Birlik şarttır

Giriş:

A. Birlik ne demektir?

(1) organizasyon birliği

(2) öğretiş birliği

- Merhaba, size bir şey sorabilir miyim? Siz hristiyan mısınız?

- Evet, öyleyim.

- Ay ne güzel, ben de hristiyanım. Ne çeşit hristiyansın? Ortodoks mu, Katolik mi, Protestant mı?

- Protestantım.

- Super. Ben de protestantım! Ne çeşit protestantsın... Anglikan mı, Baptist mi, Kongreçyan mı, Metodist mi, Pentikostçu mu...?

- Ben bir Pentikost kilisesine katılıyorum.

- Sahi mi.... Ben de Pentikostçuyum. Hangi denominasyon? EPЦ mi, BBЦ mi yoksa OBЦ mi?

- EPЦ

- Demeeeee... ay çok güzel bir şey; ben de EPЦciyim. Sence grabvane ne zaman olacak: golyam skrıptan önce mi, sonra mı?

- Bence ondan sonra olacak.

Bunun üzerine ikinci adam kızmaya başladı. “Sen imansız bir kafirsin” diye bağırıp adamı kaktı aşağı düşsün.


(3) yürek birliği

Rom 14:19-22

“İşte, onun için, barış getiren ve birbirimize destek veren şeylerin peşinden koşalım. 20 Sen bir et için Allahın işini bozmaya kalkma. Her şey temizdir. Ama bir kişi günaha düşürülüp yerse, ona kötü oluyor. 21 Hiç et yememek ya da şarap içmemek, ya da senin kardeşini düşüren birhangi şeyi yapmamak iyidir. 22 Senin inandığın ayrı bir meselen mi var? Sen onu Allahın önünde kendine sakla. Ne mutlu o adam, hani kabul ettiği meselelerde kendi kendini davalamıyor.”

1.Kor 1:10-13

“Kardeşler, ben de size Rabbimiz İsa Mesihin adına yalvarıyorum ki, hepiniz aynı sözde birleşesiniz. Aranızda ayrılıklar olmasın. Hayır, tek bir fikirde, tek bir kararda birleşin. 11 Çünkü Klovi'nin ev halkı bana sizden için anlatırdılar ki, aranızda kavgalar oluyormuş. 12 Şunu demek istiyorum: her biriniz diyor ki, "Ben Pavlusçuyum", "Ben Apolosçuyum", "Ben Kifasçıyım", ya da "Ben Mesihçiyim". 13 Mesih paramparça mı oldu? Pavlus sizin için haça gerilmedi ki! Yoksa Pavlus'un adına mı vaftiz oldunuz?”

1.Kor 12:12-13

“Beden birdir, ama parçaları çoktur. Hepsi de bir bedenin parçalarıdır. Ama ne kadar kalabalık olsunlar, gene de tek bir bedendirler. Mesih de öyledir. 13 İster Yahudi ister Grek olsun, ister köle ister serbest kişi olsun, hepimiz tek bir Ruh ile tek bir bedenin içine vaftiz olduk. Hepimiz de tek bir Ruhtan içtik.”

B. Birlik için kompromis yapmak

Apo 15:23-29

"Apostollar ve ihtiyarlık vazifesini yapan kardeşlerden, Antakya kasabasında, hem de Suriye ve Kilikiya sancaklarında bulunan, milletlerden olan kardeşlere selam!

24 Haberimiz oldu ki, aramızdan kimi kişiler gidip, sözleri ile kafalarınızı karıştırmışlar, yüreklerinizi bozmuşlar. Biz gene, onlara öyle bir şey buyurmamıştık. 25 Onun için bir fikir olup bize uygun göründü, adamlar seçip sevdiğimiz Bar-Nabas ve Saul'la birlikte size gönderelim. 26 Bunlar Rab İsa Mesihin adı için hayatlarını korkunçluğa atmışlar. 27 Böylelikle Yahuda ve Silas'ı da gönderiyoruz. Onlar da aynı meseleyi sözle anlatıracaklar.

28 Evet, Kutsal Ruh'a ve bize uygun göründü, üzerinize fazla yük koymayalım; sade şu mecbur olan şeyler: 29 - Putlara adanmış şeylerden, - kandan, - boğulmuş hayvanların etinden, - hem de zinadan uzak durasınız. Kendinizi bunlardan ırak tuttunuz mu, iyi yapacanız. Hoşçakalın!"


(1) “puta adanmış etlerden” - Yahudiler için en iğrenç bir düşünce, ama Pavlus gene diyor:

“Peki, ne demek istiyorum? Acaba, put bir şey midir? Ya da putlara adanmış yiyentiler mi bir şeydir?” (1.Kor.10:19)

(2) “kandan, boğulmuş hayvanların etinden” - Pavlus diyor:

“Allah her ne yaptıysa, iyidir. Ve hiç bir şey mundar değildir, eger şükür etmekle kabul edilirse.” (1.Tim 4:4)

(3) “zinadan uzak durmak”

C. Birliği bozan şeyler

1. kişisel engeller

2. organizasyon engelleri

3. dışarıdan gelen engeller

4. ayrılığın dereceleri

(1) ateşli düşmanlık

(2) ılık kıskançlık

“Evodiya ve Sintihe'ye yalvarırım, Rab'de aynı fikirde olsunlar. 3 Sana da yalvarırım, ey hakikat hizmetçi arkadaş, o kadınlara yardım et. Onlar benimle, Klement'le ve başka iş arkadaşlarımla birlikte 'iyi haber'de işlediler. Adları yaşam kitabında yazılıdır.” (Fil 4:2-3)

(3) soğuk ilgisizlik

“Çünkü ondan başka hiç kimsem yok, benimle aynı fikirde olsun ve sizin halinize candan merak etsin. 21 Çünkü hepsi bakıyorlar, kendi işlerini bitirsinler, değil Mesih İsa'nın işlerini.”

SON: