Gençler Babil'e götürülüyorlar
(Daniel 1)

1 Yahuda Kralı Yehoyakim'in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnessar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. 2 Rab, Yahuda Kralı Yehoyakim'i ve Tanrı'nın Tapınağı'ndaki bazı eşyaları Nebukadnessar'ın eline teslim etti. Nebukadnessar bunları Şinar ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdi.

3-4 Kral İsrailliler arasından kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Aşpenaz'a buyruk verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilge, bilgili, öğrenmeye yetenekli, sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. Aşpenaz onlara Kildaniler'in* dilini ve yazısını öğretecekti. 5 Kral bu gençler için kendi sofrasından gündelik yiyecek ve şarap ayırdı. Üç yıl eğitildikten sonra gençler kralın önüne çıkarılacaklardı. 6 Seçilen gençler arasında Yahudalılar'dan Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya da vardı. 7 Saray görevlilerinin yöneticisi onlara yeni adlar koydu. Daniel'e Belteşassar, Hananya'ya Şadrak, Mişael'e Meşak, Azarya'ya Aved-Nego adını verdi.

8 Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemesi için kralın onlara ayırdığı yemeklerden yemeyi de şaraptan içmeyi de istemedi. Bu yoldan kendini kirletmemesi için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu.

9 Tanrı saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevgiyle, sevecenlikle davranmasını sağladı. 10 Adam Daniel'e, "Yiyecek içecek payınızı ayıran efendim kraldan korkarım" dedi, "Eğer yüzünüzü yaşıtınız olan öbür gençlerin yüzünden daha solgun görürse, başımı tehlikeye sokmuş olursunuz."

11-12 Daniel, saray görevlileri yöneticisinin Hananya, Mişael, Azarya ve kendisinin başına koyduğu gözeticiye gidip, "Lütfen kullarınıza on gün olanak tanıyın" dedi, "Bu on gün içinde bize yemek için sebze, içmek için de su verilsin. 13 Sonra yüzlerimizi kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin yüzleriyle kıyaslayın ve kullarınıza gördüğünüze göre davranın."

14 Gözetici bu isteği kabul etti ve onlara on gün deneme fırsatı verdi.

15 On gün sonra dört genç kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyordu.

16 Böylece gözetici o günden sonra kralın gençler için ayırdığı yemekle şarabı kaldırdı ve onlara sebze vermeyi sürdürdü.

17 Tanrı bu dört gence her konuda bilgi, beceri, bilgelik verdi. Daniel her çeşit görümü ve düşü yorumlayabiliyordu.

18 Kralın belirlediği süre tamamlanınca, saray görevlileri yöneticisi gençleri Nebukadnessar'a götürdü. 19 Kral onlarla görüştü; içlerinde Daniel, Hananya, Mişael, Azarya gibisi yoktu. Bu yüzden kralın hizmetine onlar atandı.

20 Kral bilgelik ve anlayışla ilgili konularda onları sınadı ve dört genci ülkesindeki bütün sihirbazlardan, falcılardan on kat üstün buldu.

21 Kral Koreş'in krallığının birinci yılına dek Daniel sarayda kaldı.


Giriş:

A. Nebukadnesar kutsal eşyaları götürüyor (1:2)

1. Bu olaylaı RABbin cezası idi

- bu nasıl olailir? Rab halkının iyiliğini düşünmüyor?

RAB onlara herşeyi verecekti, ama imanla yaşayacaklardı

- şabat (sept) günü hiç iş yapılmaycaktı: (bir gün dükkanını kapatacan)

- sept yılı daha da zor: bir sene hiç bir şey ekilmeyecek

- putları = bereket kaynağı: sağlık, mal, seks, eğlence hepsi birlikte

2. Babiller kendi tanrılarının daha kuvvetli olduklarını göstermek istediler

B. gençler götürülüyor (1:4)

1. onların durumu

- 1. defa: İsa’dan önce 605 senesinde (Daniel);

- 2. defa: İsa’dan önce 597 senesinde (Hezekiel);

- 3. defa: İsa’dan önce 586 senesinde (Yeremya Yeruşalim'in sonu)


2. ad değiştirme

- Daniel (Allah davaladı) = Belteşassar (Bel onun hayatını korusun)

- Hananya (RAB merhamet etti) = Şadrak (Marduk)

- Mişael (kim Allaha benzer?) = Meşak (Aku'nundur)

- Azarya (RAB yardım etti) = Aved-Nego (Nebo'nun kulu)

- “Mesihçi” - Apo 11:26 (Antakyada)

- “Hristiyan” - 1.Pet 4:16 (o ad için çeki çekmek)

- “o yol” - (Apo 9:2)

- “Ştundist” - (Rusyada protestantlara öyle derdiler, Almanca “ştunde = saat, toplantı” sözünden geldi)

- “Protestant” - (16. yüzyılda katolık soylular şartlar koştu, reformcular buna karşı geldi, protesto ettiler – “Siz protestantsınız” diye eğlendiler))

C. murdar olmamak için Rab yardım ediyor (1:8-16)

1. denemek iki türlüdür: kötülük için ve iyilik için:

- mesela sen imanlı olarak kötülükten uzak durmaya çalışıyorsun

- kötü arkadaşlar seni kötülüğe sürüklemek istiyorlar

- seni deniyorlar: acaba vazgeçecen mi

- Şeytan imanlıyı öyle deniyor

- her makina fabrikadan çıkınca deneniyor, acaba iyi çalışıyor mu diye.

- yoksa onu tamir edecekler öyle satılacak

- asıl işe geçmeden önce denemek

- Rab imanlıyı öyle deniyor


2. kötülük için denendiler

(1) domuz eti, başka yasak edilen etler

(2) herşey birhangi puta sunulurdu

- "ilk yudum Allahın olsun" -

- değil yemek ya da içecek, ama bizi kötülüğe görüren kişiler

14 İmansızlarla birlikte uygunsuz bir bondruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla haksızlığın ne ortaklığı olabilir ki? Ve aydınlıkla karanlığın ne beraberliği olabilir? 15 Mesihle Beliyal'ın ne uygunluğu olabilir? Ya da, bir imanlının imansız bir kişide ne payı olabilir? 16 Ve Allahın evi putlarla ne birliği olabilir? Ama biz yaşayan Allahın eviyiz. Allahın dediği gibi:

"Ben onların aralarında oturacam ve yürüyecem. Ben onların Allahı olacam, onlar da benim halkım olacaklar."

17 Onun için Rab diyor:

"Onların arasından çıkın, ayrılın! Mundar bir şeye dokunmayın, ve işte, ben sizi kabul edecem.

18 Ben size Baba olacam, siz bana çocuklar ve kızlar olacanız."

Evet, sonsuz kuvvetli Allah öyle diyor.


3. kesin karar verdiler

- demediler: “Bakalım, ne olacak?”

- mahallede o yok, günden güne yaşanılıyor, kesin karar yok

Bir önderle yemeğe oturduğunda Önüne konulana dikkat et. İştahına yenilecek olursan, Daya bıçağı kendi boğazına. Onun lezzetli yemeklerini çekmesin canın, Böyle yemeğin ardında hile olabilir

İzin verme ki, kalbim kötülüğe sürüklensin, haksızlık yapanlarla birlikte suçlar işlesin. Hiç katılmayacam onların sofralarına!

4. iyilik için denendiler -

"Ben senin işlerini biliyorum. Senin çekilerini ve fukaralığını da biliyorum (ki, aslında zenginsin). Var kişiler, kendilerine Yahudi diyorlar ama Yahudi değildirler, Şeytanın duahanesindendirler. Ben biliyorum, onlar ne biçim iftiralar atıyorlar. 10 Tezlerde çekilerin olacak, ama sen onlardan hiç korkma. Bak, Şeytan sizden kimi kişileri tezlerde mapusa attıracak, öyle ki denenesiniz. Senin çekin on gün sürecek. Sen ölüm derecesine kadar sadikan ol. O zaman sana yaşam tacını verecem.

Koyulan temel İsa Mesihtir. Ondan başka bir temel hiç kimse koyamaz. 12 Şimdi, bu temelin üzerinde kişi ev kaldırmaya kalkıyor: kimisi altın, gümüş ve kıymetli taşlarla, kimisi gene tahta, ot ve kamışla. 13 Herkesin işi belli olacak. O gün, o işi ilan edecek. Çünkü ateşle açığa çıkarılacak. Ve herkesin işi nasıl olduğunu, ateş onu ölçecek.

- 1.Kor. 10:13

Sizin başınıza henüz öyle bir hal gelmedi ki, öbür insanlara da aynısı gelmesin. Allah da sadikandır. O izin vermeyecek, siz öyle bir denemeye düşesiniz, hani taşıyabileceğinizden daha büyük olsun. Ama deneme ile birlikte aynı zamanda bir çıkış yolu da hazırlayacak. Öyle ki, onu taşıyabilesiniz.

5. o zaman Rab mucize yaptı

- Koreş: Yahudilere dönmeye izin veren kral

- İsa’dan önce 605 - 537 senelerinde = 68 sene Babil'de yaşadı


Son:

- Musa’yı denedi: 40 sene çölde çoban olarak işlettirdi

- Davud’u denedi: uzun seneler kral Saul’dan kaçtı

- İsa’yı bile denedi: 40 gün çölde