Giriş:


Psa 121:1-2

Gözlerimi dağlara kaldırıyorum, Nereden yardım gelecek?

Yeri göğü yaratan RAB'den gelecek yardım.


Bu kısa bir serinin başlığı - kaldır gözlerini - yardımın Rabden gelecek


Efes mektubunda bir söz 5 defa geçiyor ve bütün İncilde başka hiç geçmiyor

Pavlus herhalde buna çok dikkat çekmek istiyor: 'göklerde' ya da 'gökteki yerlerde'

Bu geçiyor:

1:3 - Bizi göklerde her türlü ruh bereketi ile bereketledi

1:20 - İsa göklerde babasının sağında oturuyor

2:6 - Allah, İsa'ya iman edenleri İsa ile birlikte göklerde oturturdu

3:10 - Kilise göklerdeki ruhsal güçlere ilan ediyor, Allah yendi

6:12 - İmanlı göklerdeki kötü ruhlara karşı savaşıyor


Sanki Pavlus burada bir imanlının yolculuğunu, onun zaman içinde gelişmesini çiziyor:


1:3 - bereket - yeni imanlı, yeni bebek gibi sade kendini düşünüyor - bebekler dünyanın en egoist kişileridir: gece gündüz lazım onlara bakılsın - yeni imanlının en birinci düşüncesi: bereket = 'Allah benim için ne yaptı' - ama bu normaldır, ancak böyle büyüyorlar

1.Petrus 2:2 "Allahın sözü temiz süte benziyor. Siz de, yeni doğmuş bebekler gibi, o sütü özleyin."


1:20 - İsa göklerde babasının sağında - biraz büyüyünce imanlının dikkatı gittikçe daha fazla İsa'nın üzerine çekiliyor - BENden SEN düşüncesine -

Matta 6:33

"Siz gene, en birinci Onun krallığının ve Onun doğruluğunun peşine düşün. O vakıt size bütün bu şeyler de verilecek"


2:6 Ben de İsa'nın yerinde bulunuyorum: gökte, değil yeryüzünde - imanlı gittikçe kendini bu yeryüzünde yabancı hissediyor, rahat değildir - ona eskiden rahat veren şeyler, artık önemsiz kalıyor: ana baba, cins kök, mal, mülk,

İbraniler 13:14

"Zaten burada kalıcı bir kasabamız yok, gelecekteki kasabayı arıyoruz"


3:10 - şimdi 'kilise' sözü üzerine duruyor: değil sadece pazar günü toplanan kişiler, ama beden - değil sade aynı fikirleri paylaşan kişiler - ama tek bir beden - imanlı artık kendini bu bedenin içinde bir parça gibi hissediyor - ondan ayrı kaldı mı ölüdür

Rab bütün kiliseyi kullanıyor, Şeytanı yendiğini göstermek için - onu bütün ruhsal varlıklara gösteriyor: iyi ve kötü ruhlara, Rabbin ve Şeytanın meleklerine - sanki diyor: "Bakın, bu zayıf ve güçsüz insanlara bakın - sizin gücünüz onların gücünden kat kat üstün - siz onları her an ezebilirsiniz - ama ben onları seçtim, sizi değil - ve onlar sizi bir gün davalayacaklar"

Bu duruma gelmiş bir imanlı artık kendini iyice ruhsal dünyanın bir parçası hissediyor

Koloseliler 3:1-3

"Madem Mesihle beraber dirildiniz, yukarıdaki şeylerin peşine düşün. Mesih oradadır, Allahın sağındadır. 2 Değil yeryüzündeki şeyleri, ama gökteki şeyleri düşünün. 3 Çünkü siz öldünüz ve yaşamınız Mesihle birlikte Allahta saklıdır."


6:12 - imanlı ruhsal kuvvetlere karşı savaş ediyor - bu aslında en şaşılacak şey: nasıl olacak? Sen bir hiçsin, nasıl Şeytanın ve onun bütün ordusuna karşı duracak, dayanamayacan - nerede kaldı onları yenesin - ama Rab imanlıyı bunun için seçti: yaratıkların en zayıflarını seçti en güçlülerini yenmek için - imanlı başka herşeyi unutuyor - sade ruhsal savaşı düşünüyor - artık bu dünyanın çekici şeyleri ona banalno geliyor

kendi gururunu, heveslerini, saygınlığı unutuyor

insanlar, kardeşler ona ne yaptı ne yara açtılar - bütün bunları unutuyor - onları gram düşünmüyor

Bugün de aynısını yapmaya öğrenelim: "Gözlerimi dağlara kaldırıyorum" ---------------------------------------


1. vaaz: Efesliler 1:3-14

"Göklerde bulunan ruh bereketleri"Yasa 28:2-12

2 Tanrınız RAB'bin sözünü dinlerseniz, şu bereketler üzerinize gelecek ve sizinle olacak:

3 "Kentte de tarlada da kutsanacaksınız.

4 "Rahminizin meyvesi kutsanacak. Toprağınızın ürünü, hayvanlarınızın dölü -sığırlarınızın buzağıları, sürülerinizin kuzuları- bereketli olacak.

5 "Sepetiniz ve hamur tekneniz bereketli olacak.

6 "İçeri girdiğinizde de dışarı çıktığınızda da kutsanacaksınız.

7 "RAB size saldıran düşmanlarınızı önünüzde bozguna uğratacak. Onlar size bir yoldan saldıracak, ama önünüzden yedi yoldan kaçacaklar.

8 "RAB'bin buyruğuyla ambarlarınız dolu olacak. El attığınız her işte RAB sizi kutsayacak. Tanrınız RAB size vereceği ülkede sizi kutsayacak.

9 "Tanrınız RAB'bin buyruklarına uyar, O'nun yollarında yürürseniz, RAB size içtiği ant uyarınca sizi kendisi için kutsal bir halk olarak koruyacaktır.

10 Yeryüzündeki bütün uluslar RAB'be ait olduğunuzu görecek, sizden korkacaklar.

11 RAB atalarınıza ant içerek size söz verdiği ülkede bolluk içinde yaşamanızı sağlayacak: Rahminizin meyvesi kutsanacak; hayvanlarınızın yavruları, toprağınızın ürünü verimli olacak.

12 RAB ülkenize yağmuru zamanında yağdırmak ve bütün emeğinizi verimli kılmak için göklerdeki zengin hazinesini açacak. Birçok ulusa ödünç vereceksiniz; siz ödünç almayacaksınız.Allahın bereketi nedir?

3 Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve Babası mubarek olsun. O bizi Mesihte bereketlemiştir, göklerde bulunan her bir ruh bereketiyle:

(1) 4 Bizi dünya kurulmazdan önce Mesihte seçti. Öyle ki, Onun gözünde kutsal ve kusursuz olalım.

(2) 5 Önceden sevgiyle kesin karar verdi ki, bizi evlatlık olarak kendine kabul etsin. Bu, İsa Mesih ile oldu. Evet, Onun isteğinin tatlı niyeti buydu.

(3) 6 Öyle ki, merhametinin şanı övülsün. O merhameti de sevgili Oğlu'nda bize cömertçe verdi.

(4) 7 Onda, hani Onun kanıyla kurtuluş buluyoruz, günahlarımıza af buluyoruz. Evet, onun merhameti o kadar zengin ki...!

(5) 8 Merhametini üzerimize bol bol döktü. Yüksek bilgisi ve anlayışıyla 9 bize saklı planını açıkladı. Bu da, Onun hoş maksadına uygundu, ve o maksadı Mesih'te ortaya koydu: 10 istedi, bütün zamanların dolmasını tertiplesin ve onun için hem göklerde hem yeryüzünde her şeyi Mesihte toplaştırsın.

(6) 11 Mesihte bir miras kazandık. Buna Allah bizim için önceden kesin karar verdi. Çünkü O, her şeye kendi isteğine göre karar veriyor ve her şeyi de ona göre düzüyor. 12 Öyle ki, biz Mesihe önceden umut edenler, Onun şanına övgü getirelim.

(7) 13 Önce hakikat olan haberi, hani sizi kurtaran 'iyi haber'i duydunuz. Hem de ona iman ettiniz. Böylelikle Mesihte söz verilen Kutsal Ruh'la mühürlendiniz. 14 O Kutsal Ruh bize verildi, mirasımızın bir kaporası gibi. Hani, belli olsun ki, Allah kendi malını satın alacak. Öylelikle Onun şanına övgü getirilsin.


1) Allah bizi seçti (ayet 4)

2) Allah bizim kaderimizi seçti ("önceden karar verdi" - ayet 5)

3) merhametini bol verdi (ayet 6)

4) kurtuluş verdi (ayet 7)

5) saklı planını açıkladı (ayet 8-10)

Düşmanlarımdan daha akıllı oldum, senin buyrukların sayesinde;

çünkü onlar her daim aklımdadır.

Bütün ustalarımdan daha çok biliyorum,

çünkü senin öğrettiklerin üzerinde düşündüm.

6) bize bir miras verdi (ayet 11-12)


7) bizi Kutsal Ruhla mühürledi (ayet 13-14)

2. vaaz: Efesliler 1:20

"Göklerde oturan Mesih"


2) O Rabbin sağında duruyor (ayakta)

Apo 7:55-56

1. Zafer (yenen)

2.Kral>

3. Aracı

4. Bahşişleri veren

5. Yer hazırlayan

6. Öncümüz

3. vaaz: Efesliler 2:6

"Mesih'le birlikte göklerdeyiz"


1) Bizi korumak için

2) Bize güç vermek için

3) Bize sonsuz yaşam vermek için

4) Bize şan ve saygınlık vermek için

5) Bizim düşüncelerimizi değiştirmek için

4. vaaz: Efesliler 3:10

"Gökteki kuvvetlere Allahın bilgisini ilan ediyoruz"


5. vaaz: Efesliler 6:12

"Gökteki kuvvetlerle savaşıyoruz"


1. Gökte göremediğimiz bir savaş oluyor

"Yakup yoluna devam ederken, Tanrı'nın melekleriyle karşılaştı. Onları görünce, "Tanrı'nın ordugahı bu" diyerek oraya Mahanayim adını verdi."

13 Yeşu Eriha'nın yakınındaydı. Başını kaldırınca önünde, kılıcını çekmiş bir adam gördü. Ona yaklaşarak, "Sen bizden misin, karşı taraftan mı?" diye sordu.

14 Adam, "Hiçbiri" dedi, "Ben RAB'bin ordusunun komutanıyım. Şimdi geldim." O zaman Yeşu yüzüstü yere kapanıp ona tapındı. "Efendimin kuluna buyruğu nedir?" diye sordu.

15 RAB'bin ordusunun komutanı, "Çarığını çıkar" dedi, "Çünkü bastığın yer kutsaldır." Yeşu söyleneni yaptı.


14 kral oraya atlılar, savaş arabaları ve büyük bir kuvvet gönderdi. Geceleyin varıp kenti kuşattılar.

15 Tanrı adamının hizmetçisi erkenden kalktı. Dışarıya çıkınca kentin askerler, atlılar ve savaş arabalarınca kuşatıldığını gördü. Dönüp Elişa'ya, "Eyvah, efendim, ne yapacağız?" diye sordu.

16 Elişa, "Korkma, çünkü bizden yana olanlar onlarınkinden daha çok" diye karşılık verdi.

17 Sonra şöyle dua etti: "Ya RAB, lütfen onun gözlerini aç, görsün!" RAB uşağın gözlerini açtı. Hizmetçi Elişa'nın çevresindeki dağların atlılarla, ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü.2. Ruh dünyası, beden dünyasından üstündür, çok daha kuvvetlidir

3. İncilden örnekler

"Petrus da Onu bir kenara çekip azarlamaya başladı: "Efendimiz, Allah onu göstermesin! Öyle bir şey asla başına gelmesin!" 23 Ama İsa dönüp Petrus'a dedi: "Çekil önümden, Şeytan! Sen beni kösteklemeye bakıyorsun. Çünkü sen Allahça düşünmüyorsun, insanca düşünüyorsun."


24 Pavlus bu sözlerle kendini haklı çıkarırken, Festus yüksek sesle dedi:"Pavlus, sen çıldırmışsın! Çok okumuşluğun seni deli etti!"

25 Ama Pavlus dedi: "Hayır, kıymeyli Festus, ben çıldırmış değilim. Hakikat sözleri, akıla uygun sözleri konuşuyorum. 26 Çünkü kral da bu meseleleri biliyor. Ona da serbestçe konuşmak istiyorum. Çünkü eminim, bu meselelerin hiç biri onun dikkatından kaçmadı. Ve bunlar zaten saklı bir köşede olmadı.

27 Kral Agripa, sen peygamberlere iman ediyor musun? Biliyorum, iman ediyorsun." 28 Agripa da Pavlus'a şöyle cevap verdi: "Sen beni bu kadar azla mı Mesihçi yapmaya kalkıyorsun?"Matta 26:36-41

36 İsa onlarla birlikte Getsemani adında bir yere geldi. Öğrencilerine dedi:"Ben te oracığa kadar gidip dua edecem, siz gene, burada oturun."

37 Ama yanına Petrus'u ve Zebedi'nin iki oğlunu aldı. Sonra başladı, üzülmeye ve ağır bir sıkıntı hisetmeye. 38 Onlara dedi: "Canım o kadar sıkıntı içinde, sanki ölecem. Siz burada kalın ve benimle birlikte uyanık durun."

39 Biraz ileri gitti, yere kapandı ve şöyle dua etmeye başladı: "Babam, mümkünse, bu kadeh benden geçsin. Gene de, değil benim istediğim, ama senin istediğin olsun."

40 İsa öğrencilerine döndü, ama onları uykuda buldu. Ve Petrus'a dedi: "Demek, bir saat olsun, benimle birlikte uyanık duramadınız. 41 Uyanık durun ve dua edin, denemeye düşmeyesiniz. Ruh istekli, ama beden zayıfıtr."4. Ruhsal savaşta Şeytanın taktikası nasıl?

(1) Sahte propaganda, sahte filozofluk

(2) Sahte dinler

(3) Sahte peygamberler

(4) Kilisenin içinde düşüş

(5) Sahte öğretişler

(6) sahte imanlılar

"Toprak sahibinin hizmetçileri ona gelip demişler:'Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Nasıl oluyor da, onda şimdi kısır ekini var?' 28 Adam onlara demiş:'Bunu bir düşman yaptı.'"

5. Bu savaşta silahsız değiliz

"Her zaman her türlü yalvarmakla ve dilemekle Ruhta dua edin. Bunu yapmak için uyanık durun, bütün kutsallar için durmadakka yalvarın."