İsa'nın dirilişi ve müjdelemekBugün kutladığımız olay senin için ne anlam taşıyor:

1) hristiyan kalendarında, imanlı kültüründe önemli gün mü?

2) tarihte olmuş bitmiş bir fakt mı?

3) yoksa bugün için geçerli olan, seni harekete geçiren bir kuvvet mi?

1.Korintliler 15:14-17

Ve Mesih dirilmemişse, bizim haberimiz boştur, sizin imanınız da boştur.

15 Hem de Allahın kendisi için yalancı şahitler düşüyoruz. Çünkü Allahtan için şahitlik yaptık, Mesihi diriltirdi diye. Ki, O da dirilmemiştir, eger ölüler sahiden de dirilmezse.

16 Çünkü ölüler dirilmezse, Mesih de dirilmemiştir. 17 Ama Mesih dirilmemişse, sizin imanınız boştur. Ve siz hâlâ günahlarınız içindesiniz.

1.Petrus 3:15

"Yüreklerinizde Mesihe, Rab olarak yer ayırın. Kim sizden soruyor, 'Acaba, sizin içinizde bu umut nedir?', her daim hazır olun öyle kişilere cevap vereseniz.

Apostolların İşleri 10:39-41

39 İsa, Yahudilerin memleketinde ve Yeruşalim kasabasında her ne yaptıysa, biz onun şahitleriyiz. Ve sonra Onu bir tahtaya asıp öldürdüler.

40 Ama Allah Onu üçüncü günde diriltirdi ve öyle yaptı, O görülsün.

41 Bütün halka görünmedi. Allah çok önceden şahitler seçti, işte onlara göründü. O şahitler biziz. Evet, o ölülerden dirildikten sonra, biz Onunla birlikte yedik içtik.

1:18 Çünkü haçın haberi perişan olacak kişiler için akılsızlıktır.

haçın haberi: bunun içinde sadece İsanın acıları yok, ama dirilişi de onun bir parçasdıdır

Ama bizim gibi kurtulanlar için Allahın kuvvetidir.

1.Kor 1:22 Çünkü Yahudiler mucize istiyorlar, ama Grekler akıllılık arıyorlar.

1.Kor 1:23 Ama biz haça gerilmiş Mesihi ilan ediyoruz. Yahudiler için bir köstek ve milletler için akılsızlık ilan ediyoruz.

1.Kor 1:24

"Ama çağrılmış olanlar için, hem Yahudiler hem de Grekler için, Mesihi ilan ediyoruz Allahın kuvveti ve Allahın akıllılığı olarak.

Apo 1:8 Ama Kutsal Ruh üzerinize geldi mi, kuvvet alacanız. O vakıt benim şahitlerim olacaksınız, hem Yeruşalim kasabasında, hem bütün Yahudiye ve Samiriye sancaklarında, hem de dünyanın en uzak köşelerinde."

4