Bugün: 24. 08. 2017
Kutsal Kitap okuma planı: SABAH


1.Samuel 15:1-35

1 - Samuel Saul'a şöyle dedi: "RAB seni kendi halkı İsrail'in Kralı olarak meshetmek için beni gönderdi. Şimdi RAB'bin sözlerine kulak ver.

2 - Her Şeye Egemen RAB diyor ki, 'İsrailliler'e yaptıkları kötülükten ötürü Amalekliler'i cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsrailliler'e karşı koydular.

3 - Şimdi git, Amalekliler'e saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın, erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür.

4 - Bunun üzerine Saul askerlerini toplayıp Telaim Kenti'nde saydı. İki yüz bin yaya askerin yanısıra Yahudalılar'dan da on bin kişi vardı.

5 - Saul Amalek Kenti'ne varıp vadide pusu kurdu.

6 - Sonra Kenliler'e şu uyarıyı gönderdi: "Haydi gidin, Amalekliler'i bırakın; öyle ki, sizi de onlarla birlikte yok etmeyeyim. Çünkü siz Mısır'dan çıkan İsrail halkına iyilik ettiniz." Bunun üzerine Kenliler Amalekliler'den ayrıldılar.

7 - Saul Havila'dan Mısır'ın doğusundaki Şur'a dek Amalekliler'i yenilgiye uğrattı.

8 - Amalek Kralı Agak'ı sağ olarak yakaladı. Halkının tümünü de kılıçtan geçirdi.

9 - Ne var ki, Saul ile adamları Agak'ı ve en iyi koyunları, sığırları, besili buzağıları, kuzuları -iyi olan ne varsa hepsini- esirgediler. Bunları tümüyle yok etmek istemediler. Ancak değersiz ve zayıf ne varsa hepsini yok ettiler.

10 - RAB Samuel'e şöyle seslendi:

11 - Saul'u kral yaptığıma pişmanım. Beni izlemekten vazgeçti. Buyruklarımı yerine getirmedi. Samuel öfkelendi ve bütün geceyi RAB'be yakarmakla geçirdi.

12 - Ertesi sabah Samuel Saul'la görüşmek için erkenden kalktı. Saul'un Karmel Kenti'ne gittiğini, orada kendisine bir anıt diktikten sonra aşağı inip Gilgal'a döndüğünü öğrendi.

13 - Saul kendisine gelen Samuel'e, "RAB seni kutsasın! Ben RAB'bin buyruğunu yerine getirdim" dedi.

14 - Samuel, Öyleyse nedir kulağıma gelen bu koyun melemesi? Nedir bu duyduğum sığır böğürmesi?" diye sordu.

15 - Saul şöyle yanıtladı: "Halk bunları Amalekliler'den getirdi. Tanrın RAB'be kurban sunmak üzere koyunların, sığırların en iyilerini esirgediler. Ama geri kalanları tümüyle yok ettik."

16 - Samuel, "Dur da bu gece RAB'bin bana neler söylediğini sana bildireyim" dedi. Saul, "Söyle" diye karşılık verdi.

17 - Samuel konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kendini önemsiz saydığın halde, sen İsrail oymaklarının önderi olmadın mı? RAB seni İsrail'e kral meshetti.

18 - RAB seni bir göreve gönderip, 'Git, o günahlı Amalekliler'i tümüyle yok et; hepsini ortadan kaldırıncaya dek onlarla savaş' dedi.

19 - Öyleyse neden RAB'bin sözüne kulak asmadın? Neden yağmalanan mallara saldırarak RAB'bin gözünde kötü olanı yaptın?"

20 - Saul, "Ama ben RAB'bin sözüne kulak verdim!" diye yanıtladı, "RAB'bin beni gönderdiği yere gittim. Amalekliler'i tümüyle yok ettim, Amalek Kralı Agak'ı da buraya getirdim.

21 - Ne var ki askerler, Gilgal'da Tanrın RAB'be kurban sunmak üzere yağmalanmış bazı malları, yok edilmeye adanmış en iyi koyunlarla sığırları aldılar."

22 - Samuel şöyle karşılık verdi: "RAB kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir.

23 - Çünkü başkaldırma, falcılık kadar günahtır ve dikbaşlılık, putperestlik kadar kötüdür. Sen RAB'bin buyruğunu reddettiğin için, RAB de senin kral olmanı reddetti."

24 - Bunun üzerine Saul, "Günah işledim! Evet, RAB'bin buyruğunu da, senin sözlerini de çiğnedim" dedi, "Halktan korktuğum için onların sözünü dinledim.

25 - Ama şimdi yalvarırım, günahımı bağışla ve benimle birlikte dön ki, RAB'be tapınayım."

26 - Samuel, "Seninle dönmem" dedi, "Çünkü sen RAB'bin buyruğunu reddettin, RAB de İsrail Kralı olmanı reddetti!"

27 - Samuel dönüp gitmeye davranınca, Saul onun cüppesinin eteğini tuttu. Cüppe yırtıldı.

28 - Samuel, "Bugün RAB İsrail Krallığı'nı elinden aldı ve senden daha iyi birine verdi" dedi,

29 - İsrail'in yüce Tanrısı yalan söylemez, düşüncesini de değiştirmez. Çünkü O insan değil ki, düşüncesini değiştirsin.

30 - Saul, "Günah işledim!" dedi, "Ama ne olur halkımın ileri gelenleri ve İsrailliler karşısında beni onurlandır. Tanrın RAB'be tapınmam için benimle dön."

31 - Böylece Samuel Saul'la birlikte geri döndü ve Saul RAB'be tapındı.

32 - Samuel, "Amalek Kralı Agak'ı bana getirin" diye buyurdu. Agak güvenle geldi. Çünkü, Ölüm tehlikesi kesinlikle geçti" diye düşünüyordu.

33 - Ama Samuel, "Kılıcın kadınları nasıl çocuksuz bıraktıysa senin annen de kadınlar arasında çocuksuz bırakılacak" diyerek Agak'ı Gilgal'da RAB'bin önünde kılıçla parçaladı.

34 - Samuel Rama'ya, Saul da Giva'daki evine gitti.

35 - Samuel ölümüne dek Saul'u bir daha görmediyse de, onun için üzüldü. RAB da Saul'u İsrail Kralı yaptığına pişmandı.


Romalılar 13:1-14

1 - Herkes hangi devlet organlarının altında bulunursa, onlara boyun eğsin. Çünkü yok birhangi devlet organı, Allahtan olmasın. Ve var olan devlet organlarını Allah yerlerine koymuştur.

2 - Demek, kim devlet organlarına boyun eğmezse, Allahın sırasına karşı gidiyor. Karşı giden de cezasını çekecek.

3 - Değil iyilik işleyenler, ama kötülük işleyenler lazım güdücülerden korksun. İstiyor musun, devlet organlarından korkmayasın? O zaman iyi olanı yap, onlar da seni övecekler.

4 - Onlar Allahtan iyilik için verilen senin hizmetçilerindir. Ama eger kötülüğü yaparsan, kork! Onlar boşuna kılıç taşımıyorlar. Çünkü Allahın hizmetçileridir ve kötülük yapan kişiye karşı Onun öfkesini yerine getiriyorlar.

5 - Onun için lazım boyun eğelim. Değil sade öfkeden için, ama aynı zamanda duygumuzdan için.

6 - O sebepten de vergi ödüyorsunuz. Onlar Allahın hizmetçileridir ve bu işi merakla yapıyorlar.

7 - Onun için herkese ne lazımsa verin: - kime lazım vergi ödeyesiniz, ona vergi ödeyin. - kime lazım gümrük ödeyesiniz, ona gümrük ödeyin. - kimden lazım korkasınız, ondan korkun. - kime lazım saygı gösteresiniz, ona saygı gösterin.

8 - Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye borcunuz olmasın. Çünkü kim başkasını severse, Allah kanunu yerine getirmiş oluyor.

9 - Çünkü, 'zina etme', 'katillik etme', 'çalma', 'yalan söyleme', 'açgözlülük yapma' ve daha ne kadar buyruk varsa, hepsi şu sözde toplanır: "Komşunu kendin gibi sev!"

10 - Komşusunu kim severse, kötülük işlemez. Ve böylelikle sevgi, Allah kanunun tamamlanmasıdır.

11 - Zamanları anlayıp bunu yapın. Çünkü artık vakıt geldi uykudan kalkalım. Zaten şimdi kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz günden daha yakındır.

12 - Gece ilerledi, gün yakınladı. Onun için lazım karanlık işlerden soyunalım ve ışık silahlarını kuşanalım.

13 - Günışığına uygun olarak saygılı bir hayat sürelim; değil eğlenmekle ve sarfoşlukla, değil zina ve rezillikle, değil çekişmek ve kavga ile.

14 - Onun yerine Rab İsa Mesihi giyiyin ve fikirde beden düşüncesinin isteklerine yer vermeyin.