AYDINLIKTA YÜRÜMEK

1.Yuh. 1:5-10

Ve Ondan işittiğimiz haber, size bildirdiğimiz haber şudur: Allah aydınlıktır, Onda hiç bir karanlık yok. 6 'Onunla beraberliğimiz var' dersek ama karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş oluyoruz ve hakikatı işlemiyoruz. 7 Ama O aydınlıktadır, ve biz de aynı onun gibi aydınlıkta yürüdük mü, o zaman birbirimizle beraberliğimiz oluyor. Ve Onun Oğlu İsa Mesihin kanı bizi her bir günahtan temizliyor.

8 'Bizim günahımız yok' dersek, kendi kendimizi aldatırmış oluyoruz ve içimizde hakikat bulunmuyor. 9 Günahlarımızı açık açık söyledik mi, O bizi her türlü haksızlıktan temizleyecek. Çünkü O, güvenilir ve doğrudur. 10 Ama 'günah işlemedik' dersek, Onu yalancı çıkarmış oluyoruz ve Onun Sözü içimizde bulunmuyor.

---------------------------------------

Giriş:

Aydınlıkta yürümek ne demek?

1. aydınlıkta yürümek, karanlık işleri yapmamak demektir

Efes 5:5-13

Çünkü şunu kesin bilin: ne zinacının, ne miskin düşünen kişinin, ne de hiç bir açgözlünün (ki, o aslında puta tapmaktır), evet, Mesihin ve Allahın krallığında öylesinin mirası olmayacak. 6 Hiç kimse sizi boş laflarla aldatırmasın. Çünkü tam öyle işlerden için Allahın öfkesi seslemeyen kişilerin üzerine gelecek. 7 Onun için onlara sokulmayın.

8 Çünkü bir zamanlar karanlık idiniz, ama şimdi Rab'de aydınlıksınız. Aydınlığın evlatları gibi de yaşayın. 9 Çünkü aydınlığın yemişi her türlü iyilik, doğruluk ve hakikattır. 10 Her şeyi deneyin, acaba Allahı memnun ediyor mu diye? 11 Karanlığın işleri faydasız şeylerdir. Siz onlara katılmayın; tam tersi - onları açığa çıkarın. 12 Onlar saklıda ne işler yapıyorlarsa, onu anlatırmak bile ayıptır. 13 Ama ne vakıt aydınlığa çıkarılırsa, her şey açık açık görülüyor.

2. aydınlıkta yürümek, iki ayrı yaşam sürmemek demektir

3. aydınlıkta yürümek, açık ve görünen bir hayat sürmek demektir

a) imanlı camdan olmalı – her tarafı görünsün

b) Pentikost gününden sonra:

Apo 2:44-46

Bütün iman edenler bir arada idiler, herşeyi paylaştılar. 45 Ve başladılar, kendi malını mülkünü satmaya. Onları herkesle, herkesin ihtiyacına göre, paylaştılar. 46 Ve günden güne tek bir fikirle Allahevinde devam ederdiler. Evden eve gezip Rabbin ekmeğini paylaşırdılar. Hep birlikte mutlulukla ve saf yürekle yemek yerdiler.

c) en çok cins köke açık oluyoruz, çünkü biliyoruz, onlar lazım bizi korusunlar, bizi tutsunlard) 1.Petrus 2:1-2

Onun için, her türlü kötülük ve her türlü kurnazlık, ikiyüzlülük, kıskançlık ve her türlü zem yapmak - bunları bir tarafa atın. 2 Allahın sözü temiz süte benziyor. Siz de, yeni doğmuş bebekler gibi, o sütü özleyin. Öyle ki, onunla kurtuluşta büyüyesiniz.

e) 1.Kor 12:6-27

Bir parça acı çekerse, bütün parçalar acı çekiyorlar. Bir parça şerefli olursa, bütün parçalar onunla seviniyor. - Mesihin bedeni sizsiniz, ve birbirinizin parçalarısınız.

f) yeni refleksler:

Yuh 3:26-30

Ve Yahya'ya gelip ona dediler ki,

"Muallim, Yordan ırmağının öte tarafında bir adam senin yanındaydı ya. Hani sen Ondan için şahitlik yaptıydın. İşte, O vaftiz ediyor, herkes de Ona gidiyor."

Yahya cevap verip dedi ki,

... Gelin kimin ise, işte, güveyi odur. Ama güveyinin dostu, onun yanında durup onu sesliyor. Ve onun sesini işitti mi, gayet fazla seviniyor. Evet, böylelikle benim sevincim tamam oldu. 30 O lazım büyüsün, ben gene lazım küçüleyim."

- “benim sevincim tamam oldu” kişiler Yahyadan kaçıp İsa’ya gidiyor, o gene seviniyor

4. aydınlıkta yürümek, sevgi dolu bir yaşam demektir:

1. Kor. 13:7

Sevgi herşeyi örter, her şeye inanır, her şeye umut eder, her şeye dayanır.

a) sevgi her şeyi örter

  1. hasır altı etmek – evde süpürüyorsun, ansızın misafir geliyor, tozları ne yapacan? çabuk kilimin altına!

  1. öyle değil - ama: yangın oldu – insan tutuştu – o zaman odeala alıp onu örtüyorsun, hem kendisi maf olmasın, hem de yangın yayılmasınb) sevgi her şeye inanır:

c) sevgi her şeye umut eder:

d) sevgi her şeye dayanır:

- iki monakin yolladı, Moğolistana gitsinler, daha Ukraynaya gelince zorluk gördüler, döndüler

- sen kardeşini seversen, 3000 km yol yapacan, 3 gün uykusuz kalacan, bir hafta aç kalacan.

- eski refleksler: ya patlayacan, ya da içine kapanacan

- patlamak: “Ne? O da kimdir, bana öyle yapsın? Bak şimdi ona gösterecem...”

- içine kapanmak: soğuk davranmak, uzak durmak

- var bir çiçek Mimoza – onun yapraklarına dokundun mu, hemen kapanıyor - birçok imanlı da öyle

- hem patlamak, hem de içine kapanmak aynı anda olabilir:

2.Samuel 13:22-23

Avşalom ise Amnon'a iyi kötü hiçbir şey söylemedi. Kızkardeşi Tamar'a tecavüz ettiği için Amnon'dan nefret ediyordu.

Avşalom kardeşi Amnon ile iki sene bir söz bile konuşmadı, sonra onu öldürdü

- sadece fırsat beklerdi onu bitirsin

- ama gerçek sevgi herşeye dayanıyor

Son:

Gece ilerledi, gün yakınladı. Onun için lazım karanlık işlerden soyunalım ve ışık silahlarını kuşanalım.