Daniel’in duası ve 70 hafta
(Daniel 9)

1-2 Medli Ahaşveroş oğlu Darius Kildan* Kralı oldu. Krallığının birinci yılında ben Daniel, RAB'bin Peygamber Yeremya'ya bildirdiği sayının - Yeruşalim'in ıssız kalacağı yılların sayısının - yetmiş olduğunu Kutsal Yazılar'dan anladım.

3 Bunun üzerine yüzümü Rab Tanrı'ya çevirdim. Duayla, yakarışla, oruçla O'na yalvardım; çul kuşanıp külde oturdum.

4 RAB Tanrım'a dua edip günahlarımızı açıkça kabul ettim. Şöyle dedim:

"Ya Rab, kendisini sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığı antlaşmaya bağlı kalan, sürekli sevgi gösteren yüce ve görkemli Tanrı!

5 Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah, suç işledik, kötülük yaptık, başkaldırdık.

6 Senin adına krallarımıza, önderlerimize, atalarımıza, ülkedeki bütün halka seslenen kulların peygamberleri dinlemedik.

7 "Sen adaletlisin, ya Rab! Sadakatsizliğimiz yüzünden bizi uzak yakın ülkelere sürdün. Oralarda yaşayan biz Yahudiler, Yeruşalim halkı, İsrailliler bugün utanç içindeyiz.

8 Evet, ya RAB, bizler, krallarımız, önderlerimiz, atalarımız sana karşı işlediğimiz günah yüzünden utanç içindeyiz.

9 Sana karşı geldiğimiz halde, sen acıyan, bağışlayan Tanrımız Rab'sin.

10 Tanrımız RAB'bin sözüne kulak vermedik, kulları peygamberler aracılığıyla bize verdiği yasalara uymadık.

11 Bütün İsrail halkı yasanı çiğnedi, sırtını sana dönüp seni dinlemek istemedi.

"Bu yüzden Tanrı kulu Musa'nın Yasası'nda yazılan lanet başımıza yağdı, içilen ant yerine geldi. Çünkü sana karşı günah işledik.

12 Üzerimize büyük yıkım getirerek bizim ve bizi yöneten önderlerimiz için söylediğin sözleri yerine getirdin. Yeruşalim'in başına gelen, göğün altındaki başka hiçbir kentin başına gelmemiştir.

13 Musa'nın Yasası'nda yazıldığı gibi, bütün bu yıkımlar başımıza geldi. Buna karşın, ey Tanrımız RAB, suçumuzdan dönüp senin gerçeklerine yönelerek lütfunu dilemedik.

14 RAB üzerimize yıkım göndermekten caymadı. Çünkü Tanrımız RAB yaptığı her şeyde adildir. Bizse O'nun sözüne kulak vermedik.

15 "Ey Tanrımız Rab, sen halkını Mısır'dan güçlü elinle çıkardın ve bugün olduğu gibi ün kazandın. Bizse günah işledik, kötülük yaptık.

16 Ya Rab, doğru işlerin uyarınca kentin Yeruşalim'den, Kutsal Dağı'ndan öfkeni, kızgınlığını kaldırmanı dilerim. Günahlarımız ve atalarımızın suçları yüzünden Yeruşalim de halkın da çevremizdekilerin tümüne alay konusu oldu.

17 "Şimdi, ey Tanrımız, kulunun duasını, yakarışını işit. Adın uğruna, ya Rab, yüzünü viran tapınağına çevir.

18 Ey Tanrım, kulak ver ve işit! Gözlerini aç, senin olan viran kenti gör. Doğruluğumuzdan değil, senin büyük merhametinden ötürü dilekte bulunuyoruz.

19 Ya Rab, dinle! Ya Rab, bağışla! İşit ve davran, ya Rab! Ey Tanrım, adının hatırı için gecikme! Çünkü kent ve halk senindir."

Gabriel Açıklama Yapıyor

20 Ben daha konuşup dua ederken, günahımı ve halkım İsrail'in günahını açıkça kabul edip Tanrım'ın Kutsal Dağı için Tanrım RAB'be dilekte bulunurken,

21 daha dua ediyorken, önceden görümde gördüğüm adam - Gabriel - akşam sunusu saatinde hızla uçarak*fi* yanıma geldi.

22 "Daniel, sana anlayış vermek için geldim" diye açıkladı,

23 "Sen Tanrı'ya yalvarmaya başlar başlamaz, duan yanıtlandı; bunu bildirmeye geldim. Çünkü sen çok sevilen birisin. Bu nedenle sözün anlamını kavra ve görümü anla: \f i 9:21. "Hızla uçarak": Ya da "Çok yorgun".

24 "Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, en Kutsal'ı meshetmek* için senin halkına ve kutsal kentine yetmiş hafta kadar zaman saptanmıştır.

25 "Şunu bil ve anla: Yeruşalim'i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, meshedilmiş* olan önderin gelişine dek yedi hafta geçecek. Altmış iki hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak.

26 Bu altmış iki hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti ve Kutsal Yer'i yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak: Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı.

27 Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince, kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler yerleştirecek.".


A. Babil zamanının sonu gelecek

1. Daniel bunu anladı Yeremya peygamberinin kitabından

10 RAB diyor ki: "Babil'de yetmiş yılınız dolunca sizinle ilgilenecem, buraya sizi geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım. Çünkü sizin için düşündüğüm planları biliyorum" diyor RAB. "Kötü planlar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik planları bunlar..O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Kendimi size buldurtacağım" diyor RAB. "Sizi eski halinize kavuşturacağım. Sizi sürdüğüm bütün yerlerden ve uluslardan toplayacağım" diyor RAB. "Ve sizi sürgün ettiğim yerden geri getireceğim."

"umut ve esenlik planları": imanlı biraz sıkıntıya düşsün, öyle kartinkalar yazıyoruz

"bütün yerkle arasanız, beni bulacanız" - değil imansızlar için, tövbe eden imanlılar iiçin

2. Daniel dönmek istedi

a. anladı ki, sürgünlük durumu normal değildi, kötü duruma alışmadı

- ama halkın çoğu razıydı, Babilde kalsınlar - rahatlık: evler, tarlalar, o halkın diline, adetlerine alıştılar

- asıl düşünce, asıl duygu: "Eh, ne yapalım? Oldu bir kere..."

- Mez 137:5-6

1 Babil ırmaklarının kenarında, Sion’u hatırlardık, oturup ağlardık; 2 etraftaki söğüt ağaçlarına, asardık sazlarımızı.3 Orada, bizi tutuklu olarak götürenler, bizden ilahiler istediler,

cellatlarımız da, neşeli şarkılar: “Bir Sion ilahisi söyleyin bize!” derdiler.

4 Nasıl söyleyebilirdik RAB’bin bir ilahisini yabancı toprakta? 5 Yeruşalim, unutursam seni, kurusun sağ elim! 6 Yapışsın damağıma dilim, eger seni düşünmez olursam, eger Yeruşalim’i her sevinçten üstün tutmazsam.

- başlangıçta bu duygu vardı, ama sonra alıştılar

b. biz kime benziyoruz: Daniel'e mi - öbür Yahudilere mi?

- bugün bakarsak, topluluk gene Babil esirlik zamanında bulunuyor. Dünya bizi mahpus etti, çıkamıyoruz

- Yeruşalim bizim için asıl imanlı hayat demektir. Ondan çok uzakız

- ama alıştık, bize normal geliyor, 'Yeruşalim'e özlemiyoruz

- eskiden: Allahın sözüne iştah vardı, bir ders için, bir kitap için uğraşırdık - şimdi zaten herşeyi biliyoruz

- eskiden: kimse bizi zorlamazdı toplantıya gitmek için, kardeşlerimize yakın olmak isterdik

- eskiden: seve seve paylaşırdık, şimdi bir ki leva bize ölüm geliyor

c. sen Daniel gibi, o asıl duruma dönmek istiyor musun?

- sen onun gibi araştırıyor musun?

- Yeremya yolu gösterdi: 29:12-13

O zaman beni çağıracaksınız, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.

- işte, sen ne için kahırlanıyon: ev, araba, düğün mü? Yoksa 'Yeruşalim' mi?

3. Onun için Daniel Rabbin önünde dua ediyor, tövbe ediyor

a. (a.5-6)

Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah, suç işledik, kötülük yaptık, başkaldırdık. Senin adına krallarımıza, önderlerimize, atalarımıza, ülkedeki bütün halka seslenen kulların peygamberleri dinlemedik.

- tövbe için bir yol gösteriyor - çul ve kül o kadar önemlideğil ne kadar bu anlayış değişmesi:

(1) ayrıldık

- Rab iki yol koyuyor: ölüm ve hayat

- Mezmur 119:35

3 Ey RAB, öğret bana sıralarının yolunu, sonuna kadar uyayım onlara.

34 Akıl ver bana, kanununa uyayım, ve onu bütün kalbimle koruyayım.

35 Götür beni buyruklarının yoluna, çünkü mutluluğu orada bulurum.

36 Güt kalbimi, kazanca değil, ama senin öğrettiklerine doğru.

37 Çevir gözlerimi boş şeylerden, yaşat beni senin yolunda.


- İsa: dar yol - geniş yol, dar kapı -geniş kapı Matta 7:13-14

13 Dar kapıdan girin. Çünkü bir de geniş kapı ve geniş yol var. Onlar yıkılmaya getiriyorlar ve çok kişi oraya giriyor. 14 Ama var bir dar kapı ve dar yol, onlar hayata getiriyorlar. Ve o hayatı bulanlar azdır.

- neden ayrılıyoruz: yalnız kalmak istemediğimiz için - kalabalık nerede, ben de orada

- Krokodiller çok mülüs hayvanlar, avcılığa çıkmazlar - o zaman nasıl besleniyorlar? - bütün gün ırmağın yanında ağzı açık vazıyette yatıyorlar - öbür hayvanlar onları ölü sanıyor - önce sinekler geliyor, sonra kurbağalar, daha büyük hayvanlar - kalabalık olunca - şap ağzını kapatıyor

- biz de şeytanın tuzağına öyle düşüyoruz: kalabalıktan farklı olmak istemiyoruz, dar yol bize zor geliyor


(2) günah ve suç işledik

- bunu söylemek neden bize o kadar zor geliyor?

- mahpusları ziyaret eden bir pastor: "Binde bir görecen bir mahpusçu, desin: 'Yaptım, ettim, ben cezamı hak ediyorumé - hepsi: 'Bana haksızlık ettiler, ben suçsuzum!'."

- kardeşlerin arasında da aynı - kimse kendini göremiyor, suçunu kabul etmiyor

- Musa'nın onbirinci emiri: "Yakalanmayacaksın!" - bizim düşüncemiz o derecede


(3) başkaldırdık

- Yasa 9:7 "Tanrınız RAB'bi çölde nasıl kızdırdığınızı anımsayın, hiç unutmayın. Mısır'dan çıktığınız günden buraya varıncaya dek, RAB'be sürekli karşı geldiniz.

- günahın özü nedir: değil bir şey yapmak, ama bir düşünce: "Kendi patronum benim, Ben karar verecem!"

(4) Allahın sözüne, onun peyhamberlerine dinlemedik

- Yeşaya 30:9-10

Çünkü o asi (kafa kaldırıcı) bir halk, yalancı bir soy, RAB'bin yasasını duymak istemeyen bir soydur. Peygamberlere, 'Artık görüm görmeyin', diyorlar. Görenlere, 'Bizim için doğru şeyler görmeyin, Bize güzel şeyler söyleyin, asılsız şeyler açıklayın' diyorlar,

b. (7-14) Daniel Allahın cezasını doğru olarak kabul ediyor

- sen söyledin - biz seslemedik - cezayı hak ettik

- İztoçna Germanya:dan bir kızkardeş: "Komunizmanın altında hep korkardık sorumluluk alalım. Hep yükü başkasına atardık. O zaman hiç suçlu duruma dğşmek istemezdik. Ve aynı refleks bugüne kadar kiliselerde devam ediyor."

- ama Allahın önünde başka yol yoktur, başka türlü ne topluluk, ne de kendi hayatımız düzelemez

c. (15-19) Daniel dilekte bulunuyor

- değil kendi doğruluğumuz - senin merhametinden için

- asıl sebep: senin adın batıyor, lekeleniyor

- Pavlus Yahudilere: (Rom 3:24)

"Sizin yüzünüzden Allahın adına milletlerde küfür ediliyor."

B. 70 hafta

1. Rab cevap veriyor

a. daha Daniel dua ederken

b. bir melekle - söylenen şeyler daha belli olsun diye

c. Daniel Rabden anlayış istedi, Yeruşalim ne zamana kadar yıkık duracak diye

- Rab şimdi ona İsrail'in gelecek tarihini adım adım gösteryior


2. haberci: başmelek Cebrail - Gabriel yeni tecümede

a. sadece iki meleğin adı geçiyor: ikisi de bu kitapta

(1) Cebrail - onun adı, "Tanrının kuvveti" demektir

- onun işi: Allah halkını etkileyecek haberler getiriyor

(2) Mihael - onun adı, "Kim tanrıya benzer?" demektir

- onun işi: Allah halkının koruyucusu

b. Cebrail ona nasıl geldi?

- Daniel önce korkmuştu (bölüm 8), Cebrail de onu kolundan tutup ayağa kaldırıyor

- burada ona diyor: "Sen çok sevilen birisin" = ona kuraj ve destek veriyor

- Cebrail konuşuyor - Daniel sesleyip öğreniyor, zaten meleklelerin görevi odur


c. bunu Muhammed'le karşılaştıralım

- Muh. gerçek tanrıyı bulmak için günlerce yalnız kalırdı 'Hira' mağarasında

- en sonunda ona bir varlık göründü, ona "Oku!" diye buyurdu

- "Ben okumayı, yani kutsal sözleri bilmiyorum!" - arkasında onun göğsünü basıp tekrar zorladı

- üç defa - en sonunda ölecekti, öyle başlamış sözde 'ayetler' söylemeye

- Muh. ne olduğunu, o varlık kim olduğunu anlamadı, amcası Ebu Varaka ona dedi 'Cebrail' imiş

- gerçek Cebrail'le ne kadar büyük fark

- Muh. gördüğü mahalledeki bakımcılara benziyor, onlara da 'bakımcılık' zorla, fenalık yaparak veriliyor

- onun için biliyoruz, bütün Kuran kötü ruhların sözleridir

3. 70 hafta verildi

a. peygamberlik sisteminde 70 x 7 = 490 sene

- Daniel'i şaşırtıyor: değil 70 sene, ama 70 kere 7

- Petrus'un sorusu gibi: "Kaç defa af edelim? Yedi kere yeter mi?" İsa'nın cevabı: "Değil yedi, ama yetmiş kere yedi" (Matta 18:21-22)

b. ama bu 70 hafta bölünüyor: 7 - 62 - 1

- son hafta gene yarı yarıya bölünüyor

4. bu 490 senenin sonunda ne olacak?

başkaldırıyı ortadan kaldırmak - günaha son vermek - suçu bağışlatmak - sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak - görüm ve peygamberliği mühürlemek - en Kutsal'ı meshetmek

5. bütün bunlar başlayacak 69. haftada, yani 483 sene sonra

- bu zaman başlıyor, kralın buyruğundan ("Gidin, Yeruşalim'i yeniden kurun")

- bu oldu 454/450 senelerinde, kral Ahoşveroş mektubuyla

- plus 483, tam İsa'nın zamanına geliyor,

- İsa, vaftizinde sonra 3 ½ sene görev yaptı = "yarım hafta"

- ne kadar büyük peygamberlik: Rab, gelecek olan Mesih hakkında adım adım bilgi veriyor: bir kadının soyundan olacak (Tek 3:15) - Yahuda cinsinden olacak (Tek 49:10) - Davud'un soyundan olacak (Yeşaya 11:1-5, Yeremya 23:5-6) - bir bakireden doğacak (Yeşaya 7:14) - Beytlehem'de doğacak (Mika 5:2)

- ve şimdi ne zaman yaşayacak

- bunlar çok büyük ispatlardır - onun için iman ediyoruz

6. gelecek olan Mesih ne yapacak?

a. başkaldırıyı ortadan kaldırmak

- Allahın barışmak, önce isyancı, sonra seslek çocuklar

b. günaha son vermek

c. suçu bağışlatmak

- hayvan kurbanları sadece günahı örterdiler, asıl af getiremezlerdi

2.Kor 5:18-21

18 Bütün bunlar Allahtandır. O, İsa Mesihte bizi kendisi ile barıştırdı. Bize de barışıtırma işini emanet etti. Hani şöyle: 19 Allah Mesihte idi ve Onunla dünyayı kendisiyle barıştırdı. İnsanların suçlarını onlara saymadı. Bize de barıştırma sözünü emanet etti. 20 Çünkü Mesihin diplomatlarıyız. Allah sanki bizim ağzımızla çağırıyor. Mesihin yerinde yalvarıyoruz: Allahla barışın!

d. sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak

- bu doğruluk değil insanın işerli ile gelsin, Allahın merhametiyle

e. görüm ve peygamberliği mühürlemek

- peygamberlerin mührü odur, ondan sonra Rab bir daha konuşmayacak

- İbr. 1:1-2

1 Eski zamanlarda Allah dedelerimize birçok defa ve birçok yollarda peygamberlerle konuştu. 2 Ama bu son günlerde bize kendi Oğlu ile konuştu:

- İsa'nın bağcılar benzetmesi: önce hizmetçilerini gönderiyor - en sonunda kendi oğlunu - onu seslemediler mi, bir daha haber yok, ceza var. (Matta 21:38-46)

f. en Kutsal'ı meshetmek

- Mesih zaten o demektir = meshedilmiş

- ama İsa aynı zaman tapınaktır, kutsal yerdir, kıblemizdir

- Bu Allahevi yıkın, ben onu 3 günde yeniden yapacam (Yuh 2:19)

7. 70 haftanın bölünmesi

a. 7 hafta = 49 sene

- meshedilmiş bir önder gelecek

- bu konuşuyor başkahin Yeşu için (Zek 6:9-15),

- o zamanki adam Yeşu gelecek olan asıl Mesih için örnektir, peygamberlik sisteminde bakış atlıyor - çok kısa szenalar veriliyor, ama birbirlerine nasıl bağlanıyorlar belli değil

- adları zaten aynı (Yeşu = İsa)

b. 62 haftanın sonunda: meshedilmiş olan öldürülecek, onu destekleyen olmayacak

- İsa'nın ölümü, halkın onu reddetmesi

c. gelecek önderin halkı:

- Romalılar tapınağı yıktılar, 70 senesinde, İsa'dan 40 sene sonra - bir daha yapılmadı

d. aynı zamanda Antihrist / Mesih düşmanı için konuşuyor

- antlaşma yapıyor - sonra onu bozuyor - 'kurbanı kaldıracak' = Mesih imanlılarına yasak koyacak

- tapınağın üst bölümüne 'yıkıcı iğrenç şey' -

- asıl bugünkü tapınak ruhsaldır, imanlılardır (1.Kor 3:16)

- 'iğrenç yıkıcı şey' = Babil düşüncesi, dünya düşünceleri, politika, dünyanın kuvvetini aramak

- onlar kiliseye sokuldu mu, yıkılıyor

- ve en sonunda 'Hristiyanlık' asıl hristiyanları yok edecek


SON: İsa'nın sözü duruyor

- Açıklama 18:2-4

2 Ve yüksek sesle şöyle bağırdı: "Ah, yıkıldı! O büyük Babil kasabası yıkıldı.... 3 Çünkü bütün milletler onun azgın zina şarabından içtiler. Ve dünyanın kralları onunla zina ettiler. Dünyanın tücarları da onun aşırı lüks yaşamından zengin oldular."

4 Ve gökten başka bir ses işittim, şöyle dedi:

"Ey benim halkım, siz o kasabadan dışarı çıkın! Öyle ki, onun günahlarına ortak olmayasınız, ve onun belalarından almayasınız.