Daniel aslan çukurunda
(Daniel 6)

1 Darius bütün ülkeyi yönetecek yüz yirmi satrap* atamayı uygun gördü. 2 Bunların başına da biri Daniel olmak üzere üç bakan atadı. Krala zarar gelmemesi için bakanlar satraplardan hesap soracaklardı.

3 Kendisinde bulunan olağanüstü ruh sayesinde Daniel öbür bakanlarla satraplardan üstün olduğundan, kral onu bütün ülkenin başına atamayı tasarlıyordu.

4 Bunun üzerine öbür bakanlarla satraplar Daniel'i ülke yönetimi konusunda suçlamak için fırsat kollamaya başladılar. Ancak ne suçlanacak bir yanını, ne de bir yanlışını buldular. Çünkü Daniel güvenilir biriydi. Kendisinde hiçbir eksiklik ya da yanlışlık bulamadılar.

5 Sonunda, "Daniel'i Tanrısı'nın Yasası'yla ilgili bir konuda suçlayamazsak, bir suçlama nedeni bulamayacağız" dediler.

6 Bunun üzerine bakanlarla satraplar hep birlikte krala gidip, "Ey Kral Darius, çok yaşa!" dediler,

7 "Ülkenin bütün bakanları, kaymakamları, satrapları, danışmanları, valileri olarak kralın zorlu bir yasa çıkarması üzerinde anlaştık. Ey kral, kim otuz gün içinde senden başka bir insana ya da ilaha dua ederse, aslan çukuruna atılsın.

8 Şimdi, ey kral, yasağı koy; Medler'le Persler'in değişmez yasası uyarınca yazıyı imzala ki değiştirilemesin."

9 Böylece Kral Darius yasağı içeren yasayı imzaladı.

10 Daniel yasanın imzalandığını öğrenince evine gitti. Üst odasının Yeruşalim yönüne bakan pencereleri açıktı. Daha önce yaptığı gibi her gün üç kez diz çöküp dua etti, Tanrısı'na övgüler sundu.

11 Ona tuzak kuran adamlar hep birlikte oraya gittiklerinde, onu Tanrısı'na dua edip yalvarırken gördüler.

12 Bunun üzerine krala gidip çıkardığı yasayla ilgili şunları söylediler: "Ey kral, kim otuz gün içinde senden başka bir insana ya da ilaha dua ederse, aslan çukuruna atılsın diye yasa imzalamadın mı?"

Kral, "Medler'le Persler'in değişmez yasası uyarınca çıkardığım yasa geçerlidir" diye karşılık verdi.

13 Bunun üzerine, "Ey kral, Yahuda sürgünlerinden olan Daniel seni de imzaladığın yasayı da saymıyor; günde üç kez dua ediyor" dediler. 14 Bunu duyan kral çok üzüldü, Daniel'i kurtarmayı kafasına koydu. Onu kurtarmak için güneş batıncaya dek uğraştı.

15 O zaman adamlar toplu halde krala gidip, "Ey kral, Medler'le Persler'in yasasına göre, kralın koyduğu yasanın ya da yasağın değiştirilemeyeceğini bilmelisin" dediler.

16 Bunun üzerine kral Daniel'i getirip aslan çukuruna atmalarını buyurdu. Daniel'e de, "Kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni kurtarsın!" dedi.

17 Bir taş getirip çukurun ağzına koydular. Daniel'le ilgili hiçbir şey değiştirilmesin diye kral hem kendi mühür yüzüğüyle, hem soyluların mühür yüzükleriyle taşı mühürledi.

18 Sonra sarayına döndü; geceyi yemek yemeden, eğlenmeden geçirdi; uykusu kaçtı.

19 Şafak sökerken kalkıp acele aslan çukuruna gitti.

20 Çukura yaklaşınca üzgün bir sesle, "Ey yaşayan Tanrı'nın kulu Daniel, kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni aslanlardan kurtarabildi mi?" diye haykırdı.

21 Daniel, "Ey kral, sen çok yaşa!" diye yanıt verdi,

22 "Tanrım meleğini gönderip aslanların ağzını kapadı. Beni incitmediler. Çünkü Tanrı'nın önünde suçsuz bulundum. Sana karşı da, ey kral, hiçbir yanlışlık yapmadım."

23 Kral buna çok sevindi, Daniel'i çukurdan çıkarmalarını buyurdu. Daniel çukurdan çıkarıldı. Bedeninde hiçbir yara izi bulunmadı. Çünkü Tanrısı'na güvenmişti.

24 Kralın buyruğu uyarınca, Daniel'i haksız yere suçlayan adamları, karılarıyla, çocuklarıyla birlikte getirip aslan çukuruna attılar. Daha çukurun dibine varmadan aslanlar onları kapıp kemiklerini kırdılar.

25 Kral Darius dünyada yaşayan bütün halklara, uluslara ve her dilden insanlara şöyle yazdı:

"Esenliğiniz bol olsun!

26 "Krallığımda yaşayan herkesin Daniel'in Tanrısı'ndan korkup titremesini buyuruyorum.

"O yaşayan Tanrı'dır, Sonsuza dek var olacak.

Krallığı yıkılmayacak, Egemenliği son bulmayacak.

27 O kurtarır, O yaşatır, Gökte de yerde de

Belirtiler, şaşılası işler yapar.

Daniel'i aslanların pençesinden kurtaran O'dur."

28 Böylece Darius'un ve Persli Koreş'in krallığı döneminde Daniel'in işleri iyi gitti.


Giriş:

Güzel bir hikaye - kızanlar için - ama bize konuşuyor - büyüklere

A. benzerlik: üç arkadaşı fırında - Daniel aslanlarda

(1) fark: onlar Babil emperatorluğu zamanında, Daniel Pers krallığı zamanında

(2) fark: onlar bir şeyi yapmadıkları için, Daniel de bir şeyi yaptığı için cezalanıyor

(3) fark: onlar genç iken, Daniel çok yaşlı iken deneniyor

herkesin denenme zamanı var, biz onu seçemiyoruz

1.Sel. 3:3

3 Öyle ki, bu çekilerden için kimse sarsılmasın. Çünkü kendiniz de biliyorsunuz, Allah karar verdi, bu çekileri çekelim.

2.Kor. 4:17

17 Çünkü bu geçici sıkıntımız hafiftir ve bizim için çok aşırı büyük ve hiç bitmeyen şanlılık meydana getiriyor.

(4) fark: onlar üç kişi - Daniel yapayalnız

3 Çünkü duman gibi kayboluyor günlerim, yanıyor bir kor gibi kemiklerim!

4 Kesilmiş ot gibi, kuruyor yüreğim; unutuyorum ekmeğimi yemeği bile.

5 Bağırmaktan ve inlemekten, yapıştı etim kemiklerime.

6 Benziyorum kırlıktaki pelikana, yıkık evlerdeki baykuş gibiyim.

7 Uykusuz geçiriyorum geceleri,damdaki yalnız serçe gibi.


B. Daniel'in dua alışkanlığı

1. günde üç defa dua ederdi

- işini gücünü brakmak kolay değildi (devlet adamı)

2. kendi evinde - üst oda: sakinlik arıyor

3. Yeruşalim'e doğru:

a. gurbetçi olduğunu hatırlamak için

5 Yeruşalim, unutursam seni, kurusun sağ elim! 6 Yapışsın damağıma dilim, eger seni düşünmez olursam, eger Yeruşalim’i her sevinçten üstün tutmazsam.

b. Allahın evi orada idi? Dua ederken nereye bakılsın (kıble)

“Buraya yönelerek dua eden kulunun ve halkın İsrail'in yalvarışını işit. Göklerden, oturduğun yerden kulak ver; duyunca bağışla.”

- gelecek zaman için hazırlık yapıyor, bütün dünyada ona tapılacak

- Yuh 4:21 "Ne bu balkanda, ne de Yeruşalim'de... ama ruhta ve hakikatta

- demek kıble yok, aslında kıble İsa'dır, çünkü: "Bu tapınağı yıkın, ben onu 3 günde yeniden yapacam"

4. buyruk gelince, Daniel inat yapmıyor, gösteriş de yapmıyor

C. Rab, Daniel'i kurtardı

1. çok defa Rab kurtarmıyor

a. Romalı emperatorluğunda: ilk imanlılar, binlerce kişi aslanların önüne atıldı - bir kere okumuyoruz, Rab aslanların ağzını kapatsın, hepsi öldüler

b. bugünlerde, binlerce imanlı öldürülüyor her sene

- Afganistan: bir hoca İsa'ya geliyor, köy köy gezip müjdeyi yayıyor - talibanlar onu öğrenince onu öldürdüler - Rab neden korumadı, neden onların silahlarını susturmadı?

c. Rab gene de koruyor

- 2001'de: Afganistan'da 6 misyonere ölüm cezası verildi

- dua ettik: sonra bütün Taliban hükümeti düştü

d. ama korumasa:

- Kol 1:24

“Sizin hatırınıza seve seve çeki çekiyorum. Mesihin çekilerinden geri kalanı tamamlıyorum. Onu kendi bedenimle ve Onun bedeninin hatırına (demek kilisenin hatırına), tamamlıyorum.”

- sanki Mesih'in çekilerini tamamlıyoruz

- sen seçebilirsin: zorluk görünce ne yapacan? Onu Rabbin planının bir parçası olarak kabul edecen mi, yoksa ona karşı mı dönecen?

- Zitat (Rodrigo Tano):

"Güneş bir tarafta mumu eritiriyor, öbür tarafta çamuru sertleştiriyor. Aynı onun gibi, Mesih'in yakınlığı bizim kalplerimizi ya yumuşatırıyor, ya da sertleştiriyor - o da bizim anlayışımıza bağlıdır."

2. onu kurtardı, çünkü Daniel dürüst bir adamdı

- öbür devlet adamları kıskanırdılar

- ona karşı birşey bulamadılar, sade onun imanı

- ya biz? 1.Pet. 4:14-16

14 Mesihin adı için size sövdüler mi, ne mutlu size. Çünkü şanlılık ruhu, demek Allahın Ruhu üzerinizde duruyor. 15 Sakın olmasın aranızda öyle kişiler, katil, hırsız, kötülük yapan, ya da burnunu başkalarının işine sokan biri olarak çeki çeksin. 16 Ama kişi Mesihçi olarak çeki çekerse, ondan utanmasın; o adla Allahı şanlasın.

- eğer dürüst olamask, Rabbin korumasını mı isteyecez?

3. Rab Daniel’i kurtardı, çünkü daha onunla planı vardı

- Dan 11:1 - Daniel İsrail halkı ile ilgili bir görüm görüyor

- her imanlı için Rab bir plan hazırlıyor, onun hayatında bir iş, bir görev (zadaça) vardır - Rab bekliyor, imanlı o görevi yerine getirsin

- Apo 13:36

36 Ama Davut kendi vaktında Allahın planını yerine getirdi ve sonra uykuya daldı, dedelerinin yanına koyuldu ve çürüdü.

- Rabbin o planını yerine getirirken, koruma altındasın

- sen biliyor musun, senin görevin nedir, Rab seninle ne iş bitirmek istiyor? Sen bilirsen, onu yerine getiriyor musun?

- zitat: "Her birimize hayatımızın başında bir çuval dolusu instrument bir de biçimsiz bir kaya verildi. Artık iş bize kalıyor. Bunlarla ne yapacaz: başkalarını düşüren bir köstekleme taşı, ya da başkalarına fayda getiren bir basamak?"