1-18

1 - İbrahim Mamre'den Negev'e doğru göçtü. Kadeş ve Sur kentlerinin arasına yerleşti. Sonra geçici bir süre Gerar'da kaldı.

2 - Karısı Sara için, "Bu kadın benim kızkardeşimdir" dedi. Bunun üzerine Gerar Kralı Avimelek adam gönderip Sara'yı getirtti.

3 - Ama Tanrı bir gece düşünde Avimelek'e görünerek, "Bu kadını aldığın için öleceksin" dedi, "Çünkü o evli bir kadındır."

4 - Avimelek henüz Sara'ya dokunmamıştı. "Ya RAB" dedi, "Suçsuz bir ulusu mu yok edeceksin?

5 - İbrahim'in kendisi bana, 'Bu kadın benim kızkardeşimdir' demedi mi? Kadın da, İbrahim için, 'O benim kardeşimdir' dedi. Ben temiz vicdanla, suçsuz ellerimle yaptım bunu."

6 - Tanrı, düşünde ona, "Temiz vicdanla bunu yaptığını biliyorum" diye yanıt verdi, "Ben de seni bu yüzden bana karşı günah işlemekten alıkoydum, kadına dokunmana izin vermedim.

7 - Şimdi kadını kocasına geri ver. Çünkü o bir peygamberdir. Senin için dua eder, ölmezsin. Ama kadını geri vermezsen, sen de, sana ait olan herkes de ölecek, bilesin."

8 - Avimelek sabah erkenden kalktı, bütün adamlarını çağırarak olup biteni anlattı. Adamlar dehşete düştü.

9 - Avimelek İbrahim'i çağırtarak, "Ne yaptın bize?" dedi, "Sana ne haksızlık ettim ki, beni ve krallığımı bu büyük günaha sürükledin? Bana bu yaptığın yapılacak iş değil."

10 - Sonra İbrahim'e, "Amacın neydi, niçin yaptın bunu?" diye sordu.

11 - İbrahim,"Çünkü, burada hiç Tanrı korkusu yok” diye yanıtladı, “Karım yüzünden beni öldürebilirler, diye düşündüm.

12 - Üstelik, Sara gerçekten kızkardeşimdir. Babamız bir, annemiz ayrıdır. Onunla evlendim.

13 - Tanrı beni babamın evinden gurbete gönderdiği zaman karıma, 'Bana sevgini şöyle göstereceksin: Gideceğimiz her yerde, benim kardeşin olduğumu söyle' dedim."

14 - Avimelek İbrahim'e karısı Sara'yı geri verdi. Bunun yanısıra ona davar, sığır, köleler, cariyeler de verdi.

15 - İbrahim'e, "İşte ülkem önünde, nereye istersen oraya yerleş" dedi.

16 - Sara'ya da, "Kardeşine bin parça gümüş veriyorum" dedi, "Yanındakilere karşı senin suçsuz olduğunu gösteren bir kanıttır bu. Herkes suçsuz olduğunu bilsin."

17 - İbrahim Tanrı'ya dua etti ve Tanrı Avimelek'e, karısına, cariyelerine şifa verdi. Çocuk sahibi oldular.

18 - Çünkü İbrahim'in karısı Sara yüzünden RAB Avimelek'in evindeki kadınların hamile kalmasını engellemişti


Matta 19:1-30

1 - Ve öyle oldu ki, İsa bu konuşmayı bitirdikten sonra oradan ayrıldı ve Yahudiye'nin Yordan ırmağının öte tarafına geldi.

2 - Büyük kalabalıklar Onun arkasından gittiler. Ve İsa orada onların hastalarını iyileştirdi.

3 - Ve bazı Ferisiler İsa'ya gelip Onu denemek için şöyle sordular: "Acaba, erkek için helal mıdır, karısını birhangi sebep için uğratırsın?"

4 - İsa da onlara cevap verip dedi: "Siz de hiç okumadınız mı ki, onları Yaratan, onları en baştan beri erkek ve dişi olarak yarattı.

5 - Ve dedi: 'Bu sebeble erkek anasını ve babasını brakacak, karısına bağlanacak ve ikisi bir beden olacaklar.'

6 - Madem öyle, onlar artık iki beden değil, tek bedendirler. O vakıt, Allahın birleştirdiğini insan ayırmasın."

7 - Ama dediler: "Peki, öyle ise Musa ne için buyurdu, kadına bir nikâh bozma kâğıdı verilsin de öyle uğratırılsın?"

8 - İsa onlara dedi: "Musa size izin verdi karılarınızı uğratırasınız, çünkü yürekleriniz serttir. Ama en başta bu böyle değildi.

9 - Ve ben size diyorum: her kim karısını zinadan başka bir sebepten için uğratırıp başka karıyla evlenirse, o kişi zina ediyor."

10 - Öğrenciler İsa'ya dediler: "Madem erkekle karısının arası öyledir, hiç evlenmemek daha iyi."

11 - Ama İsa onlara dedi: "Herkes bu sözü kabul edemez. Sade kime verildiyse, o kabul edebilir.

12 - Çünkü erkekliğini kaybetmiş üç tür adam var: kimileri ana rahminden öyle doğuyorlar. Kimileri insan tarafından kesilip öyle oldular. Kimileri de kendilerini gökün krallığından için öyle sayıyorlar. Bunu kabul edebilen, kabul etsin."

13 - Sonra İsa'ya birkaç ufak kızan getirdiler, onların üzerine ellerini koyup dua etsin. Ama öğrenciler onları azarladılar.

14 - İsa gene dedi: "Kızanları brakın, onlara engel olmayın bana gelsinler: Çünkü gökün krallığı böylelerindir."

15 - Ellerini onların üzerine koydu, ve sonra oradan ayrıldı.

16 - Ve işte, birisi Ona gelip sordu: "Muallim hangi iyi işi yapayım da, sonsuz yaşamı kazanayım?"

17 - İsa ona dedi: "Neden bana iyilikten için konuşuyorsun? İyi olan tek Biri var. Ama madem yaşama geçmek istiyorsun, o zaman buyrukları tut." Adam İsa'ya, "Hangilerini?" diye sordu.

18 - Ve İsa ona şöyle konuştu: "Katillik etmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin.

19 - Babana ve anana saygı göster ve komşunu kendin gibi seveceksin."

20 - Genç adam İsa'ya dedi: "Bütün bunları hep tuttum. Hâlâ daha ne eksikliğim var?"

21 - İsa ona dedi: "Eger tastamam olmak istersen, git mallarını sat ve fukaralara dağıtır. O vakıt gökte zenginliğin olacak. Sonra gel, arkama düş."

22 - Genç adam bunları işitince kederlenip ayrıldı, çünkü çok zengin biriydi.

23 - Ve İsa öğrencilerine dedi: "Size doğru bir şey söyleyeyim: zengin bir adam için gökün krallığına girmek, ne kadar da zordur!

24 - Bir de size şunu söyleyeyim: deve için daha kolaydır, iğnenin deliğinden geçsin, ne kadar zengin adam Allahın krallığına girsin."

25 - Öğrenciler şaş baş kalıp dediler: "Madem öyle, kim kurtulabilir?"

26 - İsa onlara bakıp dedi: "Bu iş insanca mümkün değildir, ama Allah için her şey mümkündür."

27 - Sonra Petrus sözü alıp İsa'ya dedi: "Te bak, biz her şeyi braktık, senin arkana düştük. Ama karşılığımız ne olacak?"

28 - İsa onlara dedi: "Size doğru bir şey söyleyeyim: yenileme zamanında İnsanoğlu şanlı kral iskemlesinde oturacak. O vakıt siz benim arkamdan gelenler, evet, siz de oniki kral iskemlesinin üstünde oturup İsrail halkının oniki cinsini davalayacanız.

29 - Ve her kim benim adımdan için evler, kardeşler, kızkardeşler, babasını, anasını, kızanlarını ya da çiftliklerini terk etmişse, onları kat kat geri alacak ve sonsuz yaşamı da miras alacak.

30 - Ama var çok kişi, birinci iken sonuncu olacaklar, ve sonuncu iken birinci olacaklar.