Davut'un hayatı - 17.vaaz - 2.Samuel 14-15
Avşalom'un ayaklanması

37 Avşalom Geşur Kralı Ammihut oğlu Talmay'ın yanına kaçtı. Davut ise oğlu Amnon için sürekli yas tutuyordu.

38 Geşur'a kaçan Avşalom orada üç yıl kaldı.

39 Kral Davut Avşalom'un yanına gitmeyi çok istiyordu. Çünkü Amnon'un ölümü konusunda avuntu bulmuştu.

Avşalom Yeruşalim'e Dönüyor - Bölüm 14

1-2 Kral Davut'un Avşalom'u özlediğini anlayan Seruya oğlu Yoav, birini gönderip Tekoa'da yaşayan bilge bir kadını getirtti. Yoav kadına, "Lütfen yasa bürün" dedi, "Yas giysilerini giy. Yağ sürme ve ölü için günlerdir yas tutan bir kadın gibi davran.

3 Krala git ve ona söyleyeceklerimi ilet." Sonra kadına neler söyleyeceğini bildirdi.


4 Tekoalı kadın krala gitti. Önünde yüzüstü yere kapanarak, "Ey kral, yardım et!" dedi.

5 Kral, "Neyin var?" diye sordu.

Kadın, "Ben zavallı dul bir kadınım" diye yanıtladı, "Kocam öldü.

6 İki oğlum vardı. İkisi tarlada kavgaya tutuştular. Orada onları ayıracak kimse yoktu. Biri öbürünü vurup öldürdü.

7 Şimdi bütün boy halkı bana karşı çıkıp, 'Kardeşini öldüreni bize teslim et' diyor, 'Öldürdüğü kardeşinin canına karşılık onu öldürelim. Böylece mirasçıyı da ortadan kaldırmış oluruz.' İşte geri kalan kömürümü de söndürecekler; yeryüzünde kocamın adını sürdürecek kimse kalmayacak."

8 Kral, "Evine dön, ben davanla ilgili buyruk vereceğim" dedi.


9 Tekoalı kadın, "Efendim ve kralım, bu olayın suçlusu ben ve babamın ev halkı olsun" dedi, "Kral ve tahtı suçsuz olsun."

10 Kral, "Kim sana bir şey derse, onu bana getir" dedi, "Bir daha canını sıkmaz."


11 Kadın, "Öyleyse kral Tanrısı RAB'bin adına ant içsin de kanın öcünü alacak kişi yıkımı büyütmesin" diye karşılık verdi, "Yoksa oğlumu yok edecekler."

Kral, "Yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, oğlunun başının tek teline bile zarar gelmeyecektir" dedi.


12 Kadın, "İzin ver de, efendim ve kralıma bir söz daha söyleyeyim" dedi.

Kral, "Söyle" dedi.

13 Kadın konuşmasını şöyle sürdürdü: "Neden Tanrı'nın halkına karşı böyle bir şey tasarladın? Kral böyle konuşmakla sanki kendini suçlu çıkarıyor. Çünkü sürgüne gönderdiği kişiyi geri getirmedi.

14 Hepimizin öleceği kesin, toprağa dökülüp yeniden toplanamayan su gibiyiz. Ama Tanrı can almaz; sürgüne gönderilen kişi kendisinden uzak kalmasın diye çözüm yolları düşünür.

15 "Halk beni korkuttuğu için efendim ve kralıma bunları söylemeye geldim. 'Kralla konuşayım, belki cariyesinin dileğini yerine getirir' diye düşündüm,

16 'Belki kral oğlumla beni öldürüp Tanrı'nın bize verdiği mirastan yoksun bırakmak isteyenin elinden kurtarmayı kabul eder.'

17 Efendim ve kralımın sözü beni rahatlatsın dedim. Çünkü efendim kral iyiyi, kötüyü ayırt etmekte Tanrı'nın meleği gibidir. Tanrın RAB seninle olsun!"

18 Kral, "Sana bir soru soracağım, benden gerçeği saklama" dedi.

Kadın, "Efendim ve kralım, buyur" diye karşılık verdi.

19 Kral, "Bütün bunları seninle birlikte tasarlayan Yoav mı?" diye sordu.

Kadın şöyle yanıtladı: "Yaşamın hakkı için derim ki, ey efendim kral, hiçbir sorunu yanıtlamaktan kaçamam. Evet, bana buyruk veren ve cariyene bütün bunları söyleten kulun Yoav'dır.

20 Kulun Yoav duruma bir çözüm getirmek için yaptı bunu. Efendim, Tanrı'nın bir meleği gibi bilgedir. Ülkede olup biten her şeyi bilir."

21 Bunun üzerine kral, Yoav'a, "İstediğini yapacağım" dedi, "Git, genç Avşalom'u geri getir."

22 Yoav yüzüstü yere kapanarak onu kutsadı ve, "Ey efendim kral, bugün benden hoşnut olduğunu biliyorum, çünkü kulunun isteğini yaptın" dedi.

23 Yoav hemen Geşur'a gidip Avşalom'u Yeruşalim'e getirdi.

24 Ne var ki, kral, "Avşalom evine gitsin, yanıma gelmesin" diye buyruk verdi. Bu yüzden Avşalom evine gitti; kralı görmedi.

25 Bütün İsrail'de Avşalom kadar yakışıklığı için övülen kimse yoktu; tepeden tırnağa kusursuz biriydi.

26 Avşalom saçını kestirdiği zaman tartardı. Saçı ona ağırlık verdiği için her yıl kestirirdi. Saçının ağırlığı krallık ölçüsüne göre iki yüz şekel*fi* çekerdi.

27 Avşalom'un üç oğlu ve Tamar adında çok güzel bir kızı vardı. \f i 14:26. "İki yüz şekel": Yaklaşık 2.3 kg.

28 Avşalom kralı görmeden Yeruşalim'de iki yıl yaşadı.

29 Sonra Yoav'ı krala göndermek için ona haber saldı. Ama Yoav gelmek istemedi. Avşalom ikinci kez haber gönderdi, Yoav yine gelmek istemedi.

30 Avşalom kullarına, "Bakın, Yoav'ın arpa tarlası benimkine bitişiktir" dedi, "Gidin, tarlayı ateşe verin." Bunun üzerine gidip tarlayı ateşe verdiler.

31 Yoav kalkıp Avşalom'un evine gitti. "Kulların neden tarlamı ateşe verdi?" diye sordu.

32 Avşalom şöyle yanıtladı: "Bak, sana, 'Buraya gel, seni krala göndereyim' diye haber yolladım. Ona şunları söylemeni isteyecektim: 'Neden Geşur'dan geldim? Orada kalsaydım benim için daha iyi olurdu. Artık kralı görmek istiyorum. Bir suçum varsa, beni öldürsün.'"

33 Bunun üzerine Yoav gidip Avşalom'un söylediklerini krala iletti. Kral Avşalom'u çağırttı. Avşalom kralın yanına gelip önünde yüzüstü yere kapandı. Kral da onu öptü.

Avşalom Davut'a Karşı Ayaklanıyor - Bölüm 15

1 Bundan sonra Avşalom kendisine bir savaş arabası, atlar ve önünde koşacak elli kişi hazırladı.

2 Sabah erkenden kalkıp kent kapısına giden yolun kenarında dururdu. Davasına baktırmak için krala gelen herkese seslenip, "Nerelisin?" diye sorardı.

Adam hangi İsrail oymağından geldiğini söylerdi.

3 Avşalom ona şöyle derdi: "Bak, ileri sürdüğün savlar doğru ve haklı. Ne var ki, kral adına seni dinleyecek kimse yok."

4 Sonra konuşmasını şöyle sürdürürdü: "Keşke kral beni ülkeye yargıç atasa! Davası ya da sorunu olan herkes bana gelse, ben de ona hakkını versem!"

5 Biri önünde yüzüstü yere kapanmak üzere yaklaştı mı, Avşalom elini uzatıp adamı tutar, öperdi.

6 Davasına baktırmak için krala gelen İsrailliler'in hepsine böyle davrandı. Böylelikle İsrailliler'in gönlünü çeldi.

7 Dört yıl sonra Avşalom krala, "İzin ver de Hevron'a gidip RAB'be adağımı yerine getireyim" dedi,

8 "Çünkü ben kulun Aram'ın Geşur Kenti'nde yaşarken, 'RAB beni Yeruşalim'e geri getirirse, O'na Hevron'da tapınacağım' diye adak adamıştım."

9-10 Kral, "Esenlikle git" dedi. Ne var ki, Hevron'a giden Avşalom bütün İsrail oymaklarına gizlice ulaklar göndererek şöyle dedi: "Boru sesini duyar duymaz, 'Avşalom Hevron'da kral oldu' diyeceksiniz."

11 Yeruşalim'den çağrılan iki yüz kişi olup bitenden haberleri olmaksızın, iyi niyetle Avşalom'la birlikte gittiler.

12 Avşalom kurbanları keserken, Davut'un danışmanı Gilolu Ahitofel'i de Gilo Kenti'nden getirtti. Böylece ayaklanma güç kazandı. Çünkü Avşalom'u izleyen halkın sayısı giderek çoğalıyordu.

Davut Yeruşalim'den Kaçıyor

13 Bir ulak gelip Davut'a, "İsrailliler yürekten Avşalom'a bağlandı" dedi.

14 Bunun üzerine Davut Yeruşalim'de kendisiyle birlikte olan bütün görevlilerine şöyle dedi: "Haydi kaçalım! Yoksa Avşalom'dan kaçıp kurtulamayacağız. Hemen gidelim! Yoksa Avşalom ardımızdan çabucak yetişip bizi yıkıma uğratır. Kenti de kılıçtan geçirir."

15 Kralın görevlileri, "Efendimiz ve kralımız ne karar verirse yapmaya hazırız" diye yanıtladılar.

16 Böylece kral ardısıra gelen bütün ev halkıyla birlikte yola koyuldu. Ancak saraya baksınlar diye on cariyesini orada bıraktı.

17 Kralla yanındakiler kentin en son evinde durdular.

18 Bütün kulları, Keretliler'le Peletliler* kralın yanından geçtiler. Gat'tan ardısıra gelmiş olan altı yüz Gatlı asker de kralın önünden geçti.

19 Kral, Gatlı İttay'a, "Neden sen de bizimle geliyorsun?" dedi, "Geri dön ve yeni kralla kal. Çünkü sen yurdundan sürülmüş bir yabancısın.

20 Daha dün geldin. Bugün nereye gideceğimi kendim bilmezken, seni de bizimle birlikte mi dolaştırayım? Kardeşlerinle birlikte geri dön. Tanrı'nın lütfu ve bağlılığı üzerinde olsun!"

21 Ama İttay şöyle yanıt verdi: "Efendim ve kralım, yaşayan RAB'bin adıyla ve yaşamın hakkı için derim ki, ister yaşam, ister ölüm için olsun, sen neredeysen kulun ben de orada olacağım."

22 Davut İttay'a, "Yürü, geç!" dedi. Böylece Gatlı İttay yanındaki bütün adamları ve çocuklarıyla birlikte geçti.

23 Halk geçerken, bütün yöre halkı hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kral Kidron Vadisi'ni geçti. Halk da kırlara doğru ilerledi.

24 Kâhin Sadok'la Tanrı'nın Antlaşma Sandığı'nı taşıyan Levililer de oradaydı. Tanrı'nın Sandığı'nı yere koydular. Bütün halk kentten çıkana dek Evyatar adaklar sundu.

25 Sonra kral, Sadok'a, "Tanrı'nın Sandığı'nı kente geri götür" dedi, "RAB benden hoşnut kalırsa, beni geri getirir, sandığı ve konduğu yeri bana gösterir.

26 Ama, 'Senden hoşnut değilim' derse, işte buradayım, bana uygun gördüğünü yapsın."

27 Kral Kâhin Sadok'la konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sen bilici* değil misin? Oğlun Ahimaas'ı ve Evyatar oğlu Yonatan'ı yanına al; Evyatar'la birlikte esenlikle kente dönün.

28 Sizden aydınlatıcı bir haber alana dek ben kırda, ırmağın sığ yerinde bekleyeceğim."

29 Böylece Sadok'la Evyatar Tanrı'nın Sandığı'nı Yeruşalim'e geri götürüp orada kaldılar.

30 Davut ağlaya ağlaya Zeytin Dağı'na çıkıyordu. Başı örtülüydü, yalınayak yürüyordu. Yanındaki herkesin başı örtülüydü ve ağlayarak dağa çıkıyorlardı.

31 O sırada biri Davut'a, "Ahitofel Avşalom'dan yana olan suikastçıların arasında" diye bildirdi.

Bunun üzerine Davut, "Ya RAB, Ahitofel'in öğüdünü boşa çıkar" diye dua etti.

32 Davut Tanrı'ya tapınılan tepenin doruğuna varınca, Arklı Huşay giysisi yırtılmış, başı toz toprak içinde onu karşıladı.

33 Davut ona, "Benimle birlikte gelirsen, bana yük olursun" dedi,

34 "Ama kente döner ve Avşalom'a, 'Ey kral, senin kulun olacağım; geçmişte babana nasıl kulluk ettiysem, şimdi de sana öyle kulluk edeceğim' dersen, Ahitofel'in öğüdünü benim için boşa çıkarırsın.

35 Kâhin Sadok ile Kâhin Evyatar orada seninle birlikte olacaklar. Kralın sarayında duyduğun her şeyi onlara bildir.

36 Sadok oğlu Ahimaas ile Evyatar oğlu Yonatan da oradalar. Bütün duyduklarınızı onların aracılığıyla bana iletebilirsiniz."

37 Böylece Davut'un dostu Huşay Yeruşalim'e gitti. Tam o sırada Avşalom da kente giriyordu.


---------------------------------------------

A. Avşalom kral Davud'un yanına dönüyor

1. Son durumu:

- Avşalom Geşur kasabasında (Suriye'ye yakın, en uzak yerde)

- Avşalom suçlu = açık katillik yaptı, cezasız kalıyor

- Davud onu sürgün etti, ama ceza vermedi

- Davud'un öfkesi dindi - Avşalom'u özlüyor

2. Yoav plan kuruyor (Davud'un en büyük generalı)

a. karışık motifler...

(1) Davud'u düşündü: sarayda görevli birisi olarak = arkadaşa yardım (+)

(2) Avşalom'u düşündü: gelecek kral o olacaktı = bencillik (-)

(3) politikacı olarak: Davud ölseydi Avşalom sürgünde iken = iç savaş (+)

(4) kendisi suçlu: Avner'i aldatırıp öldürdü = Avşalom'u suçsuz çıktı mı, onun da suçu azalacak (-)

b. insanın yüreği

- o önemli, değil sadece ne yapılıyor, ama ne amaçla yapılıyor

- iyi amaç = kötülük yapmaya izin yok (yalan, ikiyüzlülük)

- kötü amaç = hiç iyi olamaz, iyilik yapılsa bile (dua ruhsal işler, arkadaşlık)

- Sül. 4:23 Her şeyden önce de yüreğini koru, çünkü yaşam ondan kaynaklanır. (motiflerini araştır)

- Yere 17:9-10 Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, Onu kim anlayabilir? "Ben RAB, herkesi davranışlarına, Yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için yüreği yoklarım, düşünceyi denerim." (Davud: "İnsan dış görünüşe bakara ama Rab yüreğe bakar" - ama ne görüyor ya!)

- sen de kendini araştır !!!3. Tekoalı kadın (uydurma dava)

- Davud akıllı bir kadın tiyatrocu olarak tutuyor; yas tutmuş gibi yapsın

- nasıl Natan yaptı, şimdi Yoav aynısını numara olarak yapıyor

- (14:4-8 oku!)

a. Natan bir ceza meselesi - burada: af meselesi

- aslında karar belli: çocuk ölmeli (kana kan)

- istemeyerek öldürenler için = sığınmak kasabaları: Kedeş, Sihem, Kiryat-arba, Bezer, Ramot, Golan = en yakın kasabaya kaçsın, başkâhin öleme kadar orada yaşasın

- polis olmadığı için: kan davası

b. kadın ustaca Davud'un duygularıyla oynuyor

- Mez 68:5 "RAB dul kadınların davasını görür"

- Davud da sanki oğlu kaybetti: Amnon ve Avşalom

c. Davud davayı sonra görmek istiyor

- ama kadın devam ediyor: "Şimdi hemen karar ver"

- Davud: "Düşmanlarına karşı seni koruyacam!"

- kadın devam: "Yemin et!" - Davud da yemin ediyor


2. Davud'un kararı

3. Avşalom Yeruşalim'e dönüyor

4. Avşalom bütün barışıyor

B. Avşalom halkın yüreğini kazanıyor (15:1-6)

C. Avşalom Hebron kasabasında kendini kral etmeye kalkıyor (15:7-12)

D. Davud Yeruşalim'den kaçıyor (15:13-37)