Hakimlerin zamanı
Hakimler 1:1 - 2:23

A. Halkın bebeklik zamanı bitti – artık yetişkin biri gibi davranacaklardı

B. İyi başlangıç yapıyorlar – ama sonunu getiremiyorlar

1. Bütün halk Rabbe danışıyorlar

Hakimler 1:1

“İsrailliler, Yeşu'nun ölümünden sonra RAB'be, "Bizim için Kenanlılar'la savaşmaya ilk kim gidecek?" diye sordular.”

2. Yahuda cinsi birincidir

Yaratılış 49:8-10

"Yahuda, kardeşlerin seni övecek, Düşmanlarının ensesinde olacak elin. Kardeşlerin önünde eğilecek. 9 Yahuda bir aslan yavrusudur. Oğlum benim! Avından dönüp yere çömelir, Aslan gibi, dişi bir aslan gibi yatarsın. Kim onu uyandırmaya cesaret edebilir? 10 Sahibi gelene kadar Krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak.”

3. Allahsız halkları büsbütün kovmadılar

(1) Yeşu’nun zamanında başladılar ama sonra devam etmediler

Hakimler 1:28-34

İsrailliler Kenan halkını tümüyle kovmadılar; ama zamanla güçlenince onları angaryasına çalıştırdılar.

29 Efrayimoğulları Gezer'de yaşayan Kenanlılar'ı buradan sürmediler. Kenanlılar Gezer'de İsrailliler'in arasında yaşadılar.

30 Zevulun da Kitron ve Nahalol halklarını kovmadı.

31 Aşeroğulları'na gelince, onlar da Akko, Sayda, Ahlav, Akziv, Helba, Afek ve Rehov halklarını kovmadılar. 32 Bu topraklardaki Kenanlılar'ı kovmayıp onlarla birlikte yaşadılar.

33 Naftali Beytşemeş ve Beytanat halkını kovmadı.

34 Amorlular Danoğulları'nı dağlık bölgelerde tuttular, ovaya inmeğe engel oldular.”

(2) Kendilerine yaşamak için gerekli olan toprakları kazandılar, ama düşmanları yok etmediler

(3) Bir işin başı değil, onun sonu önemlidir

(4) imanlı hayat uzun bir savaştır

C. Zamanla geri kalan Allahsız halklarla kompromis yapmaya başlıyorlar

1. Rab onları azarlıyor:

Hakimler 2:1-5

RAB'bin meleği Gilgal'dan Bokim'e gitti ve İsrailliler'e şöyle dedi:

"Sizi Mısır'dan çıkarıp atalarınıza söz verdiğim toprağa getirdim. 'Sizinle yaptığım antlaşmayı hiçbir zaman bozmayacağım dedim. 2 Dedim ki, 'Bu topraklarda yaşayanlarla antlaşma yapmayın; sunaklarını yıkın. Ama sözümü dinlemediniz. Bunu neden yaptınız? 3 Onun için şimdi, 'Bu halkları önünüzden kovmayacağım; onlar böğrünüzde diken, ilahları da size tuzak olacak diyorum."

4 RAB'bin meleği sözlerini bitirince bütün İsrail halkı hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. 5 Bu yüzden oraya Bokim adını verdiler ve orada RAB'be kurban sundular.

2. Rab iki şeyi buyurdu: Allahsız halkların kurban yerlerini yıksınlar ve onlarla antlaşma yapmasınlar

Bizim için: onların adetlerini yıkalım ve aramızda barış olmasın

a. kurban yerleri

Rom 12:2

“Bu elaleme de uymayın. Ama düşünceniz yenilensin, ve böylelikle bambaşka kişiler olun. Öyle ki, Allahın iyi, hoş ve kusursuz isteğini deneyesiniz.“

b. antlaşma

edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın."

Yuhanna 15:19

“Siz dünyadan olsaydınız, dünya sizi kendi malı gibi seveceydi. Ama siz dünyadan değilsiniz, ben sizi dünyadan seçtim. İşte, onun için dünya sizden azetmiyor.”

3. Neden kompromis – çünkü yeni bir kuşak oluştu

Hakimler 2:10

“Bu kuşaktan olanların hepsi ölüp atalarına kavuştuktan sonra, RAB'bi tanımayan ve O'nun İsrail için yaptıklarını bilmeyen yeni bir kuşak yetişti.”

“Bir çiftlikte bir sürü kaz (patka) varmış – artık rahat hayata alışmışlar: her gün bir insan gelip onlara yemek veriyor – her Pazar günü toplantı yaparmışlar – güzel konuşmayı beceren bir kazı dinlermişler – o da büyük büyük sözlerle anlatırıyor, nasıl eskiden kazlar uçabilirmiş, nasıl istedikleri yere gidebilirmişler ve serbest uçmak ne kadar güzelmiş – ama kimsenin aklına gelmeyecek, kanatlarını gersinler, uçmaya denesinler”

D. Ama Rab gene de halkı kurtarıyor

1. Hakimler kitabındaki tarih bir tekerlek gibidir:

(1) Halkın durumu iyidir – Rabbe tapıyorlar

(2) Şımarık olup Rabbi unutuyorlar başka tanrılara tapıyorlar

(3) Rab ceza olarak izin veriyor, yabancı halklar onlara ağır baskı yapsınlar

(4) Kötü durumda iken, halk tövbe edip yeniden Rabbe yalvarmaya başlıyor

(5) Rab onlar için bir kurtarıcı kaldırıyor – o da halkı yabancıların elinden kurtarıyor

>

SON: