Eski Antlaşma'da diriliş anlayışı

A. En eski Allah adamları

1) 1.Samuel 2:6 Hanna, Samuel'in anası:

RAB öldürür de diriltir de, Ölüler diyarına indirir ve çıkarır.”

2) Eyub 19:25-27

Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını, Sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum. Derim yok olduktan sonra, Yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim. O'nu kendim göreceğim, Kendi gözlerimle, başkası değil. Yüreğim bayılıyor bağrımda!”

3) İbrahim - İshak'ın kurbanı (Yaratılış 22:16-17)

1 Daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi. "İbrahim!" diye seslendi. İbrahim, "Buradayım!" dedi. 2 Tanrı, "İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moriya bölgesine git" dedi, "Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu* olarak sun."

3 İbrahim sabah erkenden kalktı, eşeğine palan vurdu. Yanına uşaklarından ikisini ve oğlu İshak'ı aldı. Yakmalık sunu için odun yardıktan sonra, Tanrı'nın kendisine belirttiği yere doğru yola çıktı.

4 Üçüncü gün gideceği yeri uzaktan gördü. 5 Uşaklarına, "Siz burada, eşeğin yanında kalın" dedi, "Tapınmak için oğlumla birlikte oraya gidip döneceğiz."

16 "RAB diyor ki, kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığın için, biricik oğlunu esirgemediğin için, seni fazlasıyla kutsayacağım”

- İbrahim nasıl kendi oğlunu kurban olarak sunabildi? Hangi babanın yüreği öyle bir şeye el veriyor?

- İshak onun ikinci oğlu idi. Birincisi İsmaıl artık uğratıldıydıö yanında yoktu. Onu geri getirmek mümkün değildi. Belki bulabilirdi onu, ama llah konuşmuştu: “Senin soyun İshak'tan sayılacak”

- İbraniler 11:19

İbrahim hesap etti, Allahın kuvveti var, çocuğunu ölülerden diriltirsin bile. Ve sembolik anlamda, çocuğunu sahiden de oradan geri aldı.”

B. kimi ölüler bedence dirildi

İlyas - 1.Krallar 17:19-22

İlyas, "Oğlunu bana ver" diyerek çocuğu kadının kucağından aldı, kaldığı yukarı odaya çıkardı ve yatağına yatırdı. Sonra RAB'be şöyle yalvardı: "Ya RAB Tanrım, neden yanında kaldığım dul kadının oğlunu öldürerek ona bu kötülüğü yaptın?"

İlyas üç kez çocuğun üzerine kapanıp RAB'be şöyle dua etti: "Ya RAB Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver." RAB İlyas'ın yalvarışını duydu. Çocuk dirilip yeniden yaşama döndü.Elişa - 2.Krallar 4:32-36

Elişa eve vardığında, çocuğu yatağında ölü buldu. İçeri girdi, kapıyı kapayıp RAB'be yalvarmaya başladı. Sonra ağzı çocuğun ağzının, gözleriyle elleri de çocuğun gözleriyle ellerinin üzerine gelecek biçimde yatağa, çocuğun üzerine kapandı. Çocuğun bedeni ısınmaya başladı.

Elişa kalkıp odanın içinde sağa sola gezindi, sonra yine dönüp çocuğun üzerine kapandı. Çocuk yedi kez aksırdı ve gözlerini açtı. Elişa Gehazi'ye, "Şunemli kadını çağır" diye seslendi. Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelince, Elişa, "Al oğlunu" dedi.2.Krallar 13:20-21

Elişa öldü ve gömüldü. Her ilkbaharda Moav akıncıları İsrail topraklarına girerlerdi. 21 Bir keresinde İsrailliler, ölü gömerken akıncıların geldiğini görünce, ölüyü Elişa'nın mezarına atıp kaçtılar. Ölü Elişa'nın kemiklerine dokununca dirilip ayağa kalktı.

C. Peygamberler herkesin dirileceğini söylediler

- önce sade İsrail halkı için

Yeşaya 26:19

Ama senin ölülerin yaşayacak, Bedenleri dirilecek. Ey sizler, toprak altında yatanlar, Uyanın, ezgiler söyleyin. Çünkü senin çiyin sabah çiyine benzer, Toprak ölülerini yaşama kavuşturacak.

Yeşaya 25:6

Her Şeye Egemen RAB bu dağda zengin bir şölen verecek. Bütün uluslara yağlı yemekler ve dinlendirilmiş seçkin şaraplar sunulacak. 7 Bütün halkların üzerindeki örtüyü, Bütün ulusların üzerine örülmüş olan örtüyü bu dağda kaldıracak. 8 Ölümü sonsuza dek yutacak. Egemen RAB bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek.

Hezekiel 37:1-10

1 RAB'bin eli üzerimdeydi, Ruhu'yla beni dışarı çıkardı, kemiklerle dolu bir ovanın ortasına koydu. 2 Beni onların arasında her yöne dolaştırdı. Ovada her yere yayılmış, tamamen kurumuş pek çok kemik vardı.

3 RAB, "İnsanoğlu, bu kemikler canlanabilir mi?" diye sordu. Ben, "Sen bilirsin, ey Egemen RAB" diye cevap verdim.

4 Bunun üzerine, "Bu kemikler üzerine peygamberlik et" dedi, "Onlara de ki, 'Kuru kemikler, RAB'bin sözünü dinleyin! 5 Egemen RAB bu kemiklere şöyle diyor: İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. 6 Size kaslar verecek, üzerinizde et oluşturacağım, sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız."

7 Böylece peygamberlik ettim. Ben peygamberlik ederken bir gürültü oldu, bir takırtı duyuldu. Kemikler birbirleriyle birleşti. 8 Baktım, işte üzerlerinde kaslar, etler oluştu, üstlerini deri kaplıyordu. Ama onlarda ruh yoktu.

9 Sonra bana şöyle dedi: "Rüzgara peygamberlik et, insanoğlu, peygamberlik et ve de ki, 'Egemen RAB şöyle diyor: Ey rüzgar, gel dört yandan es. Bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar!"

10 Böylece peygamberlik ettim. Onların içine soluk girince canlanıp ayağa kalktılar. Çok, çok büyük bir kalabalık oluşturdular.D. Mesih'in dirileceğini gösteren peygamber sözleri

Luka 24:45-46

Ondan sonra onların zihinlerini açtı, Kutsal Kitabı anlasınlar diye. Ve onlara dedi: "Kutsal Kitap'ta şöyle yazıyor: Mesih acı çekeceydi ve üçüncü gün ölülerden dirileceydi.”

24 Ama Allah Onu tekrar diriltirdi. Onun ölüm acılarına son verdi. Ölümün fırsatı yoktu, İsa'yı daha fazla kendi kuvvetinde tutsun. 25 Çünkü Davut Ondan için şöyle diyor:

25 'Ben Rabbi her daim karşımda gördüm. Çünkü O, benim sağ tarafımdadır. Öyle ki, ben sarsılmayayım.

26 Onun için yüreğim mutluydu, ve dilim sevinçten coştu. Hem de, bedenim bile umutla yaşayacak.

27 Çünkü sen canımı terk edip, ölüler devletine teslim etmeyecen. Ve izin vermeyecen ki, senin Kutsal adamın çürüsün.

Apo 13:34-37

Evet, Onu ölülerden diriltirdi, artık bir daha çürüklüğe dönmesin. Bu temada Allah şöyle konuştu: 'Davud'a garanti ettiğim bereketleri size verecem!' 35 Onun için başka Mezmurda şöyle diyor: ' Sen izin vermeyecen ki, senin Kutsal adamın çürüsün.' (Mezmur 1610)Yeşaya 53:2-10 - İsa'dan 730 sene önce

Isa 53:2 O RAB'bin önünde bir fidan gibi, Kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu.

Isa 53:3 İnsanlarca hor görüldü, Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer vermedik.

Isa 53:4 Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, Acılarımızı o yüklendi. Biz gene sandık ki, Allah tarafından cezalandırılıyor, vurulup eziliyor.

Isa 53:5 Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

Isa 53:6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü. yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

Isa 53:7 O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını.

Isa 53:8 Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu?

Isa 53:9 Şiddete başvurmadığı, ağzından hileli söz çıkmadığı halde, Ona kötülerin yanında bir mezar verildi, ama öldüğünde zenginin yanındaydı.

Isa 53:10 Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu* olarak sunarsa Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. RAB'bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek.Daniel 12:2

Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek.Yuhanna 11:21-27

"Ey efendimiz! Sen burada olsaydın, kardeşim ölmeyeceydi. 22 Ama şimdi bile biliyorum, Allahtan ne dilersen, Allah sana onu verecek."

23 İsa ona dedi: "Senin kardeşin tekrar dirilecek."

24 Marta da Ona şöyle dedi: "Biliyorum o son gündeki dirilişte, kardeşim dirilecek."

25 İsa ona dedi: "Diriliş ve yaşam ben'im. Kim bana iman ederse, ölse bile yaşayacak. 26 Ve kim yaşarsa ve bana iman ederse, o sonsuzlara kadar ölmeyecek. Sen buna iman ediyor musun?"

27 Ona "Evet, Rab!" dedi. "Ben artık inandım, Mesih sensin, dünyaya gelen Allahın Oğlu sensin."