Fısıh Bayramı
Çıkış 12:1-20

1 RAB Mısır'da Musa'yla Harun'a,

2 "Bu ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı olacak" dedi,

3 "Butun İsrail topluluğuna bildirin: Bu ayın onunda herkes ailesine göre kendi ev halkına birer kuzu alacak.

4 Eğer bir kuzu bir aileye çok geliyorsa, aile bireylerinin sayısı ve herkesin yiyeceği miktar hesaplanacak ve aile kuzuyu en yakın komşusuyla paylaşabilecek.

5 Koyun ya da keçilerden seçeceğiniz hayvan kusursuz, erkek ve bir yaşında olmalı.

6 Ayın on dördune kadar ona bakacaksınız. O akşamustu butun İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak.

7 Hayvanın kanını alıp, etin yeneceği evin yan ve ust kapı sövelerine surecekler.

8 O gece ateşte kızartılmış et mayasız ekmek ve acı otlarla yenmelidir.

9 Eti çiğ veya haşlanmış olarak değil, başı, bacakları, bağırsakları ve işkembesiyle birlikte kızartarak yiyeceksiniz.

10 Sabaha kadar bitirmelisiniz. Artakalan olursa, sabah ateşte yakacaksınız.

11 Eti şöyle yemelisiniz: Beliniz kuşanmış, çarıklarınız ayağınızda, değneğiniz elinizde olmalı. Eti çabuk yemelisiniz. Bu RAB'bin Fısıh Kurbanı'dır.

12 "O gece Mısır'dan geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların butun ilk doğanlarını öldureceğim. Mısır'ın butun ilahlarını yargılayacağım. Ben RAB'bim.

13 Bulunduğunuz evlerin uzerindeki kan sizin için belirti olacak. Kanı görunce uzerinizden geçeceğim. Mısır'ı cezalandırırken ölum saçan size hiçbir zarar vermeyecek.

14 Bu gün sizin için anma gunu olacak. Bu gunu RAB'bin bayramı olarak kutlayacaksınız. Gelecek kuşaklarınız boyunca surekli bir sıra olarak bu gunu kutlayacaksınız."

15 "Yedi gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk gün evlerinizden mayayı kaldıracaksınız. Kim bu yedi gün içinde mayalı bir şey yerse, İsrail'den atılacaktır.

16 Birinci ve yedinci gunler kutsal toplantı yapacaksınız. O gunler hiçbir iş yapılmayacak. Herkes yalnız kendi yiyeceğini hazırlayacak.

17 Mayasız Ekmek Bayramı'nı kutlayacaksınız, çünkü sizi ordular halinde o gün Mısır'dan çıkardım. Bu gunu kalıcı bir sıra olarak kuşaklarınız boyunca kutlayacaksınız.

18 Birinci ayın on dörduncu gununun akşamından yirmi birinci gununun akşamına kadar mayasız ekmek yiyeceksiniz.

19 Evlerinizde yedi gün maya bulunmayacak. Mayalı bir şey yiyen yerli yabancı herkes İsrail topluluğundan atılacaktır.

20 Mayalı bir şey yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde mayasız ekmek yiyeceksiniz."

Giriş:


A. Yahudilerin Fısıh Bayramı (a. 1-14)

1. Kalendarın (takvimin) ilk ayını gösteriyor

muslumanlar: Hicret = Muh. Mekkeden kaçması

hristiyanlar: İsanın doğuşu

2. kuzu kesilecek

a) 4 gün bakılacak (ayın 10.-14.)

b) nasıl bir hayvan

(1) bir senelik: tam yetişmiş ama henuz yaşlanmamış, körpe

(2) erkek:

(3) kusursuz: en pahalı, en kıymetli (Malaki 1:8)

d) nasıl yenilecek

3. “Fısıh” aslında “geçmek” demektir

4. kan (a. 7,13)

5. anma günü (a.14)


B. Bizim Fısıh Bayramımız


1.Kor 5:7

bizim Fısıh kurbanımız zaten kesilmiştir, o da Mesihtir.

1. asıl Fısıh kurbanı İsa’dır

a. İsa 33 yaşında idi

b. İsa erkek idi

c. İsa kusursuz idi

d. İsa kendi ölumunu tam o saate rast getirdi, ne zaman tapınakta Fısıh kuzusu kesildi


2. İsa’nın kurbanı, Allahın öfkesini dindiriyor

1.Yuh 2:2

Bizim günahlarımızı bağışlatıran kurban Odur.

3. İsa’ nın kurbanı bizi asıl kölelikten kurtarıyor

a. Lazım anlayalım bizi köle eden nedir: günah

Yuhanna 8:34

"Size çok doğru bir şey söyleyeyim: her kim günah işlerse, günahın kölesi oluyor.

b. İsa’nın kurbanı bizi serbest ediyor tek bir amaç için: gene hizmet edelim

Rom 6:17-18

17 Ama Allaha çok şükür: siz eskiden günahın köleleri idiniz. Ama bir öğretişe bağlandınız, ve onu yürekten seslediniz. 18 Ve günahtan serbest kılındıktan sonra doğruluğun köleleri oldunuz.

Rom 6:13

“Bedeninizin parçalarını da Allaha verin, doğruluğa instrument olsunlar”

4. İsa’nın kurbanı bizim için senelik bayram meselesi değildir

a. İsa kendisi Fısıh Bayramı’na son verdi

1.Kor 11:24

"Alın, yiyin! Bu sizin için kırılan benim bedenimdir. Beni anmak için bunu yapın."

b. ekmek ve şarap aynı zaman birer semboldur

Son: