Kitaplar

TÜRKÇE Kutsal Kitap (Kitabı-Mukaddes)

İncil - Bulgaristan Türkçesi

2004 tercümesi (DOC format)

tur kir

İncil - 'Müjde' çevirisi

2002 tercümesi - 'PDF' formatında - 2.2 MB

tur

İncil - 'Sevinç getirici haber' çevirisi

2002 tercümesi - 'Word' formatında - ZIP'le sıkıştırılmış - 1.4 MB

tur

Eski Antlaşma (Eski Ahit) - kiril harfleriyle

1996 tercümesi - 'Word' formatında - ZIP'le sıkıştırılmış - 1.5 MB
Not: Tekstin içinde bir ayet çabuk bulmak için: "VIEW" menüsünden "Image Map" seç.

kir

Kutsal Kitap (yeni çeviri)

2002 tercümesi - HTML formatında - 'ZIP'le sıkıştırılmış - 4 MB
ZIP dosyasını bir papkayı dökün - içinde her kitapçığın her bölümü için ayrı bir internet sayfası bulunuyor - 'index.html' dosyasını tıklayın - browser içinde menü açılacak
tur

Kitabı-Mukaddes (Kutsal Kitap'ın eski çevirisi)

1992 tercümesi - 'ZIP'le sıkıştırılmış - 2.1 MB
66 dosya 'Word' formatinda
tur

Mezmurlar (Zebur) - kolaylaştırılmış tercüme

1996 tercümesi - 'Word' formatında - ZIP'le sıkıştırılmış
Not: Tekstin içinde bir ayet çabuk bulmak için: "VIEW" menüsünden "Image Map" seç.
tur kir

BULGARCA Kutsal Kitap (Biblia)

Sinodski Prevod

1992 tercümesi - 'Word' formatında - ZIP'le sıkıştırılmış
bul

Protestantski / Star Prevod

1940 tercümesi - 'PDF' formatında - ZIP'le sıkıştırılmış
bul

Protestantski / Nov Prevod

2001 tercümesi - 'PDF' formatında - ZIP'le sıkıştırılmış - her kitapçık ayrı bir dosyadır
bul

Prevod na İzdatelstvo 'VEREN'

'Word' formatında - ZIP'le sıkıştırılmış
bul

Luka İncili / Evangelieto na Luka (Balgarski)

Bu Luka İncilinin özel bir tercümesidir. Özellikle Bulgaristan'da yaşayan, bulgarca konuşan müslümanlar için hazırlandı. Müjdelemede gördüğümüz engelleri azaltırmak için, müslümanlara ters gelen sözlerin yerine onların alıştığı sözler ve adlar kullanıldı (mesela: 'Bog^yerine 'Allah, 'İisus' yerine 'İsa', 'prorok' yerine 'peygamber' v.s.).
- WORD formatında
- PDF formatında

bul

bul

Kutsal Kitap - Başka diller

"Yuhanna İncili" - Roma (Çingenece) ve bulgarca yanyana

- 'PDF' formatında - (208 sayfa / 500 KB)

Bu tercüme batı Bulgaristan Razlog kasabasında yapıldı. Kiril (bulgar) harfleriyle yazılı. Bulgarca yardımcı dipnotlar da bulunuyor.

indir

"E Laşi Viasta" - Roma (Çingenece) İncil

- 'Word' formatında - ZIP'le sıkıştırılmış (330 sayfa / 400 KB)

Bu İncil tercümesi 1984 senesinde Sırbia'da yapıldı ve Latin harfleri kullanıyor. Yardımcı materyaller de bulunuyor: harflerin okunmasını gösteren bir tabela, zor sözlerin açıklanması ve her kitapçığın bir önsözü

Not: bu tercümenin Bulgaristan'da ne kadar faydalı olacağını bilmiyorum. Çingenece anlayan kardeşlerimiz lütfen bunu okuyup bize email yazsınlar.

indir

"English Learner's Bible" - İngilizce öğrenenler için İncil

- RTF formatında (MS 'Word' ile açılıyor) - ZIP'le sıkıştırılmış (28 dosya / 900 KB)

Çok kolay ingilizceye çevirilmiş Yeni Antlaşma. Tercümanlar sadece 1200 değişik kelime kullandı.

Not: Eski antlaşma da bulunuyor ve şu sayfadan indirilebilir:
http://www.easyenglish.info.
Orada İncil dersleri ve yorum kitapları (komentarlar) gibi başka materyal da var.

indir

Yorum kitapları (komentarlar)

RUT kitabı

- Çok kolay yazılmış, kolay anlaşılan kısa bir komentar.

14 sayfa (65 KB)

tur kir

YEŞAYA peygamber kitabı

- Çok yüksek stilde yazılmış ve son derece detaylı bir komentar.

Tek bir ZIP dosyası - içinde 68 tane PDF dosyası bulunuyor, hepsi birer derstir (3,4 MB)

tur

ROMALILAR mektubu - komentar

- Çok detaylı, her ayeti tek tek inceleyen bir açıklama kitabı

  • Bölüm 1-8 (103 sayfa; A5; 680 KB)
  • Bölüm 9-16 (104 sayfa; A5; 680 KB)
tur tur

ROMALILAR mektubu - "Aslı gibi müjde"

- Romalılar üzere bir açıklama kitabı (komentar)
- yazarı: Stuart Olyott (PDF formatında - 202 sayfa)
tur

GALATYALILAR mektubu - komentar

- Çok detaylı, her ayeti tek tek inceleyen bir açıklama kitabı

Yazar: Rod Harbottle - (79 sayfa; A5; 470 KB)

tur

GALATYALILAR mektubu - komentar

- Aynı zaman detaylı ve geniş bakışlı bir açıklama kitabı

Yazar: Tomas Kosmades - (62 sayfa; PDF formatinda; 330 KB)

tur

TİTUS mektubu - "Fark Var"

- Titus mektubunu ayet ayet açıklayan bir tevsir (komentar)

(PDF formatında - 79 sayfa)

tur

İBRANİLER mektubu - komentar

- Çok detaylı, her ayeti tek tek inceleyen bir açıklama kitabı

Yazar: Rod Harbottle - (81 sayfa; A5; 420 KB)

tur

YAKUP mektubu üzerine bir inceleme

- Çok detaylı, her ayeti tek tek inceleyen bir açıklama kitabı

Yazar: İlhan Keskinöz - (138 sayfa; 700 KB)

tur

Başka kitaplar

Aden'e dönüş

- "Kurtuluş Öyküsü" - Tanrı'nı kurtuluş planı üzerine vaazlar

Yazar: Fikret Böcek - (PDF formatında - 152)

tur

Hüküm talep eden delil

- Ünlü apologet (inanç savuncusu) Josh McDowell (Coş MekDauel)'in büyük kitap serisi. Çok detaylı olarak İncilin öğretişini her türlü suçlamaya karşı savunuyor/ PDF formatında.

1. kitap: Kutsal kitap
2. kitap: İsa
3. kitap: Hristiyanlık
4. kitap: Gerçek yada sonuçları)

Diriliş Gerçeği

- İsa Mesihin mezardan dirildiğine deliller, ispatlar

Yazar: Josh McDowell - (PDF formatında - 119 sayfa)

tur

Mesih İsa'nın Tanrılığı

- Kutsal Kitap' dayalı bir savunma

Yazar: Josh McDowell - (PDF formatında - 128 sayfa)

tur

Tanık

- İmanlı roman - Mervan Akat adında bir adam yaptığı katillikleir için Maroko'dan Monte Karlo'ya kovalanıyor ve sevdiği kişilerin hayatları da tehlikeye atılıyor.

Yazar: Josh McDowell - (PDF formatında - 208 sayfa)

tur

DaVinçi Şifresi - Yanıtlara arayış

- 2003 senesinde çıkan roman 'DaVinçi Şifresi' (sonra onun filmi de çıktı) Mesih hakkında çok aşağılayıcı teoriler ve yalanlar çıkardı. Bu kitapta Josh McDowell onlara karşı İncilin haikatını savunuyor.

Yazar: Josh McDowell - (PDF formatında - 58 sayfa)

tur

Ölüm ve acı niçin vardır?

- Doğru bir Tanrı acı ve çekilere nasıl izin verebilir?

Yazar: Ken Ham ve Mark Looy - (PDF formatında - 48 sayfa)

tur

Allah Sevgidir

- Allahın sevgisini ve kurtuluş planını açıklayan bir kitap

Yazar: Can Nuroğlu - (PDF formatında - 80 sayfa)

tur

Kıvılcım

- İncilin temel öğretişleri özellikle müslüman türklere açıklamaya çalışan bir kitap

Yazar: Tarık Kemal & Mete Öztürk - (PDF formatında - 99 sayfa)

tur

Kalelerin Yıkılışı

- Ruhsal savaş için etkin stratejiler

Yazar: David Devenish - (PDF formatında - 322 sayfa)

tur

Toplandığınızda

- İncil'e göre tapınmak nasıl olmalı? 1.Korintliler 11-14 bölümleri üzerine bir açıklama
PDF formatında - 84 sayfa

tur

Sayfanın başına dön -->