Özel bir halk
Çıkış 19:1-25

1 İsrailliler Mısır'dan çıktıktan tam üç ay sonra Sina Çölü'ne vardılar.

2 Refidim'den yola çıkıp Sina Çölü'ne girdiler. Orada, Sina Dağı'nın karşısında konakladılar.

3 Musa Tanrı'nın huzuruna çıktı. RAB dağdan kendisine seslendi: "Yakup soyuna, İsrail halkına şöyle diyeceksin:

4 Mısırlılar'a ne yaptığımı, sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz.

5 Şimdi sözümü dikkatle dinler, antlaşmama uyarsanız, bütün halklar içinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir.

6 Siz benim için kâhinler krallığı, kutsal halk olacaksınız. İsrailliler'e böyle söyleyeceksin."

7 Musa gidip halkın ileri gelenlerini çağırdı ve RAB'bin kendisine buyurduğu her şeyi onlara anlattı.

8 Bütün halk bir ağızdan, "RAB'bin söylediği her şeyi yapacağız" diye yanıtladılar. Musa halkın yanıtını RAB'be iletti.

9 RAB Musa'ya, "Sana koyu bir bulut içinde geleceğim" dedi, "Öyle ki, seninle konuşurken halk işitsin ve her zaman sana güvensin." Musa halkın söylediklerini RAB'be iletti.

10 RAB Musa'ya, "Git, bugün ve yarın halkı arındır" dedi, "Giysilerini yıkasınlar.

11 Üçüncü güne hazır olsunlar. Çünkü üçüncü gün bütün halkın gözü önünde ben, RAB Sina Dağı'na ineceğim.

12 Dağın çevresine sınır çiz ve halka de ki, 'Sakın dağa çıkmayın, dağın eteğine de yaklaşmayın! Kim dağa dokunursa, kesinlikle öldürülecektir.

13 Ya taşlanacak, ya da okla vurulacak; ona insan eli değmeyecek. İster hayvan olsun ister insan, yaşamasına izin verilmeyecek.' Ancak boru uzun uzun çalınınca dağa çıkabilirler."

14 Sonra Musa dağdan halkın yanına inip onları arındırdı. Herkes giysilerini yıkadı.

15 Musa halka, "Üçüncü güne hazır olun" dedi, "Bu süre içinde cinsel ilişkide bulunmayın."

16 Üçüncü günün sabahı gök gürledi, şimşekler çaktı. Dağın üzerinde koyu bir bulut vardı. Derken, çok güçlü bir boru sesi duyuldu. Ordugahta herkes titremeye başladı.

17 Musa halkın Tanrı'yla görüşmek üzere ordugahtan çıkmasına öncülük etti. Dağın eteğinde durdular.

18 Sina Dağı'nın her yanından duman tütüyordu. Çünkü RAB dağın üstüne ateş içinde inmişti. Dağdan ocak dumanı gibi duman çıkıyor, bütün dağ şiddetle sarsılıyordu.

19 Boru sesi gitgide yükselince, Musa konuştu ve Tanrı gök gürlemeleriyle onu yanıtladı.

20 RAB Sina Dağı'nın üzerine indi, Musa'yı dağın tepesine çağırdı. Musa tepeye çıktı.

21 RAB, "Aşağı inip halkı uyar" dedi, "Sakın beni görmek için sınırı geçmesinler, yoksa birçoğu ölür.

22 Bana yaklaşan kâhinler de kendilerini kutsasınlar, yoksa onları şiddetle cezalandırırım."

23 Musa, "Halk Sina Dağı'na çıkamaz" diye karşılık verdi, "Çünkü sen, 'Dağın çevresine sınır çiz, onu kutsal kıl' diyerek bizi uyardın."

24 RAB, "Aşağı inip Harun'u getir" dedi, "Ama kâhinlerle halk huzuruma gelmek için sınırı geçmesinler. Yoksa onları şiddetle cezalandırırım."

25 Bunun üzerine Musa aşağı inip durumu halka anlattı.

Giriş:

A. Özel bir halksınız (a. 1-8)

1. ‘bütün halklar içinde öz halkım olursunuz.’

a. Rab onların düşmanlarını yendi

b. Rab onları korumak için ‘kartal kanatları’ kullandı

c. Rab kendi halkını bütün olarak hep öyle koruyor:

Açıklama 12

6 Ama kadın ıssız yerlere kaçtı. Orada Onun için Allahın hazırladığı bir yeri vardı. Öyle ki, ona orada bin iki yüz altmış gün boyunca baksınlar.

13 Ejder ne vakıt gördü yeryüzüne atıldığını, o kadına eziyet etmeye başladı, hani erkek çocuğu dünyaya getirmişti. 14 Ama kadına o büyük kartalın iki kanadı verildi. Öyle ki, kendi yerine kaçsın. Orada yılanın yüzünden ırak idi ve bir vakıt, vakıtlar ve yarım vakıt için beslenildi.

Matta 16:16

Sana şunu da söyleyeyim: sen Petrus'sun. Bu kayanın üzerine kilisemi kuracam ve ölüler devleti bile onu yenemeyecek.

d. Rab sana da aynı sözü veriyor:

Işaya 40:31

RAB'be umut bağlayanlar taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar.

- belki sen de çıkmaz bir durumdasın – arkanda bir ordu, önünde kocaman deniz

e. Rab kendi halkını nerede koruyor: çölde

2. “Siz benim için kâhinler krallığı, kutsal halk olacaksınız.”

a. ‘kutsal halk’

(1) değil putperest halkların düşündüğü gibi: her halkın bir koruyucu tanrısı vardı

- burada diyor: “çünkü bütün dünya benimdir”

(2) değil İsrail halkı daha üstün olduğu için:

Yasa 7:7

RAB'bin sizi sevmedi ve seçmedi, öbür halklardan daha kalabalıksınız diye. Siz sayıca öbür halklardan azdınız.

b. Mesih gelince bu halk genişletildi, başka halklardan kişiler katıldı

Rom 11:17

Kimi dallar kırıldı, ve sen yabani bir zeytin ağacı olarak onların yerine koyuldun. Sen zeytin ağacının köküne ve yağlılığına ortak oldun.

3. ‘kahinler halkı’

a. İsrail halkının içinde Harun’un torunları kahinler olacaktı

b. ama onun dışında bütün halk da, bütün dünyaya kahinlik görevi yapacaktı

c. ama ne yazık ki, İsrail halkı bu görevini yerine getirmedi

“Şimdi sözümü dikkatle dinlerseniz, antlaşmama uyarsanız.”...

Yeşaya 57:4-6

Siz kiminle alay ediyorsunuz? Kime dudak büküyor, dil çıkarıyorsunuz?

Ağaçlar arasında, bol yapraklı her ağacın altında Şehvetle yanıp tutuşan,

Vadilerde, kaya kovuklarında çocuklarını kurban eden,

İsyan torunları, yalan soyu değil misiniz siz?

Sizin payınız Vadinin düzgün taşlarından yapılan putlardır,

Evet, sizin nasibiniz onlardır!

Onlara dökmelik sunular döktünüz, Tahıl sunuları* sundunuz.

Bütün bunlardan sonra sizi cezalandırmaktan çekineceğimi mi sanıyorsunuz?

- ve gerçekten Rab onu yaptı: Babil sürgünlüğünde onları bütün dünyaya dağıttı, her yerde sinagoglar yaptılar – ve bunu yapmakla yavaş yavaş kahinlik görevini yerine getirmeye başladılar

d. bu söz bizim için geçerli:

- 1. Petrus 2:5

5 Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de, o evin içinde diri taşlar olun. Öyle ki, bir kutsal görevliler grubu olasınız ve ruhça kurbanlar getiresiniz. Onlar İsa Mesihin eliyle Allaha makbul oluyorlar.

(1) kayalar lazım birbirlerine bağlı olsun

- tanışmak, yakınlık, ziyaret, yardımlaşmak

- barışmak, af etmek (Şeytanın numarası 666, İsa’nın numarası 490)

- birliği korumak, uğraşmak (makas mısın, lepilo mu?)

(2) toplantı kutsaldır, Allahın bulunduğu yerdir

- kardeşlerle ne yaparsak, sanki Allahın önünde yapmış olalım

(3) ‘Kutsal görevliler grubu’ – insanlar ile Rab arasında köprü oluyoruz, bu bizim hizmetimiz ve kurbanımız

- değil: arife olmuş, azıcık unla şırlağan “Allah kabul etsin” = gece gündüz hizmet etmek

- öyle kurbanlar makbul oluyor

B. Temiz bir halksınız (a. 9-15)

1. ‘Kara bulut içinde sana gelecem’

2. Üç gün arındırma yapılsın

a. Rab onlara bedensel bir ders veriyor kutsallık hakkında

b. ama bu Allahın önünde geçerli temizlik değil, Rab insanın içini görüyor

Yere 2:22

Çamaşır sodasıyla yıkansan, Bol kül suyu kullansan bile, Suçun önümde yine leke gibi duruyor" Diyor Egemen RAB.

Açıklama 7:13-14

İhtiyarların biri bana dönüp sordu:

"Acaba, beyaz kaftanları giyiyen kişiler kimdir ve nereden geldiler?"

Ben de ona dedim: "Ey efendim, onu sen bilirsin."

O da bana dedi:

"Bunlar, büyük sıkıntıdan geçmiş olan kişilerdir. Rubalarını Kuzu'nun kanında yıkayıp bembeyaz ettiler.

C. Allahı gören bir halksınız (a. 16-25)

1. bütün halk Allahın huzurunda toplanıyor

2. Allahın kendini göstermesi:

İbraniler 10:31

Evet, diri Allahın eline düşmek korkunç bir şeydir!

İbraniler 12:18-25

18 Ama siz o balkana gelmediniz: hani, ona dokunmak yasak idi, orada harıl harıl yanan bir ateş, karanlık ve kapkara bir fırtına vardı. 19 Bir borazan sesi ve sözlerin uğluması işitildi. O dereceye geldi ki, onu işitenler yalvardılar, artık onlara bir söz daha söylenmesin. 20 Çünkü onlara buyurulan söze dayanamadılar:

"Bir hayvan olsa bile, bu balkana kim dokunursa taşlanacak!"

21 Bu görüntüye bakmak o kadar korkunçtu ki, Musa dedi: "Çok korkuyorum ve titriyorum."

22 Hayır, siz Siyon Dağına geldiniz, diri Allahın kasabasına, gökteki Yeruşalim'e, sayılamayan meleklerin şenliğine geldiniz. 23 Gökte yazılı olan ilk doğanların topluluğuna geldiniz; herkesi davalayan Allaha geldiniz; tamamlık durumuna getirilmiş doğru adamların ruhlarına geldiniz. 24 Yeni anlaşmanın aracısı olan İsa'ya geldiniz; Abil'in kanından daha iyi şeylerden için konuşan serpilmiş kana geldiniz.

25 Dikkat edin, konuşan Allahtan yüz çevirmeyesiniz.

Son:

-