Düşmanını Tanı

Giriş:

A. Şeytan

1. Yukarıdan saldıran düşman

- Görünmeyen ruhsal bir varlık; insandan üstündür

2. nasıl işliyor:

a. kimi defa bir ASLAN gibi duruyor:

Uyanık durun, uykuya dalmayın, çünkü düşmanınız Şeytan bir aslan gibi bağırıp geziniyor ve bakıyor kimi yutsun. Ona karşı durun, imanda sağlam durun. Bilin ki, bütün dünyadaki kardeşler aynı çekilerden geçiyorlar.

Ve aslında, her kim Mesih İsa'da Allaha uygun olarak yaşamak isterse kovalanacak.

b. kimi defa bir YILAN gibi duruyor

Siz suçlar ve günahlarınız içinde ölü idiniz. 2 Bir zamanlar bunların yolunda yürürdünüz. Bu dünyanın gidişine uyardınız. Havadaki kuvvetlerin kralına uyardınız. Aynı o ruha, hani şimdi seslemeyenlerin içinde işliyor.

c. kimi defa bir IŞIK MELEĞİ gibi duruyor


2.Kor. 11:13-15

Onlar sahte apostollar ve yalancı işçilerdir. Onlar kendilerini Mesihin apostolları yapıyorlar. 14 O gene şaşılacak bir şey değil ki. Ne de olsa Şeytanın kendisi bile kendini aydınlık meleği yapıyor. 15 Madem öyle, onun hizmetçileri kendilerini doğruluğun hizmetçileri yaptılar mı, bu da şaşılacak bir şey değil. Onların sonu yaptıklarına göre olacak.

Gal 5:2-4

İşte ben, Pavlus, size şunu söyleyeyim: sünnet oldunuz mu, Mesih size hiç fayda olmayacak. 3 Ve sünnet olan her adamdan için bir de şunu kesin söyleyeyim: o mecburdur bütün Allah kanunu tutsun. 4 Siz ki, Allah kanunu ile doğru sayılmağa bakıyorsunuz: siz Mesihten koptunuz, siz merhametten düştünüz.

- ama İsa şahitlerin önünde haça gerildi ve öldü

- o şahitler gördüklerini kitaba yazdılar

- kimi İsa’ya iman etmeyen Romalı ve Yahudi tarihçiler bile bunu yazdı

- 600 sene sonra, Muhammed gelip “Hayır, öyle olmadı” diyor

d. kimi defa bir KARIŞTIRICI gibi duruyor

= kardeşlerin arasını bozmaya çalışıyor

3. Ona karşı strategiyamız:

a. değil saldırmak ve değil sövmek

- o ruhsal bir varlık, o bizden korkmayacak

b. karşı durmak

- bizim savaşımız savunmak (zaştita)

c. çobana yaklaşmak

B. Bedenin tabiyetleri

1. İçerden saldıran düşman

2. Bu güç nasıl içimize daldı? - ilk insanlardan Adem ve Havva


3. insan tabiyeti ne demek oluyor?

a. Allaha karşı kafa kaldırmak

“Değil senin istediğin, benim istediğim olsun”

Rom 8:7 – “Çünkü bedenin düşüncesi Allaha karşı düşmanlıktır. Allahın kanununa boyun eğmez, boyun eğemez bile.”

b. yalanın içinde yaşamak

Yaratılış 3:4-5 “tanrı gibi olacan”

c. günahların kaynağı –

Matta 15:19 - Çünkü kötü düşünceler, katillikler, zinalar, gezgincilikler, hırsızlıklar, yalancı şahitlikler ve iftiralar - işte, bunlar yürekten çıkıyorlar.

d. bir lafça problemimiz: bencil, egoist olmak

4. Ona karşı strategiyamız: onu öldürmek

a. Kutsal Ruhla – Rom 8:13 – Ben yapamam Rab kendisi yapacak

b. Mesihi giyinmek – Rom 13:14 – uniforma insanın davranışlarını değiştiriyor

c. kaçınmak – 1.Pet 2:11 – zayıflıkolarak bildiğimiz şeylerden uzak durmak

C. Dünya

1. Etraftan saldıran düşman

2. 1. Yuh 2:15-17

“Bu dünyayı sevmeyin, ne de bu dünyada olan şeyleri sevmeyin. Bir kişi bu dünyayı sevdi mi, onda Baba'nın sevgisi bulunmaz. Bu dünyada sade şunlar var:

- beden tabiyetinin istedikleri, gözlerin istedikleri ve bu hayatın boş gururu.

Ve bunlar Baba'dan değil, dünyadandırlar. Bu dünya ve bu dünyanın sevdaları geçmektedir. Ama kim Allahın istediğini yerine getirirse, o sonsuza kadar duracak.”

- Dünya bize kuraj veriyor beden tabiyetimize göre yaşayalım.

- Dünya istiyor gözlerimiz hep aşağıda kalsın

- Dünya istiyor Allaha muhtaç olduğumuzu anlamıyalım.

3. Ona karşı strategiyamız: Kendimi yabancı saymak (kaçmak)

a. örnek: Lut

b. 1.Petrus 1:17-18

17 Var Biri, insan ayırmadan herkesi, kişinin yaptıklarına göre davalıyor. Ve madem Ona 'Baba' diye bağırıyorsunuz, bu gurbetçilik zamanınızı korku ile geçirin. 18 Çünkü biliyorsunuz, dedelerinizden kalma boş hayatınızdan kurtuldunuz, ama değil gümüş ve altın gibi çürüyen şeylerle.

c. İbr 13:13-14

13 Madem öyle, biz de kasabadan dışarı çıkıp Onun yanına gidelim ve Onun utancını biz de taşıyalım. 14 Zaten burada kalıcı bir kasabamız yok, gelecekteki kasabayı arıyoruz.