CENNET

A. Aden bahçesi

“RAB Tanrı doğuda, Aden'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu.

Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyiyle kötüyü bilme ağacı vardı.“

1. Buradan ne öğreniyoruz:

(1) Rab Allah bahçeyi dikti:

(2) O bahçede çok çeşit ağaçlar vardı:

(3) Adem lazımdı o bahçede işlesin:

(4) Yaşama ağacı vardı:

(5) İyi ve kötüyü bilme agacı:

2. Bütün bunlar bize insan ile Allahın arasındaki ilişkiyi gösteriyorlar

3. Ama insan o bahçeden kovulduB. Allahın kurtuluş planı ve cennet hakkında düşünceler

1. cennet bir dinlenme yeri imiş:

2. cennet bir eğlence yeri imiş

3. yedi tane cennet varmış:

4. cennet bir ödül imiş

5. cennete girmek için insan önce cendemde günahlarını ödermiş

6. en önemlisi: müslüman cennetinde Allah yok

C. İncile göre cennet nasıl olacak?

1. İncilde sık sık benzetmeler kullanılıyor

"Bakın! Allahın evi insanların ortasındadır. O, onlarla birlikte oturacak. Onlar Onun halkı olacaklar, ve Allahın kendisi onların arasında olacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Ölüm de artık olmayacak. Ve artık ne yas tutmak, ne ağlamak ne de acılar olmayacak. Çünkü evelki şeyler yok oldu."

2. Cennet, kuzunun gelinidir (Açıklama 21:2)

“Ey kocalar! Mesih kiliseyi sevdi ve onun için kendi canını verdi. Siz de karılarınızı tıpkı öyle sevin! 26 Mesih bunu yaptı, kiliseyi su ile, hani sözü ile, yıkayıp paklasın ve öylelikle kutsal kılsın. 27 İstiyor, kiliseyi çok şanlı olarak kendi yanına alsın. İstiyor, kilisenin üstünde hiç bir leke, hiç bir buruşukluk, hiç öyle bir şey olmasın. Hayır, istiyor, kilise kutsal ve kusursuz olsun.”

3. Cennet, yeni Yeruşalim kasabasıdır (Açıklama 21:1-2)

4. Cennet, çok şanlı bir şeydir

“Allahın şanlılığı ondaydı. Onun şıllaklığı çok kıymetli taşların şıllaklığına benzerdi; sanki yeşil kristal gibi.”

5. cennette Allahın eski ve yeni halkı birleşiyor

6. cennette sonsuz yaşam olacak

7. cennette sonsuzlara kadar Allaha hizmet edecez

“Ve artık hiç bir lanet kalmayacak. Allahın ve Kuzu'nun kral iskemlesi o kasabanın içinde olacak. Onun hizmetçileri de Ona hizmet edecekler. 4 Onun yüzünü görecekler ve Onun adı onların alınlarında olacak.”