2.Korintliler 5:18-21

Büyük transfer ve Mesihin diplomatları

2.Kor 5:18-21

18 Bütün bunlar Allahtandır. O, İsa Mesihte bizi kendisi ile barıştırdı. Bize de barışıtırma işini emanet etti. Hani şöyle:

19 Allah Mesihte idi ve Onunla dünyayı kendisiyle barıştırdı. İnsanların suçlarını onlara saymadı. Bize de barıştırma sözünü emanet etti.

20 Çünkü Mesihin diplomatlarıyız. Allah sanki bizim ağzımızla çağırıyor. Mesihin yerinde yalvarıyoruz: Allahla barışın!

21 Allah günah bilmeyen Kişiyi bizim için günah yaptı. Öyle ki, biz o Kişide Allahın doğruluğu olalım.

Giriş:

- Türkiye'de: kartvizit - en sıradan kişilerde vardı: öğrencilerde, kapıcılarda - ben de yaptırdım kendime

- ayet koyayım - hangisi: düşümdüm: altın ayet... ama kişiler hep meraklı: sen ne yapıyuorsun burada?

- onun için öyle bir ayet istedim, hem Allahın yaptığını açıklasın, hem imanlının işini açıklasın:

2.Kor 5:18-20

18 Bütün bunlar Allahtandır. O, İsa Mesihte bizi kendisi ile barıştırdı. Bize de barışıtırma işini emanet etti. Hani şöyle: 19 Allah Mesihte idi ve Onunla dünyayı kendisiyle barıştırdı. İnsanların suçlarını onlara saymadı. Bize de barıştırma sözünü emanet etti. 20 Çünkü Mesihin diplomatlarıyız. Allah sanki bizim ağzımızla çağırıyor. Mesihin yerinde yalvarıyoruz: Allahla barışın! 21 Allah günah bilmeyen Kişiyi bizim için günah yaptı. Öyle ki, biz o Kişide Allahın doğruluğu olalım.

- bu benim içim Yuhanna 3:16'dan daha açık ve daha güzel bir ayet imansızlara göstermek için

A. “Bütün bunlar Allahtandır” (a.18)

- önceki meseleye bağlanıyor: yeni bir insan olmak

"Demek, bir kişi Mesihte midir, o vakıt yeni bir insandır: eski şeyler ortadan kayboldu, artık yeni şeyler geldi."

- büyük fark var: terbiyeleşmek ile yeniden doğmak, yeni bir insan olmak. Bütün dinler insana öyle bir duygu veriyor ki, “Sen hele bize katıl, ondan sonra yavaş yavaş daha iyi olacan, En sonunda Allaha uygun olacan.”

- İncil buna karşu çıkıyor: “Hayır! Senin halin o kadar düşkün ki, iyileşmek olmayacak. Kesin ölüm lazım olsun. Ama ondan sonra yani bir insan olacan, sana yeni yaşam verilecek.”

- İsa Nikodimus'la konuşurken dedi "SEN yeniden doğmalısın" - nasıl? adam zaten 'Allah adamı' idi, zaten günah işlemezdi, belki bütün İsrailde daha sünnü, daha terbiyeli, daha fazla Allahın kanununa önem veren bir kişi yoktu - eğer böyle birisi Allaha uygun değilse, o zaman hiç kimse kurtulmayacak

- İsa yolsuz kadınlara ve gümrükçülere deseydi `yeniden doğmalısın` onu anlayacaydik - ama demedi

- biz de bugünlerde insanlara çoğu vakıt diyoruz: daha terbiyeli olun, brakın kurban etleri, sigarayı ve sövmeyi - o zaman asıl imanlı oluyorsunuz

- bunu yapmak için İsa lazım değil: her insan kendini sıktı mı, daha temiz bir yaşam sürebilir

- ama yeniden doğmak...? "Bütün bunlar Allahtandır" - insan kendini Allah'a uygun kılamaz, yeni doğuşu vermek Kutsal Ruhun işi: sade O günahlı kişiyi öyle bir dereceye getirebilir, eski tabiyetimiz 100% bozuk olduğunu anlarız.

- ancak Rabbin kendisi insana yeni doğuşu verebilir - bu her sefer yeni bir mucizedir

- ya benim konuştuklarımı anlarsın: o zaman sen de kurtulmuş kişilerdensin

- ya da hiç bir şey anlamıyorsun - konuştuklarım sana saçma geliyor - o halde ne kadar konuşsam anlayamacan. Allahın Ruhu lazım senin hayatında, senin yüreğinde daha fazla işlesin bu hakikatları iyi gibi anlayasın.

- ondan sonra bir mucize oluyor:

B. “Allah Mesihte idi” (a.19)

Onunla dünyayı kendisiyle barıştırdı. İnsanların suçlarını onlara saymadı.

Yuhanna 14:8-10

8 Filipus Ona dedi: "Rab, bize Baba'yı göster. O kadar yeter bize."

9 İsa ona dedi: "Ey Filipus, bunca vakıt sizinle birlikteyim ve beni hâlâ tanımadın mı? Kim beni görmüşse, Baba'yı görmüş oluyor. Nasıl oluyor da diyorsun 'Bize Baba'yı göster'? 10 Ben Baba'dayım, Baba da bendedir. Sen buna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendimden söylemiyorum. Hayır, bende duran Baba o işleri yapıyor.

- İsa gerçek anlamda İMANU-EL "Allah bizimle"

- bu laf çoğu vakıt nasıl anlaşılıyor: "Yap yapacağını... Allah bizimledir"... yani bizi destekleyecek, bizi arkalayacak

- onun için herkes onu düşünüyor: Allah bizimle - Almanyada 2.Dünya Savaşında, nazi askerlerin kayışlarında yazardı: "Allah bizimledir"

- ve çoğu insanlar, hatta çoğu imanlılar bu kocaman hakikatı en derin olarak anlamıyorlar

- "Allah Mesihte idi" Allalhın yeryüzüne gelmesi, kısa bir epizod değildi, geçici bir ziyaret değildi. İsa Mesihte Allah insanlıkla birleşti:

- "BG splav" / TR "alaşım" - nasıl iki metalı yüksek derecede sıvı haline getiriyorsun, sonra karıştırıp yepyeni bir metal yapıyorsun - çıkan materyal yepyenidir, hiç bir şeye benzemiyor (bronz = bakır + kalay)

- işte: "Allah Mesihte idi" derken demiyoruz: Allah yeryüzüne kısa bir ziyaret etti - ama insanlıkla birleşti:

- bu çok büyük bir sırdır: kimse o nasıl oldu diye tam olarak anlamaz, ama hakiikat olarak, fakt olarak onu biliyoruz:

1.Tim 1:5

"Çünkü tek bir Allah var ve insanlar ile Allahın arasında da tek bir aracı var: O da insan olan Mesih İsa'dır"

- bunun derinliğini kimse anlayamaz: 300 sene uğraştılar bunun nasıl olduğunu dile getirmek için. Büyük konseyler, kavgalar yapıldı

- hiçbir insan böyle karışık ve anlaşılması zor bir öğretiş ortaya koymadı: hepsi Yahudi idiler ve öyle öğretiş çıkarmaktan hiç bir fayda olmayacaydı.

- Bu, İsanın kendi sözlerine dayanıyor: başka türlü onun içindeki kontrastı anlamayacaz: Celile Gölünde fırınatya tutulduğu zaman, önce yazıyor: "Kayığın arka tarafında uyuyordu, çünkü çok yorulmuştu" - burada insan tarafını görüyoruz: Allah yorulmaz

- sonra kalkıp "Rüzgar sus!" diye bağırıyor... ve rüzgar sahiden de kesiliyor. Öğrencileri korku içinde soruyorlar: "Kim be adam?" - orada onun Allah tarafını görüyoruz

- Allah bunu neden yaptı? Amacı neydi? BARIŞTIRMAK - değil, kendi şanını göstermek, değil insanları korkuttursun, değil insanlardan daha fazla itaat ve saygı görsün - ama sevgi yüzünden

- ve şimdi görüyoruz, nasıl Allah İsa Mesih'le büyük bir transfer gerçekleştirdi

C. “Allah günah bilmeyen Kişiyi bizim için günah yaptı”

- bu korkunç ve çok derin bir ayet: değil İsayı günah yaptı, İsa her konuda denendi ve asla günah işlemedi

- yanlış öğretiş: İsa son gününde günahlı oldu ve halkı olarak Allahın cezasını çekti - cendeme indi - 3 gün 3 gece acı ve ceza çekti - büyük sapıklık - İsa günahın kendisi oldu !!!

Gal 3:13

Mesih bizim için lanet oldu, ve böylelikle bizi kanunun lanetinden satın alıp kurtardı. (Çünkü şöyle yazılıyor: 'Her kim bir ağaca asılırsa lanetlidir.')

- iki hayvan:

(1) keçi: Kefaret Gününde (Yom Kippur) -


(2) yılan:

Yuhanna 3:14

"Musa bir vakıt ıssız yerlerde iken yılanı yukarı kaldırmıştı. 'İnsanoğlu' da aynı öyle lazım yukarı kaldırılsın"

- ilk okuduğumda şok oldum. değil mi, yılan hep şeytanın hayvanı, İsa nasıl oluyor kendini bir yılana benzetiriyor?

- bir sırık üzerinde yılan: problem ne idi onu yukarı kaldırdı:

- herkese gösterdi: günahın ciddiliği ne kadar büyük

- haç olmadan, İsa ölmeden, kan dökülmeden, Allah günahı bağışlayamaz mı: - cevap: elbette yapabilirdi... ama o zaman kimse günagı ciddi almayacaktı

D. "Öyle ki, biz o Kişide Allahın doğruluğu olalım."

- bu da birinci laf kadar şok edici: Allahın doğruluğu nereden belli oluyor?

- Allah bizi doğru sayıyor:

Rom 3:26

O istedi, şimdiki zamanlarda doğruluğunu göstersin. Hem kendi doğruluğunu açıklasın, hem de İsa'ya iman eden kişiyi doğru sayabilsin.

- doğru sayılmak nedir: değil “Sen suç işledin, ama neyse, gene iyisin. Haydı af ettim seni” - Hayır! Doğru sayılmak demek bir davadan suçsuz olarak çıkmak. Sanki hiç bir zaman o suçu işlemedin gibi oluyorsun. Ve sonra birhangi reporter kalkıp sana iftira atarsa, sen yapmışın diye, ona ceza verecekler.

- biz de Mesihte öyle oluyoruz, sanki hiç bir zaman gğnah işlemedik !

Fil 3:9

Onun içinde bulunmak istiyorum. Değil kanundan gelen bir doğruluk olsun bende, ama Mesihe iman etmekten gelen bir doğruluk. Allahtan gelen ve imana bağlı olan bir doğruluk olsun bende

- Allah doğruluğunu göstermek için bizi gösteriyor

eskiden yargılamakla doğruluğunu gösterirdi - ama şimdi bütün meleklere, ruh varlıklarına bizi gösteriyor

Efes 3:10

Öyle ki, Allahın çok türlü bilgiliği şimdiki zamanlarda belli olsun. Onu göklerdeki ruh hükümetlere ve kuvvetli ruhlara bildirmek için, Allah kiliseyi kullandı

Dan 12:3

Bilgeler gökkubbe gibi, birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar.


E. Bize de barıştırma sözünü emanet etti.

20 Çünkü Mesihin diplomatlarıyız. Allah sanki bizim ağzımızla çağırıyor. Mesihin yerinde yalvarıyoruz: Allahla barışın!

1. diplomatın saygınlığıi privilegyaları var - Allah evlatlarıyız

2. diplomatın dokunmazlığı var - Şeytan bize dokunmaz

3. diplomat sadece onu gönderenin işini düşünüyor

4. diplomat yabancıdır

1. diplomat viza veriyor - biz de imansızlara yol gösteriyoruz