Debora ve Barak, Sisera ve Yael
Hakimler 4:1 - 5:31

Giriş:

1. Hakimlerin tekerleği:

(1) Halkın durumu iyidir – Rabbe tapıyorlar

(2) Şımarık olup Rabbi unutuyorlar başka tanrılara tapıyorlar

(3) Rab ceza olarak izin veriyor, yabancı halklar onlara ağır baskı yapsınlar

(4) Kötü durumda iken, halk tövbe edip yeniden Rabbe yalvarmaya başlıyor

(5) Rab onlar için bir kurtarıcı kaldırıyor – o da halkı yabancıların elinden kurtarıyor

2. Üç hakeme baktık: Otniel, Ehud ve Şamgar

- değermenin tekerleği mi (Gabrovo, Etırdeki müzey) yoksa

- balkana binmek mi?

3. Bugün tek bir hakeme bakacaz, o da kadındır: DEBORA

4. Bugünkü tekst çok uzundur: tam iki bölüm (4 ve 5)

A. bölüm 4: İsrail halkının esirliği ve kurtuluşu (4.raunt)

Hakimler 4:1-3

1 Ehut'un ölümünden sonra İsrailliler yine RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar. 2 RAB de İsrailliler'i Hasor'da egemenlik süren Kenanlı kral Yavin'in eline teslim etti. Yavin'in Sisera adında bir ordu komutanı vardı; Haroşet-Goyim'de yaşardı. 3 Dokuz yüz demir savaş arabasına sahip olan Yavin, yirmi yıldır İsrailliler'i acımasızca eziyordu. Bu yüzden İsrailliler RAB'be yakardılar.

1. düşman: Kenanlıların kralı Yavin

2. Debora savaşı başlatırıyor

Hakimler 4:6

Debora bir gün adam gönderip Avinoam oğlu Barak'ı çağırtırdı. Ona dedi: "İsrail'in Tanrısı RAB şöyle buyuruyor: yanına Naftali ve Zevulun oğulları'ndan on bin kişi al, Tavor Dağı'na git" 7 "RAB, 'Kral Yavin'in ordu komutanı Sisera'yı, savaş arabalarını ve ordusunu Kişon Vadisi'ne, senin yanına çekip eline teslim edeceğim diyor."

3. Barak’ın taktikası

4. Sisera ve Yael

(1) Yael’in cinsi Heber, iki iskemlenin ortasında kaldı: hem Kenanlılarla, hem de İsraililerle anlaşırdılar – Yael lazımdı o anda karar versin, hangi tarafını tutsun – eger Sisera’yı saklasaydı, İsraililere düşman olacaydı – doğru olanı yaptı: kocası Kenanlılara silah satarken, o İsrailin tarafını tuttu

(2) Debora daha savaştan önce söyledi ki, böyle olacak:

Hakimler 4:9

Debora dedi: "Seninle gelmesine gelirim, ama böyle bir yol tuttuğun için onurlandırılmayacaksın. Çünkü RAB Sisera'yı bir kadının eline teslim etmiş olacak."

Hakimler 9:53-54

Bir kadın değirmenin üst taşını Avimelek'in üzerine atıp başını yardı. 54 Avimelek hemen silahlarını taşıyan uşağını çağırdı ve, "Kılıcını çek, beni öldür" dedi, "Hiç kimse, 'Avimelek'i bir kadın öldürdü demesin." Uşak kılıcını Avimelek'e saplayıp onu öldürdü.

B. Bölüm 5: bunun ruhsal tarafı

(a. 1-3) Giriş: Rabbe övgü

1 Debora ile Barak o gün şu türkü söylediler:

2 "İsrail'in güdücüleri başı çekince,

Halk gönüllü olarak savaşmaya çıktı –

RAB'be övgüler sunun.

3 Dinleyin, ey krallar!

Ey yönetenler, kulak verin!

RAB'be türküler söyleyip

İsrail'in Tanrısı RAB'bi ilahilerle öveceğim.

(a. 4-5) Rab gökleri açtı

4 Seir'den çıktın, ya RAB, Edom kırlarından geçtin.

O zaman yer sarsıldı, göklerden yağmur aktı,

Evet, bulutlar yağmur yağdırdı.

5 Sina Dağı'nda olan RAB'bin önünde,

İsrail'in Tanrısı RAB'bin önünde

Balkanlar sarsıldı.

(a.6-8) halkın önceki ziyan hali

6 Anat oğlu Şamgar zamanında,

Yael zamanında kervanların ardı kesildi.

Yolcular sapa yollardan gider oldu.

7 Bomboştu İsrail'in köyleri,

Ben İsrail'de ana olarak ortaya çıkıncaya kadar,

Evet, ben Debora ortaya çıkıncaya kadar,

İsrail'in köyleri bomboştu.

8 Ne zaman kendilerine yeni tanrılar seçtiler

Savaş kasabanın kapılarına dayandı.

Ama İsrail'deki kırk bin askerin elinde

Ne kalkan ne de mızrak vardı.

(a. 9-12) Barak’ın yengisi nasıl kutlanıyor

9 Yüreğim İsrail'i güdenlerledir

Ve halkın arasındaki gönüllülerledir.

RAB'be övgüler sunun!

10 Ey pahalı eşeklere binenler,

Ey yoldan yaya gidenler, dinleyin!

11 Kuyu başındaki kalabalıklar

RAB'bin zaferlerini anlatıyorlar,

İsrail savaşçılarının zaferlerini anlatıyorlar.

Ardından RAB'bin halkı kasaba kapılarına

Akın etmeye başladı.

12 Uyan, uyan Debora, uyan uyan!

Söyle, ezgiler söyle!

Ey Avinoam oğlu Barak,

Kalk, götür tuttuğun esirlerini.(a. 13-18) savaşa katılan ve katılmayan cinsler

13 Geriye kalanlar soyluların yanına geldi,

RAB'bin halkı yiğitleriyle bana geldi.

14 Amalek kökünden olanlar Efrayim'den geldi,

Benyaminliler de seni izleyenlerin arasındaydı.

Yöneticiler Makir'den geldi,

Başbuğ değneğini taşıyanlar Zevulun'dan geldi.

15 Debora'yla birlikteydi İssakar'ın beyleri.

Evet, İssakaroğulları da Barak'ın ardından

Hızla balkandan aşağı indi.

Ama Ruben oymağının bölükleri

Büyük bir kararsızlık içindeydi.

16 Sürülerine kaval çalan çobanları

Dinlemek için neden ağıllarda kaldılar?

Evet, Ruben cinsinin bölükleri

Büyük bir kararsızlık içindeydi.

17 Gilatlılar Yordan Irmağı'nın ötesinde kaldı,

Dan cinsi gene, gemilerde oyalandı.

Aşer cinsi deniz kıyısında dinlendi,

Plajlarda yan gelip oturdu.

18 Ama Zevulun ve Naftali halkları

Canlarını tehlikeye attılar savaş alanında.

(a. 19-22) savaş anlatılıyor

19 Taanak'ta ve Megiddo sularının kıyısında

Krallar gelip savaştılar.

Kenan kralları da savaştı.

Ancak ne gümüş ne ganimet aldılar.

20 Yıldızlar göklerden savaşa katıldı.

Göğü bir baştan öbür başa geçerken,

Sisera'ya karşı savaştı.

21 Kişon Irmağı, o eski ırmak,

Süpürüp götürdü onları.

Yürü, ey ruhum, üzerlerine güçle yürü!

22 O zaman beygirler dörtnala koştu.

Güçlü atların nalları Yerde izler bıraktı.

(a. 23) Meroz kasabasına lanet – çünkü yardım etmediler

23 RAB'bin meleği, 'Meroz Kenti'ni lanetleyin dedi,

'Halkına lanetler yağdırın.

Çünkü RAB'bin yardımına,

Zorbalara karşı RAB'bin yardımına koşmadılar.

(a.24-27) Yael’e övgü

24 Kenli cinsinden Hever'in karısı Yael

Kadınlar arasında alabildiğine kutsansın.

Çadırlarda yaşayan kadınlar arasında

Alabildiğine kutsansın.

25 Sisera su istedi, Yael ona süt verdi.

Soylulara yakışan bir çanakla ayran sundu.

26 Sol eline çadır kazığını,

Sağ eline işçi tokmağını aldı.

Vurdu, Sisera'nın başını ezdi.

Kafasına çaktı kazığı, deldi geçirdi.

27 Ayaklarının dibine çöktü,

Yere serildi Sisera.

Düşüp yığıldı Yael'in ayakları dibine,

Yığıldığı yerde cansız kaldı.

(a.28-30) Sisera’nın anası merakta kaldı

28 Sisera'nın anası parmaklıkların ardından, pencereden bakıp feryat etti:

'Oğlumun savaş arabası neden bu kadar geçe kaldı?

Nal sesleri neden duyulmuyor?

29 Anlayışlı kadınlar onu cevap verdiler, o da şöyle düşündü:

30 'Ganimeti bulmuş, herhalde paylaşıyorlar.

Her babayiğit için bir ya da iki kız,

Sisera'ya ganimet olarak rengarenk giysiler,

Evet, işlemeli, rengarenk giysiler.

Yağmacıların boyunları için

İki yanı işlemeli renkli giysiler,

Hepsi ganimet.

(a.31) dilek

31 Ya RAB, bütün düşmanların böyle yok olsun.

Ama seni sevenler,

Bütün gücüyle doğan güneş gibi olsunlar."

Bundan sonra bütün devlet kırk sene barış içinde yaşadı

“Ve nasıl kısır ekinleri toplayıp ateşin içinde yaktılarsa, dünyanın sonunda aynı öyle olacak. 41 İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da Onun krallığından bütün köstekçileri ve bütün kanunsuzluk işleyenleri toplayacaklar. 42 Onları ateşli fırına atacaklar. Orada ağlamak ve dişleri gıcırdatırmak olacak. 43 O vakıt doğru kişiler babalarının krallığında güneş gibi parlayacaklar. Kimin kulağı varsa, işitsin.”