Mısır'dan çıkmaya hazırlık
Çıkış 12:21-51

21 Musa İsrail'in bütün ileri gelenlerini çağırtarak onlara şöyle dedi: "Hemen gidin, aileleriniz için kendinize davarlar seçip Fısıh* kurbanı olarak boğazlayın.

22 Bir demet mercanköşkotu alın, leğendeki kana batırıp kanı kapılarınızın yan ve üst sövelerine sürün. Sabaha kadar kimse evinden çıkmasın.

23 RAB Mısırlılar'ı öldürmek için gelecek, kapılarınızın yan ve üst sövelerindeki kanı görünce üzerinden geçecek, ölüm saçanın evlerinize girip sizi öldürmesine izin vermeyecek.

24 "Sen ve çocukların kalıcı bir buyruk olarak bu olayı kutlayacaksınız.

25 RAB'bin size söz verdiği topraklara girdiğiniz zaman bu adete uyacaksınız.

26 Çocuklarınız size, 'Bu adetin anlamı nedir?' diye sorduklarında,

27 'Bu RAB'bin Fısıh kurbanıdır' diyeceksiniz, 'Çünkü RAB Mısırlılar'ı öldürürken evlerimizin üzerinden geçerek bizi bağışladı.'" İsrailliler eğilip tapındılar.

28 Sonra gidip RAB'bin Musa'yla Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz yerine getirdiler.

29 Gece yarısı RAB tahtında oturan firavunun ilk çocuğundan zindandaki mahpusçunun ilk çocuğuna kadar Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü.

30 O gece firavunla görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat koptu. Çünkü ölüsü olmayan ev yoktu.

31 Aynı gece firavun Musa'yla Harun'u çağırttı ve, "Kalkın!" dedi, "Siz ve İsrailliler halkımın arasından çıkıp gidin, istediğiniz gibi RAB'be tapın.

32 Dediğiniz gibi davarlarınızı, sığırlarınızı da alın götürün. Beni de kutsayın!"

33 İsrailliler'in ülkeyi hemen terk etmesi için Mısırlılar diretti. "Yoksa hepimiz öleceğiz!" diyorlardı.

34 Böylece halk mayası henüz katılmamış hamurunu aldı, giysilere sarılı hamur teknelerini omuzlarında taşıdı.

35 İsrailliler Musa'nın dediğini yapmış, Mısırlılar'dan altın, gümüş eşya ve giysi istemişlerdi.

36 RAB İsrailliler'in Mısırlılar'ın gözünde lütuf bulmasını sağladı. Mısırlılar onlara istediklerini verdiler. Böylece İsrailliler onları soydular.

37 İsrailliler kadın ve çocukların dışında altı yüz bin kadar erkekle yaya olarak Ramses'ten Sukkot'a doğru yola çıktılar.

38 Daha pek çok kişi de onlarla birlikte gitti. Yanlarında çok sayıda davar ve sığır vardı.

39 Mısır'dan getirdikleri hamurla mayasız pide pişirdiler. Maya yoktu. Çünkü Mısır'dan kovulmuşlar, kendilerine azık hazırlayacak zaman bulamamışlardı.

40 İsrailliler Mısır'da dört yüz otuz yıl yaşadı.

41 Dört yüz otuz yılın sonuncu günü RAB'bin halkı ordular halinde Mısır'ı terk etti.

42 O gece RAB İsrailliler'i Mısır'dan çıkarmak için sürekli bekledi. İsrailliler de kuşaklar boyunca aynı gece RAB'bi yüceltmek için uyanık olmalıdır.

43 RAB Musa'yla Harun'a şöyle dedi: "Fısıh Bayramı'nın* sıraları şunlardır: Hiçbir yabancı Fısıh* etini yemeyecek.

44 Ama satın aldığınız köleler sünnet edildikten sonra ondan yiyebilir.

45 Konuklar ve ücretli işçiler ondan yemeyecek.

46 Fısıh eti evde yenmeli, evin dışına çıkarılmamalı. Kemikleri kırmayacaksınız.

47 Bütün İsrail topluluğu Fısıh Bayramı'nı kutlayacak.

48 Yanınızdaki yabancı bir konuk RAB'bin Fısıh Bayramı'nı kutlamak isterse, önce evindeki bütün erkekler sünnet edilmeli; sonra yerel halktan biri gibi İsrail halkına katılıp bayramı kutlayabilir. Ama sünnetsiz* biri Fısıh etini yemeyecektir.

49 Ülkede doğan için de, aranızda yaşayan yabancı için de aynı sıra geçerlidir."

50 İsrailliler RAB'bin Musa'yla Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz yerine getirdiler.

51 O gün RAB İsrailliler'i ordular halinde Mısır'dan çıkardı.


Giriş:

Rab artık szenayı hazırlıyor, İsrail halkı Mısırdan çıksın - geçen hafta duyduğumuzu yapmaya başlıyor

A. İmanla hareket ettiler

1. köle hayatı = çaresizlik

(a) 430 sene sonra

(b) bugün herkes günahın kölesidir (Yuhanna 8:34)

(c) kendi kuvvetinle ondan çıkmaya kalkarsan, daha çok batacan

- ilk belalardan sonra Firavun onlara daha fazla eziyet verdi

(d) önce Rab karışıyor, sonra kurtuluş geliyor

2. Allah önce söz verdi

(a) iman etmek, kendi kendine inandırmak değil

(b) Rab İbrahim’e konuşmuştu

(c) Rab Musa’ya konuşmuştu

3. iman bir risktir

-Bu rikse girmek var kendi hakından vaz geçmek var.

-Rabbin işni düşünmek var: Fil.3:7-9

Pavllus. Bize bir örnektir.onda vardı fırsat çok zengin olsun.ama .

Sıkıntıları. Zorlukları.seçti. Yani karar verdi Rabbi izlesin.

Biz de aynısını yapalım. Biraz rahatmızı brakalım Rab.için hazır olalım.

B. Rab Firavunu alçaltırıyor

1. Rab Mısırlıların tanrılarını cezalandırmak istedi

-Firavunun. Gururu taptı. Tanrılarından gelirdi.

Onların gucule gururlanırdı.Rab.Buna karşıydı.Tanrıları cezalandırmakla Firavun alçaldı..Çünkü guvendikleri kuvetler kırıldı.

2. Kırılmadan kimse Rabbe gelemez

-önce kendi gururundan vazgeçmek...Bazıları İnsanlardan utanıyor rabegelsin.

-Eger eski bir imanlysan. Aftmemek .demek kırılmamak.

- Af.etmek bir adımdır kırılmak için.

-Var mı sende böule duşunce bunu yenmen lazım..

C. Nasıl çıktılar

1. acele ettiler

Rom.12:11-14- Burada ki uyku Gunyhın İçine Dalmak Rab Diyuor Uyan Onun gelişini Bekle.Artık Gunyhtan fazgeç Onun Sozune göre yaşa.

- biz de onlar gibi acele edelim Çünkü Rabbin ikinci geliş var.

- biz de onlar gibi hazırlık yapalım. 2.Pet 3:8-14

2. Mısırlıları soydular (a.35-36)

a. o hediyeler köle yıllarının karşılığı idi (Lev 25:51)

“herkes komşusundan istesin”

b. o hediyeleri kullandılar, tapınağı yapmak için (Çıkış 21:2)

c. bugün Rab gene vergiler verdi, ruhsal bir tapınak yapmak için (Efes 4:7-10)

3. Yabancılar da katıldı

a. Allah bir halk seçti, fakat kurtului her zaman herkese açık idi

b. Herkes davetli, ama Allahın halkına katılmak için tek yol var: sünnet

c. bugün sünnetin karşılığı VAFTİZdir (Kol 2:11-12)

Son: