Allahın nefret ettiği şeyler
Sül.Özd. 6:16-19

Giriş:

“RAB'bin nefret ettiği altı şey, iğrendiği yedi şey vardır:

Gururlu gözler, Yalancı dil, Suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, Kötülüğe seğirten ayaklar, yalan soluyan yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.”

---------------------------------------

A. “Gururlu gözler”

1. aslında: ‘hep yukarı bakan gözler’

2. Sül.Özd. 16:18

“Gururun ardından yıkım, Kibirli ruhun ardından da düşüş gelir.”

3. Bir generalın örneği

Amerikanın iç savaşında (grajdanska voyna), John Secvik adında bir general vardı. Bir gün dövüşten önce kendi ordusunu gözden geçirdi. Derken, düşmanların görebilidği bir parapete bindi. Onun ofitsirleri ona akıl vermiş, çömsün. Oda askerlerini azarlamaya başlamış: “Ne kadar korkaksınız. Siz tek bir kurşundan korkarsanız, asıl savaşta ne yapacanız. Burada ne olsun ki? Onlar bu uzaklıkta bir slonu vuramaycaklar.” Bunu dedikten sonra birkaç sekunda geçmedi, karşıdan bir snayper onu tam gözünün altından vurdu. General Secvik sekundada canını verdi.

4. Ferisilerin anlayışı bu idi - Luka 18:11-12

5. Kişi kendini mükemmel sayarsa, onun problemi nedir?

6. 2.Tarihler 26:16 kral Uziya hakkında diyor ki,

“Ne var ki, güçlenince kendisini yıkıma sürükleyecek bir gurura kapıldı. Tanrısı RAB'be ihanet etti. Buhur sunağı üzerinde buhur yakmak için RAB'bin Tapınağı'na girdi.”


B. “Yalancı dil”

1. Amerikada araştırma yapmışlar:

2. Açıklama 21:8

“Ama korkak olanlar, imansız olanlar, iğrenç olanlar, katillik yapanlar, zina edenler, büyücülükle uğraşanlar, putlara tapanlar ve bütün yalancılar, evet, onların yeri ateş ve kükürtle yanan gölde olacak. İşte, ikinci ölüm odur.”

3. yalanın bacaklar kısa...

4. Levi 19:11

“Çalmayacaksınız. Hile yapmayacaksınız. Birbirinize yalan söylemeyeceksiniz.”

5. yalanı seviyoruz, zor durumlardan kaçmak için.

6. Yalan, Allahın tabiatına ders düşüyor:

“Su ve kanla gelen Odur, İsa Mesihtir. Değil sade su ile gelsin, hayır, su ve kanla geldi. Buna şahitlik yapan da Ruh'tur, çünkü Ruh hakikattır.”

“Yol ve hakikat ve yaşam ben'im. Bensiz hiç kimse Baba'ya gelemez”

“O Kaya'dır, işleri kusursuzdur, Bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır. Doğru ve adildir.”

7. Sül.Özd. 12:22

“RAB yalancı dudaklardan iğrenir, ama gerçeğe uyanlardan hoşnut kalır.”

C. “Suçsuz kanı döken eller”

1. Çıkış 20:13

“Adam öldürmeyeceksin.” Aslında: “katillik yapmayacaksın”

2. aramızda en yaygın katillik

“İşte, çocuklar RAB’bin verdiği bir mirastır; işte, evlatlar bir bahşiştir.”

D. “Düzenbaz yürek”

1. düzenbazlık = kötülüğü düşünmek ve planlamak

2. Matta 15:19

“Çünkü kötü düşünceler, katillikler, zinalar, gezgincilikler, hırsızlıklar, yalancı şahitlikler ve iftiralar - işte, bunlar yürekten çıkıyorlar.”

3. 2.Korintliler 10:5

“... ve her bir düşünceyi Mesihe mapus ediyoruz.”

E. “Kötülüğe seğirten ayaklar”

1. Bu ‘düzenbazlığın’ sonucudur, rezultatıdır

2. Yeşaya 59:7

“Ayakları kötülüğe koşar, çekinmeden suçsuz kanı dökerler. Akılları fikirleri hep kötülükte, şiddet ve yıkım var yollarında.”

3. Sül.Özd. 1:15-16

“Oğlum, böyleleriyle gitme, Onların tuttuğu yoldan uzak dur. Çünkü ayakları kötülüğe koşar, Çekinmeden kan dökerler.”

F. “Yalan soluyan yalancı tanık”

1. Bu ofitsialno bir durumda

değil sadece gündelik hayatta yalan söylemek, bu mahkemenin önünde

- maksat değil, kendimizi koruyalım, zorluktan kaçalım, ama başkasını bitirelim

2. Çıkış 20:16

“Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. ”

3. Matta 26:59-60

“Allahevinin güdücüleri ve bütün parlamento hep uğraşırdılar, İsa'ya karşı bir yalancı şahitlik bulsunlar da, Ona ölüm cezasını versinler. Bir sürü yalancı şahit öne çıktı, gene de hiç bir şey bulamadılar.

G. “kardeşler arasında çekişme yaratan kişi”

1. Bu demek, kendini ilerletirmek için toplulukta karışıklık yaratmak

2. Kim böyle yaparsa, Rab tarafından çok sert şamar yiyecek

“Bir kişi Allahın evini yıkarsa, Allah da onu yıkacak. Çünkü Allahın evi kutsaldır, ve Allahın evi sizsiniz.”

3. Filipililer 2:3

“Hiç bir şeyi çekişmekle ya da boş övünmekle yapmayın. Ama her biriniz alçakgönüllülükle başkalarını kendisinden daha önemli saysın.”

4. Matta 5:9

“Ne mutlu barıştırıcılara, çünkü onlara Allah evlatları denilecek.”