Açıklama 13:12-14
Canavarın putu evlerimizde

A. Canavarın mucizeleri

12 Bu canavar, birinci canavarın bütün kuvvetini onun önünde kullandı. Bütün dünyayı ve dünyada oturanları öyle yapıyor ki, birinci canavara tapsınlar, hani onun ölüm yarası iyileşmişti.

13 Ve büyük mucizeler yaptı. Öyle ki, bütün insanların önünde gökten yeryüzüne ateş yağdırıyor bile. 14 Ve o mucizelerle, hani ona verildi ve onları birinci canavarın önünde yapıyor, onlarla yeryüzünde oturanları saptırdı.

(1) birinci anlam: kötü ruhların aldatıcı mucizeleri

Açık 16:13-14

13 Ve gördüm, nasıl ejderin ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından, sanki kurbağalar gibi, üç tane mundar ruh çıktı. 14 Bunlar, mucize işleyen kötü varlıkların ruhlarıdır. Bütün dünyanın krallarına kadar ulaşıyorlar. Öyle ki, her şeyi güden Allahın o büyük gününde, o kralları muharebe etmek için toplasınlar.

- buna geçen hafta baktık: hem başka dinlerde, hem hristiyanlığın içinde çopk sahte mucieler türeyecek

(2) ikinci anlam: teknoloji

- bugün tehnoloji herşey mümkün kılıyor

gökten ateş: atom enejisi, hidrojen (vodorod) bombası güneşin gücünü dizginledik”

- tehnolojinin en büyük ve en eski hayali:

Gen 3:4-5

Yılan, "Kesinlikle ölmezsiniz" dedi, "Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız."

- sonsuz yaşam ve Allah gibi herşeyi kontrol etmek

- bu senenin 2. ayında Moskovada konferens oldu (OON organızasyonu): Dünyanın Geleceği 2045 – o seneye kadar bilim adamları yeni teknolojilerle ölümsüzlüğü gerçekleştirmek istiyorlar

- 2013-14: hayatı uzatma tehnolojileri – birinci adım olarak her insan 150-200 sene yaşayabilir

- 2015-20: Avatarlar yapılıyor: robotlar – ama sen onları kendi düşüncelerinle kontrol ediyorsun (hiç kopçaya basmadan, konuşmadan bile) – onlar artık bütün işler yapacak zavodlarda, evlerde

- sen düşüncelerle onu kontrol ediyorsun – o da duyduklarını sana yolluyor – artık yolculuk yapmaya gerek yok

- düşüncelerle yeryüzünde her insanlar konuşabilirsin – komputer ve telefon artık senin kafanın içinde olacak

- 2020-25: Beyini hayatta tutmak için sistemler yapılacak – artık insanın bedenine gerek kalmayacak

- insan ölmek üzere iken onu avatarın içine transplant yapacak – böylece sonsuza kadar yaşayacak, daha serbest olacak

- 2030-35: beyini bütün olarak kopya ediyorlar – demek bir insanın bütün kişiliğini artık bir DVDye geçirecekler

- artık bedensel hiçbir şey kalmadı – beyin bile lazım değil, kişi artık büsbütün maşinalaşmış

- 2040-45: nanorobotlar: nanotehnoloji bugünlerde başladı: mikroskopik kadar küçük robotlar var bugün – ama 30 sene sonra onlar istediği biçimi oluşturuyorlar, sonra değişip başka biçim alıyorlar

- senin komputerleştirilmiş beyini artık değiik biçimleri alabilen nanorobotların içine kopya ediyorlar

- ve son durum: onu hologramlara, yani lazer resimlerine yükleyip kosmosa gönderbilirler – insan hiç uzay gemisine binmeden ışık hızıyla başka planetalara ve yıldızlara gidebilir

- insana bütün bunlar belki hoş gelebilir – büyük sözler : ölümsüzlük, serbestlik, yıldızlara gitmek – ama onun sonu bambaşka olacak

- yılan Adem ve Havvaya sonsuz yaşam vaadetti, - ama gerçekten ölüm getirdi

- aynı onun gibi bunu planlayan OON en birinci etapta insanların 90% öldürmek istiyor

- en sonunda belki 100.000 kişi ya kalacak, ya kalmaycak

B. Canavarın putu

Onlara buyurdu, öbür canavarın putuna yapsınlarmış, hani kılıçtan o yarayı aldı ve gene de yaşadı. 15 Ona verildi, öbür canavarın putuna soluk versin. Öyle ki, canavarın putu konuştu bile. Ve öyle yaptı ki, kimler öbür canavarın putuna tapmazsa, onlar öldürüldü.Daniel 3:1-6

Kral Nebukadnessar altın bir heykel yaptı; boyu altmış, eni altı arşındı. Onu Babil İli'nde, Dura Ovası'na dikti. 2 Satrapları*, kaymakamları, valileri, danışmanları, haznedarları, yargıçları, güvenlik görevlilerini ve illerin bütün öbür yüksek memurlarını diktiği heykeli adama törenine çağırttı. 4 Sonra haberci yüksek sesle bağırdı: "Ey halklar, uluslar, her dilden insanlar, size şöyle yapmanız buyruluyor: 5 Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp Kral Nebukadnessar'ın dikmiş olduğu altın heykele tapınacaksınız. 6 Her kim yere kapanıp tapınmazsa hemen kızgın fırına atılacaktır."- burada sanki birinci Dünya Hükümetinindenemsini görüyoruz: kral Nebukadnezar'ın krallığında 20'den fazla halklar yaşardı – hepsinin ayrı ayrı dilleri ve dinleri vard

- öyle bir krallık bir arada tutmak için ortak bir inanç lazım – trik: Nebukadnezar halklara kendi inançlarını yasak etmedi, ama bir şey ekledi: “Neye isterseniz ona inanın, ama oficialno olarak BANA tapın”

- onları birleştirmek için, Nebukadnesar kendini putlaştırıyor, herkesi kendine taptırıyor

- ama kişiler kendisin önünde değil, bir heykelin önünde lazımdı diz çöksünler – böylece kendi kendini çok defa kopya yapıp her yerde aynı anda olabilirdi

- bu metod bütün eski halklarda kullanıldı – bugünlere kadar: Türkiye'de Atatürk, bir vakıt Rusyada Stalin, Kuzey Kore'de Kim Jong İl...

----------------------

- Açıklama: geçmiş yoksa gelecek zaman için mi konuşuyor? - Çifte Gerçekleşme

- Yuhanna'nın zamanında: özellikle Asya oblastında (bugünkü Ege Bölgesinde) emperator tapınışı çok yaygın ve hızlı idi: İsa'nın doğuşu zamanında Augustus sefte olarak 'tarnılaştırıldı' – sonra Nero ve şimdi Domitian

- İyi bir vatandaş olduğunu göstermek için onun heykelinin önünde lazımdı kurban sunasın – 86 Senesinde karar verdiler ona, 'Rab, Tanrı' diye desinler

- alaylarda, toplantılarda ona bağırdılar:

“Bakın, Tanrımız budur” - “Gökten gelen Babamız odur” - “Yeryüzüne barış getirmek için yetki aldı.” - “Dünyanın Rabbi’ - “Zafer sana” - “Kuvvet, kudret, şan, şeref sana” - “Sen kutsalsın, sen layıksın, sade sen” - “Gel tez gel” - “Herşeyin tanrısı” - “Sonsuzluktan sonsuza kadar sen varsın”

----------------------

- bugünler için bu ne demek: gene mi bir büyük emperator gelecek? Bence tek kişi mi, yoksa bir sistem mi önemli değil

- önemli olan: diktator herkese istediğini yaptırıyor: onun isteği herkesi kontrol ediyor – ve bugün onu nasıl yapıyorlar? Bugünkü metod: medyalar = radyo, filmler ve Televizyon

- çünkü aslında put sözü = resim

TELEVIZYON + FİLMLER

1) Propaganda

- halkı savaşlara razı ettirmek için

- eskiden uydurma saldırılar düzenlenirdi

(1) Birinci dünya savaşı: Amerikan halkı tarafsız kalmak istedi – President Woodrow Wilson savaşa katılmak istedi – bile bile Lusitanya adında bir yolcu gemisine silahlar ve bombalar yerleştirdi – bilirdi ki, Alman denizaltıları onu vuracak – Alman hükümeti o planları öğrendi ve gazetelerde ilanlar bile verdi ki, kims eo gemilere binmesin – Wilson gene de buyurdu gemiye silahlar ve bombalar koyulsun – 1915 İrlandaya yakın torpedo atıldı ve batırıldı: 1500 kişi öldü – artık Amerika halkı hazır idi savaşa girsin

(2) 34 sene sonra 1939: Almanyada Hitler Polonyaya savaş açmak istiyor – Glivitse köyünde bir radyo antenası vardı: birkaç Alman SS askerlere Polonyalı uniforma verdiler ve kendi radyo kulesine saldırdılar ve Hitlere karşı mesajlar yayınladı. Artık Alman halkı savaşa hazırdı

- bugünlerde bu artık lazım değil, hersey film studyolarında hazırlanıyor

- 1991 senesinde Amerikan presidenti Bush önce Saddam Hüseyine kuraj verdi, Kuveyte saldırsınlar – sonra İraka savaş açtılar – dünyanın fikrini kazanmak için 15 yaşında bir kız kullandılar: anlattı nasıl İrak askerleri Kuveytte bir hastaneye dalmışlar ve erken doğmuş 315 bebekleri burkanlardan çıkarı öldürdüler – anlatırken bol bol gözyaşları akıttı – bütün herkes bu olayı tekrarladı ve Amerikan halkının fikrilerini etkiledi... herkes savaş istedi

- ama: bu olay hiç olmadı – o kız bir Kuveyt prensin kızı idi ve bu numarayı yapmak için tiyatroculuk dersleri aldı – ama o klip binlerce defa TV'da gösterildi – herkeste Saddam Hüseyine karşı öfke uyandırdı ve herkes savaş istedi

- eskiden komunistler TV kullanırdılar propaganda için: Amerikada kişiler Koleda için oyuncaklar almak isterken uzun kuyruklar oluşuyor – Rusya TV onları çekip komentar yaptılar: “Te görüyorsunuz Amerikada insanlar bir ekmek almak için saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Çok şükür kendi halimize”

- ama bugünlerde aynı propaganda ve daha fenası yapılıyor bizim TV'da

- 2001, 11.Septemvri atentatlarda: büyük bir senaryo idi – daha birkaç dakka sonra ilan ettiler: onu yapan Osama bin Laden idi – ama o kendisi Amerikan hükümeti için işlerdi

- teroristlerin iki tane pasportunu bulmuşlar: o kadar sıcak patlama, beton bile toz duman oldu, insanların cesetleri bulunmadı, bütün New York iki karış toz kapladı – ve tam iki teroristin pasportlarını buldular

- halk bu hikayeleri yutuyor inanıyor

- aylar sonra: Bin Laden'in videoları – hiç benzemiyor; gittikçe gençleşiyor – çak 10 sene sonra onu bulmuşlar, yok efendim senelerce Pakistan'da yaşamış – kimsenin haberi olmadan

- komandosları gönderiyorlar baskın yapsınlarmış – sonra o komandosları öldürdüler – Bin Ladenin cesedini denize döktüler – adam daha 2001 senesinde ölmüştü – ama bütün dünyada insanların düşüncelerini kontrol ediyorlar

- biz propaganda yalanlara inanmayacaz, TV inanmayacaz – Rab bizi çağırıyor uyanık olalım:

1.Selanikliler 5:20-21

Peygamberlikleri bir kenara atmayın! Her şeyi deneyin, iyi olana sıkı tutun.- propagandanın başka adı reklam: Tv seni öyle yapıyor, istemediğini düşünesin, lazım olmayan şeyi alasın

- 1929 senesine kadar kadınlar dışarıda sigara içmezdiler – büyük sigara firmaları Edward Bernays dediler ki, “Biz müşterilerin yarısını kaybediyoruz, bul bir metod nasıl kadınları kandıralım sigara içsinler”

- o araştrıdı ve kadınlara inandırdı ki, erkekler onlara haksınzlık yaparmışlar, diskriminacia – ve New York'ta büyük şovlarda organizacia yaptı: önce yakışıklı modeller seçti, en iyi fotografları tuttu ve kadınlara bir signal verince hepsi aynı anda sigara yaktılar ve bağırdılar ki, “Biz bu diskriminaciaya karşıyız – aynı haklar istiyoruz, bunlar özgürlük fenerleridir” - satışlar kısa zamanda 3-4 katına çıktılar

- anladınız mı: kadınlar sandı artık serbest oldular – ama aslında herşey bir numara idi, daha çok satış yapmak için

- her bir mal satışa çıkmazdan önce derin derin araştırılıyor: onun psikolojik tarafı nedir? - sana sadece o mal satılmıyor, ama bir duygu satılıyor: çekiciyim, güçlüyüm, akıllıyım, modernim

- neden bugün herkes maratonki giyiyor? Kaç kişi gerçekten sport için aldılar onları? Bugünkü ekonomia TV borçlu, çünkü o kişilerde istekler uyandırıyor

1.Tim 6:6-9

Ama memnunluk getirip Allah yolunda yürümek - aslında büyük kazanç budur. 7 Çünkü dünyaya hiçbir şey getirmedik, ne de buradan bir şey götüremeyecez. 8 Yiyeceğimiz var mı, giyeceğimiz var mı - o kadar yeter bize. 9 Zengin olmak isteyenler, denemeye ve kapana düşecekler. Bir sürü akılsız ve zararlı heveslere kapılacaklar. Bunlar da insanı battırıp, maf ediyorlar, yok ediyorlar.

2) İdeoloji

(1) ailenin bozulması

- eskiden nikah bozmak ayıp bir şey idi: bugünlerde anne – baba – kızanlar – bu sanki ayıp bir şeydir.

- geçen aylarda Hamburg kmetsvosu bir broşür çıkardılar birtakım pomoştlar için: gösterdiler bir ana, bir baba ve üç kızan bir masada oturup yemek yiyorlar – hemen protestolar başladı: hayır bugünlerde artık bunu gösteremezsin – lazım iki kadın olsun (ana baba yerine) ve kızanların biri lazım zenci olsun – ve hazır broşürleri yok ettiler, yeniden bastılar

(2) erkek kadın rolunun değişmesi

eskiden bir kadın için en güzel şey idi anne olmak – Yakup'un karısı Rahel ne dedi: "Bana çocuk ver, yoksa öleceğim" (Yaratılış 30:1)

- Sül. Özd. 31 bölümde ideal kadını anlatıyor - orada gösteriyor nasıl evini idare ediyor, herkese gereken şeyleri sağlıyor – ama evde mapus olmuş köle değildir: gidip tarla satın alıyor, ticaret yapıyor – ama bütün uğraşması hane içindir

- Martin Luther: “Evde herkes kendi görevini yapsın: erkek kazansın – kadın biriktirsin”

- bugünlerde tam ters durumuna geldik: Tv durmadan ev kadınlarla alay ediyor, onları mapusçu gibi gösteriyor – sanki bir firmada işlemedin mi, bir eksiklik var – erkek işliyor, kadın işliyor, kızanlara bakılmıyor, herkes evde sinirli = modern hayat

- TV'da, filmlerde akıllı, güçlü erkek seyrek bulursun – çoğu zaman kadınlar daha akılı gösteriliyor – erkek/kadın arasında anlaşma yerine savaş koydular

(3) moral hayatın bozulması -

hiö bir filmde göremezsin, kişi kendinden feda etsin, herkes Kendini geliştirmek, kendi keyfine göre yaşamak istiyor

- seriallerde onu görüyoruz: artık herkes kendi faydasını arıyor – onun için popülerdir

(4) gelecek kontrol sistemine hazırlık

- çok popüler bir dizi var: (Big Brother) – onu önce Holandada başladılar, şimdi 50 devlette gösteriliyor – kişi 24 saat kontrol altında, saklı hiçbir şey yok

- bu sadece bir TV oyunu değil, ama gerçektir – devlet gittikçe seni o duruma getiriyor – eskiden mektup okumak zordu, telefonları dinlemek zordu (lazımdı evin içine girsin)

- bugün her konuşma dinleniyor (iki turist Londondan / New yorka – SMS gönderiyorlar “Bu gece kasabayı yakacaz” = kupon parti yapacaz – uçaktan inerken terorist diye onları tuttular, geri gönderdiler

- fantazya filmlerinde ne görürsen, o tehnoloji var bugün bile – ve TV + filmler seni alıştırıyorlar, öyle ki ona karşı ağzını açmayasın

- Minority Report (Specialen Doklad) Tom Cruise filmi: bir szenada adam kendine Pantolon almak istiyor – dükkana girerken bir komputer sesi:

- “Merhaba John Anderton, sanıyorum Pantolon arıyorsunuz. Bugün special ofertamız var...” - bu film 2002 çıktı – 10 sene geçmedi bu gerçekleşti – artık öyle dükkanlar var

Açıklama 18:4-5

Ve gökten başka bir ses işittim, şöyle dedi: "Ey benim halkım, siz o kasabadan dışarı çıkın! Öyle ki, onun günahlarına ortak olmayasınız, ve onun belalarından almayasınız. Çünkü onun günahları göke kadar yığıldı. Ve Allah onun haksızlıklarını andı.

(5) duygusuz olmak:

- 12 yaşına kadar bir kızan 100.000 tane suç görmüş olacak (hırsızlık, kaçırmak, dolandırıcılık...) + 8000 katillik

- onun için acımak yok, herkes bencil yaşıyor

3) Hipnoza

- beyin dalgalarını kontrol etmek (alfa dalgaları)

- kişi daha 5 dakka tv baksın – hafif transa giriyor, hipnozaya benzer bir durum

- kızanlar çizgi filmlerinde 2-3 yaşında bile onların beyinleri pasifleştiriliyor – gelecekte artık logiçno düşünemiyorlar

- böylellikle dünya hükümeti kendine hazır robotlar yetiştiriyor

- mesela: Ramazan ayında: hocalar hipnozanın kuvvetini çok iyi biliyorlar: ezan ve makamlı okunuşlar insanın beynini pasif bir hale sokuyor, kişi o makama çekiliyor değil o sözlere ya da öğretişlere

- sen kızanını brakacan mı, o hipnozanın etkisinde kalsın?

6