Mısır'dan çıkarken
Çıkış 13:1-22

1 RAB Musa'ya, "Bütün ilk doğanları bana adayın" dedi, "İsrailliler arasında insan olsun, hayvan olsun her rahmin ilk ürünü bana aittir."

3 Musa halka, "Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden çıktığınız bugünü anımsayın" dedi, "Çünkü RAB güçlü eliyle sizi oradan çıkardı. Mayalı hiçbir şey yenmeyecek.

4 Bugün Aviv ayında* buradan ayrılıyorsunuz.

5 RAB sizi Kenan, Hitit*, Amor, Hiv ve Yevus topraklarına, atalarınıza vereceğine ant içtiği süt ve bal akan ülkeye götürdüğü zaman bu ay şu adetlere uyacaksınız:

6 Yedi gün mayasız ekmek yiyecek, yedinci gün RAB'be bayram yapacaksınız.

7 O yedi gün içinde yalnız mayasız ekmek yiyeceksiniz. Aranızda ve ülkenizin hiçbir yerinde mayalı bir şey görülmeyecek.

8 O gün oğullarınıza, 'Mısır'dan çıktığımızda RAB'bin bizim için yaptıklarından dolayı bunları yapıyoruz' diye anlatacaksınız.

9 Bu elinizde bir belirti ve alnınızda bir anma işareti olacak; öyle ki, RAB'bin yasası hep ağzınızda olsun. Çünkü RAB güçlü eliyle sizi Mısır'dan çıkardı.

10 Siz de her yıl belirlenen tarihte bu sırayı tutmalısınız.

11 "RAB size ve atalarınıza ant içerek söz verdiği gibi sizi Kenan topraklarına getirecektir. Orayı size verdiği zaman,

12 ilk doğan erkek çocuklarınızın ve hayvanlarınızın hepsini RAB'be adayacaksınız. Çünkü bunlar RAB'be aittir.

13 İlk doğan her sıpanın bedelini bir kuzuyla ödeyin. Bedelini ödemezseniz, boynunu kırın. Bütün ilk doğan erkek çocuklarınızın bedelini ödemelisiniz.

14 "İlerde oğullarınız size, 'Bunun anlamı ne?' diye sorduklarında, 'RAB bizi güçlü eliyle Mısır'dan, köle olduğumuz ülkeden çıkardı' diye yanıtlarsınız,

15 'Firavun bizi salıvermemekte diretince, RAB Mısır'da insanların ve hayvanların bütün ilk doğanlarını öldürdü. İşte bunun için hayvanların ilk doğan erkek yavrularını RAB'be kurban ediyoruz. İlk doğan erkek çocuklarımızın bedelini ise bir hayvanla ödüyoruz.'

16 Bu uygulama elinizde bir belirti ve alnınızda bir anma işareti olacak; RAB'bin bizi Mısır'dan güçlü eliyle çıkardığını anımsatacak."

17 Firavun İsrailliler'i salıverdiğinde, Filist yöresi yakın olmasına karşın, Tanrı onları oradan götürmedi. Çünkü, "Halk savaşla karşılaşınca, düşüncelerini değiştirip Mısır'a geri dönebilir" diye düşündü.

18 Halkı çöl yolundan Kızıldeniz'e* doğru dolaştırdı. İsrailliler Mısır'dan silahlı çıkmışlardı.

19 Musa Yusuf'un kemiklerini yanına almıştı. Çünkü Yusuf İsrail'in oğullarına, "Tanrı kesinlikle size yardım edecek, kemiklerimi buradan götüreceksiniz" diye sıkı sıkı ant içirmişti.

20 Sukkot'tan ayrılıp çöl kenarında, Etam'da konakladılar.

21 Gece gündüz ilerlemeleri için, RAB gündüzün bir bulut direği içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş direği içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu.

22 Gündüz bulut direği, gece ateş direği halkın önünden eksik olmadı.

Giriş:

A. Kurtuluşu anmak: mayasız ekmekler bayramı (a. 3-10)

1. Her sene kutlanacaktı - nasıl:

a. ‘Aviv’ ayında

onların ay adları baika idi ve ayın günleri de bizim aylarımıza denk gelmezdi

Aviv ayı birinci ay idi = Mart’ın ortasından April’in ortasına kadar

b. ‘mayalı hiç bir şey yenilmeyecek’

  1. günah, maya gibi sanki kuşaktan kuşağa atlıyor (var olan hamurdan bir parça saklıyorsun, onu kullandığın zaman, gene bütün hamur mayalanıyor = günah da öyle anne/babalardan kızanlara geçiyor)

  2. günah, maya gibi, kendi haline brakıldı mı, hep çoğalıyor, hiç azalmıyor

  3. günah, maya gibi, insanın bütün hayatını etkiliyor, hayatının her meselesine yayılıyor

c. ‘yedinci gün bayram yapacaksınız’

d. ‘oğullarınız soracak, siz de anlatıracaksınız’

e. ‘elinizde belirti’ (nişan)

alnınızda anma işareti’

Rabbin yasası hep ağzınızda olsun

2. imanlının Mayasız Ekmekler Bayramı

a. İsa da aynı sözü günahın sembolu olarak kullanıyor:

b. ‘Fısıh’ ve ‘Mayasız Ekmekler Bayramı’ birlikte giderdi

1.Kor 5:6-8

Sizin övündüğünüz iyi değildir. Yoksa siz bilmez misiniz, az bir maya bütün hamuru mayalıyor? 7 Onun için eski mayayı dışarıya atın ki, yeni hamur olasınız (ve aslında mayasızsınız). Çünkü bizim Fısıh kurbanımız zaten kesilmiştir, o da Mesihtir. 8 Öyle ki, biz bu bayramı tutalım; değil eski maya ile, ne de arsızlık ve kötülük mayası ile, ama dürüstlük ve hakikatın mayasız ekmeği ile.

B. İlk doğanlar meselesi (a.1-2, 11-16)

1. İlk doğan erkek çocuğu daha özel durumda idi

2. onun için ilk doğan olmak hakkı büyük bir saygınlık getirirdi

a. Yakup ile Esav

b. Yakub’un oğulları

Yara 49:3-4

"Ruben, sen benim ilk oğlum, gücümsün, Kudretimin ilk ürünüsün, Saygı ve güç bakımından en üstünsün. Ama su gibi oynaksın, Üstün olmayacaksın artık. Çünkü babanın yatağına girip Onu kirlettin. Döşeğimi rezil ettin.

3.Halkını Mısır’dan kurtarırken, Rab sanki iki ilk doğanların yerini değiştiriyor

a. Mısırlıların ilk doğanlarını öldürdü - İsrail halkının ilk doğanlarının yerini, Rabbin ilk doğanı öldü

b. Rabbin ilk doğanı İsa Mesih’tir

Kol 1:15

“Görünmez Allahın görüntüsüdür, bütün yaradılışın ilk doğanıdır

c. Onun için Rab ilk doğanlar hakkında “Benimdirler” diyor

d. her neyimiz varsa, en iyisi, en birincisi Rabbindir

C. Rab yolu gösteriyor (a. 17-22)

1. Rab her zaman kendini öyle bulut biçiminde gösterdi

2. değil onlar yolu bilmesinler, ama Rab kendi istediğini belli etti

3. Rab bize nasıl yolunu gösteriyor?

- bu önemli bir soru

a. kendi yazılı sözünden

Mez 119:105

Sözün adımlarım için çıra, Yolum için ışıktır.

b. kardeşlerin ağzından

Sül. Mes. 15:22

Karşılıklı danışılmazsa planlar boşa çıkar, danışmanların çokluğuyla başarıya ulaşılır.

c. peygamberlik yoluyla

Son:

-