On emir (6-10)
Çıkış 20:13-17

13 "Adam öldürmeyeceksin.

14 "Zina etmeyeceksin.

15 "Çalmayacaksın.

16 "Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.

17 "Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin."

--------------------------------------

Giriş:

1. geçen hafta: ilk 5 emir

- onların hepsi Rable ilgili idi.

2. bu hafta: 6.-10. emire kadar

- bunlar insanla ilgili

- “Komşunu kendin gibi sev!”

A. altıncı emir - adam öldürmeyeceksin

1. yasak edilen nedir?

- katillik

- değil hayvanları öldürmek

- değil her insanı öldürmek (ölüm cezası, savaş, kendini savunmak)

2. İsa’nın açıklaması: başka öldürme metodları da var:

Matta 5:21-22

İşittiniz, bizim dedelerimize nasıl denildi: 'Katillik etmeyeceksin!' ve 'Kim katillik ederse, dava görecek'.

Ama ben size diyorum: her kim kardeşine kızarsa, dava görecek. Ve her kim kardeşine 'Raka' (hani 'kafasız') derse, en yüksek dava yerine çıkacak. Ama her kim kardeşine 'beş para etmez' derse, o kişi cendem ateşini hak edecek.

a. kızmak

2.Kor 12:20

Aranızda olmasın kavga, kıskançlık, kızgınlık, çekişme, iftira, dedikoduculuk, gururluk ya da karışıklık.

Yara 34

Dina olayı – Yakup’un kızı Dina, Şekem adında bir adam tarafından ziyan ediliyor – Şimun ile Levi kurnazlıkla onun cinsini aldatıyorlar – sonra intikam için bütün kasabayı öldürüyorlar

Yara 49:5-7

"Şimon'la Levi kardeştir, Kılıçları şiddet kusar.

Gizli planlarına ortak olmam, toplantılarına katılmam. Çünkü öfkelenince adam öldürdüler, Canları istedikçe sığırları sakatladılar.

Lanet olsun öfkelerine, çünkü şiddetlidir.

Lanet olsun gazaplarına, çünkü zalimcedir.

Onları Yakup'ta bölecem ve İsrail'de dağıtacağım.

Efes 4:26

Kızdığın vakıt günah işleme. Güneş senin kızgınlığının üzerine batmasın.

b. ‘Raka’ demek

c. ‘beş para etmez’ demek

B. yedinci emir - zina etmeyeceksin

1. ‘zina’ nedir

2. İsa’nın açıklaması

Matta 5:27

İşittiniz nasıl denildi: 'Zina etmeyeceksin!'

Ama ben size diyorum: her kim bir kadına bakıp da onda gözü kalırsa, o kişi zaten yüreğinde onunla zina etmiştir.

3. kişi kendini nasıl koruyabilir?

a. delikanlılar için: Eyub 31:1

"Gözlerimle antlaşma yaptım Şehvetle bir kıza bakmamak için.

b. evliler için:

Mal 2:15

“Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı? Neden tek? Çünkü O kendisine özgü bir soy arıyordu. Onun için kendinize dikkat edin, hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin. “

Sül.Mes. 5:18

“Çeşmen bereketli olsun Ve gençken evlendiğin karınla mutlu ol.”

c. herkes için: Matta 5:29-30

Sağ gözün seni günaha soktu mu, onu çıkar at! Senin için daha iyi olacak, bedeninin bir parçası yok olsun, ne kadar bütün bedenin cendeme atılsın. 30 Ve sağ elin seni günaha soktu mu, onu kes at! Senin için daha iyi olacak, bedeninin bir parçası yok olsun, ne kadar bütün bedenin cendeme gitsin.

C. sekizinci emir: çalmayacaksın

1. buyurlan nedir: insanın malına saygı

- senin olmayan bir şeyi yanına alırsan, hırsızlık sayılıyor

- bunu hepimiz anlıyoruz, ama birçok temalarda anlamadan hırsızlık yapıyoruz

2. hırsızlık yapmanın başka yolları

a. bulduğun malı çevirmemek

b. devletten çalmak

- elektrik, su, gümrük

c. işlediği yerden çalmak

- mallar

- zaman çalmak; iş vaktnda uyumak, kendi işini yapmak

d. Allahtan çalmak

Mal 3:8

"İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. "'Senden nasıl çalıyoruz?' diye soruyorsunuz. "Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz.

D. dokuzuncu emir: yalan söylemeyeceksin

1. buyurlan: hakikata saygı

- başka yalan metodları:

2. yalan söylemenin başka yolları

a. ‘hayır için yalan’

- kendini korumak için

- kişileri barıştırmak için

- hatır için = ‘gücenmesin bana’

- kızanları susturmak için

b. kazanç için

- satış yapanlar

- devlete karşı yalan = pensiya, hastanelerde, mektepte

c. ikiyüzlülük = hareketlerle yalantırmak

d. Allahı yalana ortak etmek

- yemin etmekle

- mushaf öpmek

E. onuncu emir: başkasının malına göz dikmeyeceksin

1. bu emir farklı:

- öncekiler hepsi elle yapılırdı, ama bu insanın yüreği ile ilgilidir

- demek İsa’nın öğretişi aslında Musa’nın öğretişine dayanıyor

- bütün önceki buyruklar buna bağlı, yani yürekte başlıyor

2. Romalılar 7:7-9

Allah kanunu olmaydı, günah nedir bilemeyeceydim bile. Mesela, Allah kanunu 'Açgözlü olma!' dememiş olaydı, açgözlülük nedir bilemeyeceydim. 8 Ama günah bu buyruktan fırsat bulup, benim içimde her türlü açgözlülük meydana getirdi. Zaten günah, Allah kanunu olmayınca, ölüdür. 9 Ben de bir zaman Allah kanunu olmayınca diri idim. Ama buyruk gelince, günah dirildi, ben de öldüm.

3. Rab açgözlülük için ne diyor?

a. mallar kalıcı değildir - 1.Yuh. 2:16-17

Bu dünyada sade şunlar var: - beden tabiyetinin istedikleri, - gözlerin istedikleri ve

- bu hayatın boş gururu. Ve bunlar Baba'dan değil, dünyadandırlar. Bu dünya ve bu dünyanın sevdaları geçmektedir.

b. mallar senin ellinde eriyecek - Vaiz 5:10-11

Parayı seven paraya doymaz, Zenginliği seven kazancıyla yetinmez. Bu da boştur.

Mal çoğaldıkça yiyeni de çoğalır. Sahibine ne yararı var, seyretmekten başka?

c. mallardan değil, ama Allahın öğretişlerinden zevk alalım - Mez 119:36-37

Güt kalbimi, kazanca değil, ama senin öğrettiklerine doğru.

Çevir gözlerimi boş şeylerden, yaşat beni senin yolunda.

d. açgözlülük putperestliktir – Efes 5:5

Çünkü şunu kesin bilin: ne zinacının, ne miskin düşünen kişinin, ne de hiç bir açgözlünün (ki, o aslında puta tapmaktır), evet, Mesihin ve Allahın krallığında öylesinin mirası olmayacak.

Son:

-