Davut'un hayatı - 15.vaaz - 2.Samuel 5-7
Antlaşma Sandığı geri getiriliyor

6 Kral Davut'la adamları Yeruşalim'de yaşayan Yevuslular'a saldırmak için yola çıktılar. Yevuslular Davut'a, "Sen buraya giremezsin, körlerle topallar bile seni geri püskürtebilir" dediler. "Davut buraya giremez" diye düşünüyorlardı.

7 Ne var ki, Davut Siyon Kalesi'ni ele geçirdi. Daha sonra bu kaleye "Davut Kenti" adı verildi.

8 Davut o gün adamlarına şöyle demişti: "Yevuslular'ı kim yenilgiye uğratırsa Davut'un nefret ettiği şu 'Topallarla körlere' su kanalından ulaşmalı!" "Körlerle topallar saraya giremeyecek" denmesinin nedeni işte budur.

9 Bundan sonra Davut "Davut Kenti" adını verdiği kalede oturmaya başladı. Çevredeki bölgeyi, Millo'dan* içeriye doğru uzanan bölümü inşa etti.

10 Davut giderek güçleniyordu. Çünkü Her Şeye Egemen Tanrı RAB onunlaydı.


Antlaşma Sandığı'nın Yeruşalim'e Getirilişi \r

(I.Tar. 13:1-14; 15:25-16:3,43)

Bölüm 6

1 Davut İsrail'deki bütün seçme adamları topladı. Sayıları otuz bin kişiydi.

2 Böylece Davut'la ordusu, sandığın üzerindeki Keruvlar* arasında taht kuran Her Şeye Egemen RAB'bin adıyla anılan Tanrı'nın Sandığı'nı getirmek için Baale-Yahuda'ya gittiler.

3-4 Tanrı'nın Sandığı'nı Avinadav'ın tepedeki evinden alıp yeni bir arabaya koydular. Tanrı'nın Sandığı'nı taşıyan yeni arabayı Avinadav'ın oğulları Uzza'yla Ahyo sürüyordu. Ahyo sandığın önünden yürüyordu.

5 Bu arada Davut'la bütün İsrail halkı da selvi ağacından yapılmış her türlü çalgılar, lir, çenk, tef, çıngırak ve ziller çalarak RAB'bin önünde bu olayı kutluyorlardı.

6 Nakon'un harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uzza elini uzatıp Tanrı'nın Sandığı'nı tuttu.

7 RAB Tanrı saygısızca davranan Uzza'ya öfkelenerek onu orada yok etti. Böylece Uzza Tanrı'nın Sandığı'nın yanında öldü.

8 Davut, RAB'bin Uzza'yı cezalandırmasına öfkelendi. O günden bu yana oraya Peres-Uzza (= "Uzza'nın cezası") denilir. anlamına gelir.

9 Davut o gün RAB'den korkarak, "RAB'bin Sandığı nasıl olur da bana gelir?" diye düşündü.

10 RAB'bin Sandığı'nı Davut Kenti'ne götürmek istemedi. Bunun yerine sandığı Gatlı Ovet-Edom'un evine götürdü.

11 RAB'bin Sandığı Gatlı Ovet-Edom'un evinde üç ay kaldı. RAB Ovet-Edom'u ve bütün ailesini kutsadı.

12 "Tanrı'nın Sandığı'ndan ötürü RAB Ovet-Edom'un ailesini ve ona ait her şeyi kutsadı" diye Kral Davut'a bildirildi. Böylece Davut gidip Tanrı'nın Sandığı'nı Ovet-Edom'un evinden Davut Kenti'ne sevinçle getirdi.

13 RAB'bin Sandığı'nı taşıyanlar altı adım atınca, Davut bir boğayla besili bir buzağı kurban etti.

14 Keten efod kuşanmış Davut, RAB'bin önünde var gücüyle oynuyordu.

15 Davut'la bütün İsrail halkı, sevinç naraları ve boru sesi eşliğinde RAB'bin Sandığı'nı getiriyorlardı.

16 RAB'bin Sandığı Davut Kenti'ne varınca, Saul'un kızı Mikal pencereden baktı. RAB'bin önünde oynayıp zıplayan Kral Davut'u görünce, onu küçümsedi.

17 RAB'bin Sandığı'nı getirip Davut'un bu amaçla kurduğu çadırın içindeki yerine koydular. Davut RAB'be yakmalık ve esenlik sunuları sundu.

18 Yakmalık ve esenlik sunularını sunmayı bitirince, Her Şeye Egemen RAB'bin adıyla halkı kutsadı.

19 Ardından erkek, kadın herkese, bütün İsrail topluluğuna birer somun ekmekle birer hurma ve üzüm pestili dağıttı. Sonra herkes evine döndü.

20 Davut ailesini kutsamak için eve döndüğünde, Saul'un kızı Mikal onu karşılamaya çıktı. Davut'a şöyle dedi: "İsrail Kralı bugün ne güzel bir ün kazandırdı kendine! Değersiz biri gibi, kullarının cariyeleri önünde soyundun."

21 Davut, "Baban ve bütün soyu yerine beni seçen ve halkı İsrail'e önder atayan RAB'bin önünde oynadım!" diye karşılık verdi, "Evet, RAB'bin önünde oynayacağım.

22 Üstelik kendimi bundan daha da küçük düşüreceğim, hiçe sayacağım. Ama sözünü ettiğin o cariyeler beni onurlandıracaklar."

23 Saul'un kızı Mikal'ın ölene dek çocuğu olmadı.

Tanrı'nın Davut'a Verdiği Söz \r (I.Tar. 17:1-15)

Bölüm 7

1 Kral sarayına yerleşmişti. RAB de onu çevresindeki bütün düşmanlarından koruyarak rahata kavuşturdu.

2 O sırada kral, Peygamber Natan'a, "Bak, ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum. Oysa Tanrı'nın Sandığı bir çadırda duruyor!" dedi.

3 Natan, "Git, tasarladığın her şeyi yap, çünkü RAB seninledir" diye karşılık verdi.

4 O gece RAB Natan'a şöyle seslendi:

5 "Git, kulum Davut'a şöyle de: 'RAB diyor ki, oturmam için bana sen mi tapınak*fe* yapacaksın?

6 İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana konutta*fe* oturmadım. Bir çadırda orada burada konaklayarak dolaşıyordum.

7 İsrailliler'le birlikte dolaştığım yerlerin herhangi birinde, halkım İsrail'i gütmesini buyurduğum İsrail önderlerinden birine, neden bana sedir ağacından bir konut yapmadınız diye hiç sordum mu?'

8 "Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin: 'Her Şeye Egemen RAB diyor ki, halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım.

9 Her nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım.

10-11 Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya yerleştireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar, bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de, halkım İsrail'e önderler atadığım günden bu yana yaptıkları gibi, bir daha onlara baskı yapmasınlar. Seni bütün düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. RAB senin için bir soy*fe* kuracağını belirtiyor.

12 "'Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim.

13 Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim.

14 Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Kötülük yapınca, onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim.

15 Ama senin önünden kaldırdığım Saul'dan esirgediğim gibi ondan sevgimi hiçbir zaman esirgemeyeceğim.

16 Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak; tahtın sonsuza dek sürecektir.'"

17 Böylece Natan bütün bu sözleri ve görümleri Davut'a aktardı.

Davut'un Duası \r (I.Tar. 17:16-27)

18 Bunun üzerine Kral Davut gelip RAB'bin önünde oturdu ve şöyle dedi: "Ya Rab Yahve, ben kimim, ailem nedir ki, beni bu duruma getirdin?

19 Ya Rab Yahve, sanki bu yetmezmiş gibi, kulunun soyunun geleceği hakkında da söz verdin. Ya Rab Yahve, insanlarla hep böyle mi ilgilenirsin?

20 Ben sana başka ne diyebilirim ki! Çünkü, ya Rab Yahve, kulunu tanıyorsun.

21 Sözünün hatırı için ve isteğin uyarınca bu büyüklüğü gösterdin ve kuluna bildirdin.

22 "Yücesin, ya Rab Yahve! Bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok! Bunu kendi kulaklarımızla duyduk.

23 Halkın İsrail'e benzer tek bir ulus yok dünyada. Kendi halkın olsun diye onları fidyeyle kurtarmaya gittin. Çünkü onlar için de, ülken için de büyük ve görkemli işler yapmakla ün saldın. Mısır'dan kendin için fidyeyle kurtardığın halkın önünden ulusları ve tanrılarını kovdun.

24 Halkın İsrail'i sonsuza dek kendi halkın olarak benimsedin ve sen de, ya RAB, onların Tanrısı oldun.

25 "Şimdi, ya RAB Tanrı, kuluna ve onun soyuna ilişkin verdiğin sözü sonsuza dek tut, sözünü yerine getir.

26 Öyle ki, insanlar, 'Her Şeye Egemen RAB İsrail'in Tanrısı'dır!' diyerek adını sonsuza dek yüceltsinler ve kulun Davut'un soyu da önünde sürsün.

27 "Ey Her Şeye Egemen RAB, İsrail'in Tanrısı! 'Senin için bir soy çıkaracağım' diye kuluna açıkladın. Bundan dolayı kulun sana bu duayı etme yürekliliğini buldu.

28 Ya Rab Yahve, sen Tanrı'sın! Sözlerin gerçektir ve kuluna bu iyi sözü verdin.

29 Şimdi önünde sonsuza dek sürmesi için kulunun soyunu kutsamanı diliyorum. Çünkü, ya Rab Yahve, sen böyle söz verdin ve kulunun soyu kutsamanla sonsuza dek kutlu kılınacak."

----------------------------------------


A. Davut Yeruşalim'i ele geçiriyor

1. bu kasaba o zamana kadar Yevus halkının elinde kalmıştı

- Yevus-Salem = Yeruşalim = Yevusların Barışı

- Yevus halkı kendilerini çok emin hissettiler Körler ve topallar bu

kasabayı savunabilirler = dik yamaçlar

- Davud su kanallarından girdi

2. Davut bir politikacı gibi düşündü: yeni bir kasaba, tam iki

bölgenin ortasında = hiç bir cinsi üstün tutmuyor

3. ama aynı zaman: Allahın planını yerine getirmek

- Mekizedek

- İbrahim'in kurbanı - 'Yahve Yire' = RAB verecektir = RAB'bin dağında

verilecektir = o yerde RAB kendisi bir kurban verecektir

- bu büyük peygamberlik ancak İsa Mesih'te gerçekleşti

- Davut da buna yardımcı oldu

- Moriya - Siyon - Golgota = hepsi orada


B. Davut, antlaşma sandığını Yeruşalim'e getiriyor

- oku 6:1-2

1. Rab, Davud'a barış verdi

- Saul'u yenmişti, bütün halkı birleştirdi ve Filistinleri yenimişti

- Davut bilirdi, bunların hepsi Allahın söz vermesinden meydana geldi

- şimdi de Rabbe teşekkür etmek için uğraşıyor

2. Baale-Yahuda"da kalmıştı = Kiryat Yearim kasabası

- orada Saul'un günlerinden beri kalmıştı = belki 60 seneden fazla

3. Halkın en önemli kişilerini, 30.000 kişi getiriyor

- bütün halkın saygısnı arttırmak için

- gençlere ders vermek için

- herkese gösteriyor: ben değil, ama asıl kral RAB'dir = Yeruşalim'de

4. Saul bunu yapmadı - o sade kendini yükseltirdi

a. Allah uygun kişiler her işte Allaha yücelik veiyorlar

- Samuel: Ebenezer (1.Sam 7:12) Rab bize buraya kadar yardım etti!

- Davut: "RAB düşmanlarımı önümden yarıp geçti" dedi. Bundan ötürü

oraya Baal-Perasim adı verildi" = Rab, yarıp geçti

- Saul: Amalek halkıyla savaştıktan sonra kendi kendine bir pametnik

dikiyor (1.Sam 15:12)

b. Rabbin iyiliğini her daim anmak

- taşlar diktiler, yer adları, kızan adları

- insan kafası: her an kötüyü anmak, nankörlük

- buna karşı gitmek lazım

- kendini güvenen imanlılar (1.Kor. 4:7-8):

7 Seni kim 'daha başka' yaptı? Ya da senin birhangi şeyin var mı ki, sen onu başkasından almış olmayasın? Ve madem başkasından aldın, nasıl oluyor da, başkasından almamış gibi övünüyorsun? 8 Ama siz zaten doydunuz ya! Zaten zengin oldunuz ya!

- Allah seni kullandı mı (ilahi, ders, dua v.s.), kendini çok bir şey sayma

- yoksa senin sonun da Saul'un gibi olacak

c. Rabbin sofrası: şükran kadehi, bereket kadehi (1.Kor 10:16)

"bunu beni anmak için yapın" - bu, imanlıyı alçaltırıyor, değil yükseklik için

- değil: "Ben layıkım" - ama "Ben muhtacım"

4. Antlaşma sandığı nedir?

a. onun adı: Yahve Sebaot

- = orduların Rabbi = bütün güçlerin Rabbi (melekler, yıldızlar, ruhlar v.s.)

- tanrının adı: YAHVE = Ben benim, tercümesi: RAB0

- değil: Yehova

- değil: Allah = al-ilah

b. sandık bir anmadır:

- içinde üç şey vardı: man ekmeği, Harun'un değneği ve kanun tabelaları

c. sandık kurban yeridir

- senede bir kere kurbanın kanı oraya getirilrdi, serpilirdi

d. sandık bir tahttır, kral iskemlesi

- değil 'Allah içeride' ama, Kerubilerin üstünde oturan tanrı

- DEĞİL Allahın ihtiyacı var, ama bizim faydamız için

- Kerubi nedir = koruyucu meleği, Allhın kutsallığını koruyan güçler

(1) Aden bahçesinde = yolu kağatan

(2) tapınakta = sandığın üstünde iki tanr, en kutsal yerin duvarında

(3) Hezekiel, Esinleme = "Kutsal, kutsa, kutsal"...

- en büyük ders: "Ben kutsalım" = "Siz de kutsal olacaksınız"

- kutsal = ayrı, farklı, uzak

- İsrail- Rab 1000 sene uğraştı, bizimle on sene uğraşıyor anlamıyoruz

16 Siz biliyorsunuz, Allahın evi sizsiniz ve Kutsal Ruh aranızda oturuyor. 17 Bir kişi Allahın evini yıkarsa, Allah da onu yıkacak. Çünkü Allahın evi kutsaldır, ve Allahın evi sizsiniz. (1.Kor 3:16-17) = topluluğa zarar vermek = kendi bedenimize zarar vermek

- Davut da bu dersi pek anlamadı

5. Antlaşma sandığını nasıl getirdiler (6:3-11)

a. öküz arabalarıyla

- Avinadab'ın cinsinden iki adam: Uzzah ve Ahyo

- bu metod nasıl akıllarına geldi? FİLİSTİLER'den (1.Sam 6:7)

- Allahın yolu başka idi: Levililer bu sandığı sırıklarla taşımalıydı (Çıkış 25:12-14)

- onun yerine herhangi bir yük gibi onu abir öküz arabasına attılar

- Allahın işini dünyanın metodlarıyla yapmak = büyük suç

("Müjde bedavadır, ama müjdeyi yaymak için para lazım" = önce iyi geldi, ama sonra yanlış olduğunu anladım

- Allahın iş0ini ne kuvvetle ne parayla yapamayız ama: Zekerya 4:6

RAB Zerubbabil'e diyor: "Güçle değil, kuvvetle değil, ancak benim Ruhum'la başaracaksın"

b. büyük çoşkuyla

- kocaman alay 30.000 kişi, yüzlerce çalgıcı, oynamakla ve ilahiyle

- ama boşiuna, çünkü Rabbin sözünü ciddiye almadılar

c. Uzzah ölüyor

- araba kayacaktı, Uzzah sade iyilik yapmak istedi, sandığı tuttu, düşmesin, anında can veriyor

- 'Rabbe saygısızca davranan' = bizim amacımız iyi olsa da, Allahın sırasını tutmak lazım

- Rab, kendi sandığını korumayacak kadar güçsüz mü?

- Filistiler aynısını yaptı ve ölmediler - neden?

- onların bilgisi yoktu, Davud Allahın sırasını bilirdi Luka 12:47-48


47 Diyelim, bir hizmetçi zaten efendisinin ne istediğini biliyor, ama ona göre hazırlık yapmıyor. Ya da onun istediğini yerine getirmiyor. İşte o hizmetçi gayet fazla dövülecek. 48 Ama diyelim bir hizmetçi, bilmeden bir şey yapmış, ve onun için dövülmeyi hak ediyor. O vakıt az dövülecek. Kime çok verilmişse, ondan çok şeyler de istenecek. İnsanlar kime fazla emanet ederlerse, ondan fazla da bekliyorlar."


- imansızlar: sarhoşluk, hırsızlık, abort, kurbanlar, büyücülük = ama biz yaptık mı, Rab 100 kat daha fazla kızıyor = "Sen aslında bunun günah olduğunu biliyorsun!!!"

d. Davut Rabbe kızıyor - "Biz bu kadar uğraşıyoruz, ve gene de bizi öldürüyorsun!"

- Allah, Davud'a daha krallığının başında bir ders vermek istedi: "Ben gerçekten kralım" = beni politikan için kullanma, ben diri tanrıyım

- o yerin adı: Peres Uzza = Uzza'nın ölümü

e. bu çoşkulu alay heme bir cenazeye dönüyor - öylece Yeruşalim'e giriyorlar


6. Antlaşma Sandığı üç ay bir başka evde kalıyor

- Obed-Edom

- Rab o haneyi bereketliyor

- onun öfkesi dindi diye gösteriyor


7. Davud, A. Sandığını yerine getiriyor (6:12-19)

a. bir yer hazırlamıştı, çadır = geçici bir yer

b. artık aynı hatayı yapmayıyor, sandığı taşıyorlar

c. kurbanlar kesiliyor = eski günahı örtmek için, ve şükran için

d. Rabbin önünde oynuyor, dans ediyor

e. halkı mubarekliyor ve bahşiş veriyor


8. Karısı Mihal Davud'u hor görüyor (6:20-23)

a. Mihal kimdi? = Saul'un kızı

- o Davut'u çok severdi, onun jayatını kurtardı, Davut da onu yüz Filistinli

öldürmekle babasından kazandı

- Ama: Saul'un cinsinden ve sanki ruhsal anlayış kıt

b. Davudla eğleniyor: İsrail Kralı bugün ne güzel bir ün kazandırdı kendine! - Değersiz biri gibi, kullarının cariyeleri önünde soyundun."

- soyundu: krallık rubalarını brakıp basit beyaz keten giyidi

- Rabbin işçilerin giysiydi: = Mihal Rabbin hizmetini krallıktan daha düşük saydı

c. Davus'un cevabı:

(1) ben RABBİN önünde oynadım

- gerçek tapınma: Ruhta ve hakikatta = içten gelmeli

- bizim tapınmamız nasıl: adet mi? alışkanlık mı?

- gerçek sevinç kendini gösteriyor = o da iyidir

- değil: sevinmek için oynamak; ama: sevindiği için oynuyor

- çok defa tapınmadaki heyecan yapmacıktır, gerçekçi değildir


(2) lazımsa ben kendimi daha da alçaltacam

- gerçek Mesih'in düşüncesi: Fil 2:5-7

5 İsa Mesihte nasıl bir düşünce vardı, aynısı sizde de olsun: 6 O, Allah özüne sahipti, ama gene de düşünmedi, Allahla aynı olmak en büyük şeydir diye. 7 Ama kendini döktü, demek köle özünü aldı ve Onun benzeyişi insanların benzeyişi oldu.

- İsa Mesih de Allahın hizmetini yapmak için soyundu, yeryüzüne geldi

- ya sen?

d. Mihal'ın cezası: ölüme kadar kısır kaldı

- İsrailliler için en ağır bir ceza

- hem 'Mesihi' hor gördü, hem de Saul'un hanesine bir yargılama daha

C. Rab, Davud'a bir söz veriyor (7:1-16)

1.Davut Rabbe bir ev yapmak istiyor

a. biraz putperestlerin düşüncesi: onların tanrıları insanlara sadece

kurbanlar ve kutsal yerler için kullanırdılar

b. Natan'ın ilk cevabı: "Tamam, yap!"

2. Rabbin cevabı:

a. benim ihtiyacım yok bir evde yaşayım - ben putlardan farklıyım:

- onlar yeryüzünde, ben gökte

- putları taşımak lazım - ama ben SİZİ taşıyorum

- benim asıl evim = benim halkım - orada oturuyorum

b. değil: sen BANA - ben SANA ev yapacam!

- ev: (1) bina (2) soy, cins

- 7:16 "Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak; tahtın sonsuza dek sürecektir.'"

- bu söz nasıl gerçekleşti: Rab İsa ile - 420 sene sonra Davud'un soyundan son kral yok oldu, ama Rabbin sözü İsa ile gerçekleşti

c. Allahın evi (binası) Davud'un oğlu tarafından yapılacak

- Davud'un ölümünden sonra= Nasıl Musa'nın ölümünden sonra

- gurura karşı ilaç = hayatlarının son amacını görmediler

d. Süleyman = Allahın oğlu ?

- ben onu terbiye edecem, ama ceza vermeyecem

- terbiye ve ceza farklı bir şey: RAB terbiye - ŞEYTAN zarar

SON:

Davud'a verilen söz senin için geçerli mi? - Rab sana bir ev yapsın (kızanların ve imana getirdiğin kişiler (1.Tim)) - Çıkış 20 binlercesine bereket