Açıklama 13:11-18

Topraktan çıkan canavar11 Ve başka bir canavar, yerden çıkan bir canavar gördüm. Onun iki boynuzu, sanki bir kuzunun boynuzları, vardı. Ama ejder gibi konuşurdu. 12 Bu canavar, birinci canavarın bütün kuvvetini onun önünde kullandı. Bütün dünyayı ve dünyada oturanları öyle yapıyor ki, birinci canavara tapsınlar, hani onun ölüm yarası iyileşmişti. 13 Ve büyük mucizeler yaptı. Öyle ki, bütün insanların önünde gökten yeryüzüne ateş yağdırıyor bile. 14 Ve o mucizelerle, hani ona verildi ve onları birinci canavarın önünde yapıyor, onlarla yeryüzünde oturanları saptırdı. Onlara buyurdu, öbür canavarın putuna yapsınlarmış, hani kılıçtan o yarayı aldı ve gene de yaşadı. 15 Ona verildi, öbür canavarın putuna soluk versin. Öyle ki, canavarın putu konuştu bile. Ve öyle yaptı ki, kimler öbür canavarın putuna tapmazsa, onlar öldürüldü. 16 Ve herkesi, küçükleri hem de büyükleri, zenginleri hem de fukaraları, serbest kişileri hem de köleleri, herkesi zorlayacak, sağ eline ya da alnına bir nişan alsın. 17 Öyle ki, sade o canavarın adının nişanını, ya da onun adının numarasını kim almışsa, onlardan başka kimse ne mal alabilecek, ne de satabilecek.

18 Bu durumda anlayış lazım. Kimde akıl varsa, o canavarın numarasını hesaplasın, çünkü o bir insanın numarasıdır. Ve onun numarası altı yüz altmış altıdır.

- bu tekst, bütün Açıklama kitabının en çok konuşulan ve tartışılan parçadır – burada düşünmek için çok matryal vardır, biz de birkaç hafta ona bakacaz- ikinci canavar nedir ve nereden geliyor?

ikisi aynı amacın peşinden gidiyorlar: herkes ejdere tapsın

- ama ejder (Şeytan) açıkça onu yapamıyor – kişiler o tuzağa düşmeyecekler – onun için kendine iki yardımcı yetiştirdi

- birincisi denizden: deniz her zaman Allahsız milletler için bir sembol – dünya kralları

- ama bence bunlar iki kişi değil – bir sistemin iki tarafıdır:

(1) denizden çıkan canavar – dünya milletlerin arasından yapılan tek dünya hükümeti – bütün güçler birleşiyorMEZMUR 2

1 Ne için milletlerin bu kaynaşması, halkların bu boş mırmırdanması?

2 Dünyanın kralları kafa kaldırıyorlar ve prensler aralarında sözleşiyorlar, RAB'be ve onun Mesih’ine karşı:

3 “Onların bağlarını koparalım”, diyorlar, “Ve zincirlerini üzerimizden atalım.”

4 Göklerde oturan gülüyor; Rab onlarla eğleniyor. 5 O zaman öfke içinde onlarla konuşacak; Kızgınlığı ile onları korkuturacak:

6 “Ben”, diyecek, “kralımı yerleştirdim, Kutsal Sion tepesinin üzerine.”

7 RAB’bin fermanını yayacam: O bana şöyle dedi:

“Sen benim Oğlumsun; sen benden bugün oldun.

8 Dile benden, sana miras olarak milletleri, mülk olarak dünyanın dört bucağını vereyim.

9 Demir sopası ile onları ezeceksin, ve bir çömlekçi küpü gibi, onları param parça edeceksin.”

10 O halde şimdi, ey krallar, akıllanın! Dünyanın büyükleri, ders alın!

11 RAB’be korkuyla hizmet edin, ve titreyerek sevinin. 12 Oğulu öpün ki, öfkelenmesin,

ve siz, izlediğiniz yolda yok olmayasınız; çünkü öfkesi çabucak alevlenir.

Ne mutlu ona sığınanlara!

- bu yeni dünya sistemi yeni bir şey değildir, yüzlerce sene hazılanıyor – ama son senelerde gittikçe hızlanıyor

- 1919 Samuel Zane Batten “Yeni dünya sistemi” kitabında yazdı:

Tek dünya hükümeti en başta insanların kafalarında başlıyor: en birinci bir ideal, bir fikir, bir din olmalı – ancak o zaman bedensel dünyadada gerçekleşebilir”(2) topraktan çıkan canavar – kişiler sadece dışarıdan birliğe zorlanmıyorlar – aynı zaman içeriden de onu bir inanç sistemi seve seve kabul ediyorlar

- ve onun için şimdi ikinci canavarı görüyoruz: topraktan çıkıyor – Yahudilerin düşüncesinde toprağın altından çıkan şeyler hep Şeytandandır,

- Açık 9:1-3

Beşinci melek borazanını bağırtırdı. O zaman gökten yeryüzüne düşmüş bir yıldız gördüm. Ona dipsiz çukurun anahtarı verildi. 2 Ve dipsiz çukuru açtı. O zaman çukurdan duman yükseldi, sanki kocaman bir ocaktan çıkan duman gibi. Ve çukurdan çıkan dumandan güneş ve hava karardı. 3 Dumandan çekirgeler çıkıp yeryüzüne yayıldı

- çekirgeler: milyonlarca kötü ruhlar salınıyor yeryüzüne, insanları ısırsınlar, eziyet etsinler

- bu iki olay birbirlerine bağlıdır: bu topraktan çıkan canavar aynı zaman “sahte peygamber” denilir, hem de Mesih düşmanı (Antihrist)

- o kendi gücüyle işlemeyecek, ama aşağıdan gelen ruhların kuvvetiyle – şu anda onu görüyoruz: her tarafa baktığımızda kötü ruhların propagandasını görüyoruz – ve hepsi tek bir amaç için: sen en başta o canavara tapasın – sonra da onun arkasında saklanan ejdere

- İki canavar Şeytandandır, onunla birlikte bir takım gibi işliyorlar: Şeytani üçlübirlik – nasıl Baba, Oğul ve Ruh bir ise ve birlik içinde hareket ederse, aynı biçimde Ejder, Denizden çıkan Canavar, ve Topraktan çıkan canavar bütün bir birlik içinde işliyorlar

- bizim için politika, kultura, eğitim sistemi, medyalar, sport ayrı ayrı sistemlerdir – ama azıcık daha derin baktık mı, anlaşılıyor ki, hepsi bir sistemdir: ikinci canavar insanları birincisine taptırıyor

demek onların düşüncelerini birleştirip, bir irade altında topluyor: çok hızlı görüyoruz nasıl bir dünya kültürü oluşuyor

- yeryüzünde nereye gidersen git aynı içecek bulabilirsin: Koka Kola – aynı yemek bulabilirsin: MacDonalds – aynı pantalonlar giyebilirsin: Levis – aynı pabuçları giyebilirsin: Puma, Nike ve Adidas

- denemişler: var iki kişinin adları, nereye gidersen git onu tanıyacaklar – değil, Sezar ve Napoleon, Hitler ve Stalin, İsa ve Budda – ama: Madonna ve Arnold Schwarzenegger

- sefte gerçekten bütün dünya birleşiyor – ve sanmayalım bu otomatik oluyor: bunun arkasında bir ruhsal güç var: ikinci canavarB. Sahte dünya dininin özellikleri:

1. birleşme ve kompromis

a. 'Hakikat yok' düşüncesi - 'postmodernizm' - artık gerçek diye bir şey yok, herkesin görüşü ve anlayış doğrudur

b. ekumenizm: kiliselerin birleşmesi

- İsa Yuhanna 17:21'de dua ediyor ki, bütün imanlılar bir olsun – ama bu demek değil ki, bir olmak için her türlü öğretişi ve fikirleri kabul edilsin

- ve bu iyi niyetiyle birçok imanlı aldatılıyor: sanıyorlar birlik iyi bir şeydir – ama bu birlik düşüncesi kullanılıyor,

1.Yuhanna 2:23

Her kim Oğul'u inkâr ederse, Baba'yı da kazanmamış oluyor. Ama kim Oğul'u açık açık tanırsa, aynı zamanda Baba'yı da kazanmış oluyor.

- 'Dünya Kiliseler Birliği' - 600 milyon hristiyan kapsıyor – onu başlatan David Rokefellerc. Papa Yohan Pavel II: hinduistlerle birlik, müslümanlarla, büyücülerle, şamanlarla, vuducularla

- önce Yahudilerle: Yahudi-Hristiyan tradicialar – tabii ki, bir gerçek payı var: EA, aynı tanrı, ama YA :

Fil 3:3

3 Çünkü asıl sünnetli olanlar biziz. Biz ki, Allaha ruhta hizmet ediyoruz, Mesih İsa'da seviniyoruz ve beden şeylere de güvenmiyoruz.

- şimdi: İbrahim dinleri: Yahudilik, Hristiyanlık, müslümanlık

- Gotthold Ephraim Lessing: 1779 – “Hikmetli Natan” oyununda Yüzük Benzetmesi kullanıyor: Yeruşalim'de Natan adında Yahudi bir tüccar, Müslüman kral Saladin ve bir hristiyan şövalye (ritsar) tartışıyorlar hangisinin dini en doğrudur

- o zaman Natan bir benzetme anlatıyor: bir adamın sihirli bir yüzüğü varmış, kim onu takarsa otomatik Allaha makbul olurmuş, insanlar da onu övermişler

- adam yaşlanınca üçüsüne de söz veriyor, o yüzüğü miras alsınlar – sonra iki tane kopya yaptırıyor ve ölüm yatağında herkese birer yüzük vermiş

- kardeşler hemen kavga etmeye başlamışlar, hangisinin yüzüğü aslısı imiş diye, en sonunda bir bilgin adama gitmişler, aralarında karar versin

- o da demiş ki, “Şu anda buna karar veremem, olabilir üçü de sahte olsun. Ancak zaman gösterecek. Madem gerçek yüzük sahibi Allahın gözünde makbul kılıyor ve insanların sevgisini kazandırıyor, o zaman siz önce öyle yaşayın, sonra yüzüğü de gerek kalmıyor”

- bu benzetme insanın kulağına hoş gelebilir – ama burada ikinci canavarın parmağı var: onu haberi “Aslında gerçek, kalıcı ve geçerli tek bir hakikat yoktur! Sen kendi kendine bir hakikat uydur”

- bu topraktan çıkan canavarın önemli bir özelliği: bir kuzuya benziyor = ilk bakışta oun sözleri yavaş, hoş, güzel ve yumuşak geliyor kulağımıza – ama sonra: “ejder gibi konusyor” = aacık daha derin düşündük mü anlıyoruz, onun sözerli Şeytanın sözleridir

- ama biz o sahte peygamberin işlerini bozuyoruz, onun hoş sözlerine aldanmıyoruz: TEK bir hakikat vardır “Yol, Hakikat ve Yaşam BENIM - Bensiz kimse Babaya gelemez!”

- Birleşmiş Milletler'in (OON) hareketleri:

2. eski dinlerin yeniden canlanması ve doğrudan kötü ruhların etkisi

- hristiyanlık devlet dini larak yayılınca eski putperest inançları yok edemedi sadece bastırdı. Şimdi onlar yeniden canlanıyor:

- Greklerin tanrılarına tapanlar çok: Zeus, Apollo, Atina ...

- eski german halklarının tapınışı: Wagner, Tolkien: Yüzüklerin Efendisi

- eski Keltlerin inancı: Druidler, Asteriks çizgi romanları

- eski türklerin tapınışı: Bozkurtçular, türk-islam sentezi, aslında birbirlerine ters düşüyor

- Dünya anamız: dişi tanrı

- eski Mısırlıların putları: Ra, Osiris, bir yayın evi: Anubis

- semboller:

(1) Pentagram: beş köşeli yıldız – başaşağı= keçi kafası

(2) ters haç: İsanın haçını eğlentiye almak, Rokçular kullanıyor

(3) Ankh haçı – yukarıda yuvarlak bir göz var her yerde satılıyor, kişiler bilmeden takıyorlar

(4) iki boynuzlu boynuzlu sağ yumruk – rok grupalar onu yaymaya başladı 30 sene önce – aynı zaman Helen Keller: dilsizlerin el işaretlerini

(5) tek göz – herşey gören göz – piramitlerin en yüksek tepesinde – bir dolar notunda – reklamlarda, video kliplerde, her yerde- Elena Blavatski (1831-1891) – teosofya hareketi – asıl anlam: Tanrıyı sevmek – ama doğrudan cinlerin öğretişi

- Alice Bailey (1880-1949)

Tibetten gelen ruhları büyük muallimler ve güdücüler olarak kabul etti -

Ceval Khul - o ruh ona öğretişleri verdi, ona diktovka yaptı - Maitreya: beklenen Mesih odur – her din onu bekliyor başk başka adlarla, ama hepsi bir kişidir

- Mesih diyor am ao İsa değildir – tabii ki, Antihristtir


- Ceval Kul, Alice Bailey'e bir dua yazdırdı: Büyük Yakarış (Envokasyon)


Tanrı Zihninin Nur kaynağından

Nurlar aksın insan zihnine

Nur insin yeryüzüne.


Tanrı Kalbinin Sevgi kaynağından

Sevgi aksın insan kalbine.

Geri dönsün Mehdi Resul yeryüzüne


Tanrı İradesinin bilindiği merkezden

Gaye yön versin insanın küçük iradesine.

O Gaye ki, üstatlar bilir ve hizmet eder.


İnsan soyu olarak adlandırdığımız merkezden

Sevginin ve Nurun planı hayata geçsin.

Ve şerrin kapısını mühürlesin


Nur, Sevgi ve Kudret

Planı yeryüzünde yeniden tesis etsin.


Hoş ve yumuşak sözlerin arkasında kişiler doğrudan kendilerini kötü ruhlara teslim ediyorlar


3. sahte mucizeler ve peygamberlikler

- Hinduizm ve başka dinlerde

- Meryem'in görünmesi (Fatima, Port., LoUrdes, Fransa, Mejdugorie, Hırvatkso, Tşenştohau - Polonya)

- 2.Sel 2:8-9

8 İşte, 'kanun tanımayan adam' o vakıt ortaya çıkacak. Rab onu kendi ağzının soluğu ile bitirecek. Geldiği zaman onu kendi görünmesi ile yok edecek. 9 O adamın ortaya çıkması Şeytanın işlemesine uygun olacak: türlü türlü kuvvetli işlerle ve nişanlarla ve sahte mucizelerle.

- Matta 24:24

Çünkü sahte mesihler ve sahte peygamberler kalkacak, büyük nişanlar ve mucizeler gösterecekler. Öyle ki, mümkünseydi, seçili olanları bile saptıracaklar.

- mesihler ve peygamberler: dışarıdan ve içeriden

- Joseph Smith: Mormonlar (Mormon kitabında Shakespeare'den ayetler var), Russel: Yehovistler (1914 dünyanın sonu olcak diye kehanet etti), Elena White: Adventistler

4. kolay kurtuluş ve 'ben' inancı

- Alester Crowley (1875-1947) – en büyük satanist, en çok kişi etkiledi

1904 senesinde Mısırda – Ayvaz adında bir ruh ona girdi, ona bir kitabın sözlerini diktovka etti. 20 yüzyıl “Kanun kitabı” - “İstediğini yap – bütün kanun o olacak”

- en korkunç aldatma: kilisenin içinde bile aynı ses var: “istediğini yap – bütün kanun o olacak”

- tapınmada: Rabbin sırasına bakmıyoruz – kulağımıza hoş gelen şeyler yapıyoruz

- öğretişlerde: artık apostolların temelinde durmak yok: “Ama ben gördüm” - “Benim imanlı hayatımda fayda oldu”

- 1.Yuhanna 1:1-3

1 En baştan beri var idi, biz onu işittik, kendi gözlerimizle onu gördük, ona baktık ve ellerimizle onu elledik, hani yaşam sözünden için konuşuyorum. 2 (Ve yaşam belli edildi, biz de ona baktık ve şahitlik yapıyoruz, ve size sonsuz yaşamı bildiriyoruz. O, Baba'nın yanında idi ve bize belli edildi.) 3 Evet, biz neyi gördük ve işittik, işte, onu size bildiriyoruz. Öyle ki, sizin de beraberliğiniz olsun bizimle. Bizim gene beraberliğimiz var Baba ile ve Onun Oğlu İsa Mesih ile.

6