Nebukadnessaar alçaltırılıyor
(Daniel 4)

1 Kral Nebukadnessar dünyadaki bütün halklara, uluslara ve her dilden insanlara şu bildiriyi gönderdi: "Esenliğiniz bol olsun!

2 Yüce Tanrı'nın benim için yaptığı belirtileri ve şaşılası işleri size bildirmeyi uygun gördüm.

3 "Belirtileri ne büyük!

Şaşılacak işleri ne yüce!

Krallığı sonsuza kadar duracak,

Egemenliği kuşaklar boyunca sürecek.

4 "Ben, Nebukadnessar, evimde erinç, sarayımda gönenç içindeydim.

5 Beni korkutan bir rüya gördüm. Yatağımda yatarken düşüncelerimle görümlerim beni ürküttü.

6 Rüyanın ne anlama geldiğini açıklamaları için Babil'in bütün bilgelerinin yanıma getirilmesini buyurdum.

7 Sihirbazlar, yıldızbilimciler, falcılar yanıma gelince, gördüğüm düşü onlara anlattımsa da ne anlama geldiğini açıklayamadılar.

8 Sonunda ilahımın adından gelen Belteşassar adıyla çağrılan ve kendisinde kutsal ilahların ruhu bulunan Daniel yanıma geldi. Gördüğüm düşü ona anlattım. \in

9 "Ona şöyle dedim: Ey sihirbazların başkanı Belteşassar, sende kutsal ilahların ruhu olduğunu, her gizi açıklayabileceğini biliyorum. İşte gördüğüm düş: Ne anlama geldiğini bana açıkla.

10 Yatarken gördüğüm görümler şunlar: Dünyanın ortasında çok yüksek bir ağaç gördüm.

11 Ağaç büyüdü, güçlendi, boyu göklere erişti. Dünyanın dört bucağından görülüyordu.

12 Yaprakları güzeldi, herkese yetecek kadar bol meyvesi vardı. Yabanıl hayvanlar gölgesinde barınıyor, gökteki kuşlar dallarına tünüyordu. Her canlı ondan besleniyordu. \in

13 "Yatağımda yatarken gördüğüm görümlerde gökten inen bir gözcü, kutsal bir varlık gördüm.

14 Yüksek sesle, 'Ağacı ve dallarını kesin, yapraklarını yolun, meyvesini atın' diye bağırdı, 'Altında barınan hayvanlarla dallarına tüneyen kuşlar kaçsın.

15 Ama köklerin bulunduğu kütüğü demirle, tunçla* çevreleyip yerde, kır otlarının içinde bırakın. \in "'Göğün çiyiyle ıslansın, hayvanlarla birlikte yerdeki otlardan pay alsın.

16 Ondaki insan yüreği değiştirilsin, yerine hayvan yüreği verilsin. Üzerinden yedi vakit geçsin.

17 Bu yargıyı gözcüler, kararı kutsallar verdi. Öyle ki, her canlı Yüce Olan'ın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve onları dilediği kişiye, en hor görülen birine bile verebileceğini bilsin.' \in

18 "İşte ben Kral Nebukadnessar'ın gördüğü düş! Şimdi, ey Belteşassar, bunun ne anlama geldiğini söyle. Çünkü krallığımdaki bilgelerin hiçbiri bu düşün ne anlama geldiğini bana açıklayamadı. Ama sen açıklayabilirsin, çünkü kutsal ilahların ruhu var sende."

Daniel Düşü Yorumluyor \in

19 O zaman öbür adı Belteşassar olan Daniel bir süre şaşkın şaşkın durdu, düşünceleri onu ürküttü. Bunun üzerine kral, "Ey Belteşassar, bu düş de yorumu da seni ürkütmesin" dedi. \in Belteşassar, "Ey efendim, keşke bu düş senden nefret edenlerin, yorumu da düşmanlarının başına gelseydi!" diye karşılık verdi,

20 "Büyüyen, güçlenen, boyu göklere erişen, dünyadaki herkesçe görülebilen bir ağaç gördün.

21 Yaprakları güzeldi, meyvesi herkese yetecek kadar boldu. Yabanıl hayvanlar altında barınır, gökteki kuşlar dallarına tünerdi.

22 Ey kral, o ağaç sensin! Sen büyüdün, güçlendin. Büyüklüğün giderek göklere erişti, egemenliğin dünyanın dört bucağına yayıldı. \in

23 "Sen, ey kral, bir gözcünün, kutsal bir varlığın gökten indiğini gördün. 'Ağacı kesip yok edin, ama köklerin bulunduğu kütüğü demirle, tunçla* çevreleyip yerde, kır otlarının içinde bırakın. Göğün çiyiyle ıslansın; üzerinden yedi vakit geçinceye dek yabanıl hayvanlarla birlikte pay alsın' diyordu. \in

24 "Ey efendim kral, düşün anlamı ve Yüce Olan'ın senin başına getireceği yargı şudur:

25 İnsanlar arasından kovulacak, yabanıl hayvanlarla yaşayacaksın; öküz gibi otla beslenecek, göğün çiyiyle ıslanacaksın. Yüce Olan'ın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallığı dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dek yedi vakit geçecek.

26 Köklerin bulunduğu kütüğün bırakılması için buyruk verildi. Bunun anlamı şu: Sen göklerin egemenlik sürdüğünü anlayınca krallığın sana geri verilecek.

27 Bu yüzden, ey kral, öğüdümü benimse: Doğru olanı yaparak günahından, düşkünlere iyilik ederek suçlarından vazgeç. Olur ya, gönencin uzun sürer."

Düş Gerçekleşiyor

28 Bunların hepsi Kral Nebukadnessar'ın başına geldi.

29 On iki ay sonra kral Babil Sarayı'nın damında geziniyordu.

30 Kral, "İşte onurum ve yüceliğim için üstün gücümle krallığımın başkenti olarak kurduğum büyük Babil!" dedi.

31 Daha sözünü bitirmeden gökten bir ses duyuldu: "Ey Kral Nebukadnessar, krallık senden alındı.

32 İnsanlar arasından kovulacaksin, yabanıl hayvanlarla yaşayacaksın. Öküz gibi otla besleneceksin. Yüce Olan'ın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallığı dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dek yedi vakit geçecek."

33 Nebukadnessar'a ilişkin bu söz hemen yerine geldi. İnsanlar arasından kovuldu. Öküz gibi otla beslendi. Bedeni göğün çiyiyle ıslandı. Saçı kartal tüyü, tırnakları kuş pençesi gibi uzadı.

34 Belirlenen sürenin sonunda ben Nebukadnessar gözlerimi göğe kaldırdım ve kendime geldim. Yüce Olan'ı övdüm. Sonsuza dek Diri Olan'ı onurlandırıp yücelttim.

O'nun egemenliği sonsuza dek duracak,

Krallığı kuşaklar boyu sürecek.

35 Dünyada yaşayanlar bir hiç sayılır.

O gökteki güçlere de dünyada yaşayanlara da dilediğini yapar.

O'nun elini durduracak, O'na, "Ne yapıyorsun?" diyecek kimse yoktur.

36 O anda aklım başıma geldi. Krallığımın yüceliği için onurum ve görkemim bana geri verildi. Danışmanlarımla soylu adamlarım beni aradılar. Krallığıma kavuştum, bana daha büyük yücelik verildi.

37 Ben Nebukadnessar göklerin Kralı'na şükrederim. O'nu över, yüceltirim. Çünkü bütün yaptıkları gerçek, yolları doğrudur; kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter.


A. Gurur nasıl bir günah?

1. en eski günah

a. Şeytanın düşmesine sebep

b. insanın düşmesine sebep (Adem ve Havva)

2. en korkunç günah

a. bütün 'beden günahlarından' daha kötü

- ruhsal SPIN gibi - aynı zamanda ilacını da etkisiz kılıyor

3. başka günahları doğuruyor

a. kıskançlık, açgözlülük

4. insan neyle övünüyor?

- sahip olduğu şeylerle (araba, ev, bagaj, altın)

- hayatında birhangi özellik (güzellik, bilgi)

- tanıdığı kişilerle (George Bush'tan mektup)

- yaptığı şeylerle (içki masalarında)

- yapacağı şeylerle

5. saklı gurur biçimleri

(a) sevap, Allahın önünde zengin olmak

(b) kendine ve başkalarına af etmemek - kendine ceza vermek

(c) mülüslük

(d) sahte alçakgönüllülük

- TR lagerde - yemek kuyruğunda kavga - kim en arkada olacak diye?

- değil kendini zorla küçük göstermek - kendini unutmak


B. Sebebi ne? - neden hayatımızda gurur var

1. doğru yere bakmıyoruz - 2.Kor 10:12


12 Var kişiler, kendi kendilerini övüyorlar. Kurajımız yok ki, kendimizi onlardan sayalım ya da kendimizi onlarla karşılaştıralım. Onlar o kadar akılsız ki, kendilerini kendileriyle ölçüyorlar ve karşılaştırıyorlar.


- küçük kızan: "Mar ana! Bak, ben dünyanın en yüksek adamı oldumç Golyattan daha büyüküm" - "Nasıl oldu?" - "İşte, kendime yeni bir linea yaptım"


Yeremya 9:23-24

23 RAB şöyle diyor:

"Bilge kişi bilgeliğiyle, Güçlü kişi gücüyle, Zengin kişi zenginliğiyle övünmesin. Dünyada iyilik yapanın, Adaleti, doğruluğu sağlayanın Ben RAB olduğumu anlamakla ve beni tanımakla övünsün övünen. Çünkü ben bunlardan hoşlanırım" diyor RAB.

1.Kor 1:28-31

28 Ve Allah bu dünyanın aşağıladığı ve hor görülen kişilerini, hani en olmayacak kişileri seçti; öyle ki, sayılan kişileri hiçe indirsin. 29 Öyle ki, hiç bir insan Allahın önünde övünmesin. 30 İşte, O sebep oldu, Mesih İsa'dasınız. Mesih bizim için Allahtan gelen bilgilik oldu: doğruluk ve kutsallık ve kurtuluş odur. 31 Nasıl da yazılmıştır: "Kim övünürse, Allah ile övünsün!"

2. unutuyoruz - Yasa 8:10-18

10 "Yiyip doyunca, size verdiği verimli ülke için Tanrınız RAB'be övgüler sunun.

11 Tanrınız RAB'bi unutmamaya dikkat edin. Bugün size bildirdiğim buyruklarını, ilkelerini, kurallarını savsaklamayın.

12 Yiyip doyduğunuzda, güzel evler yapıp yerleştiğinizde,

13 sığırlarınız, davarlarınız çoğaldığında, altınınız, gümüşünüz ve her şeyiniz arttığında,

14 böbürlenmemeye ve sizi Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden çıkaran Tanrınız RAB'bi unutmamaya dikkat edin.

15 RAB o büyük ve korkunç çölde, zehirli yılanlarla, akreplerle dolu o kurak, susuz toprakta sizi yürüttü. Size sert kayadan su çıkardı.

16 Atalarınızın bilmediği man* ile sizi çölde doyurdu. Sizi sıkıntıya soktu, sınadı. Öyle ki, sonunda üzerinize iyilik gelsin.

17 'Bu serveti toplayan kendi yeteneğimiz, güçlü elimizdir' diye düşünebilirsiniz.

18 Ancak bu serveti toplama yeteneğini size verenin Tanrınız RAB olduğunu anımsayın.


Efes 2:8-10

8 Çünkü merhametten ve iman ile kurtuldunuz. O da sizin yaptığınız bir şey değil, Allahın bir bahşişidir. 9 İyi işlerden için de kurtulmadınız; öyle ki hiç kimse övünmesin. 10 Çünkü biz kendimiz Allahın işiyiz. İyi işler için Mesih İsa'da yaratıldık. Allah o iyi işleri önceden hazırladı, hep onlarla uğraşalım diye.


- gemiden düşen adam - yok ne yapsın- arka tarafta oturup ayaklarını sarkıtıyor - anlamadan düşüyor -birisi arkasından atlayıp onu kurtarıyor - herkes onu övmeye başlıyor - "Ya ben? Ben tutunmaydımö bni kurtaramayacaktı!"


3. Allahsız yaşamaya çalışıyoruz - Yakup 4:13-16


13 Gelin, bakalım, siz de, hani diyorsunuz: "Bugün belki de yarın filanca kasabaya gidecez, bir sene orada kalacaz, ticaret yapıp para kazanacaz." 14 Siz yarın ne olacak bile bilemiyorsunuz. Hayatınız zaten nedir ki? Bir buğudur - kısa bir vakıt için görünüyor, ve sonra meydanda yok. 15 Siz öyle konuşacağınıza, şöyle diyeceksiniz: "Rab isterse yaşayacaz, onu bunu yapacaz." 16 Ama şimdi büyük laflarla övünüyorsunuz. Böyle övünmeler hepsi kötüdür.

4. aslında tabiyetimizin bir parçasıdır


- kedi ile köpek misali: sahibisi köpeği okşamış: "Obir tanrı olmalı!" diye düşünmüş, kediyi okşamış "Ben bir tanrı olmalıyım!" diye düşünmüş


1.Kor 4:7

7 Seni kim 'daha başka' yaptı? Ya da senin birhangi şeyin var mı ki, sen onu başkasından almış olmayasın? Ve madem başkasından aldın, nasıl oluyor da, başkasından almamış gibi övünüyorsun?


Gal 6:3-5

3 Ama kişi bir hiç iken kendini bir şey sandı mı, kendi kendini aldatırmış oluyor. 4 Herkes kendi yaptıklarına bir kere baksın, ondan sonra fırsatı olacak övünmeğe; ama sade kendi işleri ile, başkalarının işleriyle değil. 5 Çünkü her birimiz kendi ağırlığını taşıyacak.


C. Onun ilacı nedir?

1. kendini alçaltır

Luka 11:7-11

7 İsa davet edilen kişilere bir benzetme anlattı (çünkü fark etmişti, herkes nasıl en güzel yerleri seçti). Dedi ki,

8 "Birisi seni bir düğüne çağırırsa, en baştaki yere oturma. Olabilir de, senden daha önemli biri davetli olsun, 9 sizi davet eden adam gelsin, sana desin ki, 'Kalk, bu adama yer ver.' Sen de ondan sonra utanç içinde en arkada bir yerde oturursun. 10 Ama sen davet edildiğin zaman, git, en berideki yerde otur. Öyle ki, seni davet eden adam gelince sana desin: 'Arkadaşım, sen kalk, daha güzel bir yere geç.' O vakıt seninle beraber sofrada oturanların gözünde şerefli olacan. 11 Çünkü her kim kendini yükseltirirse, alçaltılacak. Ve kim kendini alçaltırırsa, yükseltirilecek."


- bu ne demek? Başkalarına saygı göster

Fil 2:3

3 Hiç bir şeyi çekişmekle ya da boş övünmekle yapmayın. Ama her biriniz alçakgönüllülükle başkalarını kendisinden daha önemli saysın.


2. bir kızan gibi ol

Luka 9:46-48

46 Aralarında, en büyük kim diye, çekişmeye başladılar. 47 İsa bilirdi ki, kafalarında ne gibi düşünceleri vardı. Bir kızanı tutup onu yanına oturturdu. 48 Onlara dedi:

"Her kim bu kızanı benim adımla kabul ederse, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de, beni Göndereni kabul etmiş olur. Çünkü hepinizin arasında en küçük kim ise, en büyük odur."

- kızanların en güzel tarafı: kendilerini unutuyorlar

3. İsa'nın haçını anla

Gal 6:14 - Ben sade Rabbimiz İsa Mesihin haçı ile övünecem; başka hiç bir şeyle övünmem. Onunla dünya benim için haça gerildi, ben de dünya için haça gerildim.