2. Korintliler 6:14-18

Uygunsuz boyunduruk

Giriş:

- Biliyorsunuz: kışın mahallelerimiz teçen şokolatla doluyor - her yanı çamur, her nereye basarsan bokluk

- ve bir düşün: öyle bir havada düğün yapıyorsun, 800 - 1000 levalık beyaz gelinlik almışın ve şimdi onu dışarıda herkesin önünde giyiyorsun - nasıl onu temiz tutacan? Nasıl: her adımı önceden iyice planlıyorsun, değil mi. rastgele ayak basmıyorsun

- İsa Mesih bize öyle bir beyaz gelinlik verdi ve istiyor onu temiz tutalım - Pavlus imanlılar için diyor ki: "İstiyorum, sizi Mesihe lekesiz olarak teslim edeyim." (2.Korintliler 11:2)

- OKU !

14 İmansızlarla birlikte uygunsuz bir bondruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla haksızlığın ne ortaklığı olabilir ki? Ve aydınlıkla karanlığın ne beraberliği olabilir? 15 Mesihle Beliyal'ın ne uygunluğu olabilir? Ya da, bir imanlının imansız bir kişide ne payı olabilir? 16 Ve Allahın evi putlarla ne birliği olabilir? Ama biz yaşayan Allahın eviyiz. Allahın dediği gibi: "Ben onların aralarında oturacam ve yürüyecem. Ben onların Allahı olacam, onlar da benim halkım olacaklar."

17 Onun için Rab diyor: "Onların arasından çıkın, ayrılın! Mundar bir şeye dokunmayın, ve işte, ben sizi kabul edecem. 18 Ben size Baba olacam, siz bana çocuklar ve kızlar olacanız." Evet, sonsuz kuvvetli Allah öyle diyor.

- 'bondruk' nedir: aslında 'boyunduruk', yani boyunda duran bir ağırlık - o bir instrument: iki güçlü yük hayvanı birbirine bağlıyor, öyle ki ayrılmasınlar ve birlikte bir iş bitirsinler. Tarlada sabanı çeksinler.

- Ve burada İsa sana diyor ki, bu iki kişi biz olacaz: bir tarafta sen çekiyorsun, ama öbür tarafta ben çekiyorum.

Matta 1:29-30

"Benim bondruğumu takın ve benden öğrenin. Çünkü ben yavaş ve alçakgönüllüyüm. O vakıt canlarınız için rahatlık bulacanız. 30 Çünkü benim vereceğim bondruk kolaydır, benim vereceğim yük yiğindir."

- herkesin sırtında bir yük var - ondan kaçamayız: ama o yükle ne yapacaz bizim elimizde - istersek onu yalnız taşıyacaz - istersek onu Mesihe brakacaz - o sanki daha güçlü, daha yüksek: bütün yük onda duruyor.

- ama sadece eger kendimizi ona bağlarsak, dersek: "Te buradayım, senin yanından ayrılmayacam. Göster bana ne iş yapayım"

- ama başka bir varyant var: istersem kendimi başka kişilere bağlayacam, onların bondruğunu takacam

- bu fikir, hani uygunsuz bondruk düşüncesi EAdan geliyor

Yasa 22:10

"Çift sürmek için eşeği öküzle birlikte koşmayacaksın.

- bu konuda Musanın Yasasında bir sürü kurallar var, pek anlaşılmıyor - ama amacı aynı: birbirinden farklı şeyleri karıştırmayacaksın

Yasa 22:9>

"Bağına iki çeşit tohum ekmeyeceksin. Yoksa ektiğin tohumun da bağın da ürününü kullanamazsın.

Yasa 22:11>

"Yünle ketenden dokunmuş karışık kumaştan giysi giymeyeceksin.

Levililer 19:19

"Farklı cinsten iki hayvanı çiftleştirme."

A. En büyük ders: evlilik

Baştan beri Rab halkını uyardı: "İmansızlarla evlenmeyin"

Çıkış 34:15

Ülke halkıyla herhangi bir antlaşma yapmayın. Yoksa onlar başka ilahlara gönül verir, kurban keserken sizi de çağırırlar; siz de gider yersiniz. 1>6> >Kızlarını oğullarınıza alırsınız. Kızlar başka ilahlara gönül verirken oğullarınızı da artlarından sürükler.>

- örnek: Şimşon

Hakimler14:1

Şimşon bir gün Timna'ya gitti. Orada Filistli bir kadın gördü. 2 Geri dönünce annesiyle babasına, "Timna'da Filistli bir kadın gördüm" dedi, "Onu hemen bana eş olarak alın."> 3 Annesiyle babası, "Akrabalarının ya da halkımızın kızları arasında kimse yok mu ki, sünnetsiz Filistliler'den kız almaya kalkıyorsun?" diye karşılık verdiler. Ama Şimşon babasına, "Bana o kadını al, ondan hoşlanıyorum" dedi.

- burada ana babanın rolü de belli oluyor: onlar lazımdı desinler "Hayır, oğlum, bu konuda seni desteklemiyoruz. Madem sen çok fazla istiyrsun bu yolu tutmayı, o zaman herşey kendin yapacan. Bizi hiç karıştırma"

- ama gidip kızı alıyorlar. Şimdi diyecen: kız lazım kocasına boyun eğsin, onun sırasına girsin ...

- aslan - düğün, sarfoşluk - bilmece

Hakimler 14:15-17

Dördüncü gün gençler Şimşon'un karısına dediler: "Kocanı kandır da bize bilmecenin cevabını versin. Yoksa, seni de babanın evini de yakarız." 16 Şimşon'un karısı ağlayarak ona dedi: "Benden nefret ediyorsun. Beni sevmiyorsun. Benim cinsimden bir bilmece sordun, cevabını bana söylemedin." Şimşon karısına dedi: "Bak. Anneme babama bile söylemedim, sana mı söyleyeceğim?">

17 Kadın bütün düğün boyunca yedi gün ağlayıp durdu. Kadının sürekli sıkıştırması üzerine Şimşon yedinci gün bilmecenin cevabını ona söyledi. Kadın da cevabını kendi cinsine iletti.

- sonra belalar başlıyor: Şimşon Aşkelon kasabasına giriyor, 30 kişi öldürüyor, evlerini soyuyor, , karısını da başkasına veriyorlar

- sonra gene akıllanmadı, gene Filistinli bir karı aldı

- en korkunç örnek: Süleyman - 1.Krallar 11

1.Krallar 11:1-7

Kral Süleyman firavunun kızının yanısıra Moavlı, Ammonlu, Edomlu, Saydalı ve Hititli* birçok yabancı kadın sevdi.

2 Rab İsrail halkına demişti: "Ne siz onların arasına girin, ne de onlar sizin aranıza girsinler; çünkü onlar kesinlikle sizi kendi ilahlarının ardınca yürümek üzere saptıracaklardır" Bu kadınlar o uluslardandı. Buna karşın, Süleyman onlara sevgiyle bağlandı. 3 Süleyman'ın kral kızlarından yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi vardı. Karıları onu yolundan saptırdılar.

5 Saydalılar'ın tanrıçası Aştoret'e* ve Ammonlular'ın iğrenç ilahı Molek'e* taptı. 6 Böylece RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı, RAB'bin yolunda yürüyen babası Davut gibi tam anlamıyla RAB'bi izlemedi. 7 Yeruşalim'in doğusundaki tepede Moavlılar'ın iğrenç ilahı Kemoş'a ve Ammonlular'ın iğrenç ilahı Molek'e tapmak için bir yer yaptırdı.

- bu hemen hemen her zaman öyle olacak: imanlı taraf imansızı kendine çekemeyecek, ama imansız taraf imanlıyı çekecek

- deneme: iskemlede dur, daha yüksek bir pozisyon, kim kimi çekecek?

B. Rab bizden zor bir denge bekliyor

1. Rab istemiyor, manastıra çekilelim

- yoksa dünyaya nasıl şahitlik yapacaz, nasıl tuz ve ışık olacaz, insanlar nasıl kurtulacak

- imansızlarla bütün kontaktımızı kesmek aslında sevgisizliktir, benciliktir

1.Kor 5:9-10

Mektubumda size yazmıştım ki, zinacılarla işiniz olmasın. 10 Ama demek istemedim, dünyadan olan zinacılarla, ya da açgözlülerle, dolandırıcılarla, puta tapanlarla. Öyle olaydı, lazımdı bu dünyadan dışarı çıkaydınız. "

2. aynı zamanda istemiyor imansızlara uyalım:

1.Korintililer 15:32-34

Eger ölüler dirilmese, o zaman "yiyelim, içelim. Nasıl olsa yarın ölecez." 33 Hiç aldanmayın: "Kötü arkadaşlar, güzel terbiyeyi bozuyorlar." 34 Doğruluğa uyanın ve günah işlemeyin. Çünkü bazıların Allahtan haberi yok. (Ağarlanasınız diye bunu söyledim.)

- burada iki tür düşünce tarzı için mesele oluyor: var insan, sade bu dünyayı düşünüyor, aklı fikri sadece bu yeryüzünde başka bir şey bilmiyor

- o kişi değil Allahsız, ateist: "Elbette Allah var" diyor, ama sonsuzlukta ona hesap verecez diye hesap etmiyor, ona göre plan yapmıyor

- var gene başka kişiler, kim İsanın dirilişi ciddi alıyorlar - değil sade senede bir defa bayramda andığımız bir olay - ama her gün kafalarında yer alan bir hakikat: madem İsa dirildi benim bütün hesaplarım değişti - artık sonsuzluk için hesap yapıyorum.

- ve dünya ile konfliktimiz buradan geliyor, onun için lazım ayrı olalım - savaş senin kafanda oluyor

- geçenlerde bir köyde idik bir ders vermek için - kaldığımız hanede kadın imanlı, erkek değil - evini bize gösterdiler: her oda süper luks, 12 sene gurbette işliyorlar, senede sade birkaç ay BGda - adama dedim ki: "Aga remontlar bitmez"

- cevabı çok derin idi: "Elbette bitmez. Zaten lazım bitmesinler, yoksa ne için yaşayacaz, neyle kendimizi eğleyecez?"

- bu cevabı beğendim: bari açık açık konuştu, demedi: "Ama bize yeni falan lazım, yeni fişman lazım" - kişinin düşüncesi sade bu yeryüzündeki şeylerde

- bir imanlı öyle düşünürse, nasıl sonsuzluk için planlar yapsın?

- 'uygunsuz bondruk' sadece evlilik için konuşmuyor, ama tam bu mesele için - mahalle düşüncesi bizi bir bondruğa sokuyor: lazım düğün yapasın, lazım çoçuğuna ev yapasın, lazım sünnet yapasın, kutlayasın, "Aa, kızını okuturma, çalacaklar onu mektepten" - "Ee, sen de! Sekize kadar oku, yeter. Papaz mı olacan?" - bütün bunlar birer bondruk !

- 'uygunsuz bondruk' tam olarak ne demek oluyor bugün - o zamanlarda putperestlik gündelik hayatın bir parçasıydı: sen adım başı putlara tapmak zorunda kalırdın:

- Pavlus gemi ile yolculuk yaparken: Apo 28:11 - gemi "ikiz tanrılar" denilen Kastor ve Poluksa adanmıştı. Onların sembolu yelkenlerde ve arka tarafında vardı - zorluklarda hepsi o tanrıya dua ederdiler

- mesela bir esnafsın, diyelim kuyumcu. Her kasabada bir sendikat vardı, yani profsoyuz, onlar senin zanaatını korurdular. Başarılı olmak için lazımdı onların üyesi olasın. Ama onların toplantılarında hep birhangi tanrıya kurbanlar, adaklar yapılırdı. Sen katılacan mı?

C. beş tane kontrast

1. Çünkü doğrulukla haksızlığın ne ortaklığı olabilir ki?

- amacımız başka: bir imanlı, bir Mesihçi ne için uğraşıyor: doğru olan yapılsın* - Rabden istiyoruz bizi doğru saysın - ve o doğruluğu aldıktan sonra biz de artık her konuda doğru olanı yapmaya çalışıyoruz

- dünyada gene başka: kurnaz ol, kendini ezdirme, kendi hesabına bak

2. Ve aydınlıkla karanlığın ne beraberliği olabilir?

- görüşümüz başka: Mesih söz verdi:

Yuhanna 8:12

"Dünyanın aydınlığı benim. Kim benim arkamdan gelirse, karanlıkta yürümez, ama yaşam aydınlığına sahip olur."

- bu ne demek: önümüzü görüyoruz, bize ne olacağını biliyoruz, İmşallah kalmadı, Allah isterse kalmadı - bu sonsuzluk içi

- ama gündelik hayat için de aydınlıktayız: Mesihçi planlı yaşıyor, onun bir hedefi var. Rabbe hizmet ederken kendine konkretno hedefler koyuyor ve onların peşinden gidiyor

- mahalle öyle değil: günden güne yaşıyorlar, başkaları seni aydıyor; televizya ne derse, sen onu tekrarlıyorsun hiç düşünmeden

3. Mesihle Beliyal'ın ne uygunluğu olabilir?

- Belial, İsanın zamanında en büyük kötü ruhun adı olarak geçerdi, yani Şeytan için başka bir ad

- efendimiz ayrı: Mesihçinin hayatı bir kurban hayatıdır, hizmet hayatıdır (Rom 12:1)

"bedenlerinizi diri, kutsal ve makbul bir kurban olarak Allaha teslim edin. Bu, akıla uygun bir hizmetiniz oluyor."

- dünyadakiler Şeytana hizmet ediyorlar: bu belki ağır bir laf, ama gerçektir, bunu sevgisizlikle ya da gururla söylemiyoruz,

- bu sanki bugünlerde pek anlaşılmıyor, "Ne, benim anam, babam nasıl Şeytana hizmet ediyorlar?" - ama zaman gelecek bu herkese belli olacak: sade iki igrup insan kalacak; Mesihin damgasını alanlar ve canavarın damgasını alanlar,

- Koka Kola ve Pepsi Kola - sanki başdüşman: sen öbür firmanın bir adamını görürsen, onunla ahbaplık yapacan mı? Çok fazla yardım edersen, senin fıirman batacak, işsiz kalırsın

4. bir imanlının imansız bir kişide ne payı olabilir?

- alacağımız, umut ettiğimiz şey farklı:

Mezmur 16:5

Benim payıma, Benim kâseme düşen sensin, ya RAB - bir Mesihçinin alacağı, umut ettiği şey Rabbi kazanmak - bu ona para, mülk, hatta sağlıktan daha önemli.

- dünyadakilerin karşılığı, payı başka:

Vaiz 1:2-3

"Her şey boş, bomboş, bomboş!" diyor Vaiz. 3 Ne kazancı var insanın Güneşin altında harcadığı onca emekten?" - onun elinde bir şey kalmıyor.

5. Ve Allahın evi putlarla ne birliği olabilir?

- hakikat ve yalan meselesi:

- biz Allahın evinde gerçek tanrıya tapıyoruz, dua bizim için psiholojik bir metod değildir, gerçekten dualarımızı işiten biri var

Yeşaya 41:29

Hepsi bomboş, yaptıkları da bir hiç. Halkın putları yalnızca yeldir, sıfırdır."

1.Korintliler 10:19-21

19 Peki, ne demek istiyorum? Acaba, put bir şey midir? Ya da putlara adanmış yiyentiler mi bir şeydir? 20 Ama Allahsız kişiler, adaklarını değil Allaha ama kötü ruhlara yapıyorlar. Ve ben istemiyorum, kötü ruhlara ortak olasınız. 21 Siz hem Rabbin kadehini, hem de kötü ruhların kadehini içemezsiniz. Hem Rabbin sofrasına, hem de kötü ruhların sofrasına katılamazsınız.

- biz sofralara katılmıyoruz. BG'da bir imanlı başka hiç bir şey bilmizse, 'kurbanlar adaklar, sofralar yasak!" diye biliyor

- ama bir düşün: komşu bayramlarda, ölülerin günlerinde sana bir tepsi ile geldi mi, onu gmrüyorsun, anlıyorsun ve reddediyorsun

- ama aynı biçimde komşu sana görünmeyen bir tepsinin üzerine fikirler sunuyor... onları kabul ediyorsun ama, değil mi?

D. başka meseleler

1. fuhuş, gezgincilik

- Korinteki imanlılar için bir put tapınağa gitmek, oradaki kadınlarla ve erkeklerle yatılık yapmak gayet normal idi - ve Pavlusun en büyük teması burada odur

- bugünlerde onu ofitsyalno kimse bir tapınmak olarak yapmıyor, ama maalesef bu konuyu ciddi almayan özellikle erkek imanlılar var

- hem de bahane uyduruyorlar: "Ne yapalım, erkekiz. Allah bizi öyle yarattı"

1.Korintliler 6:15-18

15 Yoksa bilmez misiniz ki, bedenleriniz Mesihin parçalarıdır? Madem öyle, kalkıp Mesihin parçalarını bir yolsuzun bedenine parça yapayım mı? Olamaz öyle şey! 16 Yoksa bilmez misiniz, kim bir yolsuzla birleşirse, onunla bir beden oluyor? ... 18 Zinadan kaçın! İnsanın işlediği her günah, bedenin dışındadır. Ama kim zina işlerse, kendi bedenine karşı günah işlemiş oluyor.

- özellikle gençler ve gurbette yalnız yaşayanlar bu konuda dikkat etsinler. Bir kardeş bana anlattı ki, Bulgaristandan Almanyaya gelenler hemen hemen hiç almanca bilmiyorlar, ama en birinci öğrendikleri lafların arasında 'yolsuz kadın' ne demek diye öğreniyorlar

- hiç aldanma: Yatılık yapmakla o kişiyle uygunsuz bir bondruğa giriyorsun ve artık serbest değilsin

2. borçlanmak

- burada mesele olmuyor, işsiz kaldın, elektrik ve su parasını ödeyemedin... ama mahallede kişiler en çok neden borçlanıyorlar: evde remontlar, düğünler ve gereksiz eşyalar: çocuğuna bir i-Phone, evde tuvaletin yok, ama 2 metrelik plazma televizyor var... te böyle şeyler için

- ve o korkunç bir bondruktur - kimseyi bu harcamalar için davalmak istemiyorum, banka hesabında 100.000 leva var: güle güle elli bin levalık düğün yap

- ama cebinde yokken gene o kadar pahalı düğün yapmak korkunç bir akılsızlıktır ve bondruktur. Banka senin hayatını aydıyor

- İncilde nasıl: "Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye borcunuz olmasın" - evet, borca girmek istersen, kardeşine hizmet, ve ona izin ver o sana hizmet etsin... Rab bu tür borçları seviyor

son:

- Rab istiyor sade onun bondruğuna giresin, başka bondruklar sana zarar verecek - "Ama siz, kardeşler, serbestliğe çağrıldınız." (Galatyalaılr 5:13)

- büyük bir vaad, bir obeştanie veriyor:

17 "Onların arasından çıkın, ayrılın! Mundar bir şeye dokunmayın, ve işte, ben sizi kabul edecem. 18 Ben size Baba olacam, siz bana çocuklar ve kızlar olacanız."

- bu sözler aslında İsrail halkına söylendi - biz çok seviyoruz diyelim: yeni İsrail biziz" doğru, ama nasıl eski İsrail çağrıldı ayrı olmaya, biz de lazım öyle olalım