On emir (1-5)
Çıkış 20:1-12

1 Tanrı şöyle konuştu:

2 "Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın RAB benim.

3 "Benden başka tanrın olmayacak.

4 "Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın.

5 Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.

6 Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.

7 "Tanrın RAB'bin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü RAB, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.

8 "Şabat Günü'nü* kutsal sayarak anımsa.

9 Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın.

10 Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB'be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız.

11 Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü'nü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim.

12 "Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RAB'bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.

Giriş:

1. geçen hafta: İsrail halkı bütün olarak Allahın önünde toplandı

- bugün: Rab hazırlık yapıyor, kendi halkıyla bir antlaşma (dogovor) yapsın.

2. Bunun içinde her zaman aynı parçalar vardı:

- bu dogovor kimlerin arasında yapılıyor

- bu dogovorun şartları nedir = her iki tarafın sorumlulukları nedir?

- taraflar kendi işine bakmadılar mı, cezası ne olacak?

- dogovoru geçerli kılmak için kan akıtılırdı (eski tercüme: ‘ahit kesmek’ = kurban)

3. Bu dogovor, antlaşma sadece İsrail ve Yahve arasında yapıldı,

başka halkalrın bu işin içinde payı yoktu, bugün de yoktur

4. Bu antlaşmanın 600’den fazla şartları vardı;

- hepsi Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye ktabında sayılıyor.

- buradaki 10 emir sadece öbür 600 emirlerin özetidir, özüdür

- İsa bunu ikiye indirdi: (1) Allahı sev (2) komşunu sev

- Musa bu on emiri iki tabela üzerinde aldı

– birinci tabela (emir 1-5) “Allahı sev” buyruğunun komentarıdır, açıklamasıdır

- ikinci tabela (emir 6-10) “komşunu sev” buyruğunun komentarıdır, açıklamasıdır

A. birinci emir: Tanrin RAB Yahve benim, başka Tanrın olmayacak

1. Benim bir tanrım olması ne demek?

(a) onu tanımak (Yakup .)

(b) ona hizmet etmek (Fil 3:19 – “onların tanrıları kendi tumbaklarıdır”)

(c) ondan korkmak

(d) ona güvenmek

2. RAB Yahve

(a) RAB = demek ‘Ben benim’ = değişmeyen, sözünü yerine getiren

- Musa sordu: ‘Adın nedir?’ – cevap YAHVE = benim adım ‘adsız’

- Musa önce sandı, Yahudileğirn tanrısı birçok anrıların arasında en büyüğüdür – ama Rab diyor: “Benden başka tanrı yoktur”

Çıkış 3:2-6,13-15

3:2 RAB'bin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı, çalı yanıyor, ama tükenmiyor.

3 "Çok garip" diye düşündü, "Gidip bir bakayım, çalı neden tükenmiyor!"

4 RAB Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce, çalının içinden, "Musa, Musa!" diye seslendi. Musa, "Buyur!" diye yanıtladı.

6 Ben babanın Tanrısı, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı'yım."

13 Musa şöyle karşılık verdi: "İsrailliler'e gidip, 'Beni size atalarınızın Tanrısı gönderdi' dersem, 'Adı nedir?' diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim?"

14 Tanrı, "Ben Ben'im" dedi, "İsrailliler'e de ki, 'Beni size Ben Ben'im diyen gönderdi.'

15 "İsrailliler'e de ki, 'Beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı RAB gönderdi.' Sonsuza kadar adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım.

3. Bu ad nasıl kullanıldı?

- kimi defa: YAHVE olarak, kimi defa YEHOVA olarak

- çok kutsal sayıldığı için ‘Yahve’ yerine ‘Adonay’ derdiler, o da ‘Rab’, yani efndi demektir

4. Biz hangi adı kullanalım

a) ‘Allah’ ya da ‘Tanrı’ = herkes onu kullanabilir, imansızlar bile

b) ‘Rab’ = daha yalkın bir ilişki gösteriyor

c) ‘Baba’ = sadece gerçek imanlılar bunu kullanabilir (Yuh 17 “Senin adınıonlara bildiridm”

B. ikinci emir: put yapmayacaksın

1. hiç bir insan Rabbin yerini almamalı

2. hiç bir mesele Rabbin yerini almamalı

3. İnsanar neden put yapıyorlar? = gözle görülen bir şeye daha kolay iman edilebilir

C. üçüncü emir: RABbin adını boşa anmayacaksın

1. Mahallede: hep ‘Allah’ sözü geçiyor,

2. bu emire göre Yahudiler, gündelik konuşmalarda Yahve adını hiç kuıllanmazdılar

3. onun için İsa dedi: “Yemin etmeyeceksin” (Matta 5:34)

D. dördüncü emir: Şabat (Sept) günü

1. Allah dinlendi

2. İnsan da dinlensin

a. bedeni için

b. Allaha tapmak için

c. iman nedir diye öğrenmek için

3. Şabat için büyük iman lazımdı:

4. Şabat günü Mesihin zamanı için bir hazırlık idi

5. Bizim için bu ne demek oluyor?

E. beşinci emir: Anne babaya saygı göster

1. Bu neden birinci tabelada::

Yasa 21:18-23

"Eğer bir adamın dikbaşlı, başkaldıran, annesinin ve babasının sözünü dinlemeyen, onların tedibine aldırmayan bir oğğlu varsa, annesiyle babası onu tutup kent kapısında görev yapan kent ileri gelenlerine götürecekler.

Onlara şöyle diyecekler: 'Oğğlumuz dikbaşlı, başkaldıran bir çocuktur. Sözümüzü dinlemiyor. Savurgan ve içkicidir.'

Bunun üzerine kentin bütün erkekleri onu taşlayarak öldürecekler. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız. Bütün İsrailliler bunu duyup korkacaklar."

2. ‘saygı göstermek’ ne demektir?

1.Tim 5:8

Ama bir kişi kendi insanlarına, ve daha çok kendi hanesine bakmadı mı, o kişi imanı inkar etmiş ve imansızdan bile beter olmuş oluyor.

Son:

-