Rab halkından ayrılıyor
Çıkış 33:1-23

1 RAB Musa'ya dedi: "Buradan git. Sen ve Mısır'dan çıkardığın halk İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a, 'Orayı senin soyuna vereceğim' diye yemin ettiğim topraklara gidin.

2 Süt ve bal akan yere senden önce bir melek gönderecem, Kenan, Amor, Hitit*, Periz, Hiv ve Yevus halklarını oradan kovacam. Ben sizinle gelmeyecem, çünkü inatçı insanlarsınız. Belki sizi yolda yok ederim."

4 Halk bu kötü haberi duyunca yas tuttu. Kimse süslenmedi.

5 Çünkü RAB Musa'ya şöyle demişti: "İsrailliler'e de ki, 'Siz inatçı insanlarsınız. Bir an aranızda kalsam, sizi yok ederim. Şimdi üzerinizdeki altınları çıkarın, size ne yapacağıma karar vereyim.'"

6 Böylece Horev Dağı'ndan sonra İsrailliler altınlarını çıkardı.

7 Musa bir palatka alırdı, insanlardan uzak, biraz öteye kurardı. Ona 'Buluşma Çadırı' derdi. Kim RAB'be danışmak istese, kırdaki o Buluşma Çadırı'na giderdi.

8 Musa ne zaman çadıra gitse, bütün halk kalkardı, herkes çadırının girişinde durarak Musa içeri girinceye kadar arkasından bakardı.

9 Musa çadıra girince, bulut direği aşağı inerdi, RAB Musa'yla konuştuğu sürece girişi kapardı.

10 Ne zaman gördüler, bulut direği nasıl çadırın girişinde durdu, herkes kalkardı, kendi çadırının girişinde tapınırdı.

11 RAB Musa'yla iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu. Sonra Musa halkın arasına dönerdi. Ama genç yardımcısı Nun oğlu Yeşu çadırdan çıkmazdı.

12 Musa RAB'be şöyle dedi: "Bana diyorsun, 'Bu halka öncülük et', ama kimi benimle göndereceğini söylemedin. Bana demiştin, 'Seni adınla tanıyorum, senden memnunum.

13 Eğer benden memnun isen, lütfen şimdi bana yollarını göster ki, seni daha iyi tanıyıp memnun etmeye devam edeyim. Unutma, bu millet senin halkındır."

14 RAB şöyle cevap verdi: "Varlığım sana eşlik edecek. Seni rahata kavuşturacağım."

15 Musa dedi: "Eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse, bizi buradan çıkarma.

16 Yoksa benden ve halkından memnun kaldığın nereden bilinecek? Bize eşlik etmenden, değil mi? Ancak o zaman benimle halkın yeryüzünün öteki halklarından fark edilebiliriz."

17 RAB, "Söylediğin gibi yapacağım" dedi, "Çünkü senden memnun kaldım, adınla tanıyorum seni."

18 Musa, "Lütfen şanını bana göster" dedi.

19 RAB, "Bütün iyiliğimi önünden geçireceğim" diye karşılık verdi, "Adımı, RAB adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım.

20 Ancak, yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz."

21 Sonra, "Yakınımda bir yer var" dedi, "Orada, kayanın üzerinde dur.

22 Görkemim oradan geçerken seni kayanın kovuğuna sokup geçinceye kadar elimle örteceğim. .........

23 Elimi kaldırdığımda, sırtımı göreceksin. Ama yüzüm görülmeyecek."


Giriş:

A. Rab, halkından ayrılmak istiyor (a.1-6)

1. Rab diyor ki, “Ben gitmeyecem sizinle, sade meleğimi gönderecem”

2. Rab sözünde duruyor,

a. çünkü şartsız söz verdi

Efes 5:27

İstiyor, kiliseyi çok şanlı olarak kendi yanına alsın. İstiyor, kilisenin üstünde hiç bir leke, hiç bir buruşukluk, hiç öyle bir şey olmasın. Hayır, istiyor, kilise kutsal ve kusursuz olsun.

b. Rabbin sözü belli, ama bizim ona katılmamız belli değil

c. sözünde duruyor, kendi duyguları da ona göre değilse bile

Mezmur 15:4

“Dogru adam, yemin etmişse, zararına da olsa, yemininden dönmez.”

3. Halk inatçı

a. inatçılığın sebepleri nedir?

(1) bencillik, egoizma – kendini Allahtan üstün tutmak (“Senin istediğin olsun” değil, ama “Benim dediğim olsun”)

(2) alışkanlık, mülüslük, inertsığa, kendini salmak – Rab diyor: “Yenilenin, bambaşka kişi olun” Rom 12:2

- ama o zor: 30 sene hep yalan söylerdin, şimdi artık söyleme

(3) farklı olmak istememek = “Madem herkes yapıyor...”

- Rab dedi: “Siz benim öz halkım olacanız”, = bütün halklardan farklı

b. Acaba, bugünkü Allahın halkı aynı durumda mı?

B. Buluşma çadırı (a.7-11)

1. Musa HER ZAMAN Rable buluşurdu

a. bu bir alışkanlık idi, her gün öyle yapardı.

b. İsa’nın örneği:

Markos 1:35

“Ve çok erkenden, henüz karanlık iken, O kalkıp dışarı çıktı, ıssız bir yere gitti ve orada dua etti.”

Luka 6:12-13

“O günlerde dua etmek için bir balkana bindi. Bütün gece Allaha dua etmekle geçirdi. 13 Gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı. Onlardan şu oniki kişi seçti”

c. bu buluşma yüz yüze idi.

2. Bu buluşma yeri İNSANLARDAN UZAK idi

a. neden?

b. bugünlerde bu çok zor: nerede rahat var?

3. Rab Musa’yı hiç YALNIZ BRAKMADI

Yuh. 15:14-15

Size buyurduğum herşeyi yaparsanız, o vakıt benim dostlarım oluyorsunuz. 15 Ben size artık 'hizmetçi' demem. Çünkü hizmetçi bilmiyor ki, efendisi neler yapıyor. Hayır, ben size 'dostlar' dedim. Çünkü Babamdan her ne işittiysem, onu size bildirdim.”

C. Musa’yla giden kim olacak? (a.12-17)

1. Musa kendini hakla bir kılıyor

1.Kor. 4:7

“Seni kim 'daha başka' yaptı? Ya da senin birhangi şeyin var mı ki, sen onu başkasından almış olmayasın? Ve madem başkasından aldın, nasıl oluyor da, başkasından almamış gibi övünüyorsun?”

2. Musa, yalvarmakla Rabbin fikrini değiştiriyor

a. Allah her ne isterse yapmıyor mu? İnsan onun aklını değiştirebilir mi?

b. bu dostluk, arkadaşlık iki taraflıdır

3. Bugün de şefaatçimiz var

İbr 7:25

“Demek, kim İsa'dan geçerek Allaha gelirse, İsa'da var fırsat, o kişileri büsbütün kurtarsın, çünkü onlar için aracılık yapsın diye hep yaşamaktadır.”

(1) Musa yalvarırken neye dayandı, Rabbe ne gösterebildi: hiç bir şey

İsa yalvarırken, kendi kanını gösteriyor, ona dayanarak aracılık yapıyor

(2) Musa öldü, arkasından gelen güdücüler, onun kadar Allaha yakın değildiler

İsa hep yaşamaktadır, gerek yok, başkası onun yerini alsın

(3) Musa Rabbin öfkesini dindirdi, ama halkın kurtuluşunu sağlayamadı

D. Musa Rabbin şanını görüyor (a.18-23)

1. daha önce (bölüm 24) Musa Allahın şanını gördü

2. Şimdi daha büyük bir şey istiyor: Rabbin yüzünü görmek

-

3. Ama Rab onu kabul etmiyor:

4. Rabbin altı, önü, arkası, yüzü, ayakları .... var mı?

5. Biz bugün Allahı nerede görebiliriz?

Yuh 1:18

“Hiç kimse, hiç bir zaman Allahı görmemiştir - ama Tek Doğan, kendisi Allah Olan, evet Babanın bağrında Olan, işte O Allahı açıkladı.”

2.Kor 3:18

“Ve biz hepimiz, sanki bir bakır aynasına bakarak, örtülmemiş bir yüzle Rabbin şanlılığını görüyoruz. Ve Rabbin Ruhu bizi bir şanlılık derecesinden başka dereceye değiştiriyor. Böylelikle bizi gördüğümüz görüntünün haline getiriyor.”