Sevinç ve deneme
Çıkış 15:1-27

1 Musa'yla İsrailliler RAB'be şu ilahiyi söylediler

"RAB’be ilahiler sunacam,

Çünkü yükseldikçe yükseldi;

beygirleri de, aydayanları da denize döktü.

Rab gücüm ve ilahimdir,

O kurtardı beni. O'dur Tanrım,

Övgüler sunacam O'na.

O'dur babamın Tanrısı, Yüceltecem O'nu.

RAB savaşan askerdir, adı RAB'dir.

"Denize attı firavunun ordusunu, Savaş arabalarını.

Kızıldeniz'de boğuldu büyük binbaşları.

Derin sulara gömüldüler, taş gibi dibe indiler.

"Senin sağ elin, ya RAB, Senin sağ elin korkunç güce sahiptir.

Altında düşmanlar kırılır.

Sana başkaldıranlar devrilir büyük görkemin karşısında,

Gönderirsin gazabını, samanın tozlarını gibi bitirsin onları.

Burnunun soluğu karşısında, sular bir araya yığıldı.

Kabaran sular duvarlara dönüştü,

Denizin göbeğindeki derin sular dondu.

Düşman gururlandı:

'Peşlerine düşüp yakalayacam onları' dedi,

'Bölüşecem onun mallarını. Dilediğim gibi soyacam onu,

Kılıcımı çekip yok edecem onları.'

Soluğunu üfledin, denize gömüldüler, kurşun gibi en derin sulara battılar.

"Var mı senin gibisi tanrılar arasında, ya RAB?

Senin gibi kutsallıkta şanlı, heybetiyle övgüye layık, harikalar yaratan var mı?

Sağ elini uzattın, yer yuttu onları.

Sevginle kurtardığın halka öncülük edecen,

gücünle onlara kutsal evinin yolunu gösterecen.

Uluslar duyup titreyecekler,

Filist halkını dehşet saracak.

Edom beyleri korkuya kapılacak,

Moğav önderlerini titreme alacak,

Kenan'da yaşayanların tümü korkudan eriyecek.

Korku ve dehşet düşecek üzerlerine,

Senin halkın geçinceye kadar, ya RAB,

Sahip olduğun bu halk geçinceye kadar,

Bileğinin gücü karşısında taş kesilecekler.

Ya RAB, halkını içeri alacan.

Onları kendi dağına,

yaşamak için seçtiğin yere,

ellerinle kurduğun kutsal yere dikecen, ya Rab!

RAB sonsuza kadar kral olacak."

-------------------------------------

19 Firavunun atları, savaş arabaları, atlıları denize dalınca, RAB suları onların üzerine çevirdi. Ama İsrailliler denizi kuru toprakta yürüyerek geçtiler.

2 0 Harun'un kızkardeşi Peygamber Miryam tefini eline aldı, bütün kadınlar teflerle, oynayarak onu izlediler.

21 Miryam onlara şu ezgiyi söyledi: "Ezgiler sunun RAB'be, Çünkü yüceldikçe yüceldi, Atları, atlıları denize döktü."

22 Musa İsrailliler'i Kızıldeniz'in* ötesine çıkardı. Şur Çölü'ne girdiler. Çölde üç gün yol aldılarsa da su bulamadılar.

23 Mara'ya vardılar. Ama Mara'nın suyunu içemediler, çünkü su acıydı. Bu yüzden oraya Mara adı verildi.

24 Halk, "Ne içeceğiz?" diye Musa'ya yakınmaya başladı.

25 Musa RAB'be yakardı. RAB ona bir ağaç parçası gösterdi. Musa onu suya atınca sular tatlı oldu. Orada RAB onlar için bir sıra ve buyruk koydu, hepsini denedi.

26 "Ben, Tanrınız RAB'bin sözünü dikkatle dinlerseniz, gözümde doğru olanı yaparsamız, buyruklarıma kulak verirseniz, bütün sıralarıma uyarsanız, o zaman Mısırlılar'a verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim" dedi, "Çünkü size şifa veren RAB benim."

27 Sonra Elim'e gittiler. Orada on iki su kaynağı, yetmiş hurma ağacı vardı. Su kıyısında konakladılar.

A. Musa’nın ilahisi (a. 1-21)

- geçen hafta İsraillileri nerede braktık? (kısaca tekrarla)

1. Rabbi övmek hakkında neler öğreniyoruz?

(a) a.2: RAB ezgimdir = ilahiler

(b) a.2-3: sekiz defa ‘O’ sözü geçiyor = tapınmanın merkezinde hep RAB var

(c) a. 2: “beni kurtardı” = kurtuluşumuz sebep oluyor Allahı övelim

2. RAB nasıl bir tanrıdır?

3. RAB neler yapıyor?

(a) halkını kurtarıyor

– “Rab kurtarıyor” = Yehoşua = İsa

(b) düşmanlarını yok ediyor - o savaş eridir (a.3)

(c) gururluların gururunu kırıyor

– Firavun demişti: “RAB kim oluyor ki, O'nun sözünü dinleyip İsrail halkını salıvereyim?” (5:2)

(d) harikalar yapıyor –

B. Susuzluk (a. 22-27)

1. Büyük sevincin hemen arkasından büyük sıkıntı

2. “RAB bizimle eğleniyor” duygusu

3. Rab acıyı tatlıya çeviriyor

a. denenme ile birlike çıkış yolu: 1.Kor. 10:13

b. maksat: imanlı biraz uğraşsın

c. “Size şifa veren RAB benim”

d. neden ağaç parçasını kullandı?

4. denemeden geçince Rab imanlıyı genişliğe çıkarıyor

Son:

1) Bizim için ne demek oluyor.= Rabbi övmeye öğrenelim; değil hep aynı duaları.

2) Rab her imanlıyı deneyecek, bakalım imanda nereye kadar vardık.

3) bügun türlü denenme var.

4) böyle durumlara düşünce ne yapacan.

İbr.12:2 gözlerimizi Rab İsa;ya çevirelim, O bize kuvet verecektir.