Günah nedir?

Giriş:

- Türkiyede: sokaktan ekmek kaldırıyorlar – onun üzerine basmak büyük günahmış

- ama makaron dökmekte problem yok – fakat ikisicaynı hamurdan yapılıyor

- demek: aslında günah nedir?

1. günah kafa kaldırmaktır

1.Yuh.3:4

“Kim günah işlerse, kanunsuzluk da işlemiş oluyor. Ve günah kanunsuzluktur”

- Kanun demek, senden büyük biri var, hakkı var sana söz geçirsin.

- Allah insanlara kanun koydu: böyle yaşayacanız

- Allahın kanunları hepsi bizim iliğimiz için koyuldu

- Ama insan Allaha karşı kafa kaldırıyor ve diyor: “Senin dediğin olmayacak”.

- Demek: günah değil sadece yalnışlık yapmak, ama Allaha karşı düşmanlık

- Günah işlerken belki insana zarar veriyoruz, ama asıl günahı Allaha karşı işliyoruz

- Sanki çocuğuna yol gösteriyorsun nasıl yaşasın, ama o seni seslemiyor.

2. günah ve günahlar

a. günahın kaynağı yürektir

Mat. 5:21-22 – Kötü konuşmak katilliktir:

Mat. 5:28 – Kadına bakmak zinadır

Mat. 6:1 – Gösteriş için sadaka vermek

Mat. 6:5 – Gösteriş için dua etmek

Mat. 6:16 – Gösteriş için oruç tutmak

- Bütün bunlar gösteriyor ki, günah insanın içindedir

- İsa bu tema üzerinde çok duruyor, kişiler iyi gibi anlasınlar diye

- Biz alışıkız birşey yapıldıktan sonra ona günah diyelim, ama Allah yüreklerimize bakıp daha hiç birşey yapmadan ona günah diyor

- demek: hiç bir şey yapmadan günah içimizde işliyor

b. ağaç ve yemişleri

- Mat.7:17-18

“Demek, her iyi ağaç iyi yemiş verir, ama kötü ağaç kötü yemiş verir. Olamaz, iyi ağaç kötü yemiş versin, ya da kötü ağaç iyi yemiş versin.”

- ağaç senin yüreğindir, yemişler de senin işlerin: işlermiz günahLARdır, ve yüreğimizde GÜNAH var.

- ağaçtan bütün yemişleri toplarsan bile, bir sene sonra gene yaramaz meyvalar çıkacak

c. günahlı olmak ve günah işlemek - nasıl işlemek:

“Ellerinizi açıp bana yakardığınızda Gözlerimi sizden kaçıracağım. Ne kadar çok dua ederseniz edin dinlemeyeceğim. Elleriniz kan dolu.”

- Şeykspir tiyatro oyununda (Makbet’in karısı kralı öldürttü): elinde hep kırmızı leke görüyor: “Çık, ey lanetli leke!”

- Allahın gözünde de ellerimiz öyle lekeli

- Rom 3:13-14

“Ağızları açık bir mezardır. Dilleri ile hep aldatırıyorlar. Dudaklarının altında yılan otalağı var. Ağızları küfür ve acı sözlerle doludur.”

- biz sanıyoruz, kızdık mı, ağzımıza her ne gelirse, hakkımız var onu söyleyelim. Çekişirken de, ağzımız ‘açık mezar’ – demek, Allahın önünde ölü olduğumuzu gösteriyoruz.


Rom 1:28

“Allah onları aşağılık düşüncelerine terk etti”

- kaç defa oturup plan yaptın, azlaşmadığın kişiyi nasıl düşürecen diye

- kaç defa kendini saldın, düşüncelere daldın

- Allah bütün bunları öyle günah sayıyor, sanki yaptın

- kişi uyurken günah işleyebilir mi? Evet:

- Yakup 4:17

“Onun için, kim iyi olan şeyi biliyor ama onu yapmıyor, işte bu ona günahtır.”

3. büyük günah, küçük günah

- Allahın önünde büyük ve küçük başka sayılıyor

- E.A.: uzza adında bir adam Allahın Antlaşma Sandığını tuttu: Rab onun için ona ölüm cezası verdi (2.Sam 6:7-8) – küçük günah diyoruz

- Davut: Bat-Şeba ile zina etti, kocasını öldürttü, yalan söyledi, ikiyüzlülük etti, gücünü kötülük için kullandı – ve Rab gene de ona fırsat tanıdı, tövbe etsin – büyük günah diyoruz

- en büyük günah: gurur – Şeytanın en sevdiği en en zor anlaşılan günah

4. günah ne getiriyor

a. ayrılık – bizi en başta Allahtan, sonra insandan da ayırıyor

Yeşaya 59:2

“Ama suçlarınız sizi Tanrınız'dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü O'nun yüzünü göremez, Sesinizi işittiremez oldunuz.”

b. ölüm

Hezekiel 18:20 “Ölecek olan günah işleyen kişidir.”

c. lanet

Yeşaya 24:5*6

“Dünyada yaşayanlar onu kirletti. Çünkü Tanrı'nın yasalarını çiğnediler, Kurallarını ayaklar altına aldılar, Ebedi antlaşmayı bozdular. Bu yüzden lanet dünyayı yiyip bitirdi, Orada yaşayanlar suçlarının cezasını çekiyorlar. Yaşayanlar bu nedenle yanıyor, pek azı kurtulacak.”


d. Allahı üzüyor

Efes 4:30 “Allahın kutsal ruhunu üzmeyin”

5. günah var, sevap yok

a. günahı hiç ödeyemiyoruz:

bir yakınımız öldü mü, hoca ya da papaz çağrıyoruz, mevlit ya da gününü yaptırıyoruz = dini işler, religiozni neşta

Allahın önünde durumumuz o kadar ciddi ki, sank adam katillik yapmış * sonra anasına 8. Mart için çiçek almış.

Mika 6:6-7

“6 RAB'bin önüne ne ile çıkayım, Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım? O'nun önüne yakmalık sunuyla mı, Bir yaşında danayla mı çıkayım? 7 Binlerce koç sunsam, Zeytinyağından on binlerce dere akıtsam, RAB hoşnut kalır mı? Suçuma karşılık ilk oğlumu, İşlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu?”


bizde belki de daha müslüman düşüncesi var: “Allah baba iyidir: bir grşkacaazı yaptık mı, o afediyor.”

Sen düşün: bir devlet bir zakon koyuyor, sonra herkes onu istediği gibi çiğniyor, devlet de pişman olanlara hiç ceza vermesin.

- öyle devletin saygılığı nulla

b. kantar düşüncesi saçmalık ve büyük yalan

- yeryüzünde bile en ufak suçu iyililkle ödeyemezsin

- sevap tarafına ne koyacan?

c. Şeytan bu fikiri insanlara soktu

- sanki insana kuraj veriyor günah işlesin, “Ben öderim, abi!” gururlandırıyor

6. Mesih bizi nasıl günahtan kurtarıyor?

1. bizi günahın cezasından kurtarıyor


2. bize günahın lanetinden kurtarıyor


3. bizi günahın gücünden kurtarıyor