Kızıldenizden geçerken
Çıkış 14:1-31

1 RAB Musa'ya, "İsrailliler'e söyle, dönsünler" dedi, "Pi- Hahirot yakınlarında, Migdol ile deniz arasında, Baal-Sefon'un karşısında deniz kıyısında konaklasınlar.

3 Firavun şöyle düşünecek: 'İsrailliler ülkede şaşkın şaşkın dolaşıyorlardır, çöl onları kuşatmıştır.'

4 Firavunu inatçı yapacağım. Onların peşine düşecek. Böylece firavunla ordusunu yenerek yücelik kazanacağım. Mısırlılar bilecek ki, ben RAB'bim." İsrailliler söyleneni yaptılar.

5 Halkın kaçtığı Mısır Firavunu'na bildirilince, firavunla görevlileri onlara ilişkin düşüncelerini değiştirdiler: "Biz ne yaptık?" dediler, "İsrailliler'i salıvermekle kölelerimizi kaybetmiş olduk!"

6 Firavun savaş arabasını hazırlattı, ordusunu yanına aldı.

7 Seçme altı yüz savaş arabasının yanısıra, Mısır'ın bütün savaş arabalarını sorumlu sürücüleriyle birlikte yanına aldı.

8 RAB Mısır Firavunu'nu inatçı yaptı. Firavun zafer havası içinde ilerleyen İsrailliler'in peşine düştü.

9 Mısırlılar firavunun bütün atları, savaş arabaları, atlıları, askerleriyle onların ardına düştüler ve deniz kıyısında, Pi-Hahirot yakınlarında, Baal-Sefon'un karşısında konaklarken onlara yetiştiler.

10 Firavun yaklaşırken, İsrailliler Mısırlılar'ın arkalarından geldiğini görünce dehşete kapılarak RAB'be feryat ettiler.

11 Musa'ya, "Mısır'da mezar mı yoktu da bizi çöle ölmeye getirdin?" dediler, "Bak, Mısır'dan çıkarmakla bize ne yaptın!

12 Mısır'dayken sana, 'Bırak bizi, Mısırlılar'a kulluk edelim' demedik mi? Çölde ölmektense Mısırlılar'a kulluk etsek bizim için daha iyi olurdu."

13 Musa, "Korkmayın!" dedi, "Yerinizde durup bekleyin, RAB bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Bugün gördüğünüz Mısırlılar'ı bir daha hiç görmeyeceksiniz.

14 RAB sizin için savaşacak, siz sakin olun yeter."

15 RAB Musa'ya, "Niçin bana feryat ediyorsun?" dedi, "İsrailliler'e söyle, ilerlesinler.

16 Sen değneğini kaldır, elini denizin üzerine uzat. Sular yarılacak ve İsrailliler kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçecekler.

17 Ben Mısırlılar'ı inatçı yapacağım ki, artlarına düşsünler. Firavunu, bütün ordusunu, savaş arabalarını, atlılarını yenerek yücelik kazanacağım.

18 Firavun, savaş arabaları ve atlılarından ötürü yücelik kazandığım zaman, Mısırlılar bilecek ki, ben RAB'bim."

19 İsrail ordusunun önünde yürüyen Tanrı'nın meleği yerini değiştirip arkaya geçti. Önlerindeki bulut direği da yerini değiştirip arkalarına, Mısır ve İsrail ordularının arasına geldi. Gece boyunca bulut bir yanı karartıyor, öbür yanı aydınlatıyordu. Bu yüzden, bütün gece iki taraf birbirine yaklaşamadı.

21 Musa elini denizin üzerine uzattı. RAB bütün gece güçlü doğu rüzgarıyla suları geri itti, denizi karaya çevirdi. Sular ikiye bölündü,

22 İsrailliler kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçtiler. Sular sağlarında, sollarında onlara duvar oluşturdu.

23 Mısırlılar artlarından geliyordu. Firavunun bütün atları, savaş arabaları, atlıları denizde onları izliyordu.

24 Sabah nöbetinde RAB ateş ve bulut direğinden Mısır ordusuna baktı ve onları şaşkına çevirdi.

25 Arabalarının tekerleklerini çıkardı; öyle ki, arabalarını zorlukla sürdüler. Mısırlılar, "İsrailliler'den kaçalım!" dediler, "Çünkü RAB onlar için bizimle savaşıyor."

26 RAB Musa'ya, "Elini denizin üzerine uzat" dedi, "Sular Mısırlılar'ın, savaş arabalarının, atlılarının üzerine dönsün."

27 Musa elini denizin üzerine uzattı. Sabaha karşı deniz olağan haline döndü. Mısırlılar sulardan kaçarken RAB onları denizin ortasında silkip attı.

28 Geri dönen sular savaş arabalarını, atlıları, İsrailliler'in peşinden denize dalan firavunun bütün ordusunu yuttu. Onlardan bir kişi bile sağ kalmadı.

29 Ama İsrailliler denizi kuru toprakta yürüyerek geçmişlerdi. Sular sağlarında, sollarında onlara duvar oluşturmuştu.

30 RAB o gün İsrailliler'i Mısırlılar'ın elinden kurtardı. İsrailliler deniz kıyısında Mısırlılar'ın ölülerini gördüler.

31 RAB'bin Mısırlılar'a gösterdiği büyük gücü gören İsrail halkı RAB'den korkup O'na ve kulu Musa'ya güvendi.


Giriş:

A. Rab yapacağı işini önceden bildiriyor.

- Firavunun yüreğini inatçı yapacak. (ayet 1-4)

1. Neden: Rab dostlarına yapacağı işini bildiriyor?

(a) Musa Allahın çok iyi bir dostu idi.

2. Biz de istersek Rabbin dostları olalım ne lazım yapalım ?

- Toplantılara gimek, İlahi söylemek mi? – hayır o yeterli değil

- Sül. Mes. 3:32 = Rab doğruların dostudur = doğru işler yapalım

3. iki adam nasıl arkadaş oluyor? = vakıt geçirmekle

- İbr. adım adım karar verdi Rabbin istediğini yapsın. Rab onu yanına aldı

4. Allahla yürüyen kendini riske atıyor

Yuh 15:15 Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babam'dan bütün işittiklerimi size bildirdim.

= Demek, sen de İbrahim ve Musa kadar Allahın dostu olabilirsin

5. Mez 25:15 = gözlerimiz hep Rabde olsun = Rable

B. Mısırlılar onları geri getirmeye çalıştılar (a. 5-9)

1. düşünduler “Bütün işler bize kalıyor, rahatımız olmayacak”.

2. tam olarak kölelik ne demek?

(1) kölenin hiç hakı yok bir şeye, kendi hayatı bile kendisinin değil

(2) köle, bütün hayat bağlı = umutsuz

(3) köle uğraşıyor, işliyor ama karşılığı yok

(4) kölenin evlatları gene köle

(5) en fenası – köleler kendi durumlarına alışıyor

3. Rab İsrailileri bu kölelikten kurtardı güçlu eliyle.

Mez 105:42-43 = İbrahime verdiği sözünü tuttu

4. Kölelik.ruhsal bakimda günahtır

(1) kölenin hakkı yok

= kim günah işlerse, sonsuz hayatını kaybediyor, sanki günah işlemekle bütün haklarını Şeytana vermiş oluyor

Yuhanna 8:34

"Size çok doğru bir şey söyleyeyim: her kim günah işlerse, günahın kölesi oluyor.

(2) köle bütün hayat bağlı

= kendi kendimizi günahın köleliğinden kurtaramayız

Rom 7:24

“Ben ne kadar zavallı bir insanım! Bu bedence hayat, ölüm demektir. Bundan beni kim kurtaracak?”

(3) köle uğraşıyor, işliyor ama karşılığı yok =

Rom 6:21

“O vakıt yaptığınız işlerden şimdi utanıyorsunuz. Onlar da size sanki ne gibi kazanç getirirdi. Çünkü o tür işlerin sonu ölümdür.”

(4) kölenin evlatları gene köle

= insan daha doğduğu zaman günahın tohumunu kendi yüreğinde taşıyor

Eyub 14:1-4

“İnsanı kadın doğurur, Günleri sayılı ve sıkıntı doludur.

Çiçek gibi açıp solar, Gölge gibi gelip geçer. ...

Kim temizi kirliden çıkarabilir? Hiç kimse! “

(5) köleler kendi durumlarına alışıyor

= günahlı kişi, günahı artık normal olarak kabul ediyor.

1.Petrus 4:4

“Onlar şimdi sizi aşağılıyorlar. Ve şaş baş kalıyorlar, nasıl siz onlarla birlikte aynı taşkın rezilliklere koşmuyorsunuz.”

5. Bizi asıl kölelikten çıkaran İsadır

a. Rab nasıl Musayı kullandı İsrail halkını bu Kölelikten kurtarsın, İsa Mesihihe iman etmeklede kişiler günahın köleliğinden kurtuluyor

Rom 6:16-18

16 Yoksa şunu bilmiyor musunuz: kendinizi kime köle olarak teslim ederseniz, hani seslemek için, evet seslediğiniz o kişinin kölesi olursunuz: ya günaha köle olursunuz (ve onun sonunda ölüm var), ya da seslemeye köle olursunuz (onun sonunda gene, doğruluk var). 17 Ama Allaha çok şükür: siz eskiden günahın köleleri idiniz. Ama bir öğretişe bağlandınız, ve onu yürekten seslediniz. 18 Ve günahtan serbest kılındıktan sonra doğruluğun köleleri oldunuz.

1.Yuh 4:14

14 Baba, Oğul'u dünyanın kurtarıcısı olarak göndermiştir - biz bunu gördük ve buna şahitlik yapıyoruz.

b..Mısırlılara nasıl ağır geldiyse İsrail halkı kölelikten kurtuldular. Şeytana da öyle ağır geliyor, bizi İsa Mesihe kaybetsin.

1Pet 5:8-9

- arkamıza da bir ordu yolluyor: akrabalar, arkadaşlar, kötü ruhlar, rüyalar,

C. İsrail halkı korktu ve Allaha feryat etmeye başladılar (a. 10-14)

1. İki korkunçluk arasında kaldılar: düşman ordu ile deniz

- kesin ölüm, insanca hiç bir kurtuluş yok

.Çünkü görduler Mısırlılar onların arkasına taklaştılar, bu yüzden çok korktular. Sanıyom biz olsaydık korkmacaydık dimi, büğük laf yapmayalım şimdi saniyom bizde korkabilirdik

2. aslına lazımdı Rabbe güvensinler

a) çünkü Rab onların gözünde Mısırda harikalar yaptıydi

İbr 10:23

23 Umut ettğimiz ve açık açık söylediğimiz şeye hiç sarsılmadan sıkı tutunalım. Çünkü bize söz Veren sadikandır.

1.Sel 5:24

24 Sizi çağırmış Olan sadikandır, ve O yapacaktır.

b) ama gene de panikaya düştüler

onlar başladılar feryat etmeye, bağırmaya başladılar „Musaya bak başımıza ne belya getirdin“ dediler, „sanki Mısırda mezarlık mı yoktu da bizi bu çöle getirdin ölelim.“

„Keşke orada kalsaydık daha iyi olurdu“ dediler.

3. İmanlı da sık sık aynı duruma geliyor

Keşke eski yolcazımda kalsaydım daha iyi olurdu

sanki eski köleliğe dönmek istiyorlar

Örnek: İnsan ne kadar kolay fikirlerini değiştirebilir aacık zorluk oldu mu korkuöz, geri dönmek istiyoz, ama Rab bizi uyarıyor korkmağın onlardan Mata 10:28

Bu korkunç bir durumda Musa Rabbe güvendi ve halkına kuraş vermeye çalıştı, Korkmayın Rab sizin için savaşacak dedi, ozaman halk sanki sakinleşti çünkü Musaya guvenirdiler... 1Sel 5:12

D. Rab Musaya bildiriyor nasıl İsrail halkını koruyacak (a. 25)

1. Rab başka bir yol kullanamaz mıydı halkını kurtarsın?

2. Rab şimdi bile kendi halkını koruyır korumaktadır.

2.Sel 3:3

Ama Rab sadikandır! O size kuvvet verecek ve sizi kötü Olandan kollayacak.”

1.Yuh 5:18

“Biliyoruz, her kim Allahtan doğmuşsa günahta yaşamaz. Allahtan doğmuş Olan, hani Mesih, o kişiyi kolluyor, ve kötü Olan ona dokunmayacak.”

E. Rab Firavunun bütün güvencesini kırdı (ayet 26-31)

- bütün savaş arabalarını askerleriyle birlikte denizin içinde bıraktı.

1. Rab ne için Mısırlılara bu kadar ağır ceza veriyor?

a) Rab Mısırlılara, hem de İsrail halkına bir ders vermek istedi

her zaman Rabbe güvensinler ve hiç korkmasınlar.

2. Bugünkü Firavunlar kimdir, nedir?

- Komunizma

- Papalık

- Müslümanlık

Son:

Efes 3:12

“Mesihte, hani Ona iman etmekle, var kurajımız ve güvenimiz Allaha yaklaşalım.”

2.Kor 3:4

“İşte, Mesihte Allaha öyle bir umudumuz var.”