Konu: Kutsal Kitap

ders İncili doğru okuyalım

tur kir

ders İncil nasıl yazıldı?

tur kir

PPT "Eskiden nasıl yazılırdı?"
- eski yazı metodları, teksti ayıran işaretler

tur kir

PPT "Kumran tekstleri"
- 1948 senesinde İsraelde bulunan en eski tekstler

tur kir

PPT "Kutsal Kitabın parçaları"
- bütün kitapçıkların adları ve sıralanması

tur kir

PPT "Okuma parçaları bölmek"
- tekstin içinde yardımcı materyaller

tur kir

PPT "Sesli okuma metodları" - kalabalıkta nasıl okunuyor

tur kir

PPT "Haritalar / Geografiya"
- sağımızı solumuzu bilelim

tur kir

PPT "Kutsal Kitap - A'dan Z'ye"
- Kutsal Kitap'a bir kuş bakışı

tur

PPT Kutsal Kitap neden doğrudur?

tur

PPT Kutsal Kitap nasıl yazıldı? Eski Antlaşma

tur

PPT Kutsal Kitap nasıl yazıldı? Yeni Antlaşma

tur

PPT Yaratılış kitabı

tur